Letní a zimní údržba komunikací a chodníků
Letní údržba: zabezpečení letní údržby komunikací a chodníků na území města a určených kanalizačních vpustí, spočívající v čištění vozovek a chodníků, mytí vozovek tlakovou vodou, odstranění plevele z krajnic vozovek a z chodníků, v ošetření zaplevelených krajnic a chodníků, čištěním parkovišť a mytí povrchů určených zpevněných ploch, odstraňování ...
Zajištění úklidových prací v objektu DOZP Horní Bříza na období 1.4.2021-31.3.2025
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací.
Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění pravidelných a mimořádných úklidových služeb v kvalitě a rozsahu stanovených v Zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.
Úklid a údržba komunikací v majetku města Týn nad Vltavou
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění úklidu a údržby zejména místních komunikací v majetku města Týn nad Vltavou, jedná se o jarní úklid komunikací po zimě, průběžný úklid města, zimní údržbu místních komunikací a s tím spojenou službu zimní pohotovosti. Celková délka místních komunikací a účelových komunikací v majetku města je ...
Zabezpečení úklidu vybraných administrativních budov Statutárního města Kladna
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení úklidu společných prostor ve vybraných administrativních budovách ve vlastnictví Statutárního města Kladna. Podrobný rozsah a popis prací je uveden v závazném návrhu smlouvy o dílo a jeho přílohách.
Úklid objektu Šumperk - část 2
Předmětem této veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb zahrnujících pravidelný úklid, mimořádný a operativní úklid, zimní úklid a dodávky čistících a hygienických prostředků v pobočce VZP ČR RP Ostrava v objektu Šumperk pro období od 1. 4. 2021 na dobu 5 let v rozsahu a souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Upratovacie, dezinfekčné a čistiace služby
Predmetom zákazky sú upratovacie, dezinfekčné a čistiace služby vrátane dodania súvisiacich tovarov. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Údržba chodníků v Městské části Brno-Bohunice
Předmětem této zakázky je poskytování služby letní údržby (čištění, mimořádného čištění) chodníků a služby zimní údržby chodníků v Městské části Brno-Bohunice (tj. zabezpečení schůdnosti včetně odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků a čištění chodníků v zimním období). Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat realizaci předmětných ...
Zajištění služeb úklidových prací
Provádění pravidelných úklidových prací v prostorách užívaných zadavatelem.
Poskytování úklidových služeb v budově oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem Poskytování úklidových služeb v budově oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě je poskytování pravidelných i mimořádných úklidových služeb dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje účastníky, že budova oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě je pětipatrová a ...
Zajištění úklidových služeb v areálu Zámku Štiřín
Zajištění úklidových služeb včetně supervize ve všech objektech a v celém areálu Zámku Štiřín a dále praní hostovského prádla.
Zajištění pomocných a úklidových služeb pro oddělení stravovacích služeb KNL, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění pomocných a úklidových služeb v jednotlivých provozech stravovacího oddělení dle potřeb tohoto oddělení. Jedná se o zajištění požadovaných služeb 16 pracovníky, z toho 4 pracovníky na 12 hodinové směny, 7 pracovníků na 8 hodinové směny a 5 pracovníků na 4 hodinové směny. Pracovní doba: 04:00-22:00/7 dní ...
Úklidové služby pro objekty Muzea umění Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor a přilehlých vnějších ploch následujících objektů: aa) Muzeum moderního umění, Denisova 47, Olomouc, ab) Arcidiecézní muzeum Olomouc, Václavské náměstí 3, Olomouc, ac) Arcibiskupský zámek Kroměříž, Sněmovní náměstí 1, Kroměříž. V rámci předmětu plnění je zadáván: ...
Zajištění služby v rámci projektu Čistá trojka
Předmětem veřejné zakázky je doplňkový úklid, odstranění a likvidace odpadů na území zadavatele včetně souvisejících dispečinkových služeb, služby správy webových stránek a facebookového profilu služby Čistá trojka a marketingové podpory služby Čistá trojka.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami V
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativní budově užívané Krajskou pobočkou ÚP ČR v Příbrami. V budově je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními zaměstnanci v prostorách ...
Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajišťování dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele (Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci).
Provádění úklidových prací pro Moravskoslezský kraj II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR - Krajskou pobočku v Ostravě v rámci celého Moravskoslezského kraje a vybraných pracovišť.
Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci IV
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci v administrativních budovách podřízených kontaktních pracovišť v Litovli a Prostějově. V budovách je provozována činnost úřadu práce (dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvky na péči a dávky osobám zdravotně postiženým, zprostředkování zaměstnání ...
Odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstraňování graffiti z nemovitostí fyzických a právnických osob na území MČ Praha 6 z herních zařízení či jejich částí, z informačních cedulí, odpadkových košů, stojanů na PE, popelníků, laviček, pomníků a z jiných zařízení ve veřejné zeleni či na veřejných prostranstvích, včetně provádění pravidelného ...
Úklidové služby v objektech ČRo
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb, deratizace, dezinfekce, dezinsekce v objektech a v některých regionech i ve venkovních prostorech objektů Českého rozhlasu na základě uzavřené rámcové dohody mezi zadavatelem a právě jedním účastníkem pro danou část 1 až 12 veřejné zakázky.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Jihlavě - KoP Chotěboř
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativní budově Kontaktního pracoviště Chotěboř, Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě. V budově je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními ...
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR - Krajskou pobočku v Pardubicích, pracoviště Chrudim. Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 3 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem.
Zajištění úklidových služeb pro TS Brno
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor objektů Televizního studia v Brně v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od 1. 2. 2021 na dobu neurčitou.
Úklid administrativních prostor a areálů ČEZ
Poskytování úklidových služeb dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.
Úklidové práce - objekt DSČ a MP
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění úklidových prací pro potřeby odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a na pracovištích Městské policie Ostrava