Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni I

Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni I

Zajištění úklidových služeb v administrativních budovách na adresách - Kaplířova 7, Plzeň, - Klatovská 200e, Plzeň, - Benešova 79, Nýřany, - Stará cesta 558, Plasy.

Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni III

Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni III

Zajištění úklidových služeb v administrativních budovách na adresách - tř. Míru 1633, Tachov, - Mánesova 16, Stříbro, - Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany, - Palackého 162, Rokycany, - náměstí Republiky 59, Horšovský Týn.

Zajištění úklidových služeb

Zajištění úklidových služeb

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 41 a 42 (vyjma několika pracovišť v objektech 9, 10, 12 a 15) ve ...

Úklid areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje

Úklid areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje

Předmětem veřejné zakázky je pravidelný úklid areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje, který zahrnuje budovy v Plzni na adrese Škroupova 18, Purkyňova 28, Petákova 5 a Jagellonská 13. Blíže jsou budovy a uklízené prostory včetně způsobu, rozsahu a četnosti úklidu specifikovány v zadávacích podmínkách.

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou, tj. do 31.12.2021, k zabezpečení úklidových služeb v areálu Stodské nemocnice, a.s. v souladu s platnou legislativou, včetně zajištění dalších prací, dodávek a služeb s tím spojených. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových ...

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici v Plzni, včetně každodenního svozu (pracovní dny).

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou, tj. 48 měsíců, k zabezpečení úklidových služeb v areálu Stodské nemocnice, a.s. v souladu s platnou legislativou, včetně zajištění dalších prací a služeb s tím spojených. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací, mytí ...

Zajištění úklidových prací pro vybrané objekty Západočeské univerzity v Plzni

Zajištění úklidových prací pro vybrané objekty Západočeské univerzity v Plzni

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a služeb hygienického servisu a s tím souvisejících služeb pro Zadavatele na vybraných objektech Západočeské univerzity v Plzni, bližší info v zadýávací dokumentaci.

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s.

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Stodskou nemocnici, a.s., v rozsahu a četnosti dle Přílohy č. 1 ZD - Technická specifikace/cenová nabídka – úklid podlah včetně souvisejících úklidových prací (kategorií), Přílohy č. 2 ZD - Technická specifikace - související úklidové ...

Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově

Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově

Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoroční údržby a úklidu vybraných místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, schodišť a čištění vybraných uličních vpustí v Tachově a osadách v jeho územním obvodu. Jedná se o osady: Vítkov, Oldřichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Světce a Mýto, které se nachází v katastrálním území ...

Zajištění úklidových služeb pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

Zajištění úklidových služeb pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o., v rozsahu a četnosti dle Přílohy č. 1 Technická specifikace – úklid podlah a obkladů, Přílohy č. 2 Technická specifikace - související úklidové práce (vybavení/zařízení), Přílohy ...

Zajištění úklidových služeb pro objekty 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín

Zajištění úklidových služeb pro objekty 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 1 až 8 (a několik pracovišť v objektech 9, 10, 12, 15 a 22) ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín, Alej ...

Zimní údržba komunikací v Rokycanech

Zimní údržba komunikací v Rokycanech

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zimní údržby na místních a účelových komunikacích, chodnících, parkovištích, zpevněných plochách a veřejných prostranstvích ve správě nebo v majetku Města Rokycany vedených v pasportu místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, za účelem ...

Zajištění úklidových služeb pro objekty 16, 17, 18, 19, 20 a 38 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál

Zajištění úklidových služeb pro objekty 16, 17, 18, 19, 20 a 38 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 16, 17, 18, 19, 20 a 38 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za ...

Zajištění úklidových služeb pro Klatovskou nemocnici, a.s.

Zajištění úklidových služeb pro Klatovskou nemocnici, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je: 1) poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací v Klatovské nemocnici, a.s. v rozsahu dle zadá-vací dokumentace v souladu s hygienickými normami dle vyhláš-ky č. 306/2012 Sb., s desinfekčním řádem jednotlivých oddělení, včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určené, při ...

Poptávám obarvení kabátu

Poptávám obarvení kabátu

Poptávám obarvení plátěného kabátu - béžový na černo, místo Plzeň.

Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s.

Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s.

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním prádla, žehlením, mandlováním, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místa zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Klatovskou nemocnici, a.s. na dobu 48 měsíců. Harmonogram svozů a podrobná specifikace zdravotnického ložního a ...

Zajištění úklidových služeb pro objekty 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín

Zajištění úklidových služeb pro objekty 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za podmínek ...

Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s.

Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s.

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním prádla, žehlením, mandlováním, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místa zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Klatovskou nemocnici, a.s. na dobu 48 měsíců. Harmonogram svozů a podrobná specifikace zdravotnického ložního a ...

Poptávám úklidové služby

Poptávám úklidové služby

Poptávám úklidové služby, úklid schodíště 3 cihl. domů, 4 etáží, 1x týdně. Děkuji.

Zajištění úklidových služeb pro objekty 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín

Zajištění úklidových služeb pro objekty 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za podmínek ...

Zimní údržba vybraných místních komunikací v Plzni v zimních obdobích 2016/2017 až 2023/2024

Zimní údržba vybraných místních komunikací v Plzni v zimních obdobích 2016/2017 až 2023/2024

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění zimní údržby vybraných místních komunikací na území statutárního města Plzně pro osm zimních období od 2016/2017 do 2023/2024. Rozsah zajištění zimní údržby vybraných místních komunikací na území statutárního města Plzně je 190,527 km. Součástí údržby těchto komunikací ...

Zajištění úklidových služeb pro objekt Gynekologicko-porodnické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň

Zajištění úklidových služeb pro objekt Gynekologicko-porodnické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektu Gynekologicko-porodnické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za podmínek ...

Zajištění úklidových služeb pro objekt Gynekologicko-porodnické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň

Zajištění úklidových služeb pro objekt Gynekologicko-porodnické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektu Gynekologicko-porodnické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za podmínek ...

Provádění pravidelného úklidu v budovách Magistrátu města Plzně

Provádění pravidelného úklidu v budovách Magistrátu města Plzně

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu v objektech Magistrátu města Plzeň (nacházejících se na území města Plzně). Podrobná specifikace předmětu plnění každé jednotlivé části veřejné zakázky je uvedena v příslušném návrhu smlouvy.

(záznamy 1/25 z 57)  strana 1 / 3