Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka

Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka

Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace. Jedná se zejména o zajišťování těchto prací: a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť (zeleň, komunikace); b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených ...

Zajištění úklidu v prostorách OŘ Olomouc

Zajištění úklidu v prostorách OŘ Olomouc

Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu v prostorách OŘ Olomouc“ je zajištění úklidu podchodů, budovy CDP Přerov a místností řízení provozu OŘ Olomouc v žel. stanicích.

Zajištění úklidových služeb a obsluha myčky - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace

Zajištění úklidových služeb a obsluha myčky - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace

Část 1 – Zajištění úklidových služeb Předmětem plnění je poskytování služeb, které spočívají v provádění úklidu ve všech prostorách Domova pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, a to při běžném provozu v rozsahu a četnosti dle podrobné specifikace v příloze č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 Zajištění úklidových služeb. Předmětem ...

Úklid nebytových prostor DKV Olomouc

Úklid nebytových prostor DKV Olomouc

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby úklidu nebytových prostor provozních jednotek (dále jen PJ) a provozních pracovišť zadavatele v souvislosti s provozováním železniční dopravy. Veřejná zakázka (také jen VZ) je ve smyslu §35 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ) rozdělena na 2 části, přičemž ...

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Přerov a Kroměříž

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Přerov a Kroměříž

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Přerov a Kroměříž včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.

Zajištění úklidových služeb RP Ostrava - okresy Šumperk a Jeseník

Zajištění úklidových služeb RP Ostrava - okresy Šumperk a Jeseník

Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Šumperk a Jeseník včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.

Poptávám mytí oken

Poptávám mytí oken

Poptávám mytí oken. Děkuji.

OS Prostějov - úklidové služby

OS Prostějov - úklidové služby

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování za úplatu pro objednatele na vlastní náklady a vlastními prostředky pravidelných úklidových a čisticích prací v místě provádění díla v rozsahu a četnosti specifikované ve smlouvě. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky spojené s prováděním dohodnutého díla, vč. prací a dodávek vyvolaných ...

Komplexní servis prádla Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace

Komplexní servis prádla Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o pronájmu prádla a praní, chemické čištění, žehlení a opravy vlastního prádla pro CSS Prostějov, p.o. spočívající v: - poskytnutí komplexního servisu systémového prádla a oděvů pro zadavatele; - poskytnutí komplexního servisu klientského prádla a oděvů pro klienty zadavatele; - praní, žehlení a ...

Komplexní servis prádla Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace

Komplexní servis prádla Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o pronájmu prádla a praní, chemické čištění, žehlení a opravy vlastního prádla pro CSS Prostějov, p.o. spočívající v: - poskytnutí komplexního servisu systémového prádla a oděvů pro zadavatele; - poskytnutí komplexního servisu klientského prádla a oděvů pro klienty zadavatele; - praní, žehlení a ...

Poptávám likvidaci holubů

Poptávám likvidaci holubů

Poptávám likvidaci holubů. V areálu našeho zařízení Centra sociálních služeb Prostějov, Lidická 86 Prostějov, se vyskytuje velké množství holubů. Svými výkaly znečišťují budova i cesty. Potřebovali bychom Vaši pomoc s jejich likvidací a to ještě v době před zahnízděním a vyvedením mláďat. Předem děkuji a čekám na Vaši zprávu. PhDr. Miluše ...

Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků s požadavkem na náhradní plnění

Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků s požadavkem na náhradní plnění

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.

Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků

Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.

Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků s požadavkem na náhradní plnění

Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků s požadavkem na náhradní plnění

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.

Poptávám jed na potkany

Poptávám jed na potkany

Poptávám Kumatox v prášku na potkany, (ne granule), balení 3 kusy.

Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků

Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.

Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků s požadavkem na náhradní plnění

Dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků s požadavkem na náhradní plnění

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mycích, uklízecích, pracích a papírových prostředků, včetně veškerých nákladů spojených s dodáním zboží v místě plnění.

Poptávám čištění koberců

Poptávám čištění koberců

Poptávám vyčištění 4 ks koberců o rozměrech 2,10 m2 ; 3,68 m2; 5,80 m2 ; a 2 m2. Jde o světle béžové a světlé hnědavé koberce s vlasem - viz přiložený obrázek. Asi syntetika. Na štítku je uvedeno" SHAGGY PP-Heatset Frisee High Pile (vysoký vlas). Vyrobeno v Turecku. Viz přiložený obrázek Bylo by možno v týdnu od 15.června? Samotišky u Olomouce

Poptávám vyčištění venkovního bazénu

Poptávám vyčištění venkovního bazénu

Poptávám umytí venkovního bazénu: 5,7 metrů.

Provádění údržby veřejné zeleně v Olomouci

Provádění údržby veřejné zeleně v Olomouci

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti údržby veřejné zeleně - kosení trávy, hrabání listí, ořezy živých plotů a příp. pletí.

Provádění údržby veřejné zeleně v Olomouci

Provádění údržby veřejné zeleně v Olomouci

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti údržby veřejné zeleně - kosení trávy, hrabání listí, ořezy živých plotů a příp. pletí.

Poptávám pravidelný úklid v RD

Poptávám pravidelný úklid v RD

Pravidelný úklid 1x týdně, pokoj 20m2 s kobercem a jedním oknem, kuchyně 16 m2 podlaha PVC, 1 okno, WC + sprchový kout cca 3,2 m2, chodba + schodiště PVC cca 12 m2. Jedná se o I. patro RD v Soběchlebích 753 54.

Údržba a úklid nemovitostí v majetku ČD, a.s. v oblasti Regionální správy majetku Olomouc

Údržba a úklid nemovitostí v majetku ČD, a.s. v oblasti Regionální správy majetku Olomouc

Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb souvisejících s prováděním údržby nemovitostí (budov, pozemků, včetně příslušných přípojek inženýrských sítí, včetně souvisejích objektů) a úklid ploch a prostor v majetku ČD, a.s.

(záznamy 1/25 z 28)  strana 1 / 2