FN Motol - Dezinfekce na podlahy a plochy
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dezinfekcí na podlahy a plochy.
Rámcová smlouva na zajištění úklidových služeb ČZU
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele v souladu s podrobným popisem prací uvedeným v přílohách zadávací dokumentace – zejména přílohou č. 1 – Smlouvou a jejími přílohami. Na předmět plnění veřejné zakázky (komplexní úklidové služby) bude uzavřena rámcová smlouva dle § 89 ...
Poptávám úklidové služby
Poptávám úklidové služby, úklid schodíště 3 cihl. domů, 4 etáží, 1x týdně. Děkuji.
Praní a čištění prádla a ostatních textilií pro ubytovací a stravovací provozy VUT v Brně
Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní služby spojené s praním, případně chemickým čištěním prádla, zejména lůžkovin, pracovních oděvů a textilu, jejich žehlením, případně mandlováním, jejich drobných oprav a dále odvozem špinavého prádla i rozvozem čistého prádla na jednotlivé provozy Kolejí a menz Vysokého učení technického v Brně. Bližší ...
Péče a údržba parku Tyršovy sady
Cílem zadavatele je zajistit péči a údržbu parku Tyršovy sady v Pardubicích, a to v rámci zachování a zvelebení podoby veřejného prostranství a zkvalitnění životní úrovně obyvatel statutárního města Pardubice. V souladu se statutem statutárního města Pardubic (obecně závazná vyhláška č. 12/2006, kterou se vydává statut města Pardubic, v platném ...
Zajištění praní prádla pro Lázeňskou léčebnu Mánes
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, čištěním a distribucí ložního i osobního prádla včetně možných oprav. - Prádlo je ve vlastnictví zadavatele, - Jedná se o prádlo hotelové, prádlo stravovacího provozu a prádlo zdravotnické (včetně osobního, - Prádlo je odebíráno a dodáváno 2x týdně (současně s ...
Zajištění úklidových služeb pro Finanční úřad Zlínského kraje a ÚzP ve Zlíně
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení pravidelného úklidu v objektu Finančního úřadu pro Zlínský kraj a Územní pracoviště ve Zlíně.
Zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech zadavatele specifikovaných v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.
Poptávám likvidaci holubů
Poptávám likvidaci holubů. V areálu našeho zařízení Centra sociálních služeb Prostějov, Lidická 86 Prostějov, se vyskytuje velké množství holubů. Svými výkaly znečišťují budova i cesty. Potřebovali bychom Vaši pomoc s jejich likvidací a to ještě v době před zahnízděním a vyvedením mláďat. Předem děkuji a čekám na Vaši zprávu. PhDr. Miluše ...
Úklidové služby - Severní Čechy & Jižní Morava
Jedná se o poskytování úklidových služeb v objektech zadavatele.
Dodávky dezinfekčních přípravků na dezinfekci ploch
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, ve které jsou vymezeny podmínky, na základě nichž budou mezi zadavatelem (kupujícím) a uchazečem (prodávajícím), uzavírány samostatné smlouvy na průběžné dodávky dezinfekčních přípravků na dezinfekci ploch (dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8 EC) ...
Zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech zadavatele specifikovaných v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.
Zajištění úklidových služeb, nakládání a likvidace odpadů
Úklidové služby a nakládání a likvidace odpadů v nemocnici. Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací, nakládání s odpady, likvidace odpadů, a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele
Úklid v prostorách centrály SFŽP ČR na období 2016 – 2020
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou. Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelných denních úklidových prací, dodávání spotřebního sanitárního materiálu a provádění ostatních souvisejících činností (např. mimořádné úklidy) spojených s úklidem v najatých prostorách ...
Zajištění úklidových služeb pro objekty 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za podmínek ...
Fyzická ostraha a úklid objektů ČPZP
Předmětem zakázky je zajištění recepční služby, fyzické ostrahy a úklidu objektů zadavatele. Jedná se o recepční službu a fyzickou ostrahu v Ostravě a Praze a úklidové služby v Ostravě, Kladně, Praze a Olomouci.
Zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech zadavatele specifikovaných v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.
Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno-střed
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s údržbou a zimní údržbou místních komunikací správního území MČ Brna-střed - lokality Masarykova čtvrť - Staré Brno v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno-střed – lokalita Veveří
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s údržbou a zimní údržbou místních komunikací správního území MČ Brno-střed – lokalita Veveří-Trnitá v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno-střed
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s údržbou a zimní údržbou místních komunikací správního území MČ Brno-střed – lokalita Staré Brno-Štýřice v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Úklidové služby v objektech Národního muzea na období let 2016 – 2020
Předmětem zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců. Zakázka je rozdělena na 3 části: 1. část veřejné zakázky: Provádění úklidu v objektech umístěných v lokalitě Praha • NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1 • České muzeum hudby, ...
Úklid v prostorách centrály SFŽP ČR na období 2016 – 2020
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou. Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelných denních úklidových prací, dodávání spotřebního sanitárního materiálu a provádění ostatních souvisejících činností (např. mimořádné úklidy) spojených s úklidem v najatých prostorách ...
Provádění úklidu technologických objektů ÚUL DB
Předmětem Veřejné zakázky je provádění úklidu technologických objektů Severočeských dolů a.s. v lokalitě Doly Bílina - Úpravna uhlí Ledvice, konkrétně PÚ ÚU – RS, HZI, HZII, HD, HT, TD, NZ, DO2, SS, DKU, PV, AP. Úklidem se rozumí odstranění, zametení či vysávání spadaného nebo nahromaděného uhlí a uhelného prachu na uvedených podlažích ...
Komplexní servis zdravotnického prádla pro ÚN v Brně
Předmět veřejné zakázky: a) Zajišťování komplexního servisu prádla pro zadavatele. Komplexním servisem prádla se přitom rozumí pronájem prádla dodavatele objednateli, jeho praní, chemické čištění, žehlení, opravy, případně výměna opotřebovaného za nové, dovoz prádla čistého, odvoz prádla použitého a rozvoz prádla na jednotlivá pracoviště ...
Upratovacie a dezinfekčné služby
Komplexné služby upratovania, dezinfekcie a čistenia vnútorných priestorov zdravotníckeho zariadenia (centrálne operačné sály, lôžkové oddelenia, ambulancie a ostatné priestory v intervaloch určených verejným obstarávateľom vrátane čistiacich a dezinfekčných prostriedkov). Súčasťou predmetu zákazky je umiestnenie komunálneho a nebezpečného odpadu ...