Poptávám obarvení kabátu
Poptávám obarvení plátěného kabátu - béžový na černo, místo Plzeň.
Úklidové služby pro Centrum sociálních služeb Hrabyně - II.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových prací a služeb v Centru sociálních služeb v Hrabyni.
Úklidové služby v areálu ÚJV Řež, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb pro zadavatele v prostorách Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s., Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řež na základě jednotlivých výzev k plnění veřejné zakázky (objednávek) zadavatele, a to včetně zajištění úklidových služeb v "kontrolovaných pásmech" . Bude zajištěno ...
Provádění úklidových prací – budovy města Nymburk
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových prací v objektech zadavatele na katastrálním území města Nymburk. Zadavatel hodlá v rámci této veřejné zakázky uzavřít rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle § 89 odst. 1 zákona. Plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s výkazem výměr obsaženým v této zadávací dokumentaci dle Přílohy č. ...
Dezinfekční přípravky pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje 2016 – 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních přípravků podrobně specifikovaných ve specifikaci dezinfekčních přípravků (Příloha č. 5a zadávací dokumentace). Dodávky dezinfekčních přípravků budou realizovány na základě objednávek jednotlivých zadavatelů. Dezinfekčními přípravky se rozumí dezinfekční přípravky určené pro ...
FN Motol - Dezinfekce na podlahy a plochy
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dezinfekcí na podlahy a plochy.
Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO - oblast Morava
Předmět veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v úklidech vnitřních a vnějších prostor a poskytování recepčních služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Morava
Umývanie okien a čistenie žalúzií v budove ústredia NBS
Umývanie okien vrátane presklenej fasády, striech, roštov vo zdvojenej fasáde, pevných hliníkových tieniacich lamiel, eloxovaného obkladu v átriu budovy a čistenie textílií vertikálnych žalúzií v budove a hliníkových horizontálnych lamiel na žalúziách v zdvojenej fasáde budovy ústredia NBS, I. Karvaša 1.
Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (ďalej len DDD) v celom objekte verejného obstarávateľa. Predmet zákazky musí byť vykonávaný v súlade s normami zabezpečenia kvality, s normami environmentálneho riadenia a v súlade s normami zabezpečenia bezpečnosti pri práci, čo preukazuje uchádzač v procese ...
Poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb v administratívnych, prevádzkových a sociálnych priestoroch Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej ako ministerstvo), ktorých rozsah je uvedený v prílohovej časti tohto opisu podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa za týchto podmienok: a)Vykonávanie ...
Zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na poskytování úklidových služeb včetně dodávek úklidových a hygienických prostředků v objektech ÚOCHB AV ČR, v.v.i., konkrétně: • v areálu ÚOCHB AV ČR, v. v. i. na adrese Flemingovo nám. 2/542, ...
Poptávám úklidové služby
Poptávám umytí 4 oken. Karviná - Mizerov.
Starostlivosť o verejné priestranstvá
Predmetom zákazky sú služby: - starostlivosť o miestne komunikácie. Ide o letnú údržbu, tzn. čistenie miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (komunikácií, chodníkov, schodísk) vrátane zberu a odvozu organického a anorganického odpadu, čistenie kanalizačných vpustov; zimná údržba miestnych ...
Upratovanie dopravných prostriedkov - električky, autobusy a trolejbusy
Predmetom obstarávanej zákazky je upratovanie a čistenie električiek, autobusov a trolejbusov.
Dezinfekce
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace včetně dopravy do Nemocnice Jihlava po dobu účinnosti smlouvy. Součástí předmětu plnění je i bezplatná zápůjčka 20 ks dvoukomorových směšovačů dezinfekce, příp. také dávkovačů. Součástí plnění je dále ...
Poptávám úklidové služby
Dobrý den , mám zájem o pravidelný úklid naší domácnosti velké + - 150 m2. Jednalo by se o úklid 1x za týden nebo 1x za čtrnáct dní. Bydlíme v Kojátkách u Bučovic. Předem děkuji a přeji hezký den Jarmila Němečková
Zimní služba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zimní služby a úklid místních komunikací, chodníků a parkovišť ve správě městské části, a to bez čekání na výzvu zadavatele. Terén je místy extrémně svažitý.
Zajištění úklidových služeb pro Finanční úřad Zlínského kraje a ÚzP ve Zlíně
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení pravidelného úklidu v objektu Finančního úřadu pro Zlínský kraj a Územní pracoviště ve Zlíně.
Fyzická ostraha a úklid objektů ČPZP
Předmětem zakázky je zajištění recepční služby, fyzické ostrahy a úklidu objektů zadavatele. Jedná se o recepční službu a fyzickou ostrahu v Ostravě a Praze a úklidové služby v Ostravě, Kladně, Praze a Olomouci.
Zajištění úklidu pracovišť, WC a pavilonů zvířat v prostorách Zoologické zahrady hl. m. Prahy
Předmětem této veřejné zakázky je provádění úklidu areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Bližší specifikace předmětu plnění a technické požadavky zadavatele budou uveřejněny v rámci zadávací dokumentace a jejích příloh.
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním prádla, žehlením, mandlováním, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místa zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Klatovskou nemocnici, a.s. na dobu 48 měsíců. Harmonogram svozů a podrobná specifikace zdravotnického ložního a ...
Zajištění úklidových služeb pro objekty 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za podmínek ...
Pranie nemocničnej bielizne
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: -pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, drobné opravy a zabezpečenie identifikácie bielizne a odevov vrátane súvisiacich služieb podľa vyhlášky Ministerstva ...
Provádění úklidových prací – budovy města Nymburk
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových prací v objektech zadavatele na katastrálním území města Nymburk. Zadavatel hodlá v rámci této veřejné zakázky uzavřít rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle § 89 odst. 1 zákona. Plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s výkazem výměr obsaženým v této zadávací dokumentaci dle Přílohy č. ...
Fyzická ostraha a úklid objektů ČPZP
Předmětem zakázky je zajištění recepční služby, fyzické ostrahy a úklidu objektů zadavatele. Jedná se o recepční službu a fyzickou ostrahu v Ostravě a Praze a úklidové služby v Ostravě, Kladně, Praze a Olomouci.