Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je zabezpečení úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a venkovních úklidů v ubytovně Heyrovského čp. 1213, Hradec Králové.
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Pravidelný úklid objektu České obchodní inspekce Štěpánská 15 - N
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pravidelných úklidových služeb v objektu Štěpánská 567/15, Praha 2, užívaném zadavatelem a Agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvest, včetně dodávky hygienického materiálu. Přesná specifikace prostor, četnost a rozsah předmětu plnění jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.
Komplexní údržba chodníků na území MČ Brno-jih
Předmětem veřejné zakázky je vykonávat práce spojené se zajišťováním čistoty chodníků (zimní i letní) v délce 29 579 bm, vč. průběžného čištění, likvidace prorůstajícího plevele.?
Komunální služby Praha 8
1. svoz obsahu odpadkových košů na území objednatele 2. úklid okolí odpadkových košů 3. zabezpečení provozuschopnosti odpadkových košů 4. mytí odpadkových košů 5. doplňování speciálních papírových (balení po 25 ks) a plastových (balení po 50 ks) sáčků na psí exkrementy 6. pravidelné přistavování, svoz, využití a odstraňování ...
Zajištění úklidových prací pro LDN Rybitví
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné poskytování pravidelných úklidových a čistících prací a zajištění dalších úklidových prací včetně mimořádného úklidu dle požadavků zadavatele v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření ...
Zajištění úklidových služeb pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o., v rozsahu a četnosti dle Přílohy č. 1 Technická specifikace – úklid podlah a obkladů, Přílohy č. 2 Technická specifikace - související úklidové práce, Přílohy č. 3 Technická ...
Dodávka úklidových služeb v budovách Jeronýmova 1 a Kněžská 19
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidové práce v budovách Jeronýmova 1 a Kněžská 19 Prostory Kanceláře včetně zařízení Chodby Dvorky Vstupní prostory včetně vrátnice Schodiště včetně zábradlí Sociální zařízení včetně WC pro veřejnost Výtahy (kabina včetně dveří) Balkony Kuchyňky Úklid archivů a zasedacích místností Čištění oken, ...
Thomayerova nemocnice – poskytování úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele úklidové služby: i) pravidelné úklidové služby, ii) mimořádné úklidové služby, na zdravotnických, provozních a technických prostorech v areálu zadavatele na adrese Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč, podle podmínek uvedených v ...
FN Motol - Zajištění úklidu a hygieny v jednotlivých odděleních nemocnice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění úklidových prací a hygieny v jednotlivých odděleních Fakultní nemocnice v Motole
Úklid budov Národního muzea v Terezíně I, II a Litoměřicích na období 2019-2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele Terezín I, Terezín II a Litoměřice v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami a v souladu s těmito podmínkami po dobu 3 let. Podrobněji je předmět zakázky popsán ve smlouvě o poskytování úklidových služeb, jejíž návrh je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Zajištění úklidových služeb s náhradním plněním pro KoP Cheb
Předmětem plnění této zakázky je provádění úklidových prací a služeb v administrativní budově Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Cheb, třída Svobody 207/52. Bližší specifikace tj. četnost a požadovaný rozsah úklidových prací, je uveden v závazném návrhu Smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 ZD, a to v rozsahu jejich příloh - Specifikace výměr a ...
Zajištění úklidových služeb
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v sídle zadavatele, s využitím vlastních úklidových a dalších pomůcek a vybavení v požadovaném rozsahu.
Úklidy IX. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančního úřadu pro hl. m. Prahu
Předmětem VZ je provádění úklidových služeb a hygienický servis v objektech finančních úřadů. VZ je rozdělena na dvě samostatné části.
Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění vybraných činností zimní údržby silnic v Libereckém kraji, zejména silnic II. a III. třídy dle potřeb Zadavatele v souladu se schváleným plánem zimní údržby v jednotlivých zimních sezónách 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 a 2024 – 2025 zpracovaným dle zákona č. 13/1997 Sb. o ...
Udržovací práce na nástupištích a nemovitostech v obvodu OŘ Plzeň
Úklid určených veřejně i neveřejně vybraných prostor, nástupišť, podchodů a kolejiště a vysypání košů v prostoru administrativních budov, železničních stanic, zastávek a jejich okolí
Úklidové služby areálů a dopravních prostředků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv na úklid areálů a dopravních prostředků (autobusů či tramvají). V rámci části „Úklidové služby areálů – trakční vedení - Orionka“, části „Úklidové služby areálů – Švábky“, části „Úklidové služby areálů – depo Kačerov“, části „Úklidové služby areálů – vozovna Střešovice“ a části „Úklidové služby areálů ...
Zajištění obsluhy plaveckého bazénu v areálu Výstaviště Praha
Předmětem zakázky je zejména zajištění obsluhy plaveckého bazénu, včetně zajištění činnosti plavčíka, šatny, recepce a pokladny, běžného úklidu, drobné údržby objektu, týdenní sanitace objektu.
Mytí vnějších a vnitřních oken UKB
Předmětem veřejné zakázky je mytí vnějších oken vč. rámů a sloupků, venkovních žaluzií z obou stran, krytů venkovních žaluzií a tzv. slunolamů, venkovního skleněného obkladu, vnitřních oken vč. rámů a vnitřních žaluzií z obou stran, v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno, a to dle podmínek blíže specifikovaných v návrhu ...
Úklidy a údržba II. – Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Zajištění úklidových a údržbářských prací v objektech finančních úřadů v ČR.
Úklidové služby
Předmětem VZ je poskytování komplexních úklidových, mycích a čistících prací v objektech České pošty, s.p.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami III
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude v dané části veřejné zakázky uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními ...
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích II
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 6 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná ...
Upratovacie služby , časť 1
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb, upratovanie a čistenie administratívnych priestorov (kancelárie, zasadačky ...), sociálnych a spoločných priestorov (dvory, chodby, schodiská, toalety, kuchynky), výmena a dokladanie odpadkových vreciek a papierových obrúskov a ostatné činnosti uvedené v podrobnom opise vrátane pracovných ...