Mytí klenby a stěn dopravního prostoru Strahovského, Zlíchovského, Letenského a Těšnovského tunelu
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služeb (dále jen „Služby“) spočívajících v mytí keramických obkladů, stěn, stropů a kleneb automobilových tunelů Strahovského, Zlíchovského, Letenského a Těšnovského automobilového tunelu a Automobilového tunelu Mrázovka, které jsou podrobně vymezeny v Provozní dokumentaci (dále společně též „Automobilové ...
Úklidové služby v objektech ČRo Pardubice a Liberec
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektu ČRo Pardubice a zajištění úklidových služeb včetně služeb deratizace, dezinfekce, dezinsekce v objektu a venkovních prostorech ČRo Liberec.
Zajištění úklidových prací pro OSSZ - Pracoviště ČSSZ Ostrava
úklidové práce pro pracoviště ČSSZ Ostrava
Úklid v objektech Celní správy ČR 2019
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb, včetně dodávek hygienického materiálu dle požadavků zadavatele v objektech CS ČR. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen: v Příloze č. 1 ZD - Standard úklidových služeb (rozsah a četnost); v Příloze č. 2 ZD - Výměry ploch a vybavení; v Příloze č. 3 ZD – Kvalita hygienického ...
Úklidové služby
Zajištění kompletních úklidových služeb v budovách zadavatele, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami na základě Smlouvy o poskytování úklidových služeb (dále jen smlouvy) s jedním dodavatelem. Kompletní úklidové služby zahrnují zejména tyto činnosti: • pravidelné úklidové služby; • mimořádné úklidové služby Součástí předmětu ...
Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno - Vinohrady
Předmětem veřejné zakázky je celoroční zajištění komplexní údržby veřejných ploch v Městské části Brno – Vinohrady. Pod pojmem celoroční komplexní údržba se rozumí -údržba zpevněných ploch a chodníků a údržba ploch parků, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona dělena na 2 části. (Část1 - ...
Zajištění úklidových služeb v Brně - Bohunicích
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech zadavatele umístěných v sídle zadavatele, a to v rozsahu stanovené zadávací dokumentací. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je stanovena v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž ...
Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST 2020
Odstraňování sněhu a ledu z oblasti výhybek a kolejiště pro zajištění sjízdnosti dopravní cesty v obvodu OŘ Olomouc. Odstraňování sněhu a ledu z nástupišť a přístupových cest v obvodu OŘ Olomouc.
Úklid v žel. stanicích a zastávkách v obvodu OŘ Olomouc
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Úklid v žel. stanicích a zastávkách v obvodu OŘ Olomouc“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je zajištění úklidu podchodů a úklidu v žel. stanicích a zastávkách.
Vnitřní a vnější úklid v obvodu OŘ Brno
2.1 Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Vnitřní a vnější úklid v obvodu OŘ Brno“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je zajištění úklidových služeb v kvalitě a rozsahu stanovených v přílohách č. 1 a 2 zadávací dokumentace. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž zajištění hygienických a dalších prostředků k tomu potřebných. Uchazeč musí ...
Thomayerova nemocnice – poskytování úklidových služeb - opakovaná VZ
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele úklidové služby: i) pravidelné úklidové služby, ii) mimořádné úklidové služby, na zdravotnických, provozních a technických prostorech v areálu zadavatele na adrese Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč, podle podmínek uvedených v ...
Zajištění úklidových služeb 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele. Zakázka je dělena celkem na 4 části s tím, že část č. 4 bude zadávána v samostatném zadávacím řízení postupy odpovídajícími VZMR a to v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ. Toto zadávací řízení v nadlimitním režimu bude děleno na tři části a to Část č. 1 - úklid v objektu ...
Upratovacie, čistiace a sanitárne služby
Predmetom zákazky Upratovacie, čistiace a sanitárne služby sú upratovacie, čistiace a sanitárne služby, ktoré sa vykonávajú v objekte haly I. - Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov č.9, 831 04 Bratislava realizovanej i v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Úklid objektů domova pro seniory Háje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu Domova pro seniory Háje a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.
Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci, pracoviště Šumperk a Hanušovice
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci v administrativních budovách podřízených kontaktních pracovišť v Šumperku (M. R. Štefánika 1059/20, 787 00 Šumperk) a Hanušovicích (Hynčická 1, 788 33 Hanušovice). V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální ...
Úklidy X. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v objektech Finančních úřadů.
Dodávka kompletných upratovacích a  čistiacich služieb v objekte Domova pri kríži v Bratislave
Predmetom zákazky sú kompletné upratovacie a čistiace služby v objekte Domova pri kríži v Bratislave. V objekte sa nachádzajú priestory: Lôžkové oddelenie, Byty klientov, Jedáleň, chodba, kaplnka a sociálne zariadenia, Prevádzkové priestory a ambulancia.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Brně
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť (dále také jen „KoP“) Krajské pobočky ÚP ČR v Brně. V budovách je provozována činnost úřadu práce: • Kuřim - Hmotná nouze, Sociální služby, příspěvek na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postižením, • Vranov nad Dyjí - ...
Úklidové služby v NNH a pomocné práce ve stravovacím provozu
Poskytování pravidelných a nepravidelných úklidových prací v prostorách NNH, manipulace s odpady produkovanými při provozu nemocnice a poskytování pravidelných a nepravidelných pomocných prací ve stravovacím provozu nemocnice.
Zajištění úklidových služeb v budovách Městského úřadu Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelných úklidových služeb v šesti budovách Městského úřadu Kroměříž, a to: - Budova A, Velké nám. 115 - Budova B, Husovo nám. 534 - Budova C, 1. Máje 3191 - Budova D, 1. máje 533 - Budova E, Velké nám. 33 - Budova F, Riegrovo náměstí 149 Bližší podrobnosti týkající se předmětu veřejné ...
Zajištění úklidových služeb v objektech užívaných Národní galerií v Praze
Předmětem veřejné zakázky je úklid prostor, a to jednak úklidové služby pravidelné, které budou poskytovány průběžně, bez dalšího, po celou dobu trvání této smlouvy a jednak úklidové služby mimořádné, které budou poskytovány na základě konkrétní dílčí objednávky objednatele (dále společně též jen jako „úklidové služby“).
ÚP ČR - KrP ÚL - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem plnění je provádění úklidových služeb v Ústí nad Labem v objektu Revoluční 3289/13 užívaném na základě Zápisu o výpůjčce a v budovách Dvořákova 1609/18 a Dvořákova 116/16, ke kterým má příslušnost hospodaření Úřad práce ČR a disponuje jimi Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle ...
Upratovacie služby
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa v interiéri a exteriéri administratívnych budov a v ubytovacom zariadení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Poskytování služeb vnitřního úklidu prostor železničních stanic a zastávek v oblasti OŘ Praha
Úklid železničních stanic a zastávek a veřejnosti přístupných toalet na zastávkách a stanicích, včetně dodávky a doplňování hygienických materiálů.
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch (lôžkové oddelenia, ambulancie, administratívne, spoločné a ostatné priestory) a vonkajších priestoroch (balkóny, rampy) Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, v súlade s hygienickými požiadavkami zodpovedajúcimi potrebám ...