FN Motol - Pravidelný úklid kancelářského bloku D, ubytovna E
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu kancelářského bloku D v ubytovně E Fakultní nemocnice v Motole.
Upratovacie a čistiace služby v objektoch Okresného súdu Banská Bystrica - Skuteckého 28
Upratovanie a čistenie administratívnych, prevádzkových a sociálnych priestorov. Celová podlahová plocha priestorov: a)Budova č. 1: šesť podlaží o celkovej výmere 3604 m, z toho: kancelárske priestory 1829 m, archívne priestory 512 m, sociálne zariadenia 231 m, chodby 775 m, schodiská 115 m, ostatné 142 m. b)Budova č. 2: štyri podlažia o ...
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom zákazky sú: kompletné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby v priestoroch verejného obstarávateľa na celkovej ploche vnútorných priestorov 53 479,92 m vrátane Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie detašované pracovisko na troch poschodiach v priestoroch UNB, Krajinská ul., Bratislava II-m.č. Podunajské Biskupice-pavilón D, - ...
Zajištění úklidových služeb pro Domov Harmonie Mirošov včetně dalších služeb
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb po dobu 36 měsíců, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvkové organizace a dále pronájem nebytových prostor, sloužící k uložení prostředků na úklid a k převlékání zaměstnanců. Vše dle požadavků zadavatele ...
Úklid Městského úřadu, parkovacího domu a autobusového terminálu v Kralupech nad Vltavou
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektech ve vlastnictví objednatele, a to v objektu Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, v objektu parkovacího domu a autobusového terminálu dle podmínek uvedených ve smlouvě a jejích přílohách.
Poskytování úklidových služeb v budovách Katastrálního pracoviště Blansko
Poskytování úklidových služeb a dalších souvisejících činností (pravidelný úklid, dodávky hygienických a čistících potřeb, mytí oken, mimořádné úklidové práce).
Zimní a letní údržba určených zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně
Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajistit služby spočívající v celoročním provádění údržby na určených zpevněných i nezpevněných venkovních plochách letiště Praha/Ruzyně. Celoroční údržba ploch zahrnuje: a) zimní údržbu komunikací a ploch, b) pravidelné agrotechnické činnosti, c) úklidové a pomocné práce vně a uvnitř ...
Čistiace a upratovacie služby v priestoroch MF SR
Predmetom zákazky je poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb v administratívnych, prevádzkových a sociálnych priestoroch Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej aj ministerstvo) podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Komplexné zabezpečenie čistiacich a upratovacích služieb na ministerstve pozostáva z denného, ...
Úklid stanic metra III
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajišťování pravidelného úklidu prostor všech stanic metra a dalších funkčně souvisejících prostor, včetně odstraňování graffiti, mimořádného úklidu a zimní údržby. Podrobnosti jsou popsány ve smlouvě a jejích přílohách, zejména v plánu úklidu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
Poskytování úklidových a souvisejících služeb v budovách ČNB v Brně
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v budovách zadavatele v Brně, včetně dodávek spotřebního materiálu, odvoz a likvidace odpadu včetně nebezpečného odpadu, praní prádla a zalévání rostlin. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Zajištění úklidu
Předmětem zakázky je zajištění úklidu ve vymezených prostorách objektů Domova pro seniory Nová slunečnice, které jsou blíže specifikovány v Příloze C této zadávací dokumentace (Specifikace úklidu) a dále v Příloze D této zadávací dokumentace (Plán objektu). Jedná se zejména o zajištění pravidelných úklidových služeb v společných prostorách, ...
Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění pravidelných a mimořádných úklidových služeb v kvalitě a rozsahu stanovených dále v této Zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. Součástí poskytovaných Služeb bude rovněž zajištění hygienických, dezinfekčních prostředků.
Zajištění pomocných a úklidových prací ve stravovacím provozu Pardubické nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pomocných a úklidových prací ve stravovacím provozu Pardubické nemocnice po dobu dvou let.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami VIII
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách užívaných Krajskou pobočkou ÚP ČR v Příbrami. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 2 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat ...
LB - ÚP ČR - okres Jablonec nad Nisou - poskytování úklidových služeb I
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení komplexních úklidových a dezinfekčních služeb, spočívajících v pravidelném úklidu prostor interiéru zadavatele (vnitřní úklid) a zajištění generálního a pohotovostního úklidu v budovách Úřadu práce ČR (2x Jablonec nad Nisou, 2x Tanvald, 1x Železný Brod). Předmětem plnění veřejné zakázky jsou rovněž ...
FJFI: úklidové služby
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové služby, a to v rozsahu specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Úklid areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje 2023
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění pravidelných úklidových služeb v areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje pro zadavatele. Součástí veřejné zakázky je dodávka veškerých mycích, čisticích, desinfekčních a úklidových prostředků nutných k celkovému zajištění úklidových služeb.
Úklidové služby na kolejích a hotelu ČVUT - část 5 Bubenečská kolej
Provádění úklidu v ubytovacích objektech ve správě zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci. Zakázka se týká všech níže uvedených ubytovacích zařízení ve správě SÚZ ČVUT v Praze včetně administrativních a kancelářských prostor. Úklid bude probíhat ekologicky co nejšetrněji s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.
Zajištění úklidových služeb v objektech JU 2023 - 2027
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění kompletních úklidových prací v objektech a pracovištích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda o zajištění úklidových služeb na dobu 48 měsíců. Zakázka je rozdělena na 2 samostatné části.
Hledám paní na pravidelný úklid domácnosti
Hledám paní na pravidelný úklid domácnosti. Běžné domácí práce - vysávání, mytí podlah, prach, občasné žehlení a mytí oken. 2+1 Uherské Hradiště - bez mazlíčků.
Zajištění komplexních a pravidelných úklidových služeb v objektech Domova pro seniory Frýdek-Místek
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v objektech Domova pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizace: - ul. 28. října 2155 - ul. Školská 401. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních a pravidelných úklidových prací ve vnitřních a venkovních prostorách objektů Domova pro seniory Frýdek-Místek, ...
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodanie hygienických potrieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v regionálnom centre v Bratislave, a tiež zabezpečenie, resp. dodanie čistiacich a hygienických potrieb do regionálneho centra verejného obstarávateľa riadne a včas. Trvanie zmluvy je 60 mesiacov. V súvislosti so znížením negatívneho vplyvu na životného prostredie verejný ...
Poskytování úklidových služeb
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektech Fakultní nemocnice Olomouc. Z důvodu velikosti a složitosti areálu nemocnice, je potřeba znalosti a bezproblémové orientace. Je nezbytně nutná znalost každého oddělení, koordinace s nemocničním provozem na různých klinikách v denních i nočních hodinách, stejně tak kontakt ...
Úklidové služby v objektech Národního muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele v hlavním městě Praha a ve Všetatech (část 1 veřejné zakázky) a v Terezíně a Litoměřicích (část 2 veřejné zakázky) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 36 měsíců. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 2 části: 1) Úklidové služby v objektech ...