Zajištění komplexních prádelenských služeb

Zajištění komplexních prádelenských služeb

Předmětem této zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem nemocničního prádla, praním půjčeného a vlastního nemocničního prádla a ostatními službami, jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa nemocnice včetně zapůjčení technologie nezbytné pro logistiku prádla v rámci nemocnice. Služby ...

Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim

Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR – Krajskou pobočku v Pardubicích na pracovišti v Chrudimi. Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem.

Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby

Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch objektov Fakultnej nemocnice Trenčín, manipulácia s odpadom a ostatných požadovaných služieb (ďalej len služby). Upratovanie je súbor postupov, ktoré musia viesť k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu ...

Úklid v žel. stanicích a zastávkách v obvodu OŘ Olomouc

Úklid v žel. stanicích a zastávkách v obvodu OŘ Olomouc

Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Úklid v žel. stanicích a zastávkách v obvodu OŘ Olomouc“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je zajištění úklidu v žel. stanicích a zastávkách. Veřejná zakázka má 3 části, z nichž každá bude vyhodnocena zvlášť. 1. část: Úklid v žst. a zastávkách v oblasti Olomouckého kraje 2. část: Úklid v žst. a ...

Zajištění úklidových služeb v objektech JU

Zajištění úklidových služeb v objektech JU

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v objektech a pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami na základě rámcové dohody s jedním účastníkem

Pranie a prenájom nemocničnej bielizne

Pranie a prenájom nemocničnej bielizne

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služieb: prenájmu nemocničnej bielizne, osobnej zdravotníckej bielizne a manipulačnej techniky(prepravný vozík), prania nemocničnej bielizne a osobnej bielizne, chemické čistenie bielizne, žehlenie bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizácia bežným ...

ÚP ČR - KrP ÚL - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb

ÚP ČR - KrP ÚL - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb

Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR KrP ÚL. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).

Zajištění úklidových služeb

Zajištění úklidových služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v budovách a venkovních prostorách zadavatele.

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...

Úklid a odvoz odpadu na pražských nábřežích

Úklid a odvoz odpadu na pražských nábřežích

Provádění úklidů v Praze 2 v prostoru ploch náplavek Rašínova nábřeží a Dvořákova nábřeží, v Praze 5 v prostoru ploch náplavek Hořejšího nábřeží a v Praze 1 v prostoru ploch Kampy, Malostranského nábřeží a Křižovnického náměstí a to včetně všech přístupových komunikací – sjezdy, schodiště. Pravidelný odvoz odpadu (směsný odpad, tříděný odpad – ...

Facility manažment - upratovacie služby

Facility manažment - upratovacie služby

Zabezpečiť: Pracovníka zodpovedného za poskytované služby v oblasti facility managmentu interný zamestnanec dodávateľa, ktorý bude denne k dispozícii vo FN Nitra Pridelenie jednej osoby s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živožíšnych ...

Úklid čistých prostor areálu Eli Beamlines

Úklid čistých prostor areálu Eli Beamlines

Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění konkrétních úklidových činností v čistých prostorech Areálu ELI Beamlines. Seznam základního okruhu činností a jejich detailní popis je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Poskytování úklidových služeb 2019 - 2023

Poskytování úklidových služeb 2019 - 2023

Předmětem sektorové veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1a-1g zadávací dokumentace a v příloze č. 4a-4g zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí.

Komplexní úklid Litomyšlské nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Komplexní úklid Litomyšlské nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu prováděním pravidelných a nepravidelných úklidových a desinfekčních prací a to vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady v rozsahu a způsobem dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele na jeho pracovišti Litomyšlská nemocnice v souladu s hygienickými normami ...

Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb

Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb

Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove Úradu BSK na Sabinovskej ul. 16 v Bratislave- Ružinov s rozlohou 5 412 m2 a vysunutého pracoviska na Jankolovej ul. č. 6 v Bratislava - Petržalka s rozlohou 500 m2 na obdobie 24 mesiacov, ktoré zahŕňa 1 krát za polrok tepovanie kobercov, sedačiek, ...

Úklidové služby v areálu VUT FEKT

Úklidové služby v areálu VUT FEKT

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel zabezpečí splnění cílů uvedených v zadávací dokumentaci pomocí úklidové služby a to v budovách užívaných Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií v areálu Technická. Jde o budovy Technická 8, 10, 12 a budovy Kolejní 7/9 (dále jen T8, T10, T12 a ...

Zajištění úklidových služeb a úklidových služeb s náhradním plněním

Zajištění úklidových služeb a úklidových služeb s náhradním plněním

Předmětem plnění zakázky je provádění úklidových prací a služeb ve vybraných budovách (a souvisejících prostorách) Krajské pobočky v Karlových Varech. Zakázka je rozdělena na 5 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná Smlouva na provádění úklidových prací s vybraným dodavatelem. Ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ zadavatel stanovuje, že ...

Poptáváme pravidelný úklid rodinného domu

Poptáváme pravidelný úklid rodinného domu

Mladá rodina bez zvířat hledá spolehlivou paní/slečnu na pravidelný úklid RD - 4+1 s možností mobility (dojezd přes hranice k nám do Schirndingu - 15 minut autem z centra Chebu). Šlo by o prach, vysávání a úklid s frekvencí cca 1x za 2-3 týdny + příležitostně okna el. stěrkou Leifheit. Cena dohodou.

Zajištění pomocných a úklidových služeb pro oddělení stravovacích služeb KNL, a.s.

Zajištění pomocných a úklidových služeb pro oddělení stravovacích služeb KNL, a.s.

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění pomocných a úklidových služeb v jednotlivých provozech stravovacího oddělení dle potřeb tohoto oddělení. Jedná se zejména o tyto služby: mytí bílého a černého nádobí, pomocné práce v kuchyni, výdej obědů, večeří a nočních večeří na provozech, úklid jídelny, sociálního zařízení a umýváren, vč. vynesení ...

Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne

Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne

Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, ...

Úklid nebytových prostor OCÚ Střed, SÚ Jih a SÚ Praha Vršovice

Úklid nebytových prostor OCÚ Střed, SÚ Jih a SÚ Praha Vršovice

Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby Střed

(záznamy 1/25 z 1620)  strana 1 / 65