Zajištění úklidových služeb 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v sídle zadavatele, s využitím vlastních úklidových a dalších pomůcek a vybavení v požadovaném rozsahu
Úklid Státní opery
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo, jejímž cílem je zajistit kompletní pravidelné úklidové práce a služby vnitřních a vnějších prostor historické a administrativní budovy Státní opery.
Provádění komplexních úklidových prací, včetně speciální ochranné dezinfekce
Předmětem této veřejné zakázky je úklid vnitřních prostor areálu, speciální ochranná dezinfekce, separace odpadu, vč. nebezpečného, doplňování a dodávky hygienických prostředků uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět plnění zahrnuje: běžný úklid, úklidové práce prováděné dle aktuálních potřeb zadavatele (předpokládaný roční objem je ...
Poskytování komplexních úklidových služeb v budově Trauttmannsdorfského paláce MZV ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zajišťování komplexních úklidových služeb v budově Trauttmannsdorfského paláce MZV ČR.
Úklidové služby Poliklinika Prosek
Zajišťování služeb v oblasti úklidu v objektu Poliklinika Prosek v Praze 9, na adrese Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9. Zakázka bude zadána uzavřením smlouvy o zajišťování služeb v oblasti úklidu na dobu neurčitou, kdy vybraný dodavatel bude zajišťovat stálé a pravidelné (každodenní a dále v intervalech dle smluveného režimu) úklidové služby ve ...
Úklid objektů a recepční služby v objektech užívaných Základní školou Brána jazyků
Jedná se veřejnou zakázku na služby v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení. Předmětem zakázky je zajištění úklidu objektů a recepčních služeb v objektech užívaných Základní školou Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky.
Úklidové služby
Úklidové služby pro objekty PřF UK Albertov 3, 6 a 8, Horská 3, Na Slupi 16, Legerova 5, Hlavova 8, Viničná 5 a 7, Benátská 2 na Praze 2 a Podolské nábřeží 7 na Praze 4.
Úklidové služby v objektech Národního muzea
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele v hlavním městě Praha v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 12 měsíců. Podrobněji je předmět zakázky popsán ve smlouvě o poskytování úklidových služeb, jejíž návrh je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstraňování graffiti z nemovitostí fyzických a právnických osob na území MČ Praha 6 z herních zařízení či jejich částí, z informačních cedulí, odpadkových košů, stojanů na PE, popelníků, laviček, pomníků a z jiných zařízení ve veřejné zeleni či na veřejných prostranstvích, včetně provádění pravidelného ...
VFN v Praze – pomocné a úklidové práce v OLVS
Předmětem plnění jsou úklidové a pomocné práce; blíže viz zadávací podmínky.
Poptávám mytí oken v bytě 3+1
Poptávám mytí oken v panelovém bytě 3+1 s lodžií. Sídliště Řepy, Španielova ulice. Prosím o vyčíslení ceny.
Úklidové služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu Domova pro seniory Krč a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.
Úklid objektů VoZP ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v pracovních dnech na pobočkách VoZP ČR na dobu 48 měsíců, vyjma budov Ústředí VoZP ČR a pobočka VoZP ČR Praha, kde bude doba této zakázky pouze na 24 měsíců. Úklid může být zajištěn jako celek na všechny pobočky jedním dodavatelem nebo samostatně po pobočkách různými dodavateli.
Zajištění ekologického úklidu v objektech MPSV
CPV 90900000-6 a 90910000-9 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ekologických úklidových služeb a souvisejících dodávek ekologicky šetrného a zdravotně nezávadného spotřebního zboží a materiálu v objektech MPSV (Na Poříčním právu 1, Podskalská 19 a Karlovo náměstí 1). Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje běžný denní ekologický úklid ...
Úklid vnitřních a venkovních prostorů Ústřední vojenské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní poskytnutí úklidu ve vnitřních a vnějších prostorách objektů Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, zajištění pohotovostní služby a provádění dalších úklidových, stěhovacích a jiných pomocných prací vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady v souladu s hygienickými ...
Úklidové práce na klinikách a pracovištích VFN
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidové práce v areálech zadavatele, jež jsou detailněji specifikován níže, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 a 4 těchto zadávacích podmínek. Jde o pravidelný úklid, mimořádný úklid a práce na objednávku, a to včetně dodávky čisticích prostředků, provádění dezinfekce a ...
Zajištění úklidu budov a areálu, svozu odpadu v areálu Výstaviště Praha
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování úklidových a čistících služeb v areálu Výstaviště Praha, a to v následujících budovách: Průmyslový palác, Křižíkovy pavilony B, C, D a E, Malá sportovní hala, a dále poskytování celoročních venkovních úklidových prací a zimní údržby komunikací, na pozemcích v areálu Výstaviště Praha, včetně svozu ...
Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky
Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...
Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky
Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...
Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky
Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...
Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky
Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...
Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky
Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...
Úklid a odvoz odpadu na pražských nábřežích
Provádění úklidů v Praze 2 v prostoru ploch náplavek Rašínova nábřeží a Dvořákova nábřeží, v Praze 5 v prostoru ploch náplavek Hořejšího nábřeží a v Praze 1 v prostoru ploch Kampy, Malostranského nábřeží a Křižovnického náměstí a to včetně všech přístupových komunikací – sjezdy, schodiště. Pravidelný odvoz odpadu (směsný odpad, tříděný odpad – ...
Úklid nebytových prostor OCÚ Střed, SÚ Jih a SÚ Praha Vršovice
Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby Střed
Úklidové služby pro Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze
Předmětem zakázky pro část 1 a 2 je: ? provádění pravidelných úklidových služeb, ? provádění nepravidelných či mimořádných úklidových služeb, ? dodávky a doplňování hygienických prostředků a spotřebního materiálu ve třech budovách zadavatele a v jejich bezprostředním okolí dle této zadávací dokumentace. Předmětem zadávacího řízení pro část 3 ...