Komplexní servis zdravotnického prádla pro Lužickou nemocnici a polikliniku, a.s.

Komplexní servis zdravotnického prádla pro Lužickou nemocnici a polikliniku, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb. Popis požadovaných služeb, množství a specifikace je stanoven v zadávací dokumentaci a v přílohách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY kód CPV ...

Dezinfekce

Dezinfekce

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace včetně dopravy do Nemocnice Jihlava po dobu účinnosti smlouvy. Součástí předmětu plnění je i bezplatná zápůjčka 20 ks dvoukomorových směšovačů dezinfekce, příp. také dávkovačů. Součástí plnění je dále ...

Zajištění servisních služeb v ubytovacích vozech ČD, a.s. - východ

Zajištění servisních služeb v ubytovacích vozech ČD, a.s. - východ

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb vč. praní prádla v ubytovacích vozech ČD na relacích směr východ a jih (především Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Černá hora aj.) dle požadavků zadavatele.

Zajištění servisních služeb v ubytovacích vozech ČD, a.s. - západ

Zajištění servisních služeb v ubytovacích vozech ČD, a.s. - západ

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb vč. praní prádla v ubytovacích vozech ČD na relacích směr západ (především Německo, Rakousko, Maďarsko aj.) dle požadavků zadavatele.

Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s.

Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s.

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním prádla, žehlením, mandlováním, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místa zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Klatovskou nemocnici, a.s. na dobu 48 měsíců. Harmonogram svozů a podrobná specifikace zdravotnického ložního a ...

Praní prádla 2016

Praní prádla 2016

Pronájem a praní profesního a pacientského prádla

Úklid vnějších prostorů budov OdPFM Praha od 1.6. 2016 do 31.3.2017

Úklid vnějších prostorů budov OdPFM Praha od 1.6. 2016 do 31.3.2017

Předmětem VZ je provádění venkovních letních a zimních úklidových prací ve vybraných vojenských objektech viz. čl. 4 zadávací dokumentace (dále jen ”ZD”) spočívající v 1. údržbě travnatých ploch a samostatných venkovních pozemků Armády České republiky a 2. provádění zimních úklidových služeb směřujících k zabezpečení schůdnosti a sjízdnosti ...

FN Motol - Dezinfekce na podlahy a plochy

FN Motol - Dezinfekce na podlahy a plochy

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dezinfekcí na podlahy a plochy.

Rámcová smlouva na zajištění úklidových služeb ČZU

Rámcová smlouva na zajištění úklidových služeb ČZU

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele v souladu s podrobným popisem prací uvedeným v přílohách zadávací dokumentace – zejména přílohou č. 1 – Smlouvou a jejími přílohami. Na předmět plnění veřejné zakázky (komplexní úklidové služby) bude uzavřena rámcová smlouva dle § 89 ...

Poptávám úklidové služby

Poptávám úklidové služby

Poptávám úklidové služby, úklid schodíště 3 cihl. domů, 4 etáží, 1x týdně. Děkuji.

Praní a čištění prádla a ostatních textilií pro ubytovací a stravovací provozy VUT v Brně

Praní a čištění prádla a ostatních textilií pro ubytovací a stravovací provozy VUT v Brně

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní služby spojené s praním, případně chemickým čištěním prádla, zejména lůžkovin, pracovních oděvů a textilu, jejich žehlením, případně mandlováním, jejich drobných oprav a dále odvozem špinavého prádla i rozvozem čistého prádla na jednotlivé provozy Kolejí a menz Vysokého učení technického v Brně. Bližší ...

Péče a údržba parku Tyršovy sady

Péče a údržba parku Tyršovy sady

Cílem zadavatele je zajistit péči a údržbu parku Tyršovy sady v Pardubicích, a to v rámci zachování a zvelebení podoby veřejného prostranství a zkvalitnění životní úrovně obyvatel statutárního města Pardubice. V souladu se statutem statutárního města Pardubic (obecně závazná vyhláška č. 12/2006, kterou se vydává statut města Pardubic, v platném ...

Zajištění praní prádla pro Lázeňskou léčebnu Mánes

Zajištění praní prádla pro Lázeňskou léčebnu Mánes

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, čištěním a distribucí ložního i osobního prádla včetně možných oprav. - Prádlo je ve vlastnictví zadavatele, - Jedná se o prádlo hotelové, prádlo stravovacího provozu a prádlo zdravotnické (včetně osobního, - Prádlo je odebíráno a dodáváno 2x týdně (současně s ...

Zajištění úklidových služeb pro Finanční úřad Zlínského kraje a ÚzP ve Zlíně

Zajištění úklidových služeb pro Finanční úřad Zlínského kraje a ÚzP ve Zlíně

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení pravidelného úklidu v objektu Finančního úřadu pro Zlínský kraj a Územní pracoviště ve Zlíně.

Zajištění úklidových služeb

Zajištění úklidových služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech zadavatele specifikovaných v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.

Poptávám likvidaci holubů

Poptávám likvidaci holubů

Poptávám likvidaci holubů. V areálu našeho zařízení Centra sociálních služeb Prostějov, Lidická 86 Prostějov, se vyskytuje velké množství holubů. Svými výkaly znečišťují budova i cesty. Potřebovali bychom Vaši pomoc s jejich likvidací a to ještě v době před zahnízděním a vyvedením mláďat. Předem děkuji a čekám na Vaši zprávu. PhDr. Miluše ...

Úklidové služby - Severní Čechy & Jižní Morava

Úklidové služby - Severní Čechy & Jižní Morava

Jedná se o poskytování úklidových služeb v objektech zadavatele.

Dodávky dezinfekčních přípravků na dezinfekci ploch

Dodávky dezinfekčních přípravků na dezinfekci ploch

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, ve které jsou vymezeny podmínky, na základě nichž budou mezi zadavatelem (kupujícím) a uchazečem (prodávajícím), uzavírány samostatné smlouvy na průběžné dodávky dezinfekčních přípravků na dezinfekci ploch (dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8 EC) ...

Zajištění úklidových služeb

Zajištění úklidových služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech zadavatele specifikovaných v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.

Zajištění úklidových služeb, nakládání a likvidace odpadů

Zajištění úklidových služeb, nakládání a likvidace odpadů

Úklidové služby a nakládání a likvidace odpadů v nemocnici. Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací, nakládání s odpady, likvidace odpadů, a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele

Úklid v prostorách centrály SFŽP ČR na období 2016 – 2020

Úklid v prostorách centrály SFŽP ČR na období 2016 – 2020

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou. Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelných denních úklidových prací, dodávání spotřebního sanitárního materiálu a provádění ostatních souvisejících činností (např. mimořádné úklidy) spojených s úklidem v najatých prostorách ...

Zajištění úklidových služeb pro objekty 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín

Zajištění úklidových služeb pro objekty 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v pravidelných a mimořádných (např. po malování) úklidových prací na jednotlivých zdravotnických a provozních pracovištích a v technických prostorech v objektech č. 1 až 8 ve Fakultní nemocnici Plzeň – areál Lochotín, Alej Svobody 80, v četnosti, rozsahu a za podmínek ...

Fyzická ostraha a úklid objektů ČPZP

Fyzická ostraha a úklid objektů ČPZP

Předmětem zakázky je zajištění recepční služby, fyzické ostrahy a úklidu objektů zadavatele. Jedná se o recepční službu a fyzickou ostrahu v Ostravě a Praze a úklidové služby v Ostravě, Kladně, Praze a Olomouci.

Zajištění úklidových služeb

Zajištění úklidových služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech zadavatele specifikovaných v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců.

Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno-střed

Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno-střed

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s údržbou a zimní údržbou místních komunikací správního území MČ Brna-střed - lokality Masarykova čtvrť - Staré Brno v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

(záznamy 426/450 z 1620)  strana 18 / 65