Úklidové služby

Úklidové služby

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného a nepravidelného komplexního úklidu vnitřních prostor.

Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům

Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům

Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům, 2 sochy o rozměrech 0,4 x 0,6 x 0,8 m.(kostel sv. Vavřince v Bystřici n.P.).

Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče

Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče

Předmětem zakázky je zajištění služeb čištění a zimní údržby místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče, které jsou na území města Třebíče. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona dělena na 2 části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky.

Poptávám úklidové služby

Poptávám úklidové služby

Poptávám mytí oken. Jedná se o 8 velkých oken cca 2,20x 1,70.Do 20.12.Jižní strana. Děkuji za nabídku. S pozdravem Marie Zahradníková

Dezinfekce

Dezinfekce

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku dezinfekčních přípravků včetně dopravy na místo určení. Pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, včetně výpůjčky dávkovačů a směšovačů. Podrobnější požadavky zadavatele a další podmínky na předmět veřejné zakázky jsou ...

Dezinfekce

Dezinfekce

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace včetně dopravy do Nemocnice Jihlava po dobu účinnosti smlouvy. Součástí předmětu plnění je i bezplatná zápůjčka 20 ks dvoukomorových směšovačů dezinfekce, příp. také dávkovačů. Součástí plnění je dále ...

Dezinfekce

Dezinfekce

Dodávka dezinfekce do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a do Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace vč. výpůjčky dávkovačů a směšovačů.

Dezinfekce

Dezinfekce

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace včetně dopravy do Nemocnice Jihlava po dobu účinnosti smlouvy. Součástí předmětu plnění je i bezplatná zápůjčka 20 ks dvoukomorových směšovačů dezinfekce, příp. také dávkovačů. Součástí plnění je dále ...

Dezinfekce

Dezinfekce

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace včetně dopravy do Nemocnice Jihlava po dobu účinnosti smlouvy. Součástí předmětu plnění je i bezplatná zápůjčka 20 ks dvoukomorových směšovačů dezinfekce, příp. také dávkovačů. Součástí plnění je dále ...

Komplexní úklid  - Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.

Komplexní úklid - Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních úklidových služeb u poskytovatele zdravotních služeb, a to v souladu s platnou legislativou.

Poptáváme likvidaci skladištních škůdců

Poptáváme likvidaci skladištních škůdců

Poptáváme likvidaci škůdců. Máme naskladněno 40t sladovnického ječmene z letošní sklizně ve dvou plechových silech. Nyní jsme zjistili značný výskyt skladištních škůdců (převaha pilous). Ve skladu je dále seno a sláma. Je možné proti škůdcům zasáhnout, aniž by se znehodnotili skladované komodity? Brouci jsou zatím mimo sila, která mají větrací ...

Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod

Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb Nemocnici Havlíčkův Brod.

Poptávám vyčištění koberce

Poptávám vyčištění koberce

Dobrý den, měla bych zájem o vyčištění "na mokro" vlněného plyšového koberce 4x3m. Bylo by to možné a jaká by byla cena? Koberec bychom přivezli i odvezli. Děkuji.

Komplexní servis prádla a oděvů pro nemocnici Jihlava

Komplexní servis prádla a oděvů pro nemocnici Jihlava

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexní služby v podobě dodávek, sběru, praní, oprav, distribuce a nutné výměny pacientského i zdravotnického prádla pro Nemocnici Jihlava formou plného servisu.

Komplexní servis prádla a oděvů pro nemocnici Jihlava

Komplexní servis prádla a oděvů pro nemocnici Jihlava

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexní služby v podobě dodávek, sběru, praní, oprav, distribuce a nutné výměny pacientského i zdravotnického prádla pro Nemocnici Jihlava formou plného servisu.

Zajišťování úklidu v budovách Katastrálních pracovišť Katastrálního úřadu pro Vysočinu

Zajišťování úklidu v budovách Katastrálních pracovišť Katastrálního úřadu pro Vysočinu

Předmětem veřejné zakázy je zajišťování úklidu v budovách Katastrálních pracovišť Katastrálního úřadu pro Vysočinu. Každé katastrální pracoviště tvoří samostatnou část zakázky.

Poptávám deratizaci

Poptávám deratizaci

Poptávám likvidaci štěnic v bytě.

Komplexní úklid pro Nemocnici Nové Město na Moravě

Komplexní úklid pro Nemocnici Nové Město na Moravě

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a provádění komplexních úklidových služeb v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady a v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a ...

Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod

Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady úklidové práce v Nemocnici Havlíčkův Brod.

Úklidové služby a dodávky

Úklidové služby a dodávky

zajištění služeb běžného úklidu a pravidelných dodávek hygienických potřeb pro pracoviště krajského úřadu v Jihlavě

Zajištění vnitřních úklidových služeb v objektech Psychiatrické léčebny Jihlava

Zajištění vnitřních úklidových služeb v objektech Psychiatrické léčebny Jihlava

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřních úklidových a dezinfekčních prací v objektech zadavatele - Psychiatrické léčebny Jihlava, nacházejících se na adrese Brněnská 54, 586 24 Jihlava, a to ve všech částech a na všech odděleních zdravotnického zařízení včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určené. Vybraný uchazeč bude ...

Úklidové služby

Úklidové služby

Předmětem veřejné zaázky je dělen na 2 části. část A - Provádění pravidelného a nepravidelného komplexního úklidu vnitřních prostro v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci. část B - Provádění pravidelného a nepravidelného komplexního úklidu venkovních prostor v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, včetně zajištění pravidelného ...

Komplexní úklid pro nemocnici Jihlava

Komplexní úklid pro nemocnici Jihlava

Poskytnutí komplexních úklidových služeb ve vnitřních prostorech (pracoviště s biologickým a chemickým rizikem, kanceláře, společné prostory, hygienická zařízení, apod.) objektů Nemocnice Jihlava, dezinfekce a separace odpadů.

Poptáváme úklidové služby

Poptáváme úklidové služby

Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektu Axa Česká Republika, objektu na adrese Karlovo nám.57, Třebíč. Úklidové služby spočívají v pravidelném denním zajištění úklidu a údržby vnitřních prostor objektu - cca 150 m2, a to podlahových a svislých ploch, sociálních zařízení včetně dezinfekce, čištění čalouněných ploch - ...

Komplexní úklid pro Nemocnici Pelhřimov

Komplexní úklid pro Nemocnici Pelhřimov

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady úklidových prací v Nemocnici Pelhřimov v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 195/2005 Sb., s úklidovým a dezinfekčním plánem jednotlivých odd. včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určené, při jejich běžném provozu, v ...

(záznamy 1/25 z 38)  strana 1 / 2