Upratovacie služby , časť 1
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb, upratovanie a čistenie administratívnych priestorov (kancelárie, zasadačky ...), sociálnych a spoločných priestorov (dvory, chodby, schodiská, toalety, kuchynky), výmena a dokladanie odpadkových vreciek a papierových obrúskov a ostatné činnosti uvedené v podrobnom opise vrátane pracovných ...
Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha
Odstraňování graffiti na objektech v obvodu OŘ Praha, úplné očišťování povrchů objektů od nežádoucího znečištění, provádění sjednocujících nátěrů očištěných povrchů včetně aplikace anti-graffiti ochrany.
Špeciálne čistiace služby
Predmetom zákazky sú špeciálne čistiace služby technologických a netechnologických objektov a zariadení JAVYS, a.s. v rozsahu : -čistenie výťahových šácht -čistenie vodojemov a nádrží odpadových vôd -čistenie technologických zariadení -čistenie striech -ostatné čistiace služby. Služby budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po ...
Riadne upratovacie služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovania administratívnych, prevádzkových, ubytovacích, sociálnych a spoločných priestorov verejného obstarávateľa. Poskytovanie upratovacích služieb bude zabezpečené v rôznej periodicite v závislosti od konkrétnych požiadaviek verejného obstarávateľa.
Provádění úklidových prací v Nemocnici Znojmo
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění běžných úklidových prací vnitřních a některých vnějších prostor a ploch zadavatele (tj. provádění běžného pravidelného a nepravidelného úklidu).
Poptáváme čištění koberců
Poptáváme čištění koberců, prosím o zaslání cenové kalkulace cca na 500 m2 čištění koberců v naší škole. Prosím o cenovou kalkulaci včetně dopravného a čistících prostředků.
Upratovacie a čistiace služby pre Banskobystrický kraj
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby v objektoch MV SR
Úklid venkovních prostor EDU
Předmětem veřejné zakázky je úklid venkovních prostor zahrnující údržbu zeleně, údržbu komunikací a další činnosti související s údržbou pozemků. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.
Zajištění úklidových služeb 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v sídle zadavatele, s využitím vlastních úklidových a dalších pomůcek a vybavení v požadovaném rozsahu
Úklid Státní opery
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo, jejímž cílem je zajistit kompletní pravidelné úklidové práce a služby vnitřních a vnějších prostor historické a administrativní budovy Státní opery.
Úklidové služby pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele 1, 2, 3, 4 a 5. Centrální zadavatel provádí toto zadávací řízení za účelem výběru dodavatele/ů, který/ří bude/ou zajišťovat úklidové služby na základě smluv uzavřených se zadavatelem 1, 2, 3, 4 a 5.
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom poskytovanej služby je pravidelné upratovanie a čistenie kancelárskych a prevádzkových priestorov MDV SR, ktoré bude vykonávané v termínoch ako služby: - denné, - týždenné, - mesačné, - štvrťročné, - polročné, - občasné, - pohotovostné. - v objektoch: Administratívna budova Námestie slobody č. 6, Bratislava a ...
Čistenie vozidiel MHD
Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných ...
Upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Ide o upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave v nepretržitom režime. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch, v Prílohe č. 3 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb. Upratovacie a čistiace práce podľa tejto Zmluvy bude poskytovateľ zabezpečovať v zmysle denného letového poriadku ...
Čistiace a upratovacie služby a zimná údržba vybraných objektov a priestorov
Predmetom zákazky je pravidelné a nepravidelné upratovanie administratívnych a sociálnych priestorov budov v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. a zimná údržba exteriéru. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Ide o upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave s celkovou výmerou 51 765,29 m2 - administratívne, obchodné, sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestory vybavovacích budov, časti vonkajších priestorov. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch, v ...
Provádění komplexních úklidových prací, včetně speciální ochranné dezinfekce
Předmětem této veřejné zakázky je úklid vnitřních prostor areálu, speciální ochranná dezinfekce, separace odpadu, vč. nebezpečného, doplňování a dodávky hygienických prostředků uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět plnění zahrnuje: běžný úklid, úklidové práce prováděné dle aktuálních potřeb zadavatele (předpokládaný roční objem je ...
Zajištění úklidových služeb budov pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy
poskytování služeb spočívajících v zajištění úklidových služeb a prací v objektech Zadavatele a realizace dodávek spotřebního a hygienického materiálu dle aktuální spotřeby Zadavatele
Úklidy VII. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Předmětem VZ je provádění úklidových služeb v objektech Finančních úřadů. VZ je rozdělena na osm samostatných částí.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Jihlavě
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Veřejná zakázka (dále také jen „VZ“) je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 5 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ ...
Poskytování komplexních úklidových služeb v budově Trauttmannsdorfského paláce MZV ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zajišťování komplexních úklidových služeb v budově Trauttmannsdorfského paláce MZV ČR.
Úklidové práce na ŽDC v obvodu OŘ Ostrava
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění úklidových prací na ŽDC v obvodu OŘ Ostrava. Jedná se o provádění venkovních, vnitřních a mimořádných úklidových prací v železničních stanicích a zastávkách, na nástupištích, v podchodech, nadchodech a zařízeních a stavbách umístěných na nich, na přilehlých plochách a v kolejišti, v provozních budovách atp.
ÚP ČR - LS - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Lovosice. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
ÚP ČR - LT - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Litoměřice. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Úklidové služby Poliklinika Prosek
Zajišťování služeb v oblasti úklidu v objektu Poliklinika Prosek v Praze 9, na adrese Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9. Zakázka bude zadána uzavřením smlouvy o zajišťování služeb v oblasti úklidu na dobu neurčitou, kdy vybraný dodavatel bude zajišťovat stálé a pravidelné (každodenní a dále v intervalech dle smluveného režimu) úklidové služby ve ...