Úklidové služby v objektech ČRo Brno

Úklidové služby v objektech ČRo Brno

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb a služeb deratizace, dezinfekce, dezinsekce v objektu a venkovních prostorech v regionu ČRo Brno.

Úklidové služby pro Fakultu strojního inženýrství VUT

Úklidové služby pro Fakultu strojního inženýrství VUT

Předmětem zakázky je zajištění pravidelných a nepravidelných úklidových a čistících služeb včetně dodávek kompletního hygienického servisu v prostorách Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou ...

Úklid objektů Městské policie Brno

Úklid objektů Městské policie Brno

Předmětem veřejné zakázky je zajištění běžného (denního v intervalu pondělí až pátek, týdenního, měsíčního) i mimořádného úklidu v objektech Městské policie Brno, a to jak v prostorách administrativních, tak v prostorách sloužících k uložení dokumentů, a rovněž zajištění průběžných dodávek hygienických prostředků.

Zajištění úklidových služeb pro RP Brno 2 - Jihomoravský kraj

Zajištění úklidových služeb pro RP Brno 2 - Jihomoravský kraj

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.

Úklidové služby PdF MU 2018

Úklidové služby PdF MU 2018

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění poskytování kompletních úklidových služeb včetně dodávek hygienického materiálu dle požadavků Zadavatele v budovách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na adrese Poříčí 31a, Poříčí 31 a Vinohrady 100, 639 00 Brno. Minimální požadavky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, ...

Zajištění úklidových služeb

Zajištění úklidových služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v budovách zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je dále specifikován v části II. zadávací dokumentace – Obchodní podmínky.

Poptávám úklidové práce

Poptávám úklidové práce

Poptávám úklidové práce na přízemním RD o užitné ploše 75m2 po dokončení výstavby. Umytí oken, vyluxování, utření prachu, vytírání. 17-19. 12. 2017 - Zbraslav u Brna Volat klidně o víkendu!

Údržba zeleně, úklid venkovních ploch, přesun odpadků do sběrných nádob a údržba stromů

Údržba zeleně, úklid venkovních ploch, přesun odpadků do sběrných nádob a údržba stromů

Předmětem zakázky jsou služby spojené s prováděním údržby zeleně (včetně údržby stromů), úklidu venkovních ploch a přesunem odpadků do sběrných nádob v areálech zadavatele.

Poptávám úklidové služby

Poptávám úklidové služby

Poptávám úklid dvougeneračního rodinného domku. Děkuji Petrásková

JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně

JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Brno-město a kontaktní pracoviště Brno-venkov na adrese: - Křenová 111/25, Brno

JM - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně

JM - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Brno-město a kontaktní pracoviště Brno-venkov na adrese: - Křenová 111/25, Brno

Úklidové služby v budovách Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj II

Úklidové služby v budovách Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj II

Zajištění veškerých úklidových prací a souvisejících činností ve všech budovách zadavatele a to zejména provádění kompletního úklidu, zajištění dodávek a doplňování souvisejících hygienických prostředků (zejména do zásobníků na hygienické potřeby, mýdel, toaletních papírů, papírových ručníků aj.), mytí oken, žaluzií a fasád.

Úklid bytových domů 2017

Úklid bytových domů 2017

Předmětem zakázky je úklid ve společných prostorách v domech ve správě bytového odboru MČ Brno – Černovice, a to vnitřní úklid bytových domů a vnější úklid domovních chodníčků a okolí popelnic. Dále pak vnitřní úklid objektu radnice městské části Brno-Černovice.

Zabezpečení zimní údržby místních komunikací – silnic na území městské části Brno-sever

Zabezpečení zimní údržby místních komunikací – silnic na území městské části Brno-sever

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je zabezpečení zimní údržby místních komunikací – silnic na území Městské části Brno – sever. Uchazeč, jako budoucí dodavatel, zodpovídá za sjízdnost a schůdnost místních komunikací přizpůsobenou povětrnostní situaci a jejím důsledkům, způsobem stanoveným v zákoně č. 13/1997 Sb. a jeho prováděcí ...

