Poptávám čištění vertikálních žaluzii
Mám vertikální žaluzie, které bych nechala ráda vyčistit, mám dotaz - nemám nikoho kdo by mi je sundal, provádíte službu, že si pro to přijedete, odmontujete a zase přivezete a namontujete? Jaká je přibližně cena za tuto službu? Jsem z Bohumína. Nespěchá to.
Upratovanie priestorov a lietadiel na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave
I. časť zákazky: Upratovanie priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Ide o upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave s celkovou výmerou 50 275,56 m2 + obchodné/prenajaté priestory vo výmere cca 1 326,95 m2 (výmera obchodných/prenajatých priestorov je aktuálna k mesiacu jún 2023). Výmera ...
Poskytnutie upratovacích a čistiacich služieb v objektoch FR SR -ZAPAD
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb vrátane zimnej údržby, v interiéroch a exteriéroch objektov v pôsobnosti verejného obstarávateľa, vrátane zabezpečovania dezinfekcie a dopĺňania hygienického materiálu v rozsahu a podmienok uvedených v súťažných podkladoch (ďalej aj upratovacie a čistiace služby).
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom zákazky sú pravidelné upratovacie a čistiace služby, ktoré pozostávajú najmä z čistenia podláh (zametanie, umývanie, vysávanie), čistenia, umývania a dezinfekcie sociálnych zariadení, utierania prachu, umývania okien a sklenených plôch, čistenia žalúzií a parapetov, čistenia radiátorov, umývania dverí a zárubní, vynášania odpadkov zo ...
Upratovacie a čistiace služby v prevádzkach BTB
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby v prevádzkach Bratislava Tourist Board. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č.1.
Čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre potreby BPMK, s.r.o.
Čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre potreby BPMK, s.r.o. na obdobie 24 mesiacov.
Výběrové řízení na úklidové služby na městském úřadě Mníšek pod Brdy
Dobrý den, vypisujeme výběrové řízení na úklidové služby na městském úřadu Mníšek pod Brdy a byli bychom rádi kdybyste se přihlásili. V případě Vašeho zájmu a pro upřesnění požadavků, mě neváhejte kontaktovat, děkuji.
Poskytovanie upratovacích služieb
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby administratívnych, spoločných a sociálnych priestorov objednávateľa/verejného obstarávateľa v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase 15,30 19,00 hod s miestami plnenia: - DataCentrum, Administratívno-prevádzková budova (APB), Cintorínska 5, Bratislava, - DataCentrum, Dátové centrum, ...
Čistiace a upratovacie služby pre miestny úrad Bratislava-Karlova Ves
ČISTIACE A UPRATOVACIE SLUŽBY PRE MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-KARLOVA VES
Upratovacie a čistiace služby v objekte Okresného súdu Banská Bystrica - Zvolenská cesta 14
Upratovanie a čistenie priestorov o celkovej výmere 3504,75 m2, z toho 2775,81 m2 sú kancelárske priestory a 728,94 m2 ostatné priestory /sociálne zariadenia a chodby/.
Čistenie koľajových vozidiel
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických a motorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži ...
Upratovacie a čistiace služby  západ
Vnútorné upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych a spoločných priestorov, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, akým je toaletný papier, papierové utierky, tekuté mydlá a pod., v zmysle technickej špecifikácie opisu predmetu zákazky predloženej v časti oddiel B.3 súťažných podkladov vo vybraných objektoch v ...
Úklidové služby RP Brno - Jihomoravský kraj
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací v rozsahu pravidelných vnitřních úklidů, pravidelných venkovních úklidů, pravidelných specifikovaných úklidů (mytí oken, čištění koberců a čalouněného nábytku), zimního venkovního úklidu a úklidu dle provozních potřeb Regionální pobočky Brno v objektech Brno-venkov, Blansko, Břeclav, ...
Úklidové služby objektů MPSV v Praze (2023 - 2026)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ekologických úklidových služeb a dodávek ekologicky šetrného a zdravotně nezávadného spotřebního zboží a materiálu v objektech MPSV v Praze (Na Poříčním právu 1, Podskalská 19 a Karlovo náměstí 1). Předmět plnění je rozdělen na paušální služby, které bude zadavatel hradit dodavateli měsíčně a dále na ...
Nepravidelný úklid ve FN HK pro rok 2024 až 2027
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nepravidelného úklidu v období od uzavření rámcové dohody do 31. 12. 2027 ve FN HK.
Komplexní zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb ve stanovených objektech zadavatele vč. poskytování veškerých souvisejících výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném kompletní zadávací dokumentací CPV kody: 90910000-9 Úklidové služby 90919200-4 Úklid ...
Poptávám čištění horizontálních žaluzii
Poptávám čištění horizontálních žaluzií den a noc.
Zimní a letní údržba pozemních komunikací, cest v zeleni
Předmětem veřejné zakázky jsou služby úklidu a údržby komunikací a ploch na území Prahy 15, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené MČ Praha 15 a s tím spojené dodávky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v jednotlivých přílohách zadávací dokumentace.
Zajištění úklidových služeb a souvisejících pomocných služeb pro oddělení stravovacích služeb
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb a souvisejících pomocných služeb v jednotlivých provozech stravovacího oddělení dle potřeb tohoto oddělení. Jedná se zejména o tyto služby: mytí bílého a černého nádobí, úklid jídelny, sociálního zařízení a umýváren, vč. vynesení odpadu z provozních a veřejných prostor, úklid a sanitace ...
Poskytování služeb spojených s úklidem objektů AOPK ČR
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování pravidelných denních úklidových služeb a poskytování ostatních souvisejících činností (např. mimořádné úklidy) spojených s úklidem v objektu A - Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, v objektu B - Moravská 2116/30, 120 00 Praha 2, a v objektu C - Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 11.
Upratovacie a čistiace služby
Upratovacie a čistiace služby
Ochrana majetku na území městské části Praha 2 proti poškození sprejovými nástřiky - graffiti
Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování služeb spojených s odstraňování sprejových nástřiků, aplikace ochranných antigraffiti nátěrů na specifikovaných objektech nacházejících se na území městské části Praha 2. Dalším předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelný monitoring dotčeného území, evidence a vedení programu ...
Údržba ploch v MČ Brno Vinohrady, část JIH
Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby veřejných ploch v Městské části Brno Vinohrady. Pod pojmem údržba se rozumí údržba zpevněných ploch a chodníků a údržba ploch parků, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť.
Upratovacie a čistiace služby v objektoch Okresného súdu Banská Bystrica-Rudlovská 53 a Rudlovská 87
Upratovanie a čistenie administratívnych, prevádzkových a sociálnych priestorov v objektoch Rudlovská 53 a Rudlovská 87
Zimní údržba areálů ČEZ
Poskytování služeb zimní údržby dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.