Poptáváme úklidové služby
Poptávám úklid penzionu ve Znojmě.
Poskytování úklidových služeb v budově ústředí ČSÚ
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v budově ústředí ČSÚ v Praze a dodávka hygienického materiálu. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace.
Poptávám úklidové služby
Poptávám mytí oken. Jedná se o 8 velkých oken cca 2,20x 1,70.Do 20.12.Jižní strana. Děkuji za nabídku. S pozdravem Marie Zahradníková
Úklidové práce pro Městský úřad Říčany
Zajištění kompletních úklidových prací v majetku města Říčany
Upratovacie služby II
Upratovacie práce v škole.
Rámcová dohoda na praní prádla
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb praní prádla pro všechny součásti Mendelovy univerzity v Brně podle technických specifikací, které jsou součástí zadávací dokumentace. Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dobu 3 let. Ujednané rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných podmínek ...
Úklidové služby pro Moravské zemské muzeum
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektů a prostor Moravského zemského muzea a přilehlých vnějších ploch. V rámci předmětu plnění je zadáván pravidelný a nepravidelný úklid v rozsahu dle zadávací dokumentace.
Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO
Poskytování služeb spočívajících v úklidech vnitřních a vnějších prostor, poskytování recepčních služeb a prádelenských služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Morava.
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády České republiky včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.
Úklid CÚ pro Plzeňský kraj
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektu užívaném útvary Celního úřadu (dále i "CÚ") pro Plzeňský kraj a Generálního ředitelství cel na adrese Plzeň, Radobyčická 25 a Štefánikovo nám. 1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky = 480 000 + 30% opce (dle § 99 ZVZ). Celkem 624 000,-Kč bez DPH.
Poptávám mytí oken
Poptávám mytí oken. Děkuji.
ON Mladá Boleslav - Úklidové služby
Předmětem veřejné zakázky je pravidlené zajišťování specializovaných úklidový služeb v budovách Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
Zajištění služby v rámci projektu Čistá trojka
Předmětem veřejné zakázky je doplňkový úklid, odstranění a likvidace odpadů na území zadavatele včetně souvisejících dispečinkových služeb, služby správy facebookového profilu služby Čistá Trojka a marketingové podpory služby Čistá Trojka.
Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Stodskou nemocnici, a.s., v rozsahu a četnosti dle Přílohy č. 1 ZD - Technická specifikace/cenová nabídka – úklid podlah včetně souvisejících úklidových prací (kategorií), Přílohy č. 2 ZD - Technická specifikace - související úklidové ...
Zajištění úklidových služeb v budovách Ministerstva kultury
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění řádného provádění úklidových služeb ve dvou objektech zadavatele a jejich okolí. Podrobný popis požadavků na úklidové práce, přesná specifikace smluvních prostor, které jsou předmětem úklidu, včetně výměr plochy k úklidu, jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy a jeho přílohách.
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb v objektoch Strednej odbornej školy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
OS Prostějov - úklidové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování za úplatu pro objednatele na vlastní náklady a vlastními prostředky pravidelných úklidových a čisticích prací v místě provádění díla v rozsahu a četnosti specifikované ve smlouvě. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky spojené s prováděním dohodnutého díla, vč. prací a dodávek vyvolaných ...
Poptáváme úklid parkovišť v zimních měsících
Poptáváme úklid parkovišť P+R v zimních měsících v lokalitách Praha Letňany, Hostivař, Ládví. Další informace sdělím osobně. Zasílám pro informaci plochu parkovišť včetně chodníků, zeleně atd… Hostivař……cca 5000m2 Ládví…………cca 2100m2 Letňany…….cca 9000m2
Pranie a chemické čistenie, Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia výstrojových súčiastok v rámci rezortu MO SR
Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu
Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu. Děkuji.
Environmentálne hygienické služby
Environmentálne hygienické služby v budove Krajského súdu v Trenčíne.
Poptávám čištění peří a sýpkoviny u prošívané deky
Poptávám vyčištění peří a sýpkoviny u prošívané deky. Děkuji Macková P.
Špeciálne čistiace služby
Predmetom zákazky sú špeciálne čistiace služby objektov a zariadení zadávateľa v nasledovnom rozsahu : výškové čistenie bez odmasťovania/ s odmasťovaním v kontrolovanom pásme a čistenie zariadení v kontrolovanom pásme z pevnej pracovnej plochy, špeciálne čistiace služby v kontrolovanom pásme s použitím špeciálnych ochranných pracovných pomôcok ...
Dodávka dezinfekčních prostředků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dezinfekčních prostředků určených pro profesionální použití ve zdravotnictví. Produkty musí být registrovány jako biocid, zdravotnický prostředek, léčivo, kosmetika. Všechny nabídnuté produkty musí mít minimálně virucidní účinnost, pokud není požadováno jinak a dále musí splňovat požadavky platné ...
Úklid a zimní údržba prostor železničních stanic
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu a zimní údržby veřejných i neveřejných prostor železničních stanic sloužících k provozování železniční dopravy v majetku státu s právem hospodaření pro Zadavatele.