Úklid venkovních prostor EDU
Předmětem veřejné zakázky je úklid venkovních prostor zahrnující údržbu zeleně, údržbu komunikací a další činnosti související s údržbou pozemků. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Jihlavě
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Veřejná zakázka (dále také jen „VZ“) je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 5 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ ...
Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Žďár nad Sázavou
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Žďár nad Sázavou.
Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Bystřice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem.
Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Velké Meziříčí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Velké Meziříčí.
Zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v budovách a venkovních prostorách zadavatele.
Úklidové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného a nepravidelného komplexního úklidu vnitřních prostor.
Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům
Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům, 2 sochy o rozměrech 0,4 x 0,6 x 0,8 m.(kostel sv. Vavřince v Bystřici n.P.).
Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče
Předmětem zakázky je zajištění služeb čištění a zimní údržby místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Třebíče, které jsou na území města Třebíče. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona dělena na 2 části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky.
Poptávám úklidové služby
Poptávám mytí oken. Jedná se o 8 velkých oken cca 2,20x 1,70.Do 20.12.Jižní strana. Děkuji za nabídku. S pozdravem Marie Zahradníková
Dezinfekce
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku dezinfekčních přípravků včetně dopravy na místo určení. Pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, včetně výpůjčky dávkovačů a směšovačů. Podrobnější požadavky zadavatele a další podmínky na předmět veřejné zakázky jsou ...
Dezinfekce
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace včetně dopravy do Nemocnice Jihlava po dobu účinnosti smlouvy. Součástí předmětu plnění je i bezplatná zápůjčka 20 ks dvoukomorových směšovačů dezinfekce, příp. také dávkovačů. Součástí plnění je dále ...
Dezinfekce
Dodávka dezinfekce do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a do Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace vč. výpůjčky dávkovačů a směšovačů.
Dezinfekce
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace včetně dopravy do Nemocnice Jihlava po dobu účinnosti smlouvy. Součástí předmětu plnění je i bezplatná zápůjčka 20 ks dvoukomorových směšovačů dezinfekce, příp. také dávkovačů. Součástí plnění je dále ...
Dezinfekce
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace včetně dopravy do Nemocnice Jihlava po dobu účinnosti smlouvy. Součástí předmětu plnění je i bezplatná zápůjčka 20 ks dvoukomorových směšovačů dezinfekce, příp. také dávkovačů. Součástí plnění je dále ...
Komplexní úklid  - Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních úklidových služeb u poskytovatele zdravotních služeb, a to v souladu s platnou legislativou.
Poptáváme likvidaci skladištních škůdců
Poptáváme likvidaci škůdců. Máme naskladněno 40t sladovnického ječmene z letošní sklizně ve dvou plechových silech. Nyní jsme zjistili značný výskyt skladištních škůdců (převaha pilous). Ve skladu je dále seno a sláma. Je možné proti škůdcům zasáhnout, aniž by se znehodnotili skladované komodity? Brouci jsou zatím mimo sila, která mají větrací ...
Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb Nemocnici Havlíčkův Brod.
Poptávám vyčištění koberce
Dobrý den, měla bych zájem o vyčištění "na mokro" vlněného plyšového koberce 4x3m. Bylo by to možné a jaká by byla cena? Koberec bychom přivezli i odvezli. Děkuji.
Komplexní servis prádla a oděvů pro nemocnici Jihlava
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexní služby v podobě dodávek, sběru, praní, oprav, distribuce a nutné výměny pacientského i zdravotnického prádla pro Nemocnici Jihlava formou plného servisu.
Komplexní servis prádla a oděvů pro nemocnici Jihlava
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexní služby v podobě dodávek, sběru, praní, oprav, distribuce a nutné výměny pacientského i zdravotnického prádla pro Nemocnici Jihlava formou plného servisu.
Zajišťování úklidu v budovách Katastrálních pracovišť Katastrálního úřadu pro Vysočinu
Předmětem veřejné zakázy je zajišťování úklidu v budovách Katastrálních pracovišť Katastrálního úřadu pro Vysočinu. Každé katastrální pracoviště tvoří samostatnou část zakázky.
Poptávám deratizaci
Poptávám likvidaci štěnic v bytě.
Komplexní úklid pro Nemocnici Nové Město na Moravě
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a provádění komplexních úklidových služeb v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady a v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a ...
Komplexní úklid pro Nemocnici Havlíčkův Brod
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady úklidové práce v Nemocnici Havlíčkův Brod.