Dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro krajskou zdravotní, a.s., 2020
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena v části 1 !!!
ÚP ČR - JI - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Jirkov. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
ÚP ČR - KrP ÚL - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem plnění je provádění úklidových služeb v Ústí nad Labem v objektu Revoluční 3289/13 užívaném na základě Zápisu o výpůjčce a v budovách Dvořákova 1609/18 a Dvořákova 116/16, ke kterým má příslušnost hospodaření Úřad práce ČR a disponuje jimi Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle ...
Úklid budov Národního muzea v Terezíně I, II a Litoměřicích na období 2019-2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele Terezín I, Terezín II a Litoměřice v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami a v souladu s těmito podmínkami po dobu 3 let. Podrobněji je předmět zakázky popsán ve smlouvě o poskytování úklidových služeb, jejíž návrh je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Dodávka dezinfekčních přípravků pro Krajskou zdravotní, a.s. 2019
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek dezinfekčních přípravků (dále také jako „zboží“) po dobu účinnosti rámcové dohody, včetně jejich přímého závozu do lékáren a skladů (SZM) v jednotlivých odštěpných závodech. V části 2 této veřejné zakázky je předmětem veřejné zakázky rovněž bezplatná výpůjčka směšovacích zařízení k ...
ÚP ČR - LS - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Lovosice. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
ÚP ČR - LT - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Litoměřice. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
ÚP ČR - VR - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Varnsdorf. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
ÚP ČR - ŽT - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Žatec. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
ÚP ČR - KrP ÚL - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR KrP ÚL. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Zajištění úklidových služeb v objektech Magistrátu města Chomutova
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech statutárního města Chomutova v souladu s: • podrobnou specifikací úkonů a četností úklidu uvedenou v příloze č. 2 zadávací dokumentace, • výkazem výměr uvedeným v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
ÚP ČR - DC - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Děčín. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Provádění manuálních čistících a úklidových prací na DNT
Předmětem veřejné zakázky s názvem „PROVÁDĚNÍ MANUÁLNÍCH ČISTÍCÍCH A ÚKLIDOVÝCH PRACÍ NA DNT“ je provádění manuálních úklidových a čistících prací na Pracovišti (tj. zejména odstranění nahromaděného uhlí a uhelného prachu, čištění vnitřních částí přesypů od nálepů a venkovních částí od napadaného prachu, likvidace závalů vzniklých vlivem těžby, ...
KS Ústí n. L. - úklidové služby včetně dodávky čistících a hygienických prostředků a potřeb
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provádění kompletních úklidových prací v prostorách objektu Krajského soudu v Ústí nad Labem - Střekov (Národního odboje 1274 a Kramoly 1574/39) a dodávka čistících a hygienických prostředků a potřeb.
Provádění úklidu technologických objektů ÚUL DB
Předmětem veř. zakázky je provádění úklidu objektů Severočeských dolů a.s. v lokalitě Doly Bílina – konkrétně technologických objektů v provozu Úpravna uhlí Ledvice, PŠC 417 72 Ledvice: HZI, HZII, HD, HT, P, TD, NZ, DO2, SS, DKU, PV, rozdělovací uzel, AP. Úklidem se rozumí odstranění, tj. zametení či vysátí spadaného nebo nahromaděného uhlí a ...
Poskytování vnitřních úklidových služeb ve sportovních objektech Zimní stadion a tréninková hala
Zajištění vnitřních úklidových služeb v objektech Zimní stadion s tréninkovou halou, Mostecká 5773, Letní stadion s tréninkovým zázemím (Fotbalový stadion a Atletický stadion), Mostecká 5886, 430 01 Chomutov
Poskytování vnitřních úklidových služeb v Oddychovém a relaxačním centru - AQUA SVĚT, Chomutov
Poskytování služby úklidové práce v objektu Oddychového a relaxačního centra - AQUA SVĚT, Chomutov
Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín
Uchazeč může podat nabídku na každou část veřejné zakázky. Nabídky budou podávány samostatně - elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.Zadávací dokumentace je kompletně umístěna https://zakazky.mmdecin.cz/vz00000874. Nabídky budou podávány vždy ke konkrétní části veřejné zakázky. Jedná se o služby a s nimi spojené dodávky spočívající v ...
Poptávám dýmovnici na hubení štěnic
Poptávám dýmovnici na štenice 430212.
Poptávám služby čistírny oděvů
Poptávám služby čistírny oděvů. Potřebuji vyčistit pánské sako. Děkuji.
Poskytování vnitřních úklidových služeb v Kulturně společenském centru – kino SVĚT, Chomutov
Poskytování služby úklidové práce v objektu Kulturně společenské centrum - kino "SVĚT", Mostecká 5786, Chomutov.
Poptávám chemické čištění výměníků tepla
Poptávám chemické čištění výměníků tepla.
Provádění úklidu technologických objektů ÚUL DB
Předmětem Veřejné zakázky je provádění úklidu technologických objektů Severočeských dolů a.s. v lokalitě Doly Bílina - Úpravna uhlí Ledvice, konkrétně PÚ ÚU – RS, HZI, HZII, HD, HT, TD, NZ, DO2, SS, DKU, PV, AP. Úklidem se rozumí odstranění, zametení či vysávání spadaného nebo nahromaděného uhlí a uhelného prachu na uvedených podlažích ...
Komplexní servis zdravotnického prádla pro Lužickou nemocnici a polikliniku, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb. Popis požadovaných služeb, množství a specifikace je stanoven v zadávací dokumentaci a v přílohách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY kód CPV ...
Provádění úklidu technologických objektů ÚUL DB
Předmětem Veřejné zakázky je provádění úklidu technologických objektů Severočeských dolů a.s. v lokalitě Doly Bílina - Úpravna uhlí Ledvice, konkrétně PÚ ÚU – RS, HZI, HZII, HD, HT, TD, NZ, DO2, SS, DKU, PV, AP. Úklidem se rozumí odstranění, zametení či vysávání spadaného nebo nahromaděného uhlí a uhelného prachu na uvedených podlažích ...