Úklid CÚ pro Plzeňský kraj

Úklid CÚ pro Plzeňský kraj

Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektu užívaném útvary Celního úřadu (dále i "CÚ") pro Plzeňský kraj a Generálního ředitelství cel na adrese Plzeň, Radobyčická 25 a Štefánikovo nám. 1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky = 480 000 + 30% opce (dle § 99 ZVZ). Celkem 624 000,-Kč bez DPH.

Poptávám mytí oken

Poptávám mytí oken

Poptávám mytí oken. Děkuji.

ON Mladá Boleslav - Úklidové služby

ON Mladá Boleslav - Úklidové služby

Předmětem veřejné zakázky je pravidlené zajišťování specializovaných úklidový služeb v budovách Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.

Zajištění služby v rámci projektu Čistá trojka

Zajištění služby v rámci projektu Čistá trojka

Předmětem veřejné zakázky je doplňkový úklid, odstranění a likvidace odpadů na území zadavatele včetně souvisejících dispečinkových služeb, služby správy facebookového profilu služby Čistá Trojka a marketingové podpory služby Čistá Trojka.

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s.

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Stodskou nemocnici, a.s., v rozsahu a četnosti dle Přílohy č. 1 ZD - Technická specifikace/cenová nabídka – úklid podlah včetně souvisejících úklidových prací (kategorií), Přílohy č. 2 ZD - Technická specifikace - související úklidové ...

Zajištění úklidových služeb v budovách Ministerstva kultury

Zajištění úklidových služeb v budovách Ministerstva kultury

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění řádného provádění úklidových služeb ve dvou objektech zadavatele a jejich okolí. Podrobný popis požadavků na úklidové práce, přesná specifikace smluvních prostor, které jsou předmětem úklidu, včetně výměr plochy k úklidu, jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy a jeho přílohách.

Upratovacie a čistiace služby

Upratovacie a čistiace služby

Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb v objektoch Strednej odbornej školy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

OS Prostějov - úklidové služby

OS Prostějov - úklidové služby

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování za úplatu pro objednatele na vlastní náklady a vlastními prostředky pravidelných úklidových a čisticích prací v místě provádění díla v rozsahu a četnosti specifikované ve smlouvě. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky spojené s prováděním dohodnutého díla, vč. prací a dodávek vyvolaných ...

Poptáváme úklid parkovišť v zimních měsících

Poptáváme úklid parkovišť v zimních měsících

Poptáváme úklid parkovišť P+R v zimních měsících v lokalitách Praha Letňany, Hostivař, Ládví. Další informace sdělím osobně. Zasílám pro informaci plochu parkovišť včetně chodníků, zeleně atd… Hostivař……cca 5000m2 Ládví…………cca 2100m2 Letňany…….cca 9000m2

Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu

Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu

Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu. Děkuji.

Environmentálne hygienické služby

Environmentálne hygienické služby

Environmentálne hygienické služby v budove Krajského súdu v Trenčíne.

Špeciálne čistiace služby

Špeciálne čistiace služby

Predmetom zákazky sú špeciálne čistiace služby objektov a zariadení zadávateľa v nasledovnom rozsahu : výškové čistenie bez odmasťovania/ s odmasťovaním v kontrolovanom pásme a čistenie zariadení v kontrolovanom pásme z pevnej pracovnej plochy, špeciálne čistiace služby v kontrolovanom pásme s použitím špeciálnych ochranných pracovných pomôcok ...

Úklid a zimní údržba prostor železničních stanic

Úklid a zimní údržba prostor železničních stanic

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu a zimní údržby veřejných i neveřejných prostor železničních stanic sloužících k provozování železniční dopravy v majetku státu s právem hospodaření pro Zadavatele.

