ÚP ČR - LS - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Lovosice. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
ÚP ČR - LT - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Litoměřice. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Úklidové služby Poliklinika Prosek
Zajišťování služeb v oblasti úklidu v objektu Poliklinika Prosek v Praze 9, na adrese Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9. Zakázka bude zadána uzavřením smlouvy o zajišťování služeb v oblasti úklidu na dobu neurčitou, kdy vybraný dodavatel bude zajišťovat stálé a pravidelné (každodenní a dále v intervalech dle smluveného režimu) úklidové služby ve ...
Úklid objektů a recepční služby v objektech užívaných Základní školou Brána jazyků
Jedná se veřejnou zakázku na služby v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení. Předmětem zakázky je zajištění úklidu objektů a recepčních služeb v objektech užívaných Základní školou Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky.
ÚP ČR - VR - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Varnsdorf. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Úklidové práce Nová radnice
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění řádného a včasného provádění pravidelných a nepravidelných úklidových a čistících prací v objektu Nové radnice na Prokešově náměstí, vč. přístavby na ulici Sokolská.
Úklidové služby
Úklidové služby pro objekty PřF UK Albertov 3, 6 a 8, Horská 3, Na Slupi 16, Legerova 5, Hlavova 8, Viničná 5 a 7, Benátská 2 na Praze 2 a Podolské nábřeží 7 na Praze 4.
Všeobecná údržba v meste Prešov
Predmetom zákazky je zabezpečenie všeobecnej údržby v meste Prešov. Rozsah realizovaných služieb pozostáva z prevádzky a údržby mestských fontán, údržby a realizácie vlajkovej a slávnostnej výzdoby, údržby a prevádzkovania mestských hodín, údržby, výroby a prevádzky mestského mobiliáru a Mestského informačného systému, údržby a prevádzky výlepných ...
Komplexní úklid Pardubické nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu prováděním pravidelných a nepravidelných úklidových a desinfekčních prací, a to vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady, v rozsahu a způsobem dále specifikovaných úklidových služeb pro zadavatele na jeho pracovišti Pardubická nemocnice v souladu s hygienickými normami ...
Zajištění úklidových služeb pro Domov pod Vinnou horou, p.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon úklidových služeb v Domově pod Vinnou horou, p.o., na ulici Dlouhoveská 91/9115 v Hlučíně.
Upratovacie služby pre DS Lamač
Predmetom zákazky je upratovanie vnútorných priestorov v objekte Domova seniorov Lamač so sídlom Na barine 5, Bratislava.
Poptávám úklidové služby
Poptávám běžný úklid domácnosti v RD, jednorázový, popř.opakovaný z důvodu pracovní neschopnosti.
Zajištění komplexních prádelenských služeb
Předmětem plnění Veřejné zakázky je a) zajištění praní tzv. „nesystémového prádla“, které je ve vlastnictví zadavatele a dále b) zajištění komplexního prádelenského servisu tzv. „systémového prádla“, jehož vlastníkem bude dodavatel.
Úklidové služby v objektech Národního muzea
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele v hlavním městě Praha v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 12 měsíců. Podrobněji je předmět zakázky popsán ve smlouvě o poskytování úklidových služeb, jejíž návrh je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
ÚP ČR - ŽT - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Žatec. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstraňování graffiti z nemovitostí fyzických a právnických osob na území MČ Praha 6 z herních zařízení či jejich částí, z informačních cedulí, odpadkových košů, stojanů na PE, popelníků, laviček, pomníků a z jiných zařízení ve veřejné zeleni či na veřejných prostranstvích, včetně provádění pravidelného ...
ÚP ČR - LN - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Louny. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
VFN v Praze – pomocné a úklidové práce v OLVS
Předmětem plnění jsou úklidové a pomocné práce; blíže viz zadávací podmínky.
Pranie bielizne
Predmetom zákazky je pranie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie nemocničnej bielizne (obliečky na vankúše a paplóny, prestieradlá na postele, operačná bielizeň, kompresy, plienky, detská bielizeň, bielizeň pre pacientov a iná bielizeň podľa potrieb verejného obstarávateľa), vankúšov, paplónov, matracov, diek, osobných ...
Poptávám mytí oken v bytě 3+1
Poptávám mytí oken v panelovém bytě 3+1 s lodžií. Sídliště Řepy, Španielova ulice. Prosím o vyčíslení ceny.
Úklidové služby, Německo
V dubnu otevřu nový hotel v Bodenmais. tento je v současné době renovován. Hledám důkladné vyčištění celého domu po dokončení v polovině března 2019.
Poptáváme úklidové služby
Poptáváme umytí vnitřního skleněného zakrytí světlíků na tanečním sále. Prosím o nabídku.
Úklidové služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu Domova pro seniory Krč a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.
Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Žďár nad Sázavou
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Žďár nad Sázavou.
Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Bystřice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem.