Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť Služba spočívá v zajištění úklidu vybraných lokalit veřejné zeleně včetně sběru psích exkrementů a následné likvidace odpadu, dále v úklidu a údržbě hřišť. Součástí této služby je i zajištění odplevelení komunikací horkou vodou a odemykání a zamykání ...

Zajištění úklidových služeb pro SPORT Česká Lípa p.o.

Zajištění úklidových služeb pro SPORT Česká Lípa p.o.

Předmětem veřejné zakázky je pravidelné poskytování úklidových a dezinfekčních prací v objektech provozovaných SPORT Česká Lípa příspěvkovou organizací.

Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín

Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín

Uchazeč může podat nabídku na každou část veřejné zakázky. Nabídky budou podávány samostatně - elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.Zadávací dokumentace je kompletně umístěna https://zakazky.mmdecin.cz/vz00000874. Nabídky budou podávány vždy ke konkrétní části veřejné zakázky. Jedná se o služby a s nimi spojené dodávky spočívající v ...

Zajištění úklidu v budovách Finančních úřadů v ČR v roce 2017

Zajištění úklidu v budovách Finančních úřadů v ČR v roce 2017

Zajištění úklidových prací v objektech finančních úřadů v ČR.

Letní a zimní údržba komunikací, čištění ploch veřejného prostranství, blokové čištění komunikací

Letní a zimní údržba komunikací, čištění ploch veřejného prostranství, blokové čištění komunikací

Předmět plnění je zařazen do kategorie: CPV 90600000-3 - Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby, CPV 90610000-6 - Čištění a zametání ulic, CPV 90620000-9 - Odklízení sněhu, další předmět: CPV 45452000-0 - Vnější úklidové práce. Nadlimitní veřejná zakázka. Realizační smlouva s termínem plnění na dobu ...

Zajišťování servisních služeb pro zákazníky společnosti Českých drah, a.s.

Zajišťování servisních služeb pro zákazníky společnosti Českých drah, a.s.

Zajišťování nabídky a distribuce občerstvení ve vybraných vlacích zadavatele, udržování čistoty interiérů vozů během jízdy vlaku a zajišťování informačního a asistenčního servisu ve vybraných železničních stanicích. Standardizace a zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb zákazníkům zadavatele ve vozech 1. a 2. třídy vozové vybraných vlaků ...

Úklid nebytových prostor DKV Brno a DKV Olomouc

Úklid nebytových prostor DKV Brno a DKV Olomouc

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Úklid nebytových prostor DKV Brno a DKV Olomouc“ je zajištění služby úklidu veřejných i neveřejných prostor provozních jednotek a provozních pracovišť zadavatele v souvislosti s provozováním železniční dopravy. Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na 3 části, přičemž účastník může podat nabídku na ...

Provádění úklidových prací v objektech Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

Provádění úklidových prací v objektech Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací v 30 objektech Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, a to v rozsahu a četnosti podle zadávací dokumentace a jednotlivých příloh.

Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu

Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu

Predmetom plnenia je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch objektov Národného onkologického ústavu, manipulácia s odpadom a ostatných požadovaných služieb, v zmysle stanovených štandardov verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je zabezpečenie prostriedkov pre výkon ...

Upratovacie a čistiace služby pre Sociálnu poisťovňu - Bratislava

Upratovacie a čistiace služby pre Sociálnu poisťovňu - Bratislava

Predmetom zákazky je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnych, v prevádzkových, v spoločných a v sociálnych priestoroch objektov verejného obstarávateľa, vrátane doplňovania hygienického materiálu do sociálnych zariadení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 týchto súťažných podkladov, ktoré sú ...

Provádění úklidových služeb pro objekty NK ČR

Provádění úklidových služeb pro objekty NK ČR

Předmět veřejné zakázky spočívá v pravidelném a mimořádném zajišťování a provádění úklidových prací ve vnitřních prostorech objektů Národní knihovny České republiky i na venkovních plochách nádvoří a související práce pro uživatele služeb Národní knihovny.

