Čistenie vozidiel MHD
Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných ...
Upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Ide o upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave v nepretržitom režime. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch, v Prílohe č. 3 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb. Upratovacie a čistiace práce podľa tejto Zmluvy bude poskytovateľ zabezpečovať v zmysle denného letového poriadku ...
Čistiace a upratovacie služby a zimná údržba vybraných objektov a priestorov
Predmetom zákazky je pravidelné a nepravidelné upratovanie administratívnych a sociálnych priestorov budov v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. a zimná údržba exteriéru. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Ide o upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave s celkovou výmerou 51 765,29 m2 - administratívne, obchodné, sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestory vybavovacích budov, časti vonkajších priestorov. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch, v ...
Provádění komplexních úklidových prací, včetně speciální ochranné dezinfekce
Předmětem této veřejné zakázky je úklid vnitřních prostor areálu, speciální ochranná dezinfekce, separace odpadu, vč. nebezpečného, doplňování a dodávky hygienických prostředků uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět plnění zahrnuje: běžný úklid, úklidové práce prováděné dle aktuálních potřeb zadavatele (předpokládaný roční objem je ...
Zajištění úklidových služeb budov pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy
poskytování služeb spočívajících v zajištění úklidových služeb a prací v objektech Zadavatele a realizace dodávek spotřebního a hygienického materiálu dle aktuální spotřeby Zadavatele
Úklidy VII. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Předmětem VZ je provádění úklidových služeb v objektech Finančních úřadů. VZ je rozdělena na osm samostatných částí.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Jihlavě
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Veřejná zakázka (dále také jen „VZ“) je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 5 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ ...
Poskytování komplexních úklidových služeb v budově Trauttmannsdorfského paláce MZV ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zajišťování komplexních úklidových služeb v budově Trauttmannsdorfského paláce MZV ČR.
Úklidové práce na ŽDC v obvodu OŘ Ostrava
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění úklidových prací na ŽDC v obvodu OŘ Ostrava. Jedná se o provádění venkovních, vnitřních a mimořádných úklidových prací v železničních stanicích a zastávkách, na nástupištích, v podchodech, nadchodech a zařízeních a stavbách umístěných na nich, na přilehlých plochách a v kolejišti, v provozních budovách atp.
ÚP ČR - LS - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Lovosice. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
ÚP ČR - LT - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Litoměřice. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Úklidové služby Poliklinika Prosek
Zajišťování služeb v oblasti úklidu v objektu Poliklinika Prosek v Praze 9, na adrese Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9. Zakázka bude zadána uzavřením smlouvy o zajišťování služeb v oblasti úklidu na dobu neurčitou, kdy vybraný dodavatel bude zajišťovat stálé a pravidelné (každodenní a dále v intervalech dle smluveného režimu) úklidové služby ve ...
Úklid objektů a recepční služby v objektech užívaných Základní školou Brána jazyků
Jedná se veřejnou zakázku na služby v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení. Předmětem zakázky je zajištění úklidu objektů a recepčních služeb v objektech užívaných Základní školou Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky.
ÚP ČR - VR - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Varnsdorf. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Úklidové práce Nová radnice
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění řádného a včasného provádění pravidelných a nepravidelných úklidových a čistících prací v objektu Nové radnice na Prokešově náměstí, vč. přístavby na ulici Sokolská.
Úklidové služby
Úklidové služby pro objekty PřF UK Albertov 3, 6 a 8, Horská 3, Na Slupi 16, Legerova 5, Hlavova 8, Viničná 5 a 7, Benátská 2 na Praze 2 a Podolské nábřeží 7 na Praze 4.
Všeobecná údržba v meste Prešov
Predmetom zákazky je zabezpečenie všeobecnej údržby v meste Prešov. Rozsah realizovaných služieb pozostáva z prevádzky a údržby mestských fontán, údržby a realizácie vlajkovej a slávnostnej výzdoby, údržby a prevádzkovania mestských hodín, údržby, výroby a prevádzky mestského mobiliáru a Mestského informačného systému, údržby a prevádzky výlepných ...
Komplexní úklid Pardubické nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu prováděním pravidelných a nepravidelných úklidových a desinfekčních prací, a to vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady, v rozsahu a způsobem dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele na jeho pracovišti Pardubická nemocnice v souladu s hygienickými normami ...
Zajištění úklidových služeb pro Domov pod Vinnou horou, p.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon úklidových služeb v Domově pod Vinnou horou, p.o., na ulici Dlouhoveská 91/9115 v Hlučíně.
Upratovacie služby pre DS Lamač
Predmetom zákazky je upratovanie vnútorných priestorov v objekte Domova seniorov Lamač so sídlom Na barine 5, Bratislava.
Poptávám úklidové služby
Poptávám běžný úklid domácnosti v RD, jednorázový, popř.opakovaný z důvodu pracovní neschopnosti.
Úklidové služby v objektech Národního muzea
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele v hlavním městě Praha v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 12 měsíců. Podrobněji je předmět zakázky popsán ve smlouvě o poskytování úklidových služeb, jejíž návrh je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
ÚP ČR - ŽT - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Žatec. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstraňování graffiti z nemovitostí fyzických a právnických osob na území MČ Praha 6 z herních zařízení či jejich částí, z informačních cedulí, odpadkových košů, stojanů na PE, popelníků, laviček, pomníků a z jiných zařízení ve veřejné zeleni či na veřejných prostranstvích, včetně provádění pravidelného ...