Zajištění služeb úklidových prací
Provádění pravidelných úklidových prací v prostorách užívaných zadavatelem.
Provádění úklidových prací pro Moravskoslezský kraj II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR - Krajskou pobočku v Ostravě v rámci celého Moravskoslezského kraje a vybraných pracovišť.
Úklidové práce - objekt DSČ a MP
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění úklidových prací pro potřeby odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a na pracovištích Městské policie Ostrava
Úklid objektů Zemského archivu v Opavě
Provádění úklidových prací v objektech Zemského archivu v Opavě dislokovaných v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
Úklid objektů Zemského archivu v Opavě
Úklid objektů Zemského archivu v Opavě v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a realizace zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území městského obvodu Ostrava Jih pro zimní sezónu 2020/2021. Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné dílčích částí dle jednotlivých zón: Pískové doly, Bělský les a Zábřeh, Zábřeh. Podrobněji je předmět ...
Úklidové práce v Domově Sluníčko 2020 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele v souladu s podrobným popisem prací uvedeným v přílohách zadávací dokumentace.
Úklidové služby
Předmětem zakázky je úklid v objektech Městské realitní agentury a ve společných prostorech vybraných budov Statutárního města Havířova, a to v níže uvedeném rozsahu.
Provádění úklidových prací pro Krajskou pobočku v Ostravě
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje, a podřízených kontaktních pracovišť na níže uvedených adresách uvedených v bodě 1.6 ZD. Zadavatel uzavře smlouvu s vítězným dodavatelem v souladu s přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Zajištění úklidových služeb ve společnosti
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro tyto areály: a. Fotbalový stadion Bazaly, ulice Bukovanského 1028/4, 710 00 Slezská Ostrava, b. OSTRAVAR ARÉNA, ulice Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, c. Přístavba OSTRAVAR ARÉNY, ulice Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, d. Multifunkční hala, ulice Ruská 3077/135, ...
Komplexní servis praní prádla
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - komplexní servis prádla. Komplexním servisem se rozumí pravidelné dodávání čistého, vypraného a vyžehleného prádla, prostého chemické a bakteriální kontaminace, baleného do ochranných obalů, včetně jeho rozvozu na příslušné odběrné místo, a dále odvoz použitého prádla, a to v souladu s platnými ...
Zajištění úklidových prací pro OSSZ - Pracoviště ČSSZ Ostrava
úklidové práce pro pracoviště ČSSZ Ostrava
Poptáváme čištění koberců
Poptáváme čištění koberců, prosím o zaslání cenové kalkulace cca na 500 m2 čištění koberců v naší škole. Prosím o cenovou kalkulaci včetně dopravného a čistících prostředků.
Úklidové práce Nová radnice
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění řádného a včasného provádění pravidelných a nepravidelných úklidových a čistících prací v objektu Nové radnice na Prokešově náměstí, vč. přístavby na ulici Sokolská.
Zajištění úklidových služeb pro Domov pod Vinnou horou, p.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon úklidových služeb v Domově pod Vinnou horou, p.o., na ulici Dlouhoveská 91/9115 v Hlučíně.
Poptáváme pravidelný úklid společných prostor panelového domu
Hledáme firmu pro pravidelný úklid společných prostor panelového bytového domu, 6 podlaží. Pokud máte zájem, napište svou nabídku. Požadujeme i úklid okolí domu a přístupových chodníků. Ostrava - Poruba, Alžírská. Děkuji.
Úklidové služby v objektu Zoologické zahrady Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění úklidových služeb v objektu Zoologické zahrady Ostrava.V jednotlivých objektech se nacházejí zpravidla kancelářské prostory, sociální zázemí (wc, umývárny, sprchy, kuchyňky) a prostory pro návštěvníky (chodby). Obecně budou úklidové práce zahrnovat vytírání, umývání dveří, utírání prachu a ...
Poptávám čištění fasády rodinného domu
Poptávám čištění fasády rodinného domu. Jedná se o zateplenou západní a severní stěnu. Bydlím v Petrovicích u Karviné.
Poskytování úklidových služeb 2019 - 2023
Předmětem sektorové veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1a-1g zadávací dokumentace a v příloze č. 4a-4g zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí.
Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním zhotovitelem u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky spočívající v provádění pravidelného úklidu a mimořádného úklidu ve společných prostorách bytových domů v rozsahu dle přílohy č. 1 návrhu smlouvy, a to na dobu neurčitou. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu ...
Zajištění úklidových prací ve správních budovách včetně obsluhy vrátnic
1. Provádění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba (kanceláře, sociální zařízení, chodby, schodiště, vstupní haly, obřadní síň apod.) dle rozpisu prací – harmonogramu (návrh smlouvy o dílo), včetně zajištění signalizace při odchodu zaměstnanců zadavatele. 2. Zajištění obsluhy vrátnice v těchto objektech: • budova „A“ na ulici ...
Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů
Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů. Přikrývky 200 cm x 90 cm a polštáře 70 cm x 90 cm.
Zajištění komplexního servisu prádla
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla.
Úklidové služby v objektu Zoologické zahrady Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění úklidových služeb v objektu Zoologické zahrady Ostrava, a to v těchto prostorech zadavatele.
Poskytování úklidových služeb 2018-2023
Předmětem sektorové veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1a-1g zadávací dokumentace a v příloze č. 4a-4h zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 částí.