Zajištění úklidových služeb

Zajištění úklidových služeb

Předmětem této veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného uchazeče k uzavření smlouvy na poskytnutí požadovaného předmětu plnění, tj. zajištění pravidelných a nepravidelných úklidových prací, včetně dodávek osobních ochranných pomůcek (vyjma operačních sálů a JIP) pro vlastní ...

Poptávám pravidelný úklid domácnosti

Poptávám pravidelný úklid domácnosti

Poptávám pravidelný úklid domácnosti (panelákový byt 3+1 v Mělníku), v rozsahu 1x týdně. Jedná se o utírání prachu, vyluxování a vytření plovoucí podlahy v pokojích a KK, vytření dřevěné podlahy ve dvou zasklených lodžiích a mokrý úklid koupelny (+ WC). Podle dosavadních zkušeností tato práce vyžaduje vždy max. 2 hodiny. Pokud máte o tuto ...

Zajištění úklidových prací pro OSSZ Olomouc, OSSZ Přerov a OSSZ Šumperk

Zajištění úklidových prací pro OSSZ Olomouc, OSSZ Přerov a OSSZ Šumperk

zajištění úklidových prací v prostorách příslušných OSSZ

Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne

Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne a osobnej zdravotníckej bielizne, chemické čistenie bielizne, žehlene bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizované kusy bežným užívaním, obvyklým spôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy s ...

Úklidové služby v MNO

Úklidové služby v MNO

Předmětem tohoto zadávacího řízení jsou komplexní úklidové služby v celém areálu zadavatele, Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace. Součástí zadávacího řízení na poskytnutí úklidových služeb jsou i dezinfekční prostředky včetně sáčků do odpadkových košů, použití úklidových a technických prostředků potřebných pro řádné plnění veřejné ...

Úklidové služby na kolejích a hotelu ČVUT

Úklidové služby na kolejích a hotelu ČVUT

Předmětem VZ je provádění úklidu v ubytovacích objektech ve správě ČVUT – SÚZ, včetně administrativních a kancelářských prostor. Zakázka se týká všech níže uvedených ubytovacích zařízení ve správě ČVUT v Praze – SÚZ včetně administrativních a kancelářských prostor po dobu 48 měsíců. Veřejná zakázka je rozdělena do 4 částí v souladu s § 35 ZZVZ.

Čistenie železničných koľajových vozidiel

Čistenie železničných koľajových vozidiel

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických a motorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži ...

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Uherské Hradiště a Zlín

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Uherské Hradiště a Zlín

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.

Zajištění úklidu

Zajištění úklidu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v objektech a pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami na základě Rámcové dohody s jedním účastníkem.

Úklidové služby ÚZSVM

Úklidové služby ÚZSVM

Zajištění úklidových služeb, včetně hygienických prostředků, převážně v administrativních budovách rozmístěných v rámci celé České republiky.

Úklidy vnitřních prostorů budov a  venkovní údržba v rámci MO

Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO v rozsahu a četnosti dle výkazů výměr včetně dodržování hygienického standardu u vnitřních úklidů - doplňování hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků.

Úklidové služby v budovách Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj II

Úklidové služby v budovách Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj II

Zajištění veškerých úklidových prací a souvisejících činností ve všech budovách zadavatele a to zejména provádění kompletního úklidu, zajištění dodávek a doplňování souvisejících hygienických prostředků (zejména do zásobníků na hygienické potřeby, mýdel, toaletních papírů, papírových ručníků aj.), mytí oken, žaluzií a fasád.

Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby

Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch všetkých objektov Fakultnej nemocnice Trenčín, manipulácia s odpadom a ostatných požadovaných služieb (ďalej len služby). Upratovanie je súbor postupov, ktoré musia viesť k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu mikroorganizmov. ...

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici v Plzni, včetně každodenního svozu (pracovní dny).

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou, tj. 48 měsíců, k zabezpečení úklidových služeb v areálu Stodské nemocnice, a.s. v souladu s platnou legislativou, včetně zajištění dalších prací a služeb s tím spojených. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací, mytí ...

