Zajištění úklidových služeb na vybraných objektech statutárního města Liberec
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu společných prostor v 14 bytových objektech statutárního města Liberec a zimní údržby v prostoru a komunikací před vstupy do objektů. Celková úklidová plocha činí 10 843,94 m2.
Provádění komplexních pravidelných úklidových služeb kanceláří, provozních hal a vozidel
Předmětem veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb kanceláří, provozních hal, sociálních zařízení na konečných zastávkách a vozidel městské hromadné dopravy (autobusů a tramvají) v Liberci.
Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění vybraných činností zimní údržby silnic v Libereckém kraji, zejména silnic II. a III. třídy dle potřeb Zadavatele v souladu se schváleným plánem zimní údržby v jednotlivých zimních sezónách 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 a 2024 – 2025 zpracovaným dle zákona č. 13/1997 Sb. o ...
Poptáváme úklidové služby
Poptáváme umytí vnitřního skleněného zakrytí světlíků na tanečním sále. Prosím o nabídku.
Zajištění komplexních prádelenských služeb
Předmětem této zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem nemocničního prádla, praním půjčeného a vlastního nemocničního prádla a ostatními službami, jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa nemocnice včetně zapůjčení technologie nezbytné pro logistiku prádla v rámci nemocnice. Služby ...
Zajištění pomocných a úklidových služeb pro oddělení stravovacích služeb KNL, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění pomocných a úklidových služeb v jednotlivých provozech stravovacího oddělení dle potřeb tohoto oddělení. Jedná se zejména o tyto služby: mytí bílého a černého nádobí, pomocné práce v kuchyni, výdej obědů, večeří a nočních večeří na provozech, úklid jídelny, sociálního zařízení a umýváren, vč. vynesení ...
Zajištění úklidových služeb pro MěU Česká Lípa
Předmětem veřejné zakázky je pravidelné poskytování úklidových a dezinfekčních prací a dodávky hygienických prostředků v objektech MěU Česká Lípa, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených v ZD a všech jejích přílohách.
Rámcová dohoda – Úklid komunikací ve správě města Nový Bor
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností spojených se zimním a letním úklidem komunikací, chodníků a veřejných prostranství na území města Nový Bor zadávaných na základě rámcové dohody na dobu 4 let a tří měsíců s předpokládanou dobou plnění od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2023. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení. ...
Komplexní servis prádla pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění Komplexního servisu prádla pro zadavatele jedním dodavatelem (dále též „poskytovatel“). Poskytovatel bude pro nemocnici provádět KSP, což je soubor služeb provedených poskytovatelem, jejichž výsledkem je čisté prádlo k použití ve zdravotnickém zařízení.
Provádění úklidových služeb v budově sídla Libereckého kraje a Evropského domu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného a komplexního úklidu v objektu sídla Libereckého kraje - budovách A, B, C (dále jen „budova KÚ LK“), na adrese U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 a v objektu Evropského domu - budovy E (dále jen „budova Evropského domu“) na adrese U Jezu 525/4, 461 80 Liberec 2, včetně mytí oken, pravidelného ...
Zajištění úklidových služeb pro SPORT Česká Lípa p.o.
Předmětem veřejné zakázky je pravidelné poskytování úklidových a dezinfekčních prací v objektech provozovaných SPORT Česká Lípa příspěvkovou organizací.
Poptávám čištění peří a sýpkoviny u prošívané deky
Poptávám vyčištění peří a sýpkoviny u prošívané deky. Děkuji Macková P.
Komplexní servis prádla pro KNL, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění Komplexního servisu prádla tj. poskytnutí komplexních služeb (praní, čištění, dezinfekci, žehlení, opravování, skládání, balení, nakládání s rizikovým prádlem, logistické zabezpečení distribuce čistého a špinavého prádla, systém elektronického objednávání čistého prádla, označování prádla, elektronická ...
Zajištění úklidových služeb pro SPORT Česká Lípa p.o.
Předmětem VZ je zajištění úklidových a dezinfekčních prací v objektech provozovaných organizací SPORT Česká Lípa p.o.: Bazén Sever v ul. Školní, Městský stadion u Ploučnice, Sportovní hala v ul. Hrnčířská, Víceúčelová sportovní hala v ul. Wedrichova a Sportareál v ul. Barvířská.
Zajištění úklidových služeb pro SPORT Česká Lípa p.o.
Předmětem VZ je zajištění úklidových a dezinfekčních prací v objektech provozovaných organizací SPORT Česká Lípa p.o.: Bazén Sever v ul. Školní, Městský stadion u Ploučnice, Sportovní hala v ul. Hrnčířská, Víceúčelová sportovní hala v ul. Wedrichova a Sportareál v ul. Barvířská.
Poptávám mytí oken
Poptávám mytí 3 panelákových oken ve Frýdlantě v Č. Mytí je možné kdykoliv do 21.12.2015.
Úklid prostor v MMN v Jilemnici
Předmět veřejné zakázky je provádění úklidových prací na zdravotnických a provozních pracovištích v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici, při jejich běžném provozu, v požadovaném rozsahu a kvalitě. Jedná se zejména o zajištění základního úklidu a desinfekce podlahových ploch, obkladů, nábytku, obložení, sociálních zařízení a sanitárních ...
Poptávám insekticid Duracid
Poptávám výrobek Duracid Vespe v Liberci a okolí.
Komplexní servis prádla a oděvů pro NsP Česká Lípa, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem nemocničního prádla, praním nemocničního prádla a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa nemocnice, vybavení manipulační technikou, atd. pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s., při dodržení ...
Poptávám umytí oken a dveří v rodinném domu
Poptávám mytí oken a dveří rodinného domu. Jenišovice u Jablonce nad Nisou.
Poptávám vyčištění fasády na rodinném domě
Hledám vyčištění především od bláta, nové omítky na RD, typu bungalov a vyčištění venkovní dlažby, nedaleko Železného Brodu. Děkuji za zprávu.
Poptáváme vyčištění zářivek v kancelářích
Dobrý den, potřebovali bychom v kancelářích úřadu v Liberci vyčistit zářivky - cca 40světel. Cenu máme limitovanou na 3000,-Kč. Termín asi koncem října. Děkuji.
Zajištění komplexních úklidových služeb Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb v prostorách Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. V rámci plnění předmětu zakázky bude dodavatel povinen zajistit vlastními pracovníky, při použití vlastních technických zařízení, nástrojů a pomůcek pravidelný denní úklid prostor a pracovišť nemocnice v tzv. „běžném režimu ...
Zajištění komplexních úklidových služeb Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb v prostorách Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. V rámci plnění předmětu zakázky bude dodavatel povinen zajistit vlastními pracovníky, při použití vlastních technických zařízení, nástrojů a pomůcek pravidelný denní úklid prostor a pracovišť nemocnice v tzv. „běžném režimu ...
Zajištění komplexních úklidových služeb Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb v prostorách Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. V rámci plnění předmětu zakázky bude dodavatel povinen zajistit vlastními pracovníky, při použití vlastních technických zařízení, nástrojů a pomůcek pravidelný denní úklid prostor a pracovišť nemocnice v tzv. „běžném režimu ...