Úklid objektů Letiště Ostrava

Úklid objektů Letiště Ostrava

Předmětem veřejné zakázky je zajištění běžného pravidelného i mimořádného úklidu budov a nebytových prostor na Letišti Leoše Janáčka Ostrava (dále také „Letiště“), včetně úklidu letadel, ve smyslu příloh k této zadávací dokumentaci. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění průběžných dodávek hygienických prostředků. Podrobné ...

Údržba zeleně, úklid venkovních ploch, přesun odpadků do sběrných nádob a údržba stromů

Údržba zeleně, úklid venkovních ploch, přesun odpadků do sběrných nádob a údržba stromů

Předmětem zakázky jsou služby spojené s prováděním údržby zeleně (včetně údržby stromů), úklidu venkovních ploch a přesunem odpadků do sběrných nádob v areálech zadavatele.

Úklidové služby EVD

Úklidové služby EVD

Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele. Předmět plnění zahrnuje tyto činnosti: (a) úklid vnitřních prostor; (b) úklid venkovních prostor; (c) dodávky hygienických potřeb a dalšího materiálu. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.

Pomocné úklidové a čistící služby v objektech stravovacích provozů ČVUT v Praze

Pomocné úklidové a čistící služby v objektech stravovacích provozů ČVUT v Praze

V rámci předmětu veřejné zakázky bude prováděno: Úklid vstupních prostor, chodeb, schodišť a výtahů, úklid jídelen, restaurací, kongresového sálu, klubu, stolů a židlí, úklid výdejních prostor, úklid skladových prostor a chodeb, úklid výrobních prostor, kuchyní, přípraven, úklid strojního vybavení, kuchyňské technologie a přepravních vozíků, ...

Zajištění úklidových prací pro LDN Rybitví

Zajištění úklidových prací pro LDN Rybitví

Předmětem plnění veřejné zakázky je: zajištění úklidových služeb tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné poskytování pravidelných úklidových a čistících prací a zajištění dalších úklidových prací včetně mimořádného úklidu dle požadavků zadavatele v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření ...

Upratovanie kancelárskych priestorov

Upratovanie kancelárskych priestorov

Upratovacie a čistiace služby zahŕňajú upratovanie kancelárskych priestorov, spoločných priestorov, sociálnych priestorov a priestorov oblastného laboratória v 9 podlažnej administratívnej budove s vylúčením priestorov, ktoré objednávateľ prenajíma.

Poptávám úklidové služby

Poptávám úklidové služby

Poptáváme úklidové služby.Tento nebo příští týden. Jednalo by se o firemní halu v Babicích o rozloze cca 800m2 a 6m vysokou. Jsou potřeba umýt okna v již zmíněných 6m nad zemí, vymést pavučiny, umýt podlahu... Hala nebyla používaná po dobu několika let. Prosím o nacenění a odpověď. Děkuji. S pozdravem Aneta Foretová

Poptávám vyčištění lyžařského oblečení

Poptávám vyčištění lyžařského oblečení

Poptávám vyčištění lyžařského oblečení, světlezelenkavá bunda s bílími pruhy a bílé lyžařské oteplováky. Buď vyprat/vyčistit tak, aby prádlo neztratilo svoje funkční vlastnosti, případně po vyprání/vyčištění naimpregnovat tak, aby oblečení mělo svoje původní vlastnosti. Voduodpudivost, paropropustnost a td.

Zajištění komplexního servisu prádla

Zajištění komplexního servisu prádla

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla, tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s poskytnutím uceleného sortimentu prádla (dále též „systémové prádlo“) a prádla ve vlastnictví zadavatele (dále též „nesystémové prádlo“). Komplexní servis prádla zahrnuje praní prádla, čištění, dezinfekci prádla, jeho žehlení, ...

Úklidové služby pro Českou televizi

Úklidové služby pro Českou televizi

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor objektů České televize v Praze v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzorech Smlouvy, které tvoří přílohy zadávací dokumentace – každá část zakázky má svůj vzor Smlouvy. Bližší ...