Komplexné upratovacie služby na FEI STU

Komplexné upratovacie služby na FEI STU

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných upratovacích služieb na FEI STU. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov

Upratovanie v celom objekte Teologickej fakulty TU, Bratislava

Upratovanie v celom objekte Teologickej fakulty TU, Bratislava

zabezpečenie poskytovania upratovacích služieb v celom objekte Teologickej fakulty Trnavskej univerzity na 48 mesiacov od účinnosti zmluvy.

Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO

Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO v rozsahu a četnosti dle výkazů výměr včetně dodržování hygienického standardu u vnitřních úklidů - doplňování hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků.

Úklidové služby v budovách Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj

Úklidové služby v budovách Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj

Zajištění veškerých úklidových prací a souvisejících činností ve všech budovách zadavatele, a to zejména provádění kompletního úklidu, zajištění dodávek souvisejících hygienických prostředků (zejména do zásobníků na hygienické předměty, mýdel, toaletních papírů, papírových ručníků aj.), mytí oken, žaluzií a fasád.

Úklidové služby pro objekty Krajského ředitelství policie kraje Vysočina

Úklidové služby pro objekty Krajského ředitelství policie kraje Vysočina

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v rozsahu a četnosti dle zadávací dokumentace v objektech Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, včetně zajištění dodávky čisticích a hygienických prostředků. Jedná se jak o pravidelný - standardní úklid, tak o mimořádný úklid na základě požadavků a potřeb zadavatele.

Zajištění úklidových prací pro vybrané objekty Západočeské univerzity v Plzni

Zajištění úklidových prací pro vybrané objekty Západočeské univerzity v Plzni

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a služeb hygienického servisu a s tím souvisejících služeb pro Zadavatele na vybraných objektech Západočeské univerzity v Plzni, bližší info v zadýávací dokumentaci.

Úklid běžných a čistých prostor v areálu STI VUT

Úklid běžných a čistých prostor v areálu STI VUT

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel zabezpečí pravidelné úklidové služby v budovách užívaných Středoevropským technologickým institutem VUT v Brně – CEITEC ( na ulici Purkyňova 123 v Brně. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí ...

Upratovacie a čistiace služby

Upratovacie a čistiace služby

Predmetom zákazky sú pravidelné interiérové upratovacie a čistiace služby administratívnych, spoločných a sociálnych priestorov, ktoré pozostávajú najmä z vysávania, utierania prachu, umývania okien a sklenených plôch, vysýpania a vynášania odpadkových košov do určených kontajnerov, vysýpania a vynášania odpadu pochádzajúceho zo skartovacích ...

Poskytování úklidových služeb - Západní Čechy

Poskytování úklidových služeb - Západní Čechy

Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektech zadavatele v regionu Západní Čechy.

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby

Poskytování služeb spočívajících v úklidech vnitřních a vnějších prostor, poskytování recepčních služeb a prádelenských služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Čechy

Poskytnutie upratovacích a čistiach služieb na obdobie 48 mesiacov

Poskytnutie upratovacích a čistiach služieb na obdobie 48 mesiacov

Komplexné služby upratovania, dezinfekcie a čistenia vnútorných priestorov zdravotníckeho zariadenia (centrálne operačné sály, lôžkové oddelenia, ambulancie a ostatné priestory v intervaloch určených verejným obstarávateľom vrátane čistiacich a dezinfekčných prostriedkov) v mieste sídla verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je ...

Provádění úklidových služeb objektu Ústředí VZP ČR, Orlická 2 a 4/2020, Praha 3

Provádění úklidových služeb objektu Ústředí VZP ČR, Orlická 2 a 4/2020, Praha 3

Provádění úklidových prací a jiných výkonů (včetně dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb) v objektu Orlická 2020/2 a 4, Praha 3.

Úklid CÚ pro Karlovarský kraj

Úklid CÚ pro Karlovarský kraj

Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektu Celního úřadu pro Karlovarský kraj na adrese Karlovy Vary, Dubová 8. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky = 720 000 + 30% opce (dle § 100 odst.3 ZZVZ). Celkem 936 000,-Kč bez DPH.

Upratovacie a čistiace práce

Upratovacie a čistiace práce

Upratovacie a čistiace práce v administratívnych objektoch v Bratislave a Nitre.

(záznamy 176/200 z 1211)  strana 8 / 49