Zajištění úklidových služeb s náhradním plněním pro KoP Cheb
Předmětem plnění této zakázky je provádění úklidových prací a služeb v administrativní budově Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Cheb, třída Svobody 207/52. Bližší specifikace tj. četnost a požadovaný rozsah úklidových prací, je uveden v závazném návrhu Smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 ZD, a to v rozsahu jejich příloh - Specifikace výměr a ...
Zajištění úklidových služeb
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v sídle zadavatele, s využitím vlastních úklidových a dalších pomůcek a vybavení v požadovaném rozsahu.
Úklidy IX. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančního úřadu pro hl. m. Prahu
Předmětem VZ je provádění úklidových služeb a hygienický servis v objektech finančních úřadů. VZ je rozdělena na dvě samostatné části.
Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění vybraných činností zimní údržby silnic v Libereckém kraji, zejména silnic II. a III. třídy dle potřeb Zadavatele v souladu se schváleným plánem zimní údržby v jednotlivých zimních sezónách 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 a 2024 – 2025 zpracovaným dle zákona č. 13/1997 Sb. o ...
Udržovací práce na nástupištích a nemovitostech v obvodu OŘ Plzeň
Úklid určených veřejně i neveřejně vybraných prostor, nástupišť, podchodů a kolejiště a vysypání košů v prostoru administrativních budov, železničních stanic, zastávek a jejich okolí
Úklidové služby areálů a dopravních prostředků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv na úklid areálů a dopravních prostředků (autobusů či tramvají). V rámci části „Úklidové služby areálů – trakční vedení - Orionka“, části „Úklidové služby areálů – Švábky“, části „Úklidové služby areálů – depo Kačerov“, části „Úklidové služby areálů – vozovna Střešovice“ a části „Úklidové služby areálů ...
Zajištění obsluhy plaveckého bazénu v areálu Výstaviště Praha
Předmětem zakázky je zejména zajištění obsluhy plaveckého bazénu, včetně zajištění činnosti plavčíka, šatny, recepce a pokladny, běžného úklidu, drobné údržby objektu, týdenní sanitace objektu.
Mytí vnějších a vnitřních oken UKB
Předmětem veřejné zakázky je mytí vnějších oken vč. rámů a sloupků, venkovních žaluzií z obou stran, krytů venkovních žaluzií a tzv. slunolamů, venkovního skleněného obkladu, vnitřních oken vč. rámů a vnitřních žaluzií z obou stran, v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno, a to dle podmínek blíže specifikovaných v návrhu ...
Úklidy a údržba II. – Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Zajištění úklidových a údržbářských prací v objektech finančních úřadů v ČR.
Úklidové služby
Předmětem VZ je poskytování komplexních úklidových, mycích a čistících prací v objektech České pošty, s.p.
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami III
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude v dané části veřejné zakázky uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními ...
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích II
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 6 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná ...
Upratovacie služby , časť 1
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb, upratovanie a čistenie administratívnych priestorov (kancelárie, zasadačky ...), sociálnych a spoločných priestorov (dvory, chodby, schodiská, toalety, kuchynky), výmena a dokladanie odpadkových vreciek a papierových obrúskov a ostatné činnosti uvedené v podrobnom opise vrátane pracovných ...
FN Motol - Čištění péřových polštářů
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na vyčištění péřových polštářů a to po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního objemu 3.200.000,00 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve, dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha
Odstraňování graffiti na objektech v obvodu OŘ Praha, úplné očišťování povrchů objektů od nežádoucího znečištění, provádění sjednocujících nátěrů očištěných povrchů včetně aplikace anti-graffiti ochrany.
Špeciálne čistiace služby
Predmetom zákazky sú špeciálne čistiace služby technologických a netechnologických objektov a zariadení JAVYS, a.s. v rozsahu : -čistenie výťahových šácht -čistenie vodojemov a nádrží odpadových vôd -čistenie technologických zariadení -čistenie striech -ostatné čistiace služby. Služby budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po ...
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Stodskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla, žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Stodskou nemocnici, a.s. na dobu 60 měsíců.
Riadne upratovacie služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovania administratívnych, prevádzkových, ubytovacích, sociálnych a spoločných priestorov verejného obstarávateľa. Poskytovanie upratovacích služieb bude zabezpečené v rôznej periodicite v závislosti od konkrétnych požiadaviek verejného obstarávateľa.
Poptávám chemické čištění přikrývky z ovčí vlny
Potřebuji chemicky vyčistit přikrývky z ovčí vlny.
Provádění úklidových prací v Nemocnici Znojmo
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění běžných úklidových prací vnitřních a některých vnějších prostor a ploch zadavatele (tj. provádění běžného pravidelného a nepravidelného úklidu).
Poptáváme čištění koberců
Poptáváme čištění koberců, prosím o zaslání cenové kalkulace cca na 500 m2 čištění koberců v naší škole. Prosím o cenovou kalkulaci včetně dopravného a čistících prostředků.
Upratovacie a čistiace služby pre Banskobystrický kraj
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby v objektoch MV SR
Úklid venkovních prostor EDU
Předmětem veřejné zakázky je úklid venkovních prostor zahrnující údržbu zeleně, údržbu komunikací a další činnosti související s údržbou pozemků. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.
Zajištění úklidových služeb 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v sídle zadavatele, s využitím vlastních úklidových a dalších pomůcek a vybavení v požadovaném rozsahu
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne
Predmetom je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a ...