Praní nemocničního prádla pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s.

Praní nemocničního prádla pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla, tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s pronájmem uceleného sortimentu prádla, které bude spolu s vlastním prádlem zadavatele začleněno do systémového prádla, pro zadavatele jedním dodavatelem.

KS Ústí n. L. - úklidové služby včetně dodávky čistících a hygienických prostředků a potřeb

KS Ústí n. L. - úklidové služby včetně dodávky čistících a hygienických prostředků a potřeb

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provádění kompletních úklidových prací v prostorách objektu Krajského soudu v Ústí nad Labem - Střekov (Národního odboje 1274 a Kramoly 1574/39) a dodávka čistících a hygienických prostředků a potřeb.

Úklid bytových domů 2017

Úklid bytových domů 2017

Předmětem zakázky je úklid ve společných prostorách v domech ve správě bytového odboru MČ Brno – Černovice, a to vnitřní úklid bytových domů a vnější úklid domovních chodníčků a okolí popelnic. Dále pak vnitřní úklid objektu radnice městské části Brno-Černovice.

Praní, chemické čištění a opravy prádla

Praní, chemické čištění a opravy prádla

Předmětem této veřejné zakázky na služby je praní, chemické čištění a opravy prádla, a to na vymezených svozových místech. Svozová místa jsou umístěna v rámci České republiky a zadavatel tuto VZ rozdělil na 3 části na základě územního principu dle svozových míst.

Zajištění úklidových služeb pro RP Hradec Králové - Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Nový Bydžov

Zajištění úklidových služeb pro RP Hradec Králové - Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Nový Bydžov

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.

Dodávka úklidových služeb v budovách Magistrátu města České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II.

Dodávka úklidových služeb v budovách Magistrátu města České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka úklidových služeb a dalších služeb pro budovy Magistrátu města České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1 objekty A,B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,D,E,F a budova nám. Přemysla Otakara II. 38 kanceláře 2 patro

Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne

Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne

Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s., v zmysle stanovených štandardov objednávateľa vrátane prania a prezliekania bielizne v ubytovacích a rekreačných zariadeniach Slovenskej pošty, dezinfekcie vnútorných a prislúchajúcich priestorov a dodávky hygienického materiálu v objektoch Partizánska cesta 9, Banská Bystrica a ...

FNKV – úklidové práce a údržba vnějších ploch a zeleně

FNKV – úklidové práce a údržba vnějších ploch a zeleně

Předmětem veřejné zakázky je: A. Vnitřní úklidové služby V rámci poskytování vnitřních úklidových služeb bude vybraný dodavatel povinen pro zadavatele zajišťovat následující služby: a) Pravidelný úklid b) Stálá služba na operačních sálech c) Mimořádný a nepravidelný úklid B. Údržba vnějších ploch areálu FNKV Údržba vnějších ploch areálu ...

Zabezpečení zimní údržby místních komunikací – silnic na území městské části Brno-sever

Zabezpečení zimní údržby místních komunikací – silnic na území městské části Brno-sever

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je zabezpečení zimní údržby místních komunikací – silnic na území Městské části Brno – sever. Uchazeč, jako budoucí dodavatel, zodpovídá za sjízdnost a schůdnost místních komunikací přizpůsobenou povětrnostní situaci a jejím důsledkům, způsobem stanoveným v zákoně č. 13/1997 Sb. a jeho prováděcí ...

Zajištění úklidových služeb a obsluha myčky - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace

Zajištění úklidových služeb a obsluha myčky - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace

Část 1 – Zajištění úklidových služeb Předmětem plnění je poskytování služeb, které spočívají v provádění úklidu ve všech prostorách Domova pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, a to při běžném provozu v rozsahu a četnosti dle podrobné specifikace v příloze č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 Zajištění úklidových služeb. Předmětem ...

(záznamy 76/100 z 1552)  strana 4 / 63