UK - LF3 - Úklidové služby
Předmětem veřejné zakázky na služby s názvem UK-LF3 - Úklidové služby je zajištění úklidových služeb v budovách užívaných zadavatelem na následujících adresách - Ruská 87, Praha 10 - Budova A, Ruská 87, Praha 10 - Budova B, budova Ke Karlovu 4, Praha 2, Ruská 91, Praha 10 - Pavilon X, Střední zdravotnická škola. Podrobně je předmět veřejné ...
Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a realizace zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území městského obvodu Ostrava Jih pro zimní sezónu 2020/2021. Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné dílčích částí dle jednotlivých zón: Pískové doly, Bělský les a Zábřeh, Zábřeh. Podrobněji je předmět ...
Úklid a údržba na sociálních zařízeních a dispečerských stanovištích v síti Tram a Bus
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na úklid a údržbu na sociálních zařízeních a dispečerských stanovištích v síti Tram a Bus. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění úklidu a údržby sociálních zařízení, dispečerských stanovišť a střídacích bodů řidičů městské hromadné ...
Zajištění úklidových služeb pro ústředí SPÚ
Zajištění úklidu vnitřních i venkovních prostor objektu objednatele po dobu 48 měsíců včetně údržby venkovních komunikací na pozemcích souvisejících s objektem objednatele, průběžné doplňování hygienických potřeb dle aktuální potřeby.
Zajištění úklidových prací pro OSSZ - pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy
zajištění úklidových prací a hygienického a spotřebního materiálu pro určené okresní správy sociálního zabezpečení pracoviště České správy sociálního zabezpečení pro Prahu a Střední Čechy.
Úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části: Dílčí část č. 1: Úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku Magistrátu města Brna. Dílčí část č. 2: Poskytování služeb obsluhy veřejného sociálního zařízení v objektu Nádražní 10 v Brně.
Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic
zajištění úklidových služeb v kvalitě a rozsahu stanovených v Přílohách č. 4 a 5 zadávací dokumentace. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž zajištění hygienických a dalších prostředků k tomu potřebných.
Úklidové služby v budovách Ministerstva spravedlnosti
Předmětem této veřejné zakázky bude závazek dodavatele k poskytování a zajištění kompletních úklidových služeb a doplňování zásobníků hygienickými potřebami v objektech Ministerstva spravedlnosti ČR.
Rámcová smlouva na zajištění úklidových služeb ČZU
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele v souladu s podrobným popisem prací uvedeným v přílohách zadávací dokumentace.
Zajištění úklidových služeb  pro krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci III
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci v administrativních budovách podřízených kontaktních pracovišť. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Veřejná zakázka (dále také jen „VZ“) je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 2 částí. ...
Úklidové služby
Předmětem této veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody (dále jen „Dohoda“) mezi zadavatelem a 1 dodavatelem, kteří budou realizovat úklidové služby v prostorách objektů zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele.
Úklid RP Praha včetně Ústředí VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných, operativních a zimních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými touto zadávací dokumentací.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Brně
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť (dále také jen „KoP“) Krajské pobočky ÚP ČR v Brně. V budovách je provozována činnost úřadu práce: • Kuřim - Hmotná nouze, Sociální služby, příspěvek na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postižením, • Vranov nad Dyjí - ...
Rámcová dohoda na vyklízení objektů a přilehlých prostor
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na zajištění vyklízecích prací. Zadavatel bude na základě uzavřené rámcové dohody po dobu trvání rámcové dohody objednávat provedení vyklízecích prací podle aktuální potřeby. Protože okruh prováděných činností může být široký a nelze ho specifikovat do nejmenších podrobností jednotlivých ...
Zajištění úklidových služeb  pro krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci II
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci v administrativních budovách podřízených kontaktních pracovišť. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Veřejná zakázka (dále také jen „VZ“) je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 2 částí. ...
Zajištění úklidových služeb a obsluhy vrátnice pro krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb a obsluhy vrátnice pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci v administrativní budově na adrese Vejdovského 988/4, Hodolany 779 00 Olomouc 9. V budově je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude uzavřena ...
KS v Brně - úklidové služby
1. Předmětem úklidových služeb je zajištění úklidu v objektech Krajského soudu v Brně, kterými jsou: 1 a) Justiční areál v Brně, Polní 39 a 41 v Brně 1 b) Rooseveltova 16 v Brně (pouze mytí oken) 1 c) Husova 15 v Brně (pouze mytí oken)
Úklidové práce v Domově Sluníčko 2020 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele v souladu s podrobným popisem prací uvedeným v přílohách zadávací dokumentace.
Úklid nebytových prostor OCÚ a OCP Východ - oblast Olomouc a Valašské Meziříčí
zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby a provozu Východ v oblastech Olomouc a Valašské Meziříčí
Úklid nebytových prostor OCÚ a OCP Východ - oblast Brno-Maloměřice, Brno-Horní Heršpice
Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby a provozu Východ - oblast Brno Maloměřice, Brno Horní Heršpice a Veselí nad Moravou
Úklid nebytových prostor OCÚ a OCP Východ - oblast Bohumín
Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby a provozu Východ - oblast Bohumín
Úklidy XIII. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Poskytování úklidových služeb v objektech ve správě SSHMP 2020-01
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových prací v objektech SSHMP. 90910000-9 Úklidové služby 90911300-9 Čištění oken
Provádění úklidových a čistících prací v objektech TSK hl.m. Prahy a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provádění úklidových a čistících prací v objektech TSK hl. m. Prahy, a.s. Podrobná specifikace prací je uvedena v přílohách návrhu smlouvy č. 1 - Časový harmonogram prací - seznam prací, č. 2 - Přehled kanceláří, sanitárního vybavení, koupelen, umyvadel, zrcadel, č. 3 - Přehled uklízených ploch v objektech TSK ...
Upratovacie a čistiace služby v ŠD STU v Bratislave
Predmetom zákazky sú "Upratovacie a čistiace služby v ŠD STU v Bratislave" v zmysle súťažných podkladov. Predmet zákazky sa delí na časti: 1.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava, 2.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava, 3.časť Upratovacie a čistiace ...