FaF UK - Úklidové služby 2022-2023
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb se zajištěním čistoty a dodržování hygienických a jiných souvisejících obecně platných závazných právních předpisů včetně související dodávky pracovních pomůcek a spotřebního hygienického materiálu (mycích a dezinfekčních potřeb/prostředků a toaletního papíru) potřebného k pokrytí úklidových ...
Provozování veřejných WC v Prostějově v letech 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je provozování veřejných WC v Prostějově na období 4 let. Provozováním veřejných WC se rozumí zejména: zajištění otevření či trvalé přítomnosti obsluhy veřejného WC v provozní době; zajištění úklidu toalet, včetně zařizovacích předmětů a vnitřních prostorů, doplňování hygienických potřeb; zajištění odvozu, odstranění nebo ...
ÚP ČR - RO - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem plnění VZ je pravidelné provádění úklidových prací v objektu Riegrova 1100 v Roudnici nad Labem. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Úklidy provozů Sociálních služeb Vsetín 2021-2025 - opakování
Provádění komplexních úklidových prací pro vybrané provozy zadavatele. Jedná se o denní úklid dle harmonogramu úklidových služeb, pololetní mytí oken, strojové čištění podlah, mimořádný úklid a pohotovostní službu.
Úklidové služby pracoviště v Jihlavě, Karviné a Frýdku-Místku
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro pracoviště zadavatele v Jihlavě, Karviné a Frýdku-Místku v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - Bratislava
Predmetom zákazky vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb (ďalej aj služby alebo predmet zákazky) v administratívnych, v prevádzkových, v spoločných a v sociálnych priestoroch objektov verejného obstarávateľa, vrátane doplňovania hygienického materiálu do sociálnych zariadení realizovaných formou čiastkových písomných objednávok, podľa ...
Zajištění úklidových služeb VZ Brno - Ponava a VZ Brno - Černovice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech zadavatele, konkrétně v budově výjezdové základny Brno - Ponava a v budově výjezdové základny Brno - Černovice. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění čištění sanitních a referentských vozidel, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Smlouva bude uzavřena ...
Komplexné upratovacie služby na FEI STU
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných upratovacích služieb na FEI STU. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov.
Zajištění údržby v Sítenském údolí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění péče o travnaté plochy, keře, dřeviny, vodní prvky, cestní síť, můstky a dřevěné prvky, zajištění čistoty všech ploch a odvozu anorganického i organického odpadu v Sítenském údolí, Kladno
Čištění skleněných fasád, Rakousko
Vážené dámy a pánové, hledáme spolehlivého partnera pro čištění skleněných fasád (uvnitř i venku) pro větší oblast Vídně. Kontaktujte nás prosím telefonicky co nejdříve. Tisíceré díky! S přátelským pozdravem Pan Merkle
Úklidové služby II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele.
Poptávám vyčištění stěny RD
Poptávám vyčištění jedné stěny RD, který je zateplený a na jedné stěně se vyskytla plíseň.Dům je s rovnou střechu , patro a přízemí.Výška domu je - 2 m sokl a výška zateplení je asi 6 m.Šířka domu je 12 m. Takže k vyčištení je to asi 72 m2.
Zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje včetně dodávky všech mycích, hygienických a čisticích prostředků potřebných k jeho zajištění. Budovy KÚUK: Budova A: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Budova B: Dlouhá 2760/15, Ústí nad Labem Budova C: Stroupežnického 1326/16, Ústí nad ...
Úklidy XVI. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací v budovách Finančních úřadů v ČR v souladu se Smlouvou o provádění úklidových prací, se Standardem úklidových služeb a prací a s Plánem úklidu (kde je uveden rozsah a četnost úklidových prací).
ÚP ČR - KL - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na pracovištích ÚP ČR v Klášterci nad Ohří v pronajatých prostorách objektu Polní č.p. 683, které jsou užívány na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 18/2017/VHČ ze dne 29. 11. 2017, Kontaktním pracovištěm ÚP ČR Klášterec nad Ohří. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických ...
Úklidové služby - úklid objektů NSA
Zajištění pravidelných a mimořádných úklidových prací v prostorech zadavatele. Předpokládané datum účinnosti smlouvy o poskytování služeb z této veřejné zakázky je 1.8.2021, předpokládaný termín ukončení plnění (platnosti smlouvy) je 31.7.2024.
Úklidové služby
Předmět veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen v příloze č. 3 zadávací dokumentace, kde jsou současně upraveny obchodní podmínky realizace této veřejné zakázky.
Úklid budov Městského úřadu Říčany
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových prací ve specifikovaných budovách Městského úřadu v Říčanech (dále jen „budovy Úřadu“), a to dle specifikace uvedené v čl. II odst. 4 návrhu smlouvy o zajištění úklidových prací. Součástí předmětu zakázky je dodávka hygienického materiálu (toaletního papíru, hygienických sáčků na WC, ...
ÚP ČR - PB - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb v pronajatých prostorách objektu Masarykovo náměstí 733, Podbořany. Věcný a časový harmonogram úklidových prací, a jejich specifikace, je nedílnou součástí Smlouvy a tvoří Přílohu č. 1, v Příloze č. 2 Smlouvy jsou uvedeny výměry vnitřních ploch v jednotlivých budovách.
ÚP ČR - KD - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb v pronajatých prostorách objektu Vrchlického 172, 432 01 Kadaň a dále pravidelné provádění úklidových prací v pronajatých prostorách objektu Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň. Věcný a časový harmonogram úklidových prací, a jejich specifikace, je nedílnou součástí Smlouvy a tvoří Přílohu č. ...
UTB - Úklidové služby pro objekty FLKŘ
Předmětem veřejné zakázky je dlouhodobý pravidelný, nepravidelný a mimořádný úklid, včetně dodávek hygienického materiálu, v objektech Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti, objekty UH 1 na adrese Studentské náměstí 1532, UH 2 Studentské náměstí 1534 a H 3 Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské ...
Zajištění úklidových služeb pro DOZP Horní Bříza (2. vyhlášení)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací.
Úklidové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele.
Úklidové práce v objektech Bkom - rámcové dohody
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění pravidelného i nepravidelného úklidu v prostorách ve vlastnictví či správě Brněnských komunikací a.s. Spotřebované úklidové a čistící prostředky, popř. další materiálové vybavení nezbytné k plnění veřejné zakázky, jsou nákladem poskytovatele služeb. Veřejná zakázka je ...
Úklid a čištění objektů v areálu letiště Praha/Ruzyně část I a část II
Předmětem Veřejné zakázky jsou úklidové služby pro zadavatele, tj. provádět řádně a důsledně pro zadavatele denní, noční a průběžné úklidové práce, mytí skleněných ploch a čištění podhledů, transport odpadu, úklid chodníků a další pomocné manipulační práce v objektech areálu letiště Praha/Ruzyně.