Komplexní praní prádla a ostatních textilií pro ON Příbram

Komplexní praní prádla a ostatních textilií pro ON Příbram

Předmětem plnění veřejné zakázky je po dobu sjednanou ve smlouvě poskytovat pro zadavatele služby spočívající v praní, žehlení, čištění, opravě a dopravě prádla zpět zadavateli, který toto použil při výkonu své činnosti . Blíže viz ZD.

Poptávám úklidové služby

Poptávám úklidové služby

Poptávám úklid dvougeneračního rodinného domku. Děkuji Petrásková

Upratovacie služby

Upratovacie služby

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie upratovania administratívnej budovy v ktorej sa nachádza cca 90 zamestnancov. Podrobný rozsah predmetu zákazky a jeho špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.

Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10

Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování činností spojených s úklidem veřejných prostranství formou zametání a strojového čištění chodníků, zimní údržbou chodníků, úklidem psích exkrementů z veřejných ploch, svozem vybraných odpadkových košů a úklidem černých skládek z veřejných ploch

JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně

JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Brno-město a kontaktní pracoviště Brno-venkov na adrese: - Křenová 111/25, Brno

Zajištění úklidových služeb pro RP Ústí nad Labem - Liberecký kraj

Zajištění úklidových služeb pro RP Ústí nad Labem - Liberecký kraj

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.

Údržba travnatých ploch na území městského obvodu Poruba II

Údržba travnatých ploch na území městského obvodu Poruba II

Předmětem plnění této veřejné zakázky je, že za podmínek uvedených v návrhu smlouvy poskytne zadavateli služby spočívající v údržbě travnatých ploch na území městského obvodu Poruba zahrnující: a) celoroční údržbu travnatých ploch včetně 20 školských zařízení – kosení, jarní a podzimní vyhrabávání listí ze zeleně b) celoroční čištění ...

Zajištění úklidových služeb pro RP Ústí nad Labem - Ústecký kraj

Zajištění úklidových služeb pro RP Ústí nad Labem - Ústecký kraj

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou, tj. do 31.12.2021, k zabezpečení úklidových služeb v areálu Stodské nemocnice, a.s. v souladu s platnou legislativou, včetně zajištění dalších prací, dodávek a služeb s tím spojených. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových ...

Zajištění úklidových služeb

Zajištění úklidových služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v objektech a pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami na základě rámcové dohody s jedním účastníkem.

Upratovanie objektov, časti vonkajších priestorov a lietadiel na Letisku M.R.Štefánika v Bratislave

Upratovanie objektov, časti vonkajších priestorov a lietadiel na Letisku M.R.Štefánika v Bratislave

Ide o upratovanie objektov, časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Pri upratovaní objektov a vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave ide o celkovú výmeru 102 831,54 m2 - administratívne, sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestory vybavovacích budov, vonkajšie priestory. ...

JM - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně

JM - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Brno-město a kontaktní pracoviště Brno-venkov na adrese: - Křenová 111/25, Brno

Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení

Zajištění úklidových služeb

Zajištění úklidových služeb

Předmětem této veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného uchazeče k uzavření smlouvy na poskytnutí požadovaného předmětu plnění, tj. zajištění pravidelných a nepravidelných úklidových prací, včetně dodávek osobních ochranných pomůcek (vyjma operačních sálů a JIP) pro vlastní ...

Poptávám pravidelný úklid domácnosti

Poptávám pravidelný úklid domácnosti

Poptávám pravidelný úklid domácnosti (panelákový byt 3+1 v Mělníku), v rozsahu 1x týdně. Jedná se o utírání prachu, vyluxování a vytření plovoucí podlahy v pokojích a KK, vytření dřevěné podlahy ve dvou zasklených lodžiích a mokrý úklid koupelny (+ WC). Podle dosavadních zkušeností tato práce vyžaduje vždy max. 2 hodiny. Pokud máte o tuto ...

(záznamy 101/125 z 1600)  strana 5 / 64