Poptáváme čištění koberců
Poptáváme čištění koberců, prosím o zaslání cenové kalkulace cca na 500 m2 čištění koberců v naší škole. Prosím o cenovou kalkulaci včetně dopravného a čistících prostředků.
Úklidové práce Nová radnice
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění řádného a včasného provádění pravidelných a nepravidelných úklidových a čistících prací v objektu Nové radnice na Prokešově náměstí, vč. přístavby na ulici Sokolská.
Zajištění úklidových služeb pro Domov pod Vinnou horou, p.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon úklidových služeb v Domově pod Vinnou horou, p.o., na ulici Dlouhoveská 91/9115 v Hlučíně.
Poptáváme pravidelný úklid společných prostor panelového domu
Hledáme firmu pro pravidelný úklid společných prostor panelového bytového domu, 6 podlaží. Pokud máte zájem, napište svou nabídku. Požadujeme i úklid okolí domu a přístupových chodníků. Ostrava - Poruba, Alžírská. Děkuji.
Úklidové služby v objektu Zoologické zahrady Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění úklidových služeb v objektu Zoologické zahrady Ostrava.V jednotlivých objektech se nacházejí zpravidla kancelářské prostory, sociální zázemí (wc, umývárny, sprchy, kuchyňky) a prostory pro návštěvníky (chodby). Obecně budou úklidové práce zahrnovat vytírání, umývání dveří, utírání prachu a ...
Poptávám čištění fasády rodinného domu
Poptávám čištění fasády rodinného domu. Jedná se o zateplenou západní a severní stěnu. Bydlím v Petrovicích u Karviné.
Poskytování úklidových služeb 2019 - 2023
Předmětem sektorové veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1a-1g zadávací dokumentace a v příloze č. 4a-4g zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí.
Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním zhotovitelem u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky spočívající v provádění pravidelného úklidu a mimořádného úklidu ve společných prostorách bytových domů v rozsahu dle přílohy č. 1 návrhu smlouvy, a to na dobu neurčitou. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu ...
Zajištění úklidových prací ve správních budovách včetně obsluhy vrátnic
1. Provádění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba (kanceláře, sociální zařízení, chodby, schodiště, vstupní haly, obřadní síň apod.) dle rozpisu prací – harmonogramu (návrh smlouvy o dílo), včetně zajištění signalizace při odchodu zaměstnanců zadavatele. 2. Zajištění obsluhy vrátnice v těchto objektech: • budova „A“ na ulici ...
Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů
Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů. Přikrývky 200 cm x 90 cm a polštáře 70 cm x 90 cm.
Zajištění komplexního servisu prádla
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla.
Úklidové služby v objektu Zoologické zahrady Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění úklidových služeb v objektu Zoologické zahrady Ostrava, a to v těchto prostorech zadavatele.
Poskytování úklidových služeb 2018-2023
Předmětem sektorové veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1a-1g zadávací dokumentace a v příloze č. 4a-4h zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 částí.
Úklid objektů Letiště Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je zajištění běžného pravidelného i mimořádného úklidu budov a nebytových prostor na Letišti Leoše Janáčka Ostrava (dále také „Letiště“), včetně úklidu letadel, ve smyslu příloh k této zadávací dokumentaci. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění průběžných dodávek hygienických prostředků. Podrobné ...
Zajištění komplexního servisu prádla
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla, tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s poskytnutím uceleného sortimentu prádla (dále též „systémové prádlo“) a prádla ve vlastnictví zadavatele (dále též „nesystémové prádlo“). Komplexní servis prádla zahrnuje praní prádla, čištění, dezinfekci prádla, jeho žehlení, ...
Údržba travnatých ploch na území městského obvodu Poruba II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je, že za podmínek uvedených v návrhu smlouvy poskytne zadavateli služby spočívající v údržbě travnatých ploch na území městského obvodu Poruba zahrnující: a) celoroční údržbu travnatých ploch včetně 20 školských zařízení – kosení, jarní a podzimní vyhrabávání listí ze zeleně b) celoroční čištění ...
Úklidové služby v MNO
Předmětem tohoto zadávacího řízení jsou komplexní úklidové služby v celém areálu zadavatele, Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace. Součástí zadávacího řízení na poskytnutí úklidových služeb jsou i dezinfekční prostředky včetně sáčků do odpadkových košů, použití úklidových a technických prostředků potřebných pro řádné plnění veřejné ...
Praní nemocničního prádla pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla, tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s pronájmem uceleného sortimentu prádla, které bude spolu s vlastním prádlem zadavatele začleněno do systémového prádla, pro zadavatele jedním dodavatelem.
Poptávám úklid domu
Poptávám úklid domu v Brušperku. Termín 1. července 2017.
Praní prádla pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s praním oděvů a jiných textilií (dále jen „prádlo“) tj. jeho praní, žehlení, odvoz použitého prádla z určených sběrných míst a dovoz čistého prádla na dodací místa zadavatele v areálu PN v Opavě v předpokládaném objemu 300-400 t za rok.
Domov slunečnice Ostrava - úklidové služby
Úklidové práce v prostorách provozovaných zadavatelem: společné prostory, pokoje klientů, šatny, jídelny, rehabilitace, ambulance - pravidelný a nepravidelný úklid. Smlouva na dobu neurčitou.
Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb objektů klientských pracovišť RP Ostrava.
Dodávky dezinfekčních prostředků - aktualizace dezinfekčního řádu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné a opakované nákupy dezinfekčních prostředků a to na základě dílčích objednávek odboru zásobování. Předmět plnění musí plnit požadavky kladené na dezinfekční prostředky pro zdravotnictví, protože bude používán na různých medicínských pracovištích FN Ostrava. Bližší specifikace bude uvedena ve Výzvě k podání ...
Komplexní servis praní prádla
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - komplexní servis prádla. Komplexním servisem se rozumí pravidelné dodávání čistého, vypraného a vyžehleného prádla, prostého chemické a bakteriální kontaminace, baleného do ochranných obalů, včetně jeho rozvozu na příslušné odběrné místo, a dále odvoz použitého prádla, a to v souladu s platnými ...
Poptávám úklidové služby
Poptávám pravidelný úklid třípokojového bytu vč. hyg. zařízení - utření prachu a vysátí jednou týdně, čištění oken + záclony 2x ročně (plastová okna). Jedná se o byt na adrese mjr. Nováka 33, Ostrava-Hrabůvka.