Zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v objektech a pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami na základě rámcové dohody s jedním účastníkem.
Úklid sídla Krajského úřadu Středočeského kraje
Předmětem této veřejné zakázky na služby je zajištění kompletních úklidových služeb v sídle zadavatele, a to v rozsahu dle přiložené specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami VI
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách užívaných Krajskou pobočkou ÚP ČR v Příbrami. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními zaměstnanci v ...
JMK - Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Brně,  KoP Bučovice
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativní budově kontaktního pracoviště (dále také jen „KoP“) Krajské pobočky ÚP ČR v Brně, KoP v Bučovicích, Sovětská 758, 685 01 Bučovice. V budově je provozována činnost úřadu práce.
Čistiace a upratovacie služby
Poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich, umývacích a s tým súvisiacich činností v administratívnych budovách verejného obstarávateľa v ním požadovanej periodicite a rozsahu. Podrobnosti sú uvedené v prílohe č.7 súťažných podkladov.
Úklidové služby RP Ústí - Liberecký kraj
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných, operativních a zimních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Zajištění úklidových služeb v budově Generálního finančního ředitelství
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací v objektu Generálního finančního ředitelství, Lazarská 15/7, Praha 1.
Zajištění úklidových služeb v objektu Národního technického muzea
Jedná se o veřejnou zakázku na úklidové služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování úklidových prací požadovaných zadavatelem v přesně vymezených prostorách a na venkovních plochách. Všechny tyto požadavky jsou uvedeny v příloze č. 3 „Specifikace požadavků na zajištění úklidových prací v objektu a areálu Národního technického ...
Poskytování úklidových služeb v budovách Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
Poskytování úklidových služeb a dalších souvisejících činností (pravidelný úklid, dodávky hygienických a čistících potřeb, mytí oken, mimořádné úklidové práce).
Zajištění úklidu Českého Domu v Moskvě
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zajišťování komplexních úklidových služeb v objektu Českého domu v Moskvě, na adrese 3. Tverskaja Jamskaja 31/35, 3. Tverskaja Jamskaja 36/40 a 4. Tverskaja Jamskaja 33/39, v Ruské federaci. Tento komplex budov byl postaven v letech 1983/85. Komplex sestává ze dvou částí, které se nacházejí mezi ulicemi ...
Provádění komplexních pravidelných úklidových služeb kanceláří, provozních hal a vozidel MHD
Předmětem plnění je provádění komplexních pravidelných úklidových služeb kanceláří, provozních hal a vozidel městské hromadné dopravy DPMLJ, a.s. Součástí plnění je i dodávka čistících prostředků nutných k zajištění úklidu.
ÚP ČR - Moravská Třebová - provádění úklidových služeb
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativní budově kontaktního pracoviště Moravská Třebová (dále také jen „KoP“) Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích. V budově je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.).
Zajištění úklidových služeb pro objekty GnŘ NPÚ opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování úklidových služeb včetně dodávek a doplňování úklidového, čistícího a hygienického materiálu dle požadavků zadavatele v objektech generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Praze. Předmět veřejné zakázky včetně minimálních požadavků na technické, obchodní, platební a smluvní podmínky ...
Poskytování komplexních úklidových služeb v budovách MZV
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektech Zadavatele (blíže viz Zadávací dokumentace).
Čistenie chodníkov a komunikácií od hygienicky nebezpečného odpadu a jeho odstránenie
Predmetom zákazky je odstraňovanie nebezpečných odpadov z komunikácií a inžinierskych objektov a to konkrétne: nebezpečný a biologický odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vedený pod katalógovým číslom 18 01 03 ako nebezpečný biologický kontaminovaný odpad v zmysle vyhlášky č. 365/2015 ...
Úklidové služby pro Univerzitu Karlovu, Fakultu humanitních studií
Předmětem VZ je zajištění pravidelných úklidových služeb v objektu sídla zadavatele (dále jen „úklidové služby“), a to v rozsahu a v souladu s touto ZD a závazného návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 1 ZD (dále „smlouva“) a závaznými přílohami č. 1 až č. 4 této smlouvy. Součástí předmětu VZ je také doplňování zásobníků hygienickými a ...
Úklidové služby v objektech Památníku národního písemnictví
Předmětem zadávacího řízení je zajištění kompletních úklidových služeb spočívajících v provedení pravidelné úklidové práce a služby včetně dodávky hygienických potřeb v objektech dodavatele. Centrální depozitář Litoměřice, Kamýcká 2293, Litoměřice, Předměstí, objekt 17 a 21 Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6 , Liboc Hájenka, Obora Hvězda, ...
Úklidové služby
Předmětem zakázky je zajištění úklidu ve vymezených prostorách objektů Domova pro seniory Elišky Purkyňové.
Úklidové služby RP Ústí - Ústecký kraj
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných, operativních a zimních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Provádění Zimní a letní údržby komunikací v k.ú. Kunratice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy poskytování služby zimní a letní údržby komunikací a chodníků v městské části Praha - Kunratice.
Úklidové práce na pracovištích Úřadu práce ČR - Zlínský kraj
Zajišťování komplexních úklidových, čisticích a dezinfekčních služeb v provozních budovách poboček Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji, a to na základě Plánu úklidu a Standardu úklidových služeb. Jedná se o pobočky Úřadu práce ČR v Bystřici pod Hostýnem, v Kroměříži, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí, v Uherském Hradišti, v Uherském ...
Zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně Města Mníšek pod Brdy
Předmětem plnění je zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně v Mníšku pod Brdy. Podrobnosti vyplývají ze zadávací dokumentace a jejích příloh.
Zajištění úklidových služeb pro budovy IPR Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky zajištění úklidových služeb v objektech IPR Praha vč. poskytování veškerých souvisejících výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanovením kompletní zadávací dokumentací. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.250.000,- Kč bez DPH.
Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 3
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v kontinuálním provádění monitoringu výskytu graffiti na nemovitých věcech a na městském mobiliáři na území Městské části Praha 3, poskytování služeb dispečinku k přijímání oznámení o výskytu graffiti na nemovitých věcech a na městském mobiliáři na území Městské části Praha 3 a ...
Úklidové práce v Nemocnici Břeclav
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu prováděním pravidelných a nepravidelných úklidových a desinfekčních prací, prostřednictvím vlastních pracovníků, prostředků a na vlastní náklady, v požadovaném rozsahu a kvalitě ve stanovených částech prostor Nemocnice Břeclav, p.o., a to při provozu zadavatele.