LB - ÚP ČR - okres Semily - poskytování úklidových služeb III.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení komplexních úklidových a dezinfekčních služeb, spočívajících v pravidelném úklidu prostor interiéru zadavatele (vnitřní úklid) a zajištění generálního úklidu v budovách Úřadu práce ČR (1x Jilemnice, 2x Semily, 1x Turnov). Předmětem plnění veřejné zakázky jsou rovněž dodávky hygienických potřeb a ...
Úklid a čištění objektů v areálu Letiště Praha Část I a Část II
Předmětem Veřejné zakázky jsou úklidové služby pro zadavatele, tj. provádět řádně a důsledně pro zadavatele denní, noční a průběžné úklidové práce, mytí skleněných ploch a čištění podhledů, transport odpadu, úklid chodníků a další pomocné manipulační práce v objektech areálu letiště Praha/Ruzyně.
Úklidové služby EVD
Poskytování úklidových a souvisejících služeb dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.
Aktuálne objekty verejného obstarávateľa
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v objektoch verejného obstarávateľa a tiež zabezpečenie, resp. dodanie čistiacich a hygienických potrieb do všetkých objektov verejného obstarávateľa. V súvislosti so znížením negatívneho vplyvu na životného prostredie Verejný obstarávateľ požaduje, aby poskytovateľ služby na ...
Úklidové služby pro objekty NK ČR
Předmět veřejné zakázky spočívá v pravidelném i mimořádném zajišťování a provádění úklidových prací ve vnitřních prostorech objektů Národní knihovny České republiky i na venkovních plochách nádvoří a související práce pro uživatele služeb Národní knihovny. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 3 až 6 zadávací dokumentace.
Zimní a letní údržba komunikací, chodníků, parkovišť a ostatních ploch
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb čistění města a zimní údržby místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Votice vč. jeho místních částí. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace (Specifikace a rozsah zimní údržby).
Antigraffiti program MČ Praha 5
Předmětem zadávané rámcové dohody je zajištění prací a činností spojených se zajišťováním komplexního Antigraffiti programu spočívajícím v odstraňování sprejových nástřiků - graffiti na objektech nacházejících se na území Městské části Praha 5 (dále jen „MČP5“). Bližší specifikace v rámci ZD.
Provádění úklidových prací pro kontaktní pracoviště Nový Jičín, Msgr. Šrámka 1030, 1099
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro kontaktní pracoviště v Novém Jičíně, Msgr. Šrámka 1030, 1099 a budovu bez č.p./č.e. na parcele č. st. 1676. Zadavatel uzavře smlouvu s vítězným dodavatelem v souladu s přílohou č. 3 (smlouva) této zadávací dokumentace. V budově jsou provozovány administrativní činnosti úřadu ...
ÚP ČR - Polička - provádění úklidových služeb
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v administrativních budovách kontaktního pracoviště Polička Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích.
Komplexní úklid
Předmětem plnění v rámci tohoto zadávacího řízení je zajišťování, v zadávací dokumentaci specifikovaných, úklidových služeb pro zadavatele Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci.
Poptáváme čištění haly
Dobrý den, zprovozňujeme starou halu, ve které jsou některé stroje staré, nyní se navážejí nové. Je možné v této fázi čištění haly? Hala je betonová, délka 90 m x šířka 15 m x výška 10 m. Plechová střecha štít. Podlaha - rovný beton. V hale jsou pavučiny, olejové znečištění a ušpinění stěn (bláto). Prosím o orientační cenovou nabídku a přibližný ...
Úklid v objektech HZS Moravskoslezského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelných úklidových služeb včetně mytí oken objektů HZS Moravskoslezského kraje, a to objektů v územním odboru Ostrava, objektů Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih, Integrovaného výjezdového centra Třinec a Integrovaného výjezdového centra Český Těšín, jakož i provádění mimořádného úklidu ...
