Poptávám vyklizení jednoho pokoje
Hledáme firmu na vyklizení jednoho pokoje s nábytkem a jeho odvoz do sběrného dvora.
Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST 2020
Odstraňování sněhu a ledu z oblasti výhybek a kolejiště pro zajištění sjízdnosti dopravní cesty v obvodu OŘ Olomouc. Odstraňování sněhu a ledu z nástupišť a přístupových cest v obvodu OŘ Olomouc.
Úklid v žel. stanicích a zastávkách v obvodu OŘ Olomouc
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Úklid v žel. stanicích a zastávkách v obvodu OŘ Olomouc“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je zajištění úklidu podchodů a úklidu v žel. stanicích a zastávkách.
Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci, pracoviště Šumperk a Hanušovice
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Olomouci v administrativních budovách podřízených kontaktních pracovišť v Šumperku (M. R. Štefánika 1059/20, 787 00 Šumperk) a Hanušovicích (Hynčická 1, 788 33 Hanušovice). V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální ...
Úklidové služby pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele 1, 2, 3, 4 a 5. Centrální zadavatel provádí toto zadávací řízení za účelem výběru dodavatele/ů, který/ří bude/ou zajišťovat úklidové služby na základě smluv uzavřených se zadavatelem 1, 2, 3, 4 a 5.
Úklidové služby pro objekty Muzea umění Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektů a přilehlých vnějších ploch.
Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka
Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace. Jedná se zejména o zajišťování těchto prací: a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť (zeleň, komunikace); b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených ...
Zajištění úklidu v prostorách OŘ Olomouc
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu v prostorách OŘ Olomouc“ je zajištění úklidu podchodů, budovy CDP Přerov a místností řízení provozu OŘ Olomouc v žel. stanicích.
Zajištění úklidových služeb a obsluha myčky - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace
Část 1 – Zajištění úklidových služeb Předmětem plnění je poskytování služeb, které spočívají v provádění úklidu ve všech prostorách Domova pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, a to při běžném provozu v rozsahu a četnosti dle podrobné specifikace v příloze č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 Zajištění úklidových služeb. Předmětem ...
Úklid nebytových prostor DKV Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby úklidu nebytových prostor provozních jednotek (dále jen PJ) a provozních pracovišť zadavatele v souvislosti s provozováním železniční dopravy. Veřejná zakázka (také jen VZ) je ve smyslu §35 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ) rozdělena na 2 části, přičemž ...
Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Přerov a Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Přerov a Kroměříž včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.
Zajištění úklidových služeb RP Ostrava - okresy Šumperk a Jeseník
Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Šumperk a Jeseník včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.
Poptávám mytí oken
Poptávám mytí oken. Děkuji.
OS Prostějov - úklidové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování za úplatu pro objednatele na vlastní náklady a vlastními prostředky pravidelných úklidových a čisticích prací v místě provádění díla v rozsahu a četnosti specifikované ve smlouvě. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky spojené s prováděním dohodnutého díla, vč. prací a dodávek vyvolaných ...
Komplexní servis prádla Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o pronájmu prádla a praní, chemické čištění, žehlení a opravy vlastního prádla pro CSS Prostějov, p.o. spočívající v: - poskytnutí komplexního servisu systémového prádla a oděvů pro zadavatele; - poskytnutí komplexního servisu klientského prádla a oděvů pro klienty zadavatele; - praní, žehlení a ...
Komplexní servis prádla Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o pronájmu prádla a praní, chemické čištění, žehlení a opravy vlastního prádla pro CSS Prostějov, p.o. spočívající v: - poskytnutí komplexního servisu systémového prádla a oděvů pro zadavatele; - poskytnutí komplexního servisu klientského prádla a oděvů pro klienty zadavatele; - praní, žehlení a ...
Poptávám likvidaci holubů
Poptávám likvidaci holubů. V areálu našeho zařízení Centra sociálních služeb Prostějov, Lidická 86 Prostějov, se vyskytuje velké množství holubů. Svými výkaly znečišťují budova i cesty. Potřebovali bychom Vaši pomoc s jejich likvidací a to ještě v době před zahnízděním a vyvedením mláďat. Předem děkuji a čekám na Vaši zprávu. PhDr. Miluše ...
Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků s požadavkem na náhradní plnění
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.
Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.
Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků s požadavkem na náhradní plnění
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.
Poptávám jed na potkany
Poptávám Kumatox v prášku na potkany, (ne granule), balení 3 kusy.
Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.
Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků s požadavkem na náhradní plnění
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.
Poptávám čištění koberců
Poptávám vyčištění 4 ks koberců o rozměrech 2,10 m2 ; 3,68 m2; 5,80 m2 ; a 2 m2. Jde o světle béžové a světlé hnědavé koberce s vlasem - viz přiložený obrázek. Asi syntetika. Na štítku je uvedeno" SHAGGY PP-Heatset Frisee High Pile (vysoký vlas). Vyrobeno v Turecku. Viz přiložený obrázek Bylo by možno v týdnu od 15.června? Samotišky u Olomouce
Poptávám vyčištění venkovního bazénu
Poptávám umytí venkovního bazénu: 5,7 metrů.