Upratovacie služby pre DS Lamač
Predmetom zákazky je upratovanie vnútorných priestorov v objekte Domova seniorov Lamač so sídlom Na barine 5, Bratislava.
Poptávám úklidové služby
Poptávám běžný úklid domácnosti v RD, jednorázový, popř.opakovaný z důvodu pracovní neschopnosti.
Úklidové služby v objektech Národního muzea
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele v hlavním městě Praha v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 12 měsíců. Podrobněji je předmět zakázky popsán ve smlouvě o poskytování úklidových služeb, jejíž návrh je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
ÚP ČR - ŽT - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Žatec. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstraňování graffiti z nemovitostí fyzických a právnických osob na území MČ Praha 6 z herních zařízení či jejich částí, z informačních cedulí, odpadkových košů, stojanů na PE, popelníků, laviček, pomníků a z jiných zařízení ve veřejné zeleni či na veřejných prostranstvích, včetně provádění pravidelného ...
ÚP ČR - LN - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Louny. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
VFN v Praze – pomocné a úklidové práce v OLVS
Předmětem plnění jsou úklidové a pomocné práce; blíže viz zadávací podmínky.
Poptávám mytí oken v bytě 3+1
Poptávám mytí oken v panelovém bytě 3+1 s lodžií. Sídliště Řepy, Španielova ulice. Prosím o vyčíslení ceny.
Úklidové služby, Německo
V dubnu otevřu nový hotel v Bodenmais. tento je v současné době renovován. Hledám důkladné vyčištění celého domu po dokončení v polovině března 2019.
Poptáváme úklidové služby
Poptáváme umytí vnitřního skleněného zakrytí světlíků na tanečním sále. Prosím o nabídku.
Úklidové služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu Domova pro seniory Krč a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.
Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Žďár nad Sázavou
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Žďár nad Sázavou.
Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Bystřice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem.
Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Velké Meziříčí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Velké Meziříčí.
Úklidové práce v budovách města Chebu
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové práce v budovách města Chebu. Specifikace požadovaných prací je uvedena ve Smlouvě o dílo a jejích přílohách.
Provádění úklidových prací
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění pravidelných úklidových, mycích a čisticích prací v objektech Československé armády 408, Československé armády 216 a Střelecká 824 v Hradci Králové. Jedná se o úklid v prostorách o celkové výměře 8.830 m2.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná ...
Úklidové služby v budovách města Valašské Meziříčí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování kompletních úklidových služeb:pravidelný úklid, mytí oken 2 x ročně, čištění koberců 1 x ročně, úklid v mimořádných situacích, dodávka sanitárních materiálů v budovách města Valašské Meziříčí, tj.: Náměstí č.p. 7/5, Valašské Meziříčí, historická radnice, Soudní č.p.1221, Valašské Meziříčí, ...
Poskytování úklidových služeb v areálu VUT FEKT
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel zabezpečí splnění výše uvedených cílů pomocí úklidové služby a to v budovách užívaných Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií v areálu Technická. Jde o budovy Technická 8, 10, 12 a budovy Kolejní 7/9 (dále jen T8, T10, T12 a VTPPL) v Brně a ...
Poptáváme pravidelný úklid společných prostor panelového domu
Hledáme firmu pro pravidelný úklid společných prostor panelového bytového domu, 6 podlaží. Pokud máte zájem, napište svou nabídku. Požadujeme i úklid okolí domu a přístupových chodníků. Ostrava - Poruba, Alžírská. Děkuji.
Úklidové služby v objektu Zoologické zahrady Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění úklidových služeb v objektu Zoologické zahrady Ostrava.V jednotlivých objektech se nacházejí zpravidla kancelářské prostory, sociální zázemí (wc, umývárny, sprchy, kuchyňky) a prostory pro návštěvníky (chodby). Obecně budou úklidové práce zahrnovat vytírání, umývání dveří, utírání prachu a ...
Čistenie železničných koľajových vozidiel
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických a motorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži ...
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vnútorných priestorov nemocníc v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava (lôžkové oddelenia, ambulancie, administratívne, spoločné a ostatné priestory) a vonkajších priestorov nemocníc v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava (spevnené plochy, ...
JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, na adrese: - Palackého třída 425/89, Brno - Polní 1011/37, Brno
Úklidové služby pro objekty Muzea umění Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektů a přilehlých vnějších ploch.