KV Arena - úklidové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování a komplexní zajištění úklidových služeb v objektu KV Arena /Multifunkční a tréninková hala + Bazénové centrum/ , v základním členění: A. Běžný úklid - zajištění opakovaného úklidu nejvíce frekventovaných míst, mytí a čištění denních místností a likvidace následků mimořádných situací dle smlouvy a ...
Poptáváme úklid bytového domu
Poptáváme úklid bytového domu 1x týdně.
Zajištění úklidových služeb s náhradním plněním pro KoP Cheb
Předmětem plnění této zakázky je provádění úklidových prací a služeb v administrativní budově Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Cheb, třída Svobody 207/52. Bližší specifikace tj. četnost a požadovaný rozsah úklidových prací, je uveden v závazném návrhu Smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 ZD, a to v rozsahu jejich příloh - Specifikace výměr a ...
Úklidové práce v budovách města Chebu
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové práce v budovách města Chebu. Specifikace požadovaných prací je uvedena ve Smlouvě o dílo a jejích přílohách.
Zajištění úklidových služeb a úklidových služeb s náhradním plněním
Předmětem plnění zakázky je provádění úklidových prací a služeb ve vybraných budovách (a souvisejících prostorách) Krajské pobočky v Karlových Varech. Zakázka je rozdělena na 5 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná Smlouva na provádění úklidových prací s vybraným dodavatelem. Ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ zadavatel stanovuje, že ...
Poptáváme pravidelný úklid rodinného domu
Mladá rodina bez zvířat hledá spolehlivou paní/slečnu na pravidelný úklid RD - 4+1 s možností mobility (dojezd přes hranice k nám do Schirndingu - 15 minut autem z centra Chebu). Šlo by o prach, vysávání a úklid s frekvencí cca 1x za 2-3 týdny + příležitostně okna el. stěrkou Leifheit. Cena dohodou.
Zajištění úklidových služeb s náhradním plněním
Předmětem plnění zakázky je provádění úklidových prací a služeb v budově Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech a v budově (a souvisejících prostorách) Kontaktního pracoviště Sokolov. Zakázka je rozdělena na 2 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná Smlouva na provádění úklidových prací s vítězným účastníkem. Jedná se vyhrazenou ...
Úklidový servis KV Areny
celodenní úklidový servis všech objektů KV Arény, tedy Hlavní haly, Tréninkové haly, garáží pod objektem KV Arény, Haly míčových sportů a Bazénového centra.
Poptávám malířské práce
Prosim o nabidku malovani bytu cca 35cm2/kuchyn,predsin a pokoj/ a uklid po malovani.
KKN a.s., nemocnice Karlovy Vary a Cheb – Komplexní servis zdravotnického prádla a oděvů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem prádla zdravotnickému zařízení, praním pronajatého prádla, praním a chemickým čištěním prádla v majetku zadavatele a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa zadavatele a odvoz špinavého prádla z těchto ...
KKN a.s., nemocnice Karlovy Vary a Cheb – Komplexní servis zdravotnického prádla a oděvů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem prádla zdravotnickému zařízení, praním pronajatého prádla, praním a chemickým čištěním prádla v majetku zadavatele a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa zadavatele a odvoz špinavého prádla z těchto ...
KKN a.s., nemocnice Karlovy Vary a Cheb – Komplexní servis zdravotnického prádla a oděvů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem prádla zdravotnickému zařízení, praním pronajatého prádla, praním a chemickým čištěním prádla v majetku zadavatele a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa zadavatele a odvoz špinavého prádla z těchto ...
Zajištění praní prádla pro Lázeňskou léčebnu Mánes
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, čištěním a distribucí ložního i osobního prádla včetně možných oprav: - Prádlo je ve vlastnictví zadavatele, - Jedná se o prádlo hotelové, prádlo stravovacího provozu a prádlo zdravotnické (včetně osobního), - Prádlo je odebíráno a dodáváno 2x týdně (současně s ...
Zajištění praní prádla pro Lázeňskou léčebnu Mánes
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, čištěním a distribucí ložního i osobního prádla včetně možných oprav. - Prádlo je ve vlastnictví zadavatele, - Jedná se o prádlo hotelové, prádlo stravovacího provozu a prádlo zdravotnické (včetně osobního, - Prádlo je odebíráno a dodáváno 2x týdně (současně s ...
KKN a.s., nemocnice Karlovy Vary a Cheb – Komplexní servis zdravotnického prádla a oděvů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem prádla zdravotnickému zařízení, praním pronajatého prádla, praním a chemickým čištěním prádla v majetku zadavatele a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa zadavatele a odvoz špinavého prádla z těchto ...
Zajištění praní prádla pro Lázeňskou léčebnu Mánes
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, čištěním a distribucí ložního i osobního prádla včetně možných oprav. - Prádlo je ve vlastnictví zadavatele, - Jedná se o prádlo hotelové, prádlo stravovacího provozu a prádlo zdravotnické (včetně osobního, - Prádlo je odebíráno a dodáváno 2x týdně (současně s ...
Poptávám vyčištění koberce
Poptávám vyčištění světlého koberce, rozměr 2 x 2,75 m.
Komunální a technické služby pro město Nejdek
Předmět veřejné zakázky: -sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu -svoz a likvidace objemného odpadu -sběr, svoz, třídění, využití nebo zneškodnění separovaného odpadu z nádob na separovaný odpad umístěných na území města -zajištění provozu sběrného dvora, třídění a zneškodnění veškerých odpadů převzatých ve sběrném dvoře -zajištění odvozu ...
Zimní údržba místních komunikací Města Loket
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou základní povinnosti dodavatele veřejné zakázky: • zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou, • v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích, přičemž neopomíjet ...
Úklid kanceláří a určených společných prostor v nemocnici Karlovy Vary
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na provádění úklidu kanceláří a určených společných prostor v nemocnici Karlovy Vary.
Údržba Města Loket22
Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoroční údržby a úklidu vybraných místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, schodišť a čištění dešťové kanalizace v územním obvodu města Loket.
Uzavření smlouvy na poskytování úklidových služeb včetně odvozu a likvidace tříděného odpadu
Uzavření smlouvy na poskytování úklidových služeb včetně odvozu a likvidace tříděného odpadu v budovách Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj
Úpravy sociálně terapeutických dílen v Sokolově
Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: Sociálně terapeutická dílna v 1. N. P. v objektu č. p. 1267 v ulici K. H. Borovského v Sokolově, specifikované touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech ...
Komlexní servis prádla a oděvů ve zdravotnickém zařízení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem prádla zdravotnickému zařízení, praním pronajatého prádla, praním a chemickým čištěním prádla v majetku objednatele a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa nemocnice a odvoz špinavého prádla z těchto ...
Poptávám vyklizení bytu
vyklizení pozůstalostního bytu, vymalování a odvoz starého nábytku a koberců - v SRN v Selbu.