Zajištění úklidových služeb s náhradním plněním

Zajištění úklidových služeb s náhradním plněním

Předmětem plnění zakázky je provádění úklidových prací a služeb v budově Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech a v budově (a souvisejících prostorách) Kontaktního pracoviště Sokolov. Zakázka je rozdělena na 2 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná Smlouva na provádění úklidových prací s vítězným účastníkem. Jedná se vyhrazenou ...

Zajištění úklidových služeb pro MěU Česká Lípa

Zajištění úklidových služeb pro MěU Česká Lípa

Předmětem veřejné zakázky je pravidelné poskytování úklidových a dezinfekčních prací a dodávky hygienických prostředků v objektech MěU Česká Lípa, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených v ZD a všech jejích přílohách.

Úklidové služby pro Fakultu strojního inženýrství VUT

Úklidové služby pro Fakultu strojního inženýrství VUT

Předmětem zakázky je zajištění pravidelných a nepravidelných úklidových a čistících služeb včetně dodávek kompletního hygienického servisu v prostorách Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou ...

Úklid objektů domova pro seniory Háje – opakované zadání

Úklid objektů domova pro seniory Háje – opakované zadání

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu Domova pro seniory Háje a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.

Provádění manuálních čistících a úklidových prací na DNT

Provádění manuálních čistících a úklidových prací na DNT

Předmětem veřejné zakázky s názvem „PROVÁDĚNÍ MANUÁLNÍCH ČISTÍCÍCH A ÚKLIDOVÝCH PRACÍ NA DNT“ je provádění manuálních úklidových a čistících prací na Pracovišti (tj. zejména odstranění nahromaděného uhlí a uhelného prachu, čištění vnitřních částí přesypů od nálepů a venkovních částí od napadaného prachu, likvidace závalů vzniklých vlivem těžby, ...

Poskytovanie pravidelných a príležitostných upratovacích, čistiacich, dezinfekčných služieb

Poskytovanie pravidelných a príležitostných upratovacích, čistiacich, dezinfekčných služieb

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie pravidelných a príležitostných upratovacích, čistiacich, dezinfekčných a ďalších súvisiacich služieb v nemocničnom zariadení v rozsahu, mieste a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch.

Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu

Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC v majetku zadavatele a zajištění služeb facility managementu vyplývající ze správy těchto objektů.

Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s.

Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace (vč. Přílohy č. 1 až č. 7 zadávací dokumentace) představují závazné požadavky zadavatele. Při zpracování nabídky je uchazeč povinen tyto požadavky splnit. V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, ...

Úklid objektů Městské policie Brno

Úklid objektů Městské policie Brno

Předmětem veřejné zakázky je zajištění běžného (denního v intervalu pondělí až pátek, týdenního, měsíčního) i mimořádného úklidu v objektech Městské policie Brno, a to jak v prostorách administrativních, tak v prostorách sloužících k uložení dokumentů, a rovněž zajištění průběžných dodávek hygienických prostředků.

Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni I

Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni I

Zajištění úklidových služeb v administrativních budovách na adresách - Kaplířova 7, Plzeň, - Klatovská 200e, Plzeň, - Benešova 79, Nýřany, - Stará cesta 558, Plasy.

Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni III

Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni III

Zajištění úklidových služeb v administrativních budovách na adresách - tř. Míru 1633, Tachov, - Mánesova 16, Stříbro, - Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany, - Palackého 162, Rokycany, - náměstí Republiky 59, Horšovský Týn.

Úklid objektů GŘC – Olomouc, Polská

Úklid objektů GŘC – Olomouc, Polská

Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v budovách Celní správy České republiky.

Upratovacie služby

Upratovacie služby

Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovania a čistenia kancelárskych a prevádzkových priestorov v objektoch v správe verejného obstarávateľa.

Poskytování úklidových služeb 2018-2023

Poskytování úklidových služeb 2018-2023

Předmětem sektorové veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1a-1g zadávací dokumentace a v příloze č. 4a-4h zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 částí.

Odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6

Odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6

Předmětem plnění veřejné zakázky je odstraňování graffiti z nemovitostí fyzických a právnických osob na území MČ Praha 6 z herních zařízení či jejich částí, z informačních cedulí, odpadkových košů, stojanů na PE, popelníků, laviček, pomníků a z jiných zařízení ve veřejné zeleni či na veřejných prostranstvích, včetně provádění pravidelného ...

Zajištění úklidových služeb pro RP Brno 2 - Jihomoravský kraj

Zajištění úklidových služeb pro RP Brno 2 - Jihomoravský kraj

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.

Úklid v objektech Celní správy ČR

Úklid v objektech Celní správy ČR

Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v šesti budovách Celních úřadů ČR. Předmět veřejné zakázky je podrobněji vymezen v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Zajištění úklidových služeb v RÚ Hostinné

Zajištění úklidových služeb v RÚ Hostinné

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb ve všech budovách zdravotnického provozu v Rehabilitačním ústavu Hostinné. Jedná se o úklid všech pacientských pokojů včetně sociálních zařízení, cvičeben, tělocvičen, vodoléčby, jídelen, chodeb a WC. Úklid je prováděn v souladu s hygienickým plánem dle harmonogramu stanoveného ...

Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu SŽDC, s.o., OŘ Praha

Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu SŽDC, s.o., OŘ Praha

Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu SŽDC, s.o. – OŘ Praha“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je úklid nástupišť, úklid kolejiště, vysypání košů a jejich desinfekce, likvidace odpadu a jeho třídění, sekání travnatých ploch, odstraňování sněhu a ledu a posyp ledu v prostoru železničních ...

Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka

Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka

Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace. Jedná se zejména o zajišťování těchto prací: a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť (zeleň, komunikace); b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených ...

Antigraffiti program MČ Praha 5

Antigraffiti program MČ Praha 5

Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující složky, které jsou blíže popsány v této části zadávací dokumentace a v návrhu rámcové dohody o dílo obsažené v části 3 zadávací dokumentace. - Odstranění graffiti (pro vyloučení pochybností se jedná o odstranění z objektů, které nemají antigraffiti nátěr) - Zednické opravy - Příprava ...

Zajištění úklidových služeb pro RP Plzeň - Karlovarský kraj

Zajištění úklidových služeb pro RP Plzeň - Karlovarský kraj

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.

Rámcová dohoda – Úklid komunikací ve správě města Nový Bor

Rámcová dohoda – Úklid komunikací ve správě města Nový Bor

Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností spojených se zimním a letním úklidem komunikací, chodníků a veřejných prostranství na území města Nový Bor zadávaných na základě rámcové dohody na dobu 4 let a tří měsíců s předpokládanou dobou plnění od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2023. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení. ...

Úklidový servis KV Areny

Úklidový servis KV Areny

celodenní úklidový servis všech objektů KV Arény, tedy Hlavní haly, Tréninkové haly, garáží pod objektem KV Arény, Haly míčových sportů a Bazénového centra.

Úklidy a údržba IV. - Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR

Úklidy a údržba IV. - Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR

Předmětem plnění je provádění úklidových a údržbářských prací v budovách Finančních úřadů v ČR.

(záznamy 26/50 z 1600)  strana 2 / 64