Úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části: Dílčí část č. 1: Úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku Magistrátu města Brna. Dílčí část č. 2: Poskytování služeb obsluhy veřejného sociálního zařízení v objektu Nádražní 10 v Brně.
Praní a pronájem prádla pro Nemocnici Boskovice s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je praní a pronájem prádla pro Nemocnice Boskovice s.r.o. v rozsahu a podle SPECIFIKACE a SMLOUVY.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Brně
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť (dále také jen „KoP“) Krajské pobočky ÚP ČR v Brně. V budovách je provozována činnost úřadu práce: • Kuřim - Hmotná nouze, Sociální služby, příspěvek na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postižením, • Vranov nad Dyjí - ...
KS v Brně - úklidové služby
1. Předmětem úklidových služeb je zajištění úklidu v objektech Krajského soudu v Brně, kterými jsou: 1 a) Justiční areál v Brně, Polní 39 a 41 v Brně 1 b) Rooseveltova 16 v Brně (pouze mytí oken) 1 c) Husova 15 v Brně (pouze mytí oken)
Úklidové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění běžných úklidových prací vnitřních a některých vnějších prostor a ploch Objednatele, včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb, (dále jen „Běžný úklid“). Běžným úklidem se rozumí úklidové práce uvedené v Seznamu výkonů úklidových prací – popisu pravidelného a nepravidelného úklidu, který je ...
Vnitřní a vnější úklid v obvodu OŘ Brno
2.1 Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Vnitřní a vnější úklid v obvodu OŘ Brno“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je zajištění úklidových služeb v kvalitě a rozsahu stanovených v Přílohách č. 1 a 2 této zadávací dokumentace. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž zajištění hygienických a dalších prostředků k tomu potřebných. Účastník ...
NSS Brno - Úklidové služby v budově soudu
Předmětem zakázky je zajištění úklidových služeb v budově Nejvyššího správního soudu: Pravidelný úklid vnitřních prostor, mimořádný úklid, úklid na vyžádání i nad stanovenou četnost. Podrobnosti o uklízených plochách a prostorech, požadované četnosti a standardy úklidu jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
Úklidové práce v bytových domech Brno-Líšeň
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pravidelného a mimořádného úklidu společných a zadavatelem určených prostor v bytových domech ve správě ÚMČ Brno-Líšeň.
Úklidové služby pro Fakultu stavební VUT
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové služby pro Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně.
Úklidové služby pro Fakultu strojního inženýrství VUT 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové služby pro Fakultu strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Pro podrobnosti viz zadávací dokumentaci.
Úklidové služby
Zajištění kompletních úklidových služeb v budovách zadavatele, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami na základě Smlouvy o poskytování úklidových služeb (dále jen smlouvy) s jedním dodavatelem. Kompletní úklidové služby zahrnují zejména tyto činnosti: • pravidelné úklidové služby; • mimořádné úklidové služby Součástí předmětu ...
Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno - Vinohrady
Předmětem veřejné zakázky je celoroční zajištění komplexní údržby veřejných ploch v Městské části Brno – Vinohrady. Pod pojmem celoroční komplexní údržba se rozumí -údržba zpevněných ploch a chodníků a údržba ploch parků, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona dělena na 2 části. (Část1 - ...
Zajištění úklidových služeb v Brně - Bohunicích
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech zadavatele umístěných v sídle zadavatele, a to v rozsahu stanovené zadávací dokumentací. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je stanovena v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž ...
Vnitřní a vnější úklid v obvodu OŘ Brno
2.1 Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Vnitřní a vnější úklid v obvodu OŘ Brno“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je zajištění úklidových služeb v kvalitě a rozsahu stanovených v přílohách č. 1 a 2 zadávací dokumentace. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž zajištění hygienických a dalších prostředků k tomu potřebných. Uchazeč musí ...
Zajištění úklidových služeb 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele. Zakázka je dělena celkem na 4 části s tím, že část č. 4 bude zadávána v samostatném zadávacím řízení postupy odpovídajícími VZMR a to v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ. Toto zadávací řízení v nadlimitním režimu bude děleno na tři části a to Část č. 1 - úklid v objektu ...
Komplexní servis zdravotnického prádla pro nemocnice Jihomoravského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní servis zdravotnického prádla pro nemocnice Jihomoravského kraje spočívající zejména v: a) dodávání prádla jednotlivým pověřujícím zadavatelům, které bude vyprané, vyčištěné, vydezinfikované, vyžehlené vč. rizikového prádla (infekční, kontaminované cytostatiky, radionuklidy apod.), b) skládání, ...
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Brně
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť (dále také jen „KoP“) Krajské pobočky ÚP ČR v Brně. V budovách je provozována činnost úřadu práce: • Kuřim - Hmotná nouze, Sociální služby, příspěvek na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postižením, • Vranov nad Dyjí - ...
Komplexní údržba chodníků na území MČ Brno-jih
Předmětem veřejné zakázky je vykonávat práce spojené se zajišťováním čistoty chodníků (zimní i letní) v délce 29 579 bm, vč. průběžného čištění, likvidace prorůstajícího plevele.?
Mytí vnějších a vnitřních oken UKB
Předmětem veřejné zakázky je mytí vnějších oken vč. rámů a sloupků, venkovních žaluzií z obou stran, krytů venkovních žaluzií a tzv. slunolamů, venkovního skleněného obkladu, vnitřních oken vč. rámů a vnitřních žaluzií z obou stran, v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno, a to dle podmínek blíže specifikovaných v návrhu ...
Poptávám chemické čištění přikrývky z ovčí vlny
Potřebuji chemicky vyčistit přikrývky z ovčí vlny.
Provádění úklidových prací v Nemocnici Znojmo
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění běžných úklidových prací vnitřních a některých vnějších prostor a ploch zadavatele (tj. provádění běžného pravidelného a nepravidelného úklidu).
Dezinfekční přípravky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních přípravků (dále také „zboží“) dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (Specifikace veřejné zakázky, cenová nabídka) a příloze č. 3 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy).
Poskytování úklidových služeb v areálu VUT FEKT
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel zabezpečí splnění výše uvedených cílů pomocí úklidové služby a to v budovách užívaných Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií v areálu Technická. Jde o budovy Technická 8, 10, 12 a budovy Kolejní 7/9 (dále jen T8, T10, T12 a VTPPL) v Brně a ...
JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, na adrese: - Palackého třída 425/89, Brno - Polní 1011/37, Brno
Praní, chemické čištění, sušení a žehlení prádla
Předmětem veřejné zakázky je provádění praní, chemického čištění, sušení a žehlení prádla dle podmínek stanovených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy).