D5 Čištění dešťových nádrží - oblast 1
Předmětem zakázky je čištění dešťových usazovacích nádrží a retenčních nádrží, které jsou součástí odvodnění dálnice D0 ve správě SSÚD 8 Rudná (úsek km 0,00-28,913 a úsek km 81,50-82,56) a dále které jsou součástí odvodnění dálnice D5 a to v úsecích které spravuje SSÚD 9 Svojkovice (km 28,50-80,00), SSÚD 10 Ostrov u Stříbra (km 80,00-131,40) a ...
Úklid ředitelství a vybraných středisek Probační a mediační služby
Předmětem zakázky je zajištění pravidelných a nepravidelných úklidových služeb v objektech zadavatele. Rozsah ploch v jednotlivých místech plnění je členěn do částí veřejné zakázky. Součástí předmětu zakázky jsou zároveň jednorázové a mimořádné úklidové služby, které budou prováděny na základě písemného odsouhlaseného požadavku ze strany vedoucího ...
Úklid objektů Zemského archivu v Opavě
Úklid objektů Zemského archivu v Opavě v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
Zajišťování úklidu v budovách Katastrálního úřadu pro Vysočinu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření jedné nebo více smluv na provádění úklidových prací v budovách Katastrálního úřadu pro Vysočinu.
Provádění úklidových služeb v budově sídla Libereckého kraje, Evropského domu a budovy Podnikatelské
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného a komplexního úklidu: • v objektu sídla Libereckého kraje - budovách A, B, C (dále jen „budova KÚ LK“), na adrese U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, • v objektu Evropského domu - budova Evropského domu (dále jen „budova E“) na adrese U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, • v objektu ...
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací. Kompletní úklidové služby zahrnují zejména tyto činnosti: • Pravidelný úklid • Další úklid ...
JMK- Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Brně
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť (dále také jen „KoP“) Krajské pobočky ÚP ČR v Brně. V budovách je provozována činnost úřadu práce: • Kuřim - Hmotná nouze, Sociální služby, příspěvek na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postižením, • Vranov nad Dyjí - ...
Úklidy a údržba IV. - Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Poskytování úklidových a souvisejících služeb pro budovu ČNB v Ostravě
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových a souvisejících služeb pro budovu zadavatele v Ostravě. Specifikace činností pro místo plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Bližší podmínky plnění jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Úklid a čištění objektů v areálu Letiště Praha Část I a Část II
Předmětem Veřejné zakázky jsou úklidové služby pro zadavatele, tj. provádět řádně a důsledně pro zadavatele denní, noční a průběžné úklidové práce, mytí skleněných ploch a čištění podhledů, transport odpadu, úklid chodníků a další pomocné manipulační práce v objektech areálu letiště Praha/Ruzyně.
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služby na 48 mesiacov
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby v budovách Centra vedecko-technických informácií SR, administratívne budovy: Lamačská cesta 8/A, Bratislava, Staré grunty 52, Bratislava, Múzeum školstva a pedagogiky, Charkovská 1, Bratislava, Aurélium - zážitkové centrum vedy, Bojnická 3, Bratislava
Úklidy XV. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Předmětem VZ je provádění úklidových služeb v objektech Finančních úřadů. VZ je rozdělena na sedm samostatných částí.
Úklid stanic metra II
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření 3 smluv na úklid stanic metra linek A, B a C v síti zadavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové služby blíže definované přílohami zadávací dokumentace, zejména vzory smluv tvořící přílohy č. 2a až 2c zadávací dokumentace (resp. jejich přílohami), dostupnými na profilu zadavatele.
Zajištění úklidových služeb v areálu Zámku Štiřín
Zajištění úklidových služeb ve všech objektech a v celém areálu Zámku Štiřín.
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Účelem veřejné zakázky je dočasné zajištění údržby svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť v přechodném období, než bude zrealizováno a ukončeno zadávací řízení na komplexní zajištění údržby zeleně na svěřených plochách. Jedná se o území MČ Praha 8 ...
Pomocné úklidové práce a čistící služby v objektech stravovacích provozů ČVUT v Praze
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pomocných úklidových prací v jednotlivých objektech stravovacích provozů (menzy, mytí bílého a černého nádobí) ve správě SÚZ ČVUT podobu trvání 24 měsíců.
RUK - SBZ - Zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění úklidových prací v osmi sektorech objektů Univerzity Karlovy a zajištění: - pravidelného periodického úklidu - mytí oken - čištění koberců a čalouněného nábytku "mokrou cestou" - generálního úklidu - mimořádného úklid vybraných prostor - úklidu víceúčelové sportovní haly.
Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) je zabezpečení úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a venkovních úklidů v zařízeních zadavatele pro oblast Morava, uvedených v příloze ZD. Realizace dle rozsahu a četnosti provádění úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a ...
Čistenie vozidiel MHD
Predmetom zákazky je čistenie vozidiel MHD (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb podľa stupňa čistenia, realizovaných v Miestach plnenia a zabezpečenie služieb podľa podmienok stanovených podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
Zajištění úklidu 2020-2022
Předmětem zakázky je zajištění úklidu ve vymezených prostorách objektů Domova pro seniory Nová slunečnice. Jedná se zejména o společné prostory, chodby, auly, kuchyně, fyzioterapie apod.
Dynamický nákupní systém na zajištění úklidových služeb pro ČZU
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele.
Zajištění úklidových služeb ČKRF
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb a provozování WC vč. úklidu WC a čekárny autobusového nádraží a úklidu venkovních ploch autobusového nádraží v Českém Krumlově.
Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na pracovištích ÚP ČR v Teplicích v budovách Vrchlického 3175, Vrchlického 725/1 a Vrchlického 1093/12. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. úklid po drobných řemeslnických úpravách, mytí oken nad ...
Úklidové služby v objektech ČRo Brno
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb včetně služeb deratizace, dezinfekce, dezinsekce v objektu a venkovních prostorech ČRo Brno.