Zajištění úklidu v objektech Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu budov (všech 3 pracovišť) Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie v souladu se zadávacími podmínkami. Jedná se o zajištění úklidu budov, provozních zázemí, dílen. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní zajištění služeb v celém rozsahu zadání a v souladu ...
Dodavatelský úklid v objektech KŘPJČK 2021 - 2022
Zajištění dodavatelského úklidu v objektech zadavatele v okrese České Budějovice po dobu let 2021 - 2022.
Zajištění úklidových služeb ČKRF
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb a provozování WC vč. úklidu WC a čekárny autobusového nádraží a úklidu venkovních ploch autobusového nádraží v Českém Krumlově.
Dodávka úklidových služeb v budovách Jeronýmova 1 a Kněžská 19
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidové práce v budovách Jeronýmova 1 a Kněžská 19 Prostory Kanceláře včetně zařízení Chodby Dvorky Vstupní prostory včetně vrátnice Schodiště včetně zábradlí Sociální zařízení včetně WC pro veřejnost Výtahy (kabina včetně dveří) Balkony Kuchyňky Úklid archivů a zasedacích místností Čištění oken, ...
Zajištění úklidových služeb v objektech JU
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v objektech a pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami na základě rámcové dohody s jedním účastníkem
Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace (vč. Přílohy č. 1 až č. 7 zadávací dokumentace) představují závazné požadavky zadavatele. Při zpracování nabídky je uchazeč povinen tyto požadavky splnit. V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, ...
Úklidové služby v Nemocnici Písek, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění komplexních úklidových služeb v Nemocnici Písek, a.s., a to při běžném provozu zadavatele, v požadovaném rozsahu a kvalitě. Úklidové služby musí být poskytovány v souladu s platnou legislativou. Dodavatelé jsou povinni postupovat v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o ...
Zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v objektech a pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami na základě rámcové dohody s jedním účastníkem.
Dodávka úklidových služeb v budovách Magistrátu města České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka úklidových služeb a dalších služeb pro budovy Magistrátu města České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1 objekty A,B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,D,E,F a budova nám. Přemysla Otakara II. 38 kanceláře 2 patro
Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje
zajištění pravidelného úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje (hlavní budova v ul. U Zimního stadionu, budova v ul. B. Němcové, budova NRP v ul. G. Svobody - České Budějovice) a zajištění celoroční údržby ostatních ploch (vnitřní vozovky, chodníky, schodiště, zeleň)
Úklidové služby pro Nemocnici Strakonice a.s.
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění úklidových služeb vnitřních prostor nemocnice Strakonice a.s.
Poptávám sezónní úklidové práce
Dobrý den, poptávám sezonní úklidové práce. Jedná se o 2 až 5 apartmánů (týdenní pobyt od soboty do soboty) v místě Olšina, obec Horní Planá.
Poptáváme úklidové práce
Poptáváme úklidové práce. Pro naši provozovnu v jižních Čechách bychom potřebovali zajistit úklid restaurace s malým penzionem ( 8 pokojů ). Provoz tady prozatím probíhá od 1.5.-30.9. a po rekonstrukci objektu (cca 2 roky ) bychom spolupráci mohli rozšířit na celoroční. Potřebovali bychom 2 lidi na úklid prostor na 8 hodin denně. Děkuji Vám za ...
Komplexní servis prádla a oděvů pro NsP Česká Lípa, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem nemocničního prádla, praním nemocničního prádla a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa nemocnice, vybavení manipulační technikou, atd. pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s., při dodržení ...
Komplexní servis prádla a oděvů pro NsP Česká Lípa, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem nemocničního prádla, praním nemocničního prádla a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa nemocnice, vybavení manipulační technikou, atd. pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s., při dodržení ...
Zajištění úklidových prací
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu ve vymezených objektech Jihočeské univerzity. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž dodávky mycích a hygienických prostředků a materiálu (hygienických sáčků, sáčků do odpadkových košů, pytlů na odpad apod.), které jsou blíže specifikovány v přílohách ZD. Úklid ...
Zajištění úklidových prací
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu ve vymezených objektech Jihočeské univerzity. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž dodávky mycích a hygienických prostředků a materiálu (hygienických sáčků, sáčků do odpadkových košů, pytlů na odpad apod.), které jsou blíže specifikovány v přílohách ZD. Úklid ...
Poptávám služby deratizace
Potávám služby deratizace. Objevily se mi v provozovně myši, potřebovala bych je vyhubit. Jaká je cena? Je nutno zavřít provozovnu a na jak dlouho? Děkuji
Provádění pravidelného úklidu v budovách nemocnice Český Krumlov
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelného úklidu dle pokynů zadavatele, jeho vnitřních předpisů a právních předpisů.
Zajištění úklidu Budvar arény dodavatelským způsobem
Dodavatelský úklid Budvar arény zahrnuje úklid specifikovaných prostorů nalézajících se v obou krytých halách Budvar arény v Českých Budějovicích v ul. F. A. Gerstnera 8/7. Četnost úklidových prací se provádí podle: a) standardního programu úklidových a čistících prací b) specifikované četnosti uvedené u konkrétních místností a prostor.
Praní, čištění, žehlení nemocničního prádla
Předmětem veřejné zakázky je praní, čištění, žehlení nemocničního prádla v souladu s vyhl.č.195/2005 Sb. v platném znění.
Poptávám zednické, výkopové a demoliční práce
Hledám zednické demoliční úklidové a vykopové práce.
Zabezpečení dodavatelského úklidu v objektech Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje
Zabezpečení dodavatelského úklidu v objektech Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, České Budějovice. Bližší informace jsou v zadávací dokumentaci.