KV Arena - úklidové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování a komplexní zajištění úklidových služeb v objektu KV Arena /Multifunkční a tréninková hala + Bazénové centrum/ , v základním členění: A. Běžný úklid - zajištění opakovaného úklidu nejvíce frekventovaných míst, mytí a čištění denních místností a likvidace následků mimořádných situací dle smlouvy a ...
Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba – Severní Morava PS 0715 a PS 0722
Předmětem plnění VZ jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO v rozsahu a četnosti dle výkazů výměr včetně dodržování hygienického standardu u vnitřních úklidů - doplňování hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků. Podrobně v návrhu Smlouvy.
Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba – Východní Čechy PS 0503 a PS 0529
Předmětem plnění VZ jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO v rozsahu a četnosti dle výkazů výměr včetně dodržování hygienického standardu u vnitřních úklidů - doplňování hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků. Podrobně v návrhu Smlouvy.
Zajištění úklidových služeb v areálu Zámku Štiřín
Úklidové služby v celém areálu dle Přílohy číslo 3 Zadávací dokumentace.
Úklid vnitřních prostor EDU
Předmětem veřejné zakázky je úklid vnitřních prostor zahrnující pravidelný úklid, práce na objednávku (nepravidelný úklid vnitřních prostor), dodávky hygienických potřeb a spotřebního materiálu. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.
ÚP ČR - JI - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Jirkov. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Úklid objektů Domova pro seniory Háje – opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu Domova pro seniory Háje a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.
Úklidové služby ČEZd
Předmětem veřejné zakázky je úklid vnitřních prostor zahrnující pravidelný běžný úklid a nepravidelný úklid, úklid venkovních prostor zahrnující pravidelný běžný úklid a nepravidelný úklid, a dodávky hygienických potřeb a dalšího materiálu. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.
Zajištění úklidu v areálu ELI a HiLASE
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v zajištění konkrétních úklidových činností (včetně dodávky spotřebního úklidového a hygienického materiálu), a to v souladu s technickou specifikací, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o poskytování úklidových služeb, jejíž ...
ÚP ČR – Praha – Úklidové služby na pracovištích
Předmětem plnění je zajištění úklidových služeb v budovách užívaných zadavatelem.
Zajištění úklidových služeb na vybraných objektech statutárního města Liberec
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu společných prostor v 14 bytových objektech statutárního města Liberec a zimní údržby v prostoru a komunikací před vstupy do objektů. Celková úklidová plocha činí 10 843,94 m2.
Zajištění úklidových služeb v objektech Městského ústavu sociálních služeb města Plzně
Předmětem veřejné zakázky je pravidelné zajišťování specializovaných úklidových služeb v objektech ve správě zadavatele a dodávka čistících a dezinfekčních prostřeků Jedná se o následující objekty: • Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň • Domov se zvláštním režimem „Sněženka“, ...
Provádění komplexních pravidelných úklidových služeb kanceláří, provozních hal a vozidel
Předmětem veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb kanceláří, provozních hal, sociálních zařízení na konečných zastávkách a vozidel městské hromadné dopravy (autobusů a tramvají) v Liberci.
Upratovacie a čistiace služby pre Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je výkon pravidelných a nepravidelných upratovacích a čistiacich služieb v priestoroch objektov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., špecifikovaných v prílohe súťažných podkladov, vrátane údržby a starostlivosti o exteriérové plochy prináležiace k týmto objektom (záhradnícke práce).
Upratovacie služby
Upratovacie a čistiace služby vykonávané v rokoch 2020 - 2024
Poptáváme úklid bytového domu
Poptáváme úklid bytového domu 1x týdně.
Úklidové služby pro Fakultu strojního inženýrství VUT 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové služby pro Fakultu strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Pro podrobnosti viz zadávací dokumentaci.
Zajištění úklidových služeb ve společnosti
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro tyto areály: a. Fotbalový stadion Bazaly, ulice Bukovanského 1028/4, 710 00 Slezská Ostrava, b. OSTRAVAR ARÉNA, ulice Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, c. Přístavba OSTRAVAR ARÉNY, ulice Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, d. Multifunkční hala, ulice Ruská 3077/135, ...
Úklidové služby v objektech Národního muzea v Praze a Liběchově na období 2020-2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele v hlavním městě Praha a v Liběchově v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 36 měsíců. Podrobněji je předmět zakázky popsán ve smlouvě o poskytování úklidových služeb, jejíž návrh je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Upratovacie, čistiace a sanitárne služby
Predmetom zákazky Upratovacie, čistiace a sanitárne služby sú upratovacie, čistiace a sanitárne služby, ktoré sa vykonávajú v objekte haly I. - Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov č.9, 831 04 Bratislava realizovanej i v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Ide o upratovanie objektov a vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave s celkovou výmerou 50 857,73 m2 (vrátane výmery obchodných/skladových priestorov k novembru 2019) - administratívne, obchodné, sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestory vybavovacích budov, časti vonkajších priestorov vrátane ...
Upratovacie služby v objektoch Slovenskej národnej knižnice
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích služieb v jednotlivých objektoch Slovenskej národnej knižnice, ktoré sú konkrétne špecifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú taktiež uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Úklid objektů SOA Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v rozsahu Přílohy č. 2_Předmět plnění – soupis prací k ocenění (vč. krycího listu nabídky)
Úklidy XI. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v objektech Finančních úřadů.
Provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování a provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu v prostorách administrativních budov zadavatele, vše za podmínek stanovených závazným návrhem smlouvy, který tvoří Část 4 zadávací dokumentace. Podrobně viz ZD.