Poptáváme pravidelný úklid společných prostor panelového domu
Hledáme firmu pro pravidelný úklid společných prostor panelového bytového domu, 6 podlaží. Pokud máte zájem, napište svou nabídku. Požadujeme i úklid okolí domu a přístupových chodníků. Ostrava - Poruba, Alžírská. Děkuji.
Úklidové služby v objektu Zoologické zahrady Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění úklidových služeb v objektu Zoologické zahrady Ostrava.V jednotlivých objektech se nacházejí zpravidla kancelářské prostory, sociální zázemí (wc, umývárny, sprchy, kuchyňky) a prostory pro návštěvníky (chodby). Obecně budou úklidové práce zahrnovat vytírání, umývání dveří, utírání prachu a ...
Čistenie železničných koľajových vozidiel
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických a motorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži ...
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vnútorných priestorov nemocníc v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava (lôžkové oddelenia, ambulancie, administratívne, spoločné a ostatné priestory) a vonkajších priestorov nemocníc v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava (spevnené plochy, ...
JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, na adrese: - Palackého třída 425/89, Brno - Polní 1011/37, Brno
Úklidové služby pro objekty Muzea umění Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektů a přilehlých vnějších ploch.
Zajištění úklidových služeb v Oblastní nemocnici Náchod a.s.
Zajištění úklidových služeb vnitřních prostor zadavatele vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady dodavatele, a to v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. Dodavatel se musí řídit úklidovým a dezinfekčním plánem jednotlivých oddělení, včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určenému, při běžném ...
Upratovacie a čistiace služby
Pravidelné interiérové upratovacie a čistiace služby administratívnych, sociálnych a spoločných priestorov , ktoré pozostávajú najmä z vysávania, utierania prachu, vynášania odpadkových košov do určených kontajnerov, výmena vreciek, umývanie okien a pod. v priestoroch sídla Krajskej prokuratúry Trenčín a okresných prokuratúr v jej pôsobnosti , ...
Poptávám čištění fasády rodinného domu
Poptávám čištění fasády rodinného domu. Jedná se o zateplenou západní a severní stěnu. Bydlím v Petrovicích u Karviné.
Úklid objektů VoZP ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v pracovních dnech na pobočkách VoZP ČR na dobu 48 měsíců, vyjma budov Ústředí VoZP ČR a pobočka VoZP ČR Praha, kde bude doba této zakázky pouze na 24 měsíců. Úklid může být zajištěn jako celek na všechny pobočky jedním dodavatelem nebo samostatně po pobočkách různými dodavateli.
Zajištění ekologického úklidu v objektech MPSV
CPV 90900000-6 a 90910000-9 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ekologických úklidových služeb a souvisejících dodávek ekologicky šetrného a zdravotně nezávadného spotřebního zboží a materiálu v objektech MPSV (Na Poříčním právu 1, Podskalská 19 a Karlovo náměstí 1). Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje běžný denní ekologický úklid ...
Upratovanie administratívnych priestorov - viď SP
Predmetom zákazky je upratovanie administratívnych a prevádzkových priestorov DPMK, a.s. Košice. Časť 1. Upratovanie administratívnych priestorov na Bardejovskej č. 6, Hornádskej č. 10, v Šaci, konečných zastávok MHD, budova na Rooseweltovej ul. č. 3, závodné stravovanie Bardejovská č. 6, výdajňa stravy Hornádska 10, skladové priestory. Časť ...
Úklid vnitřních a venkovních prostorů Ústřední vojenské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní poskytnutí úklidu ve vnitřních a vnějších prostorách objektů Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, zajištění pohotovostní služby a provádění dalších úklidových, stěhovacích a jiných pomocných prací vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady v souladu s hygienickými ...
Upratovacie služby
Predmetom zákazky sú komplexné upratovacie , čistiace a dezinfekčné služby interiéru - ambulancie, lôžkové oddelenia, ( okrem operačných sál , ARO + JIS ) , kancelárie, sociálne zariadenia, chodby, schodiská, umývanie okien, tepovanie kobercov , vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ručných pomôcok a mechanizmov potrebných ...
Úklidové práce na klinikách a pracovištích VFN
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidové práce v areálech zadavatele, jež jsou detailněji specifikován níže, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 a 4 těchto zadávacích podmínek. Jde o pravidelný úklid, mimořádný úklid a práce na objednávku, a to včetně dodávky čisticích prostředků, provádění dezinfekce a ...
Zajištění úklidových služeb a úklidových služeb s náhradním plněním pro vybrané budovy
Předmětem plnění zakázky je provádění úklidových prací a služeb ve vybraných budovách (a souvisejících prostorách) Krajské pobočky v Karlových Varech. Zakázka je rozdělena na 5 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná Smlouva na provádění úklidových prací s vybraným dodavatelem. Ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ zadavatel stanovuje, že ...
Úklidy a údržba I. - Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Předmětem plnění je provádění úklidových a údržbářských prací v budovách Finančních úřadů v ČR.
Zajištění úklidu budov a areálu, svozu odpadu v areálu Výstaviště Praha
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování úklidových a čistících služeb v areálu Výstaviště Praha, a to v následujících budovách: Průmyslový palác, Křižíkovy pavilony B, C, D a E, Malá sportovní hala, a dále poskytování celoročních venkovních úklidových prací a zimní údržby komunikací, na pozemcích v areálu Výstaviště Praha, včetně svozu ...
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR – Krajskou pobočku v Pardubicích na pracovišti v Chrudimi. Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem.
Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch objektov Fakultnej nemocnice Trenčín, manipulácia s odpadom a ostatných požadovaných služieb (ďalej len služby). Upratovanie je súbor postupov, ktoré musia viesť k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu ...
Úklid v žel. stanicích a zastávkách v obvodu OŘ Olomouc
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Úklid v žel. stanicích a zastávkách v obvodu OŘ Olomouc“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je zajištění úklidu v žel. stanicích a zastávkách. Veřejná zakázka má 3 části, z nichž každá bude vyhodnocena zvlášť. 1. část: Úklid v žst. a zastávkách v oblasti Olomouckého kraje 2. část: Úklid v žst. a ...
Zajištění úklidových služeb v objektech JU
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v objektech a pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami na základě rámcové dohody s jedním účastníkem
ÚP ČR - KrP ÚL - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR KrP ÚL. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v budovách a venkovních prostorách zadavatele.
Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky
Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...