Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Jihlavě - KoP Chotěboř
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativní budově Kontaktního pracoviště Chotěboř, Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě. V budově je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními ...
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR - Krajskou pobočku v Pardubicích, pracoviště Chrudim. Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 3 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem.
Zajištění úklidových služeb pro TS Brno
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor objektů Televizního studia v Brně v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od 1. 2. 2021 na dobu neurčitou.
Úklid administrativních prostor a areálů ČEZ
Poskytování úklidových služeb dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.
Úklidové práce - objekt DSČ a MP
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění úklidových prací pro potřeby odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a na pracovištích Městské policie Ostrava
Úklidové služby pro Správu kolejí a menz MU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu, mimořádného úklidu a dalších služeb dle požadavků zadavatele v objektech kolejí a menz ve správě Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity.
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb vrátane dodávky čistiacich potrieb a prostriedkov v budove v užívaní ŠÚ SR časť objektu Westend Plaza, Lamačská cesta 3/C v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená vo zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Čistiace a upratovacie služby a zimná údržba vybraných objektov a priestorov v správe, resp. nájme
Predmetom zákazky je pravidelné a nepravidelné upratovanie administratívnych a sociálnych priestorov budov v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. a zimná údržba exteriéru. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Zajištění úklidu v objektech Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu budov (všech 3 pracovišť) Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie v souladu se zadávacími podmínkami. Jedná se o zajištění úklidu budov, provozních zázemí, dílen. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní zajištění služeb v celém rozsahu zadání a v souladu ...
Zajištění úklidových služeb prostor užívaných Hudební a taneční fakultou AMU v Praze
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu vnitřních a venkovních prostor užívaných Hudební a taneční fakultou Akademie múzických umění v Praze v objektech na adrese Malostranské náměstí 259/12, Malostranské náměstí 258/13, Tržiště 259/18 a Tržiště 302/20, Praha 1, po dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky jsou dále služby ...
Zajištění úklidových služeb v areálu Zámku Štiřín
Zajištění úklidových služeb včetně supervize ve všech objektech a v celém areálu Zámku Štiřín a dále praní hostovského prádla.
Dodavatelský úklid v objektech KŘPJČK 2021 - 2022
Zajištění dodavatelského úklidu v objektech zadavatele v okrese České Budějovice po dobu let 2021 - 2022.
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy o poskytování služeb je čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina v rozsahu předpisu ČD V 71 a to s ohledem na místní okolnosti oblasti OCP ...
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy o dílo je čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj v rozsahu předpisu ČD V 71 a to s ohledem na místní okolnosti oblasti OCP Východ v návaznosti na ...
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Střed - Hlavní město Praha, Středočeský
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Střed.
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Střed - Liberecký, Královéhradecký
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Střed.
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Západ - Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kra
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Západ.
Zajištění úklidových služeb na dislokovaném pracovišti Energetického regulačního úřadu v Praze
Předmětem plnění je zajištění vnitřních úklidových služeb na dislokovaném pracovišti Energetického regulačního úřadu - Jankovcova 1566/2b, Praha-Holešovice, včetně dodávky hygienického materiálu. Úklidové práce sestávají z následujících činností: -pravidelný úklid, -pohotovostní (mimořádný) úklid
Úklidové služby KE
Poskytování úklidových služeb dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.
Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic
Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic v oblasti OŘ Praha
Zajištění úklidových služeb pro TS Ostrava II
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor objektů Televizního studia v Ostravě v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Blíže viz ZD.
Úklidové služby pro CEITEC VUT
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové služby pro Středoevropský technologický institut Vysokého učení technického v Brně (CEITEC VUT). Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave- Ružinov s rozlohou 5 412 m2 a vysunutého pracoviska na Jankolovej 6 v Bratislave- Petržalka s rozlohou 400 m2 na obdobie 36 mesiacov, ktoré zahŕňa 1 krát za polrok tepovanie kobercov, sedačiek, stoličiek, ...
Zajištění úklidových služeb pro administrativní budovy ve správě Ministerstva kultury
Předmětem veřejné zakázky je poskytování kompletních ekologických úklidových služeb v objektech zadavatele a na přilehlých venkovních plochách. Kompletní úklidové služby zahrnují následující činnosti: - běžný úklid, - denní službu, - generální úklid - zimní údržbu, - mimořádný úklid. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž doplňování ...