Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích II
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 6 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná ...
Komplexní úklid Pardubické nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu prováděním pravidelných a nepravidelných úklidových a desinfekčních prací, a to vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady, v rozsahu a způsobem dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele na jeho pracovišti Pardubická nemocnice v souladu s hygienickými normami ...
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná ...
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR – Krajskou pobočku v Pardubicích na pracovišti v Chrudimi. Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem.
Komplexní úklid Litomyšlské nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu prováděním pravidelných a nepravidelných úklidových a desinfekčních prací a to vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady v rozsahu a způsobem dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele na jeho pracovišti Litomyšlská nemocnice v souladu s hygienickými normami ...
Praní, žehlení a opravy prádla pro Litomyšlskou nemocnici
Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb - praní, čištění, žehlení, opravy, sběr, třídění, odvoz špinavého a rozvoz čistého nemocničního prádla a s tím souvisejících ostatních služeb a činností pro jednotlivá oddělení a ostatní střediska Litomyšlské nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. S vybraným dodavatelem bude ...
Poptávám vypínání háčkovaných deček
Poptávám vypínání háčkovaných deček.
Zajištění úklidových prací pro LDN Rybitví
Předmětem plnění veřejné zakázky je: zajištění úklidových služeb tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné poskytování pravidelných úklidových a čistících prací a zajištění dalších úklidových prací včetně mimořádného úklidu dle požadavků zadavatele v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření ...
Zajištění úklidu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v objektech a pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami na základě Rámcové dohody s jedním účastníkem.
Zajištění úklidových a recepčních služeb v budově městské ubytovny v ul. Češkova v Pardubicích
Předmětem zakázky je provádění komplexního úklidu, výkonu ostrahy a recepčních služeb v budově městské ubytovny v ul. Češkova 1240 v Pardubicích, a to na období 4 let. Běžný úklid bude prováděn 5x týdně tj. v pondělí až pátek, a to i v případě připadne-li na některý z těchto dnů svátek. Mimořádný úklid zahrnuje mytí oken ubytovny a odklízení ...
Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice – 5. etapa
V rámci stavebních prací dojde k opravám 21 volných bytů (neobsazených nájemci), umístěných v 10 bytových domech na území města Pardubice. Na opravy každé bytové jednotky je zpracována samostatná PD. Opravy budou provedeny v rozsahu PD. Stavební práce budou prováděny v obydlených bytových domech, součástí díla je denní provádění úklidu ...
Péče a údržba parku Tyršovy sady
Cílem zadavatele je zajistit péči a údržbu parku Tyršovy sady v Pardubicích, a to v rámci zachování a zvelebení podoby veřejného prostranství a zkvalitnění životní úrovně obyvatel statutárního města Pardubice. V souladu se statutem statutárního města Pardubic (obecně závazná vyhláška č. 12/2006, kterou se vydává statut města Pardubic, v platném ...
Poptávám zadýmování proti červotočům
Poptávám zadýmování půdních prostor proti červotoči. Děkuji Moravec.
Poptávám vyčištění ovčí kůže
Dobrý den, potřebuji vyčistit kožešinu z ovčí kůže, děkuji za nabídku služby, J Pech Žamberk
Poptávám dezinsekci
Dobrý den, mam dotaz, zda provádíte desinsekci - švábů. Děkuji za odpověď.
Poskytování úklidových služeb pro Krajský úřad Pardubického kraje
Provádění komplexních úklidových služeb pro zadavatele včetně dodávky hygienických potřeb.
Údržba travnatých ploch, pískovišť a živých plotů ve městě Svitavy
Předmětem veřejné zakázky je služba - údržba travnatých ploch spočívající v pravidelném kosení, mulčování a sběru listí. Výčet a četnost operací pro jednotlivé základní plochy vychází z dlouhodobých potřeb objednatele. Četnost operací je dána finančními možnostmi objednatele pro daný rok. Součástí zakázky je také údržba veřejných pískovišť ve ...
Zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v objektech a na pracovištích zadavatele dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.
Poptávám zimní údržbu parkoviště před prodejnou
Dobrý den, sháním zimní údržbu parkoviště Penny Marketu v Bučovicích. Děkuji za odpověď.
Poptáváme úklid novostavby
Dobrý den, hledám úklidovou firmu na úklid novostavby v Litomyšli. Projektovou dokumentaci dodám. Děkuji.S pozdravem Nádvorníková
Prádelenské služeby
Zajištění prádelenských služeb pro Orlickoústeckou nemocnici, a. s.
Prádelenské služeby
Zajištění prádelenských služeb pro Orlickoústeckou nemocnici, a. s.
Komplexní úklid pro Pardubickou krajskou nemocnici, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady úklidové práce v Pardubické krajské nemocnice, a.s. v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., s úklidovým a desinfekčním řádem jednotlivých oddělení, včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určené, při jejich ...
Komplexní úklid pro Pardubickou krajskou nemocnici, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady úklidové práce v Pardubické krajské nemocnice, a.s. v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., s úklidovým a desinfekčním řádem jednotlivých oddělení, včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určené, při jejich ...