Zabezpečení úklidu vybraných obytných domů Statutárního  města Kladna II
Předmět plnění veřejné zakázky je zabezpečení úklidu společných prostor ve vybraných obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Kladna a jejich bezprostředního okolí. Podrobný rozsah a popis prací je uveden v příloze č. 1. této Zadávací dokumentace a v závazném návrhu smlouvy o dílo pro každou část samostatně.
Zajištění úklidových služeb v areálu Zámku Štiřín
Úklidové služby v celém areálu dle Přílohy číslo 3 Zadávací dokumentace.
Poskytování úklidových služeb
Předmětem veřejné zakázky je pravidelné zajišťování úklidových služeb v sídle zadavatele. Bližší informace je uvedena v rámci ZD.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami III
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude v dané části veřejné zakázky uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními ...
Zajištění komplexních prádelenských služeb
Předmětem plnění Veřejné zakázky je a) zajištění praní tzv. „nesystémového prádla“, které je ve vlastnictví zadavatele a dále b) zajištění komplexního prádelenského servisu tzv. „systémového prádla“, jehož vlastníkem bude dodavatel.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude v dané části veřejné zakázky uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními ...
Komplexní servis prádla a oděvů pro Oblastní nemocnici Kladno, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu spojeného s pronájmem a praním nemocničního prádla, a to jak ložního (včetně výplní polštářů a dek), operačního a pacientského, tak i profesních oděvů včetně zajištění logistiky pro zadavatele, při dodržení požadavků stanovených vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a ...
Poptávám čištění koberců
Poptávám čištění koberců, vyčištění 2 ks koberců o rozměrech cca 2,5 x 3m. Termín: v týdnu od 26.2. do 4.3. 2018.
Komplexní servis prádla a oděvů pro Oblastní nemocnici Kladno,a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu spojeného s pronájmem a praním nemocničního prádla, a to jak ložního, operačního a pacientského, tak i profesních oděvů včetně zajištění logistiky. Předmět zakázky je specifikován následovně: 1.Nájemní poskytování nemocničního prádla dodavatelem zahrnující: a) pronájem ...
Komplexní praní prádla a ostatních textilií pro ON Příbram
Předmětem plnění veřejné zakázky je po dobu sjednanou ve smlouvě poskytovat pro zadavatele služby spočívající v praní, žehlení, čištění, opravě a dopravě prádla zpět zadavateli, který toto použil při výkonu své činnosti . Blíže viz ZD.
Poptávám pravidelný úklid domácnosti
Poptávám pravidelný úklid domácnosti (panelákový byt 3+1 v Mělníku), v rozsahu 1x týdně. Jedná se o utírání prachu, vyluxování a vytření plovoucí podlahy v pokojích a KK, vytření dřevěné podlahy ve dvou zasklených lodžiích a mokrý úklid koupelny (+ WC). Podle dosavadních zkušeností tato práce vyžaduje vždy max. 2 hodiny. Pokud máte o tuto ...
Zajištění úklidu společných prostor ve správě OSBN Kolín
Předmětem zakázky jsou úklidové služby spočívající zejména v: • zametání a vytírání chodeb, schodišť, výtahů a dalších společných prostor domů, • ometání a otírání zábradlí, • umývání oken, vstupních dveří, dveří společných prostor, dveří výtahu a výtahové kabiny, poštovních schránek, vypínačů a světel ve společných prostorách, • ometání zdí ...
Poptáváme služby prádelny
Poptávám praní a sušení textilních návleků na nárazníky ,které u nás vyrábíme (návleky se vracejí zpět od zákazníků a potřebujeme je udržovat v čistotě). Množství 300ks týdně, požadujeme transport a značení v ceně. Děkuji
Úklidové práce pro Městský úřad Říčany
Zajištění kompletních úklidových prací v majetku města Říčany
ON Mladá Boleslav - Úklidové služby
Předmětem veřejné zakázky je pravidlené zajišťování specializovaných úklidový služeb v budovách Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu
Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu. Děkuji.
Úklid ÚP Benešov
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektu Celního úřadu pro Středočeský kraj - ÚP Benešov.
Poptávám služby čistírny
Poptávám služby čistírny ovčí vlny, dvě deky. Děkuji.
Komplexní úklidové služby
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným uchazečem ve smyslu § 11 zákona, jejímž předmětem bude poskytování plnění spočívajícího v provádění komplexních úklidových služeb v areálu BIOCEV ve Vestci, Průmyslová ulice 595, PSČ 252 50 Vestec, blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací. Rámcová smlouva, jež stanoví ...
Poptávám služby čistírny
Poptávám vyčištění matrace o rozměrech cca 140x200 tloušťka je cca 6cm. Výplň pravděpodobně molitan. Je to matrace z rozkládací pohovky která lze sundat.
Úklidové služby v areálu ÚJV Řež, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb pro zadavatele v prostorách Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s., Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řež na základě jednotlivých výzev k plnění veřejné zakázky (objednávek) zadavatele, a to včetně zajištění úklidových služeb v "kontrolovaných pásmech" . Bude zajištěno ...
Provedení malířských, řemeslnických,  renovačních a úklidových prací MŠ Čtyřlístek
Předmětem zakázky je provedení malířských, řemeslnických, renovačních a úklidových prací v MŠ Čtyřlístek v následujícím rozsahu: • vyklizení a vystěhování nábytku a zařízení z místností • pokrytí ochrannou follií a lepící páskou, příprava prostor pro provedení prací • odstranění původní malby • tmelení prasklin aplikace akrylátového ...
Provádění úklidových prací – budovy města Nymburk
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových prací v objektech zadavatele na katastrálním území města Nymburk. Zadavatel hodlá v rámci této veřejné zakázky uzavřít rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle § 89 odst. 1 zákona. Plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s výkazem výměr obsaženým v této zadávací dokumentaci dle Přílohy č. ...
Úklidové služby v areálu ÚJV Řež, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb pro zadavatele v prostorách Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s., Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řež na základě jednotlivých výzev k plnění veřejné zakázky (objednávek) zadavatele, a to včetně zajištění úklidových služeb v "kontrolovaných pásmech" . Bude zajištěno ...
Provádění úklidových prací – budovy města Nymburk
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových prací v objektech zadavatele na katastrálním území města Nymburk. Zadavatel hodlá v rámci této veřejné zakázky uzavřít rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle § 89 odst. 1 zákona. Plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s výkazem výměr obsaženým v této zadávací dokumentaci dle Přílohy č. ...