Úklid nebytových prostor DKV Praha
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu nebytových prostor Depa kolejových vozidel Praha. Zakázka bude rozdělena na 2 části, a to: část 1) provozní jednotka Praha ONJ a provozní jednotka Praha Vršovice část 2) provozní jednotka Děčín a provozní jednotka Praha Libeň
Úklid nebytových prostor DKV Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu nebytových prostor Depa kolejových vozidel Olomouc. Zakázka bude rozdělena na 2 části, a to: část 1) provozní jednotka Olomouc a provozní jednotka Valašské Meziříčí část 2) provozní jednotka Bohumín
Úklid nebytových prostor DKV Plzeň a DHV Lužná u Rakovníka
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu nebytových prostor Depa kolejových vozidel Plzeň a Depa historických vozidel Lužná u Rakovníka. Zakázka bude rozdělena na 4 části, a to: část 1) provozní jednotka České Budějovice část 2) provozní jednotka Plzeň a provozní jednotka Cheb část 3) provozní jednotka Rakovník část 4) provozní jednotka ...
Komplexní servis praní prádla
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - komplexní servis prádla. Komplexním servisem se rozumí pravidelné dodávání čistého, vypraného a vyžehleného prádla, prostého chemické a bakteriální kontaminace, baleného do ochranných obalů, včetně jeho rozvozu na příslušné odběrné místo, a dále odvoz použitého prