Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (ďalej len DDD) v celom objekte verejného obstarávateľa. Predmet zákazky musí byť vykonávaný v súlade s normami zabezpečenia kvality, s normami environmentálneho riadenia a v súlade s normami zabezpečenia bezpečnosti pri práci, čo preukazuje uchádzač v procese ...
Poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb v administratívnych, prevádzkových a sociálnych priestoroch Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej ako ministerstvo), ktorých rozsah je uvedený v prílohovej časti tohto opisu podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa za týchto podmienok: a)Vykonávanie ...
Zajištění úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na poskytování úklidových služeb včetně dodávek úklidových a hygienických prostředků v objektech ÚOCHB AV ČR, v.v.i., konkrétně: • v areálu ÚOCHB AV ČR, v. v. i. na adrese Flemingovo nám. 2/542, ...
Poptávám úklidové služby
Poptávám umytí 4 oken. Karviná - Mizerov.
Starostlivosť o verejné priestranstvá
Predmetom zákazky sú služby: - starostlivosť o miestne komunikácie. Ide o letnú údržbu, tzn. čistenie miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (komunikácií, chodníkov, schodísk) vrátane zberu a odvozu organického a anorganického odpadu, čistenie kanalizačných vpustov; zimná údržba miestnych ...
Upratovanie dopravných prostriedkov - električky, autobusy a trolejbusy
Predmetom obstarávanej zákazky je upratovanie a čistenie električiek, autobusov a trolejbusov.
Dezinfekce
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace včetně dopravy do Nemocnice Jihlava po dobu účinnosti smlouvy. Součástí předmětu plnění je i bezplatná zápůjčka 20 ks dvoukomorových směšovačů dezinfekce, příp. také dávkovačů. Součástí plnění je dále ...
Poptávám úklidové služby
Dobrý den , mám zájem o pravidelný úklid naší domácnosti velké + - 150 m2. Jednalo by se o úklid 1x za týden nebo 1x za čtrnáct dní. Bydlíme v Kojátkách u Bučovic. Předem děkuji a přeji hezký den Jarmila Němečková
Zimní služba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zimní služby a úklid místních komunikací, chodníků a parkovišť ve správě městské části, a to bez čekání na výzvu zadavatele. Terén je místy extrémně svažitý.
Zajištění úklidových služeb pro Finanční úřad Zlínského kraje a ÚzP ve Zlíně
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení pravidelného úklidu v objektu Finančního úřadu pro Zlínský kraj a Územní pracoviště ve Zlíně.
Fyzická ostraha a úklid objektů ČPZP
Předmětem zakázky je zajištění recepční služby, fyzické ostrahy a úklidu objektů zadavatele. Jedná se o recepční službu a fyzickou ostrahu v Ostravě a Praze a úklidové služby v Ostravě, Kladně, Praze a Olomouci.
Zajištění úklidu pracovišť, WC a pavilonů zvířat v prostorách Zoologické zahrady hl. m. Prahy
Předmětem této veřejné zakázky je provádění úklidu areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Bližší specifikace předmětu plnění a technické požadavky zadavatele budou uveřejněny v rámci zadávací dokumentace a jejích příloh.
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním prádla, žehlením, mandlováním, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místa zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Klatovskou nemocnici, a.s. na dobu 48 měsíců. Harmonogram svozů a podrobná specifikace zdravotnického ložního a ...
Zajištění úklidových služeb pro objekty 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za podmínek ...
Pranie nemocničnej bielizne
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: -pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, drobné opravy a zabezpečenie identifikácie bielizne a odevov vrátane súvisiacich služieb podľa vyhlášky Ministerstva ...
Provádění úklidových prací – budovy města Nymburk
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových prací v objektech zadavatele na katastrálním území města Nymburk. Zadavatel hodlá v rámci této veřejné zakázky uzavřít rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle § 89 odst. 1 zákona. Plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s výkazem výměr obsaženým v této zadávací dokumentaci dle Přílohy č. ...
Fyzická ostraha a úklid objektů ČPZP
Předmětem zakázky je zajištění recepční služby, fyzické ostrahy a úklidu objektů zadavatele. Jedná se o recepční službu a fyzickou ostrahu v Ostravě a Praze a úklidové služby v Ostravě, Kladně, Praze a Olomouci.
Výkon deratizácie, desinsekcia a dezinfekcie na pozemkoch a v objektoch (nehnuteľnostiach) vo vlastn
Výkon deratizácie, desinsekcia a dezinfekcie na pozemkoch a v objektoch (nehnuteľnostiach) vo vlastníctve a správe Hlavného mesta SR Bratislavy (zoznam objektov a plôch je daný v prílohe súťažných podkladov) podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Deratizácia v minimálnom rozsahu jarná a jesenná, t.j. min. 2xročne. Viac informácií v súťažných ...
Komplexní servis zdravotnického prádla pro Lužickou nemocnici a polikliniku, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb. Popis požadovaných služeb, množství a specifikace je stanoven v zadávací dokumentaci a v přílohách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY kód CPV ...
Dezinfekce
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace včetně dopravy do Nemocnice Jihlava po dobu účinnosti smlouvy. Součástí předmětu plnění je i bezplatná zápůjčka 20 ks dvoukomorových směšovačů dezinfekce, příp. také dávkovačů. Součástí plnění je dále ...
Zajištění servisních služeb v ubytovacích vozech ČD, a.s. - východ
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb vč. praní prádla v ubytovacích vozech ČD na relacích směr východ a jih (především Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Černá hora aj.) dle požadavků zadavatele.
Zajištění servisních služeb v ubytovacích vozech ČD, a.s. - západ
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb vč. praní prádla v ubytovacích vozech ČD na relacích směr západ (především Německo, Rakousko, Maďarsko aj.) dle požadavků zadavatele.
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním prádla, žehlením, mandlováním, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místa zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Klatovskou nemocnici, a.s. na dobu 48 měsíců. Harmonogram svozů a podrobná specifikace zdravotnického ložního a ...
Praní prádla 2016
Pronájem a praní profesního a pacientského prádla
Úklid vnějších prostorů budov OdPFM Praha od 1.6. 2016 do 31.3.2017
Předmětem VZ je provádění venkovních letních a zimních úklidových prací ve vybraných vojenských objektech viz. čl. 4 zadávací dokumentace (dále jen ”ZD”) spočívající v 1. údržbě travnatých ploch a samostatných venkovních pozemků Armády České republiky a 2. provádění zimních úklidových služeb směřujících k zabezpečení schůdnosti a sjízdnosti ...