Upratovacie a čistiace služby
Predmetom zákazky sú: kompletné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby v priestoroch verejného obstarávateľa na celkovej ploche vnútorných priestorov 53 479,92 m vrátane Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie detašované pracovisko na troch poschodiach v priestoroch UNB, Krajinská ul., Bratislava II-m.č. Podunajské Biskupice-pavilón D, - ...
JMK - Zajištění úklidových prací pro ÚP ČR - Kontaktní pracoviště v Bučovicích
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací v budově Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště v Bučovicích, na adrese Komenského 211, 685 01 Bučovice V budově je provozována činnost úřadu práce (v oblasti zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, ...
Upratovanie a čistenie pre ZSSK
Predmetom zákazky sú pravidelné upratovacie a čistiace služby, vrátane dezinfekcie priestorov, prania, žehlenia, odvozu, dovozu a prezliekania súprav posteľnej bielizne a ostatných upratovacích a čistiacich služieb zabezpečovaných v priestoroch obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov (ďalej aj "SP") ...
Úklidové práce a činnosti na provozní technologii pro lokalitu Energotrans a.s.
Předmětem Veřejné zakázky je pravidelný plánovaný úklid a čištění technologických prostor a technologie Energotrans, a.s. (dále také EGT) včetně zajištění operativního čištění a nástupů na úklid při mimořádných situacích nebo haváriích.
Úklid v prostorách centrály SFŽP ČR na období 2023 - 2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelných denních úklidových prací, dodávání spotřebního hygienického materiálu a provádění ostatních činností (např. mimořádné úklidy) souvisejících s úklidem v prostorách centrálního pracoviště SFŽP ČR na adrese Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - Krč dle specifikace uvedené v zadávací ...
ÚP ČR - ÚL - Poskytování úklidových prací v budově Revoluční 3289/13
Předmětem zadávacího řízení je provádění ekologických úklidových služeb v levé části objektu Revoluční 3289/13, Ústí nad Labem. Předmětem plnění je rovněž i mimořádný ekologický úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Úklid vnitřních prostor ETE
Úklidové služby spočívající v pravidelném úklidu, pracích na objednávku (nepravidelném úklidu vnitřních prostor) a dodávkách hygienických potřeb a spotřebního materiálu.
Úklid budovy - PF UK
Předmětem plnění zakázky je pravidelný denní úklid prostorů zadavatele na adrese Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, po dobu 4 let. Rozsah plnění se specifikován v zadávací dokumentaci.
Úklidové práce v budovách Městského úřadu Kroměříž
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb pravidelného, nepravidelného a generálního úklidu v prostorách níže uvedených budov Městského úřadu Kroměříž: - Budova A, Velké nám. 115 - Budova B, Husovo nám. 534 - Budova C, 1. Máje 3191 - Budova D, 1. Máje 3191 - Budova E, Velké nám. 33 - Budova F, Riegrovo nám. 149 - Budova PDA, ...
Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je vnútorné a vonkajšie upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych a spoločných priestorov, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, výmeny a dokladania odpadkových vreciek a príslušného technického vybavenia v intervaloch a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb. Predmetom ...
Kompletní úklidové služby v objektech MF 2023-2027
Předmětem této Veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat v objektech Zadavatele kompletní úklidové služby a zajišťovat pro Zadavatele související dodávky a distribuci příslušného hygienického materiálu
Zajištění správy a úklidu nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno Řečkovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb pro zabezpečení správy a úklidu budovy Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese Terezy Novákové 62a, Brno vč. okolního prostředí budovy.
Úklid budov JIC
Zajištění čištění a údržby prostor zadavatele a zajištění dodávky hygienického materiálu.
Zajištění a provádění úklidových služeb 2023-2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a provádění komplexních úklidových služeb, vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady a nebezpečí, v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ...
Špeciálne čistiace služby
Predmetom zákazky je špeciálne čistenie technologických objektov a zariadení, výškové čistenie objektov a zariadení, čistenie striech a dažďových zvodov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Úklidy XX. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací v budovách Finančních úřadů v ČR v souladu se Smlouvou o provádění úklidových prací, se Standardem úklidových služeb a prací a s Plánem úklidu (kde je uveden rozsah a četnost úklidových prací).
UTB - Úklid areálu U5
Předmětem veřejné zakázky je dlouhodobý pravidelný, nepravidelný a mimořádný úklid, včetně dodávek hygienického materiálu, v objektech Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty aplikované informatiky, objekt U 5, Nad Stráněmi 4511 a objekt U 56, Nad Stráněmi 5656, Zlín 760 01 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné ...
ÚP ČR - CV - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb II
Předmětem zadávacího řízení je provádění ekologických úklidových služeb na ÚP ČR Chomutov v prostorách objektu na adrese Cihlářská 4106, Cihlářská 4107 a Cihlářská 5909, Chomutov. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby, a i mimořádný ekologický úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba - Jižní Čechy
Předmětem plnění VZ jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO dle ceníku jednotkových cen a v rozsahu výkazů výměr dodržených hygienických standardů u vnitřních úklidů - doplňování hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků. Podrobně uvedeno v návrhu Smlouvy. Zadavatel zadává VZ v souladu se zásadami společensky ...
Úklidové služby, nakládání s odpady a dodávky spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb, služeb nakládání s odpady a dodávek spotřebního materiálu v objektech zadavatele v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy).
Zajištění úklidových služeb v RÚ Hostinné
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb ve všech budovách zdravotnického provozu v Rehabilitačním ústavu Hostinné. Jedná se o úklid všech pacientských pokojů včetně sociálních zařízení, cvičeben, tělocvičen, vodoléčby, jídelen, chodeb a WC. Úklid je prováděn v souladu s hygienickým plánem dle harmonogramu stanoveného ...
FN Motol - Pravidelný denní úklid polikliniky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného denního úklidu polikliniky Fakultní nemocnice v Motole v rozsahu a četnosti stanoveném v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo - Seznam úklidových prací a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zajištění komplexního úklidu prostor Magistrátu města Mostu
Komplexní úklid prostor Magistrátu města Mostu cca 12.938 m2 vnitřní podlahové plochy pro roky 2023-2026.
Poskytování služeb údržby a opravy komunikací pro Město Mnichovo Hradiště
Předmětem veřejné zakázky je zajištění čištění, zimní údržby, letní údržby a oprav komunikací, chodníků a ostatních venkovních zpevněných ploch, sběr odpadu z odpadkových košů, úklid autobusových čekáren ve městě Mnichovo Hradiště a v místních částech na dobu neurčitou.
Zajištění úklidu objektů SÚKL
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění řádných a mimořádných úklidových služeb kancelářských, provozních, laboratorních prostor a prostor oddělení biologických metod užívaných zadavatelem, včetně kuchyněk a sociálních zařízení v objektech zadavatele.