LB - ÚP ČR - okres Česká Lípa - poskytování úklidových služeb II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení komplexních úklidových a dezinfekčních služeb, spočívajících v pravidelném úklidu prostor interiéru zadavatele (vnitřní úklid), zajištění generálního úklidu a pohotovostního úklidu v budovách Úřadu práce ČR (2x Česká Lípa, 1x Doksy, 1x Mimoň, 1x Nový Bor). Předmětem plnění veřejné zakázky jsou rovněž ...
Provádění manuálních čistících a úklidových prací na DNT
Předmětem plnění sektorové Veřejné zakázky s názvem „PROVÁDĚNÍ MANUÁLNÍCH ČISTÍCÍCH A ÚKLIDOVÝCH PRACÍ NA DNT“ je provádění manuálních úklidových a čistících prací na pracovišti (tj. každodenní úklid pracoviště, zejména odstranění nahromaděného uhlí a uhelného prachu, čištění vnitřních částí přesypů od nálepů a venkovních částí od napadaného ...
Úklidové služby pro Centrum sociálních služeb Hrabyně - IV
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu v objektech Centra sociálních služeb Hrabyně v souladu s podrobným popisem prací a technickými podmínkami.
Úklidy XVIII. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací v budovách Finančních úřadů v ČR v souladu se Smlouvou o provádění úklidových prací, se Standardem úklidových služeb a prací a s Plánem úklidu (kde je uveden rozsah a četnost úklidových prací).
Upratovanie vnútorných priestorov, údržba spevnených plôch, parkovísk, komunikácií a chodníkov
Predmetom zákazky sú komplexné upratovacie , čistiace a dezinfekčné služby vnútorných priestorov - ambulancie, lôžkové oddelenia, , kancelárie, sociálne zariadenia, chodby, schodiská, umývanie okien, tepovanie kobercov , vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ručných pomôcok a mechanizmov potrebných na kvalitné vykonávanie ...
ÚP ČR - LT - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění ekologických úklidových služeb budově ÚP ČR Michalská 12 a v budově ÚP ČR Dominikánské nám. 2, Litoměřice. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby, a i mimořádný ekologický úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
ÚP ČR - LS - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění ekologických úklidových služeb na ÚP ČR Lovosice v pronajatých prostorách objektu na adrese Osvoboditelů 1035/22, Lovosice, které jsou užívány na základě nájemní smlouvy ze dne 18. 4. 2013 pracovištěm ÚP ČR Lovosice. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby, a i mimořádný ...
Úklid v objektech Celní správy ČR
Předmět veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb, včetně hygienického materiálu dle požadavků zadavatele v budovách užívaných Celní správou ČR. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 samostatné části. Termíny prohlídek jednotlivých míst plnění jsou uvedeny v příloze č. 8 ZD .
FN Motol - Zajištění úklidu a hygieny v jednotlivých odděleních nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových prací a hygieny v jednotlivých odděleních Fakultní nemocnice v Motole, v rozsahu a četnosti stanoveném v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo - Seznam úklidových prací v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
ÚP ČR - RB - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění ekologických úklidových služeb v budově ÚP ČR Náměstí Lužické 120/11, 408 01 Rumburk. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby, a i mimořádný ekologický úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
ÚP ČR - ŠL - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění ekologických úklidových služeb v objektu T. G. Masaryka 683, 407 77 Šluknov, které jsou užívány na základě nájemní smlouvy ze dne 2. 3. 2004 pracovištěm ÚP ČR Šluknov. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby, a i mimořádný ekologický úklid dle požadavků zadavatele (např. ...
ÚP ČR - VR - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění ekologických úklidových služeb v objektu ÚP ČR Melantrichova 1272, 407 47 Varnsdorf. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby, a i mimořádný ekologický úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Upratovacie a čistiace služby pre expozitúru Žilina
Predmetom zákazky je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb vo vnútorných a vonkajších priestoroch objektov verejného obstarávateľa, vrátane doplňovania hygienického materiálu do sociálnych zariadení.