Zajištění úklidových služeb v objektech Městského ústavu sociálních služeb města Plzně
Předmětem veřejné zakázky je pravidelné zajišťování specializovaných úklidových služeb v objektech ve správě zadavatele a dodávka čistících a dezinfekčních prostřeků Jedná se o následující objekty: • Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň • Domov se zvláštním režimem „Sněženka“, ...
Zajištění úklidových služeb pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o., v rozsahu a četnosti dle Přílohy č. 1 Technická specifikace – úklid podlah a obkladů, Přílohy č. 2 Technická specifikace - související úklidové práce, Přílohy č. 3 Technická ...
Udržovací práce na nástupištích a nemovitostech v obvodu OŘ Plzeň
Úklid určených veřejně i neveřejně vybraných prostor, nástupišť, podchodů a kolejiště a vysypání košů v prostoru administrativních budov, železničních stanic, zastávek a jejich okolí
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Stodskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla, žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Stodskou nemocnici, a.s. na dobu 60 měsíců.
Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni I
Zajištění úklidových služeb v administrativních budovách na adresách - Kaplířova 7, Plzeň, - Klatovská 200e, Plzeň, - Benešova 79, Nýřany, - Stará cesta 558, Plasy.
Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni III
Zajištění úklidových služeb v administrativních budovách na adresách - tř. Míru 1633, Tachov, - Mánesova 16, Stříbro, - Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany, - Palackého 162, Rokycany, - náměstí Republiky 59, Horšovský Týn.
Zajištění úklidových služeb
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 41 a 42 (vyjma několika pracovišť v objektech 9, 10, 12 a 15) ve ...
Úklid areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje
Předmětem veřejné zakázky je pravidelný úklid areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje, který zahrnuje budovy v Plzni na adrese Škroupova 18, Purkyňova 28, Petákova 5 a Jagellonská 13. Blíže jsou budovy a uklízené prostory včetně způsobu, rozsahu a četnosti úklidu specifikovány v zadávacích podmínkách.
Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou, tj. do 31.12.2021, k zabezpečení úklidových služeb v areálu Stodské nemocnice, a.s. v souladu s platnou legislativou, včetně zajištění dalších prací, dodávek a služeb s tím spojených. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových ...
Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici
Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici v Plzni, včetně každodenního svozu (pracovní dny).
Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou, tj. 48 měsíců, k zabezpečení úklidových služeb v areálu Stodské nemocnice, a.s. v souladu s platnou legislativou, včetně zajištění dalších prací a služeb s tím spojených. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací, mytí ...
Zajištění úklidových prací pro vybrané objekty Západočeské univerzity v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a služeb hygienického servisu a s tím souvisejících služeb pro Zadavatele na vybraných objektech Západočeské univerzity v Plzni, bližší info v zadýávací dokumentaci.
Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Stodskou nemocnici, a.s., v rozsahu a četnosti dle Přílohy č. 1 ZD - Technická specifikace/cenová nabídka – úklid podlah včetně souvisejících úklidových prací (kategorií), Přílohy č. 2 ZD - Technická specifikace - související úklidové ...
Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově
Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoroční údržby a úklidu vybraných místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, schodišť a čištění vybraných uličních vpustí v Tachově a osadách v jeho územním obvodu. Jedná se o osady: Vítkov, Oldřichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Světce a Mýto, které se nachází v katastrálním území ...
Zajištění úklidových služeb pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o., v rozsahu a četnosti dle Přílohy č. 1 Technická specifikace – úklid podlah a obkladů, Přílohy č. 2 Technická specifikace - související úklidové práce (vybavení/zařízení), Přílohy ...
Zajištění úklidových služeb pro objekty 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 1 až 8 (a několik pracovišť v objektech 9, 10, 12, 15 a 22) ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín, Alej ...
Zimní údržba komunikací v Rokycanech
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zimní údržby na místních a účelových komunikacích, chodnících, parkovištích, zpevněných plochách a veřejných prostranstvích ve správě nebo v majetku Města Rokycany vedených v pasportu místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, za účelem ...
Zajištění úklidových služeb pro objekty 16, 17, 18, 19, 20 a 38 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 16, 17, 18, 19, 20 a 38 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za ...
Zajištění úklidových služeb pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je: 1) poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací v Klatovské nemocnici, a.s. v rozsahu dle zadá-vací dokumentace v souladu s hygienickými normami dle vyhláš-ky č. 306/2012 Sb., s desinfekčním řádem jednotlivých oddělení, včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určené, při ...
Poptávám obarvení kabátu
Poptávám obarvení plátěného kabátu - béžový na černo, místo Plzeň.
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním prádla, žehlením, mandlováním, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místa zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Klatovskou nemocnici, a.s. na dobu 48 měsíců. Harmonogram svozů a podrobná specifikace zdravotnického ložního a ...
Zajištění úklidových služeb pro objekty 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za podmínek ...
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním prádla, žehlením, mandlováním, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místa zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Klatovskou nemocnici, a.s. na dobu 48 měsíců. Harmonogram svozů a podrobná specifikace zdravotnického ložního a ...
Poptávám úklidové služby
Poptávám úklidové služby, úklid schodíště 3 cihl. domů, 4 etáží, 1x týdně. Děkuji.
Zajištění úklidových služeb pro objekty 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za podmínek ...