Úklid a čištění včetně souvisejícího dodání zboží pro resort Ministerstva pro místní rozvoj

Úklid a čištění včetně souvisejícího dodání zboží pro resort Ministerstva pro místní rozvoj

Předmětem plnění VZ je provádění úklidu a čištění budov zadavatele. Bližší popis požadavků zadavatele na úklidové práce i popis budov zadavatele včetně výměr plochy k úklidu obsahuje závazný návrh smlouvy na VZ. Závazné návrhy smluv na VZ spolu s přílohami těchto smluv jsou přílohou této zadávací dokumentace. Součástí úklidových prací budou i ...

Domov slunečnice Ostrava - úklidové služby

Domov slunečnice Ostrava - úklidové služby

Úklidové práce v prostorách provozovaných zadavatelem: společné prostory, pokoje klientů, šatny, jídelny, rehabilitace, ambulance - pravidelný a nepravidelný úklid. Smlouva na dobu neurčitou.

Zajištění úklidových služeb pro RP Hradec Králové

Zajištění úklidových služeb pro RP Hradec Králové

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb (pravidelný úklid, mimořádný úklid, zimní úklid, dodávky čistících a hygienických prostředků) v objektech VZP ČR RP Hradec Králové.

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava

Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb objektů klientských pracovišť RP Ostrava.

Úklidové služby v objektech Českého rozhlasu

Úklidové služby v objektech Českého rozhlasu

Předmětem veřejné zakázky je provádět řádně a důsledně pro zadavatele denní a průběžné úklidové práce, mytí skleněných ploch a čištění podhledů, fasád, transport odpadu, úklid chodníků, deratizace, dezinfekce, dezinsekce a další související pomocné a manipulační práce v objektech Českého rozhlasu.

Úklid ÚP Benešov

Úklid ÚP Benešov

Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektu Celního úřadu pro Středočeský kraj - ÚP Benešov.

Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje

Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje

zajištění pravidelného úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje (hlavní budova v ul. U Zimního stadionu, budova v ul. B. Němcové, budova NRP v ul. G. Svobody - České Budějovice) a zajištění celoroční údržby ostatních ploch (vnitřní vozovky, chodníky, schodiště, zeleň)

Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově

Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově

Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoroční údržby a úklidu vybraných místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, schodišť a čištění vybraných uličních vpustí v Tachově a osadách v jeho územním obvodu. Jedná se o osady: Vítkov, Oldřichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Světce a Mýto, které se nachází v katastrálním území ...

Výběr provozovatele hostinských služeb v dolní a horní stanici lanové dráhy na Sněžku

Výběr provozovatele hostinských služeb v dolní a horní stanici lanové dráhy na Sněžku

Předmětem zakázky je pronájem nebytových prostor v horní a dolní stanici lanové dráhy na Sněžku za účelem provozování hostinských služeb a dále zajištění úklidu veřejných sociálních zařízení v horní a dolní stanici lanové dráhy, a to po dobu 8 let. Více je předmět specifikován v koncesní dokumentaci.

Úklid stanic metra

Úklid stanic metra

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajišťování pravidelného úklidu prostor všech stanic metra včetně odstraňování graffiti, opravy a ochrana ploch. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 a 4 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. Specifikace plnění je dále dána přílohami č. 1 ...

Úklidové práce v objektech STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik

Úklidové práce v objektech STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou úklidové práce a strojové hloubkové čištění podlah v objektech zadavatele, včetně vlastních úklidových prostředků, dezinfekčních a údržbových prostředků, úklidových strojů, nástrojů a potřeb. Úklidové práce jsou prováděny v administrativních, výrobních prostorách s režimovými opatřeními a ve společných ...

Prevádzka, opravy a údržba vybraných objektov

Prevádzka, opravy a údržba vybraných objektov

Predmetom zákazky je poskytovanie pravidelnej údržby a prevádzky, opráv a obsluhy čerpacích staníc, pohyblivých schodov a schodiskových plošín, vykonávanie drobných stavebných prác, čistiacich a udržiavacích služieb v priestoroch podchodov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta SR Bratislavy počas 48 mesiacov odo dňa účinnosti rámcovej dohody. ...

(záznamy 176/200 z 1170)  strana 8 / 47