Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu

Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu

Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu. Děkuji.

Environmentálne hygienické služby

Environmentálne hygienické služby

Environmentálne hygienické služby v budove Krajského súdu v Trenčíne.

Špeciálne čistiace služby

Špeciálne čistiace služby

Predmetom zákazky sú špeciálne čistiace služby objektov a zariadení zadávateľa v nasledovnom rozsahu : výškové čistenie bez odmasťovania/ s odmasťovaním v kontrolovanom pásme a čistenie zariadení v kontrolovanom pásme z pevnej pracovnej plochy, špeciálne čistiace služby v kontrolovanom pásme s použitím špeciálnych ochranných pracovných pomôcok ...

Úklid a zimní údržba prostor železničních stanic

Úklid a zimní údržba prostor železničních stanic

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu a zimní údržby veřejných i neveřejných prostor železničních stanic sloužících k provozování železniční dopravy v majetku státu s právem hospodaření pro Zadavatele.

Úklid a čištění včetně souvisejícího dodání zboží pro resort Ministerstva pro místní rozvoj

Úklid a čištění včetně souvisejícího dodání zboží pro resort Ministerstva pro místní rozvoj

Předmětem plnění VZ je provádění úklidu a čištění budov zadavatele. Bližší popis požadavků zadavatele na úklidové práce i popis budov zadavatele včetně výměr plochy k úklidu obsahuje závazný návrh smlouvy na VZ. Závazné návrhy smluv na VZ spolu s přílohami těchto smluv jsou přílohou této zadávací dokumentace. Součástí úklidových prací budou i ...

Domov slunečnice Ostrava - úklidové služby

Domov slunečnice Ostrava - úklidové služby

Úklidové práce v prostorách provozovaných zadavatelem: společné prostory, pokoje klientů, šatny, jídelny, rehabilitace, ambulance - pravidelný a nepravidelný úklid. Smlouva na dobu neurčitou.

Zajištění úklidových služeb pro RP Hradec Králové

Zajištění úklidových služeb pro RP Hradec Králové

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb (pravidelný úklid, mimořádný úklid, zimní úklid, dodávky čistících a hygienických prostředků) v objektech VZP ČR RP Hradec Králové.

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava

Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb objektů klientských pracovišť RP Ostrava.

Úklidové služby v objektech Českého rozhlasu

Úklidové služby v objektech Českého rozhlasu

Předmětem veřejné zakázky je provádět řádně a důsledně pro zadavatele denní a průběžné úklidové práce, mytí skleněných ploch a čištění podhledů, fasád, transport odpadu, úklid chodníků, deratizace, dezinfekce, dezinsekce a další související pomocné a manipulační práce v objektech Českého rozhlasu.

Úklid ÚP Benešov

Úklid ÚP Benešov

Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektu Celního úřadu pro Středočeský kraj - ÚP Benešov.

Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje

Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje

zajištění pravidelného úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje (hlavní budova v ul. U Zimního stadionu, budova v ul. B. Němcové, budova NRP v ul. G. Svobody - České Budějovice) a zajištění celoroční údržby ostatních ploch (vnitřní vozovky, chodníky, schodiště, zeleň)

Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově

Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově

Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoroční údržby a úklidu vybraných místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, schodišť a čištění vybraných uličních vpustí v Tachově a osadách v jeho územním obvodu. Jedná se o osady: Vítkov, Oldřichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Světce a Mýto, které se nachází v katastrálním území ...

Výběr provozovatele hostinských služeb v dolní a horní stanici lanové dráhy na Sněžku

Výběr provozovatele hostinských služeb v dolní a horní stanici lanové dráhy na Sněžku

Předmětem zakázky je pronájem nebytových prostor v horní a dolní stanici lanové dráhy na Sněžku za účelem provozování hostinských služeb a dále zajištění úklidu veřejných sociálních zařízení v horní a dolní stanici lanové dráhy, a to po dobu 8 let. Více je předmět specifikován v koncesní dokumentaci.

Úklid stanic metra

Úklid stanic metra

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajišťování pravidelného úklidu prostor všech stanic metra včetně odstraňování graffiti, opravy a ochrana ploch. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 a 4 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. Specifikace plnění je dále dána přílohami č. 1 ...

Úklidové práce v objektech STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik

Úklidové práce v objektech STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou úklidové práce a strojové hloubkové čištění podlah v objektech zadavatele, včetně vlastních úklidových prostředků, dezinfekčních a údržbových prostředků, úklidových strojů, nástrojů a potřeb. Úklidové práce jsou prováděny v administrativních, výrobních prostorách s režimovými opatřeními a ve společných ...

Prevádzka, opravy a údržba vybraných objektov

Prevádzka, opravy a údržba vybraných objektov

Predmetom zákazky je poskytovanie pravidelnej údržby a prevádzky, opráv a obsluhy čerpacích staníc, pohyblivých schodov a schodiskových plošín, vykonávanie drobných stavebných prác, čistiacich a udržiavacích služieb v priestoroch podchodov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta SR Bratislavy počas 48 mesiacov odo dňa účinnosti rámcovej dohody. ...

Zajištění úklidových služeb pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

Zajištění úklidových služeb pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o., v rozsahu a četnosti dle Přílohy č. 1 Technická specifikace – úklid podlah a obkladů, Přílohy č. 2 Technická specifikace - související úklidové práce (vybavení/zařízení), Přílohy ...

Úklid vnitřních prostorů budov 2017

Úklid vnitřních prostorů budov 2017

Úklid vnitřních prostor budov, tj. komplexní zajištění řádného provádění úklidových služeb ve vnitřních nebytových prostorech vojenských objektů, včetně zajištění dodávek čistících a dezinfekčních prostředků v rozsahu dle výkazu výměr s cílem zabezpečit dodržování hygienických standardů.

Úklidové práce v objektech STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik

Úklidové práce v objektech STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou úklidové práce a strojové hloubkové čištění podlah v objektech zadavatele, včetně vlastních úklidových prostředků, v souladu s podrobným popisem, který je uveden v zadávací dokumentaci. Úklidové práce jsou prováděny v administrativních, výrobních prostorách s režimovými opatřeními a ve společných ...

Nepravidelný úklid ve FN HK pro rok 2017 až 2020

Nepravidelný úklid ve FN HK pro rok 2017 až 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nepravidelného úklidu v období od uzavření smlouvy do 31.12.2020 ve FN HK. Úklidové práce je požadováno provádět v souladu s hygienickými normami podle vyhlášky č.306/20012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení ...

Venkovní údržba vojenských areálů 2017

Venkovní údržba vojenských areálů 2017

Předmětem VZ je provádění venkovních letních a zimních úklidových prací ve vybraných vojenských objektech (viz. Tabulka objektů) spočívající v 1. údržbě travnatých ploch a samostatných venkovních pozemků Armády České republiky a 2. provádění zimních úklidových služeb směřujících k zabezpečení schůdnosti a sjízdnosti chodníků, komunikací a ...

Úklidové služby pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace

Úklidové služby pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace

Předmětem zakázky je poskytování úklidových služeb v prostorách KÚOK a některých jeho příspěvkových organizací. Jedná se jak o kancelářské prostory, tak i o prostory vyžadující vysoké hygienické standardy. Veřejná zakázka je zadávána v rámci centralizovaného zadávání. Úklidové služby budou pořizovány na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním ...

Výběr provozovatele hostinských služeb v dolní a horní stanici lanové dráhy na Sněžku

Výběr provozovatele hostinských služeb v dolní a horní stanici lanové dráhy na Sněžku

Předmětem zakázky je pronájem nebytových prostor v horní a dolní stanici lanové dráhy na Sněžku za účelem provozování hostinských služeb a dále zajištění úklidu veřejných sociálních zařízení v horní a dolní stanici lanové dráhy, a to po dobu 8 let. Více je předmět specifikován v koncesní dokumentaci.

Úklidové služby pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace

Úklidové služby pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace

Předmětem zakázky je poskytování úklidových služeb v prostorách KÚOK a některých jeho příspěvkových organizací. Jedná se jak o kancelářské prostory, tak i o prostory vyžadující vysoké hygienické standardy. Veřejná zakázka je zadávána v rámci centralizovaného zadávání. Úklidové služby budou pořizovány na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním ...

Úklid  CÚ Washingtonova

Úklid CÚ Washingtonova

Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektech celních úřadů (dále i "CÚ") na adresách Washingtonova 7 a Washingtonova 11, Praha 1.

(záznamy 226/250 z 1211)  strana 10 / 49