Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb v-O. Jih
Předmětem je zajištění zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb v-O. Jih v letech 2016 - 2018 vč. čištění MK v zónách č. 1, 2, 4, a 5.
Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice – 5. etapa
V rámci stavebních prací dojde k opravám 21 volných bytů (neobsazených nájemci), umístěných v 10 bytových domech na území města Pardubice. Na opravy každé bytové jednotky je zpracována samostatná PD. Opravy budou provedeny v rozsahu PD. Stavební práce budou prováděny v obydlených bytových domech, součástí díla je denní provádění úklidu ...
Provedení malířských, řemeslnických,  renovačních a úklidových prací MŠ Čtyřlístek
Předmětem zakázky je provedení malířských, řemeslnických, renovačních a úklidových prací v MŠ Čtyřlístek v následujícím rozsahu: • vyklizení a vystěhování nábytku a zařízení z místností • pokrytí ochrannou follií a lepící páskou, příprava prostor pro provedení prací • odstranění původní malby • tmelení prasklin aplikace akrylátového ...
Ostraha a úklid sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a péče o zeleň na období 2016 až 2020
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb fyzické ostrahy osob a budov, provádění úklidových služeb a péče o zeleň v objektu celého sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na třídě Kpt. Jaroše 1926/7 v Brně, v budově pracoviště Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na třídě Kpt. Jaroše 1969/7a v Brně, na veřejném prostranství před a okolo ...
Poptávám deratizační služby
Poptávám firmu na deratizaci štěnic, bydlím v Hradci Králové, pokud možno domluva na ceně předem. Děkuji.
Úklidové služby EDE
Předmětem obou částí veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb dle požadavků zadavatele. Dodavatel bude provádět níže uvedené činnosti na základě rámcových smluv. Předmět plnění části 1 veřejné zakázky zahrnuje tyto činnosti: a) úklid vnitřních prostor; b) dodávky hygienického materiálu. Předmět plnění části 2 veřejné zakázky zahrnuje ...
Zajištění praní prádla pro Lázeňskou léčebnu Mánes
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, čištěním a distribucí ložního i osobního prádla včetně možných oprav. - Prádlo je ve vlastnictví zadavatele, - Jedná se o prádlo hotelové, prádlo stravovacího provozu a prádlo zdravotnické (včetně osobního, - Prádlo je odebíráno a dodáváno 2x týdně (současně s ...
Provádění úklidu technologických objektů ÚUL DB
Předmětem Veřejné zakázky je provádění úklidu technologických objektů Severočeských dolů a.s. v lokalitě Doly Bílina - Úpravna uhlí Ledvice, konkrétně PÚ ÚU – RS, HZI, HZII, HD, HT, TD, NZ, DO2, SS, DKU, PV, AP. Úklidem se rozumí odstranění, zametení či vysávání spadaného nebo nahromaděného uhlí a uhelného prachu na uvedených podlažích ...
Komplexní servis prádla Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o pronájmu prádla a praní, chemické čištění, žehlení a opravy vlastního prádla pro CSS Prostějov, p.o. spočívající v: - poskytnutí komplexního servisu systémového prádla a oděvů pro zadavatele; - poskytnutí komplexního servisu klientského prádla a oděvů pro klienty zadavatele; - praní, žehlení a ...
Zajištění úklidových služeb pro objekty 16, 17, 18, 19, 20 a 38 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 16, 17, 18, 19, 20 a 38 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za ...
Úklid objektů užívaných Městskou policií hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidu v prostorech užívaných zadavatelem po dobu 4 let od nabytí platnosti a účinnosti smlouvy. Zakázkou bude zajištěn úklid v prostorech užívaných Městskou policií hl. m. Prahy.
Poptávám dýmovnici proti hmyzu
Poptávám dýmovnici proti hmyzu (aktivace vodou).
Provádění úklidových prací – budovy města Nymburk
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových prací v objektech zadavatele na katastrálním území města Nymburk. Zadavatel hodlá v rámci této veřejné zakázky uzavřít rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle § 89 odst. 1 zákona. Plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s výkazem výměr obsaženým v této zadávací dokumentaci dle Přílohy č. ...
Úklidové práce v objektech STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou úklidové práce a strojové hloubkové čištění podlah v objektech zadavatele, včetně vlastních úklidových prostředků, v souladu s podrobným popisem, který je uveden v zadávací dokumentaci. Úklidové práce jsou prováděny v administrativních, výrobních prostorách s režimovými opatřeními a ve společných ...
Úklidové práce v objektech Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektech Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ustanovením § 98 ZVZ na dvě části: 1. část: „Úklidové služby v administrativních budovách v Praze, Knihkupectvích Academia v Praze, Brně a Ostravě a bytových domech v Praze“ 2. ...
Zajištění úklidových služeb pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je: 1) poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací v Klatovské nemocnici, a.s. v rozsahu dle zadá-vací dokumentace v souladu s hygienickými normami dle vyhláš-ky č. 306/2012 Sb., s desinfekčním řádem jednotlivých oddělení, včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určené, při ...
Výpomoc v domácnosti, Německo
Hledám pro svůj dům v Bad Schandau výpomoc na úklid, stejně tak domovnický servis. S podzravem Gabriele Bleul
Zajištění úklidu pracovišť, WC a pavilonů zvířat v prostorách Zoologické zahrady hl. m. Prahy
Předmětem této veřejné zakázky je provádění úklidu areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Bližší specifikace předmětu plnění a technické požadavky zadavatele budou uveřejněny v rámci zadávací dokumentace a jejích příloh.
KKN a.s., nemocnice Karlovy Vary a Cheb – Komplexní servis zdravotnického prádla a oděvů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem prádla zdravotnickému zařízení, praním pronajatého prádla, praním a chemickým čištěním prádla v majetku zadavatele a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa zadavatele a odvoz špinavého prádla z těchto ...
Ostraha a úklid sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a péče o zeleň na období 2016 až 2020
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb fyzické ostrahy osob a budov, provádění úklidových služeb a péče o zeleň v objektu celého sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na třídě Kpt. Jaroše 1926/7 v Brně, v budově pracoviště Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na třídě Kpt. Jaroše 1969/7a v Brně, na veřejném prostranství před a okolo ...
Komplexní úklidové práce pro Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, p.o. na období 4 let
1.1 Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele v souladu s podrobným popisem prací uvedeným v přílohách zadávací dokumentace – zejména přílohou č. 2.1. 1.2 Součástí poskytovaných služeb je rovněž dodávka čistících, desinfekčních a technických prostředků potřebných k úklidu a jiného ...
Poptávám obarvení kabátu
Poptávám obarvení plátěného kabátu - béžový na černo, místo Plzeň.
Úklidové služby pro Centrum sociálních služeb Hrabyně - II.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových prací a služeb v Centru sociálních služeb v Hrabyni.
Úklidové služby v areálu ÚJV Řež, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb pro zadavatele v prostorách Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s., Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řež na základě jednotlivých výzev k plnění veřejné zakázky (objednávek) zadavatele, a to včetně zajištění úklidových služeb v "kontrolovaných pásmech" . Bude zajištěno ...
Provádění úklidových prací – budovy města Nymburk
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových prací v objektech zadavatele na katastrálním území města Nymburk. Zadavatel hodlá v rámci této veřejné zakázky uzavřít rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle § 89 odst. 1 zákona. Plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s výkazem výměr obsaženým v této zadávací dokumentaci dle Přílohy č. ...