Údržba čistoty místních komunikací a ostatních ploch správního území městské části Brno-střed

Údržba čistoty místních komunikací a ostatních ploch správního území městské části Brno-střed

Předmětem veřejné zakázky je uzavření SMLOUVY na provádění údržby čistoty místních komunikací a ostatních ploch správního území městské části Brno-střed – v lokalitě tzv. PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR. Vybraný dodavatel se zaváže dle podmínek stanovených ve SMLOUVĚ a v těchto Zadávacích podmínkách provádět pro zadavatele údržbu čistoty na vymezeném území ...

Úklidové služby pro FEKT

Úklidové služby pro FEKT

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy, na základě které vybraný účastník zabezpečí pravidelné úklidové služby v budovách užívaných Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií v areálu Technická. Jde o budovy Technická 8, 10, 12 a budovy Kolejní 7/9 (dále jen VZPPL) v Brně. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, ...

Úklidové služby v objektech BKOM a.s.

Úklidové služby v objektech BKOM a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v prostorách ve vlastnictví a ve správě zadavatele, tedy v administrativní budově Renneská třída 787/1a, v provozních budovách areálu Masná 7, v prostorách podchodu pod Hlavním nádražím v Brně, v prostoru PD PINKI PARK na ulici Kopečná, v administrativní budově Vaňkovka, Zvonařka 5 ...

Úklidové služby, nakládání s odpady a likvidace odpadů

Úklidové služby, nakládání s odpady a likvidace odpadů

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací, nakládání s odpady, likvidace odpadů, a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele.

Letní a zimní údržba komunikací, čištění ploch veřejného prostranství, blokové čištění komunikací

Letní a zimní údržba komunikací, čištění ploch veřejného prostranství, blokové čištění komunikací

Předmět plnění je zařazen do kategorie: CPV 90600000-3 - Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby, CPV 90610000-6 - Čištění a zametání ulic, CPV 90620000-9 - Odklízení sněhu, další předmět: CPV 45452000-0 - Vnější úklidové práce. Nadlimitní veřejná zakázka. Realizační smlouva s termínem plnění na dobu ...

Úklid běžných a čistých prostor v areálu STI VUT

Úklid běžných a čistých prostor v areálu STI VUT

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel zabezpečí pravidelné úklidové služby v budovách užívaných Středoevropským technologickým institutem VUT v Brně – CEITEC ( na ulici Purkyňova 123 v Brně. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí ...

Pravidelný úklid objektů STI VUT v Brně

Pravidelný úklid objektů STI VUT v Brně

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč zabezpečí pravidelné úklidové služby v budovách užívaných Středoevropským technologickým institutem VUT v Brně – CEITEC na ulici Purkyňova 123 v Brně. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí ...

Servis prádla pro VN Brno

Servis prádla pro VN Brno

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s pronájmem uceleného sortimentu prádla, které bude spolu s vlastním prádlem zadavatele (dále též „nemocnice“) začleněno do systémového prádla (dále jen „systémové prádlo“), pro zadavatele jedním dodavatelem (dále též ...

Poptáváme úklidové služby

Poptáváme úklidové služby

Poptávám úklid penzionu ve Znojmě.

Rámcová dohoda na praní prádla

Rámcová dohoda na praní prádla

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb praní prádla pro všechny součásti Mendelovy univerzity v Brně podle technických specifikací, které jsou součástí zadávací dokumentace. Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dobu 3 let. Ujednané rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných podmínek ...

Úklidové služby pro Moravské zemské muzeum

Úklidové služby pro Moravské zemské muzeum

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektů a prostor Moravského zemského muzea a přilehlých vnějších ploch. V rámci předmětu plnění je zadáván pravidelný a nepravidelný úklid v rozsahu dle zadávací dokumentace.

(záznamy 1/25 z 190)  strana 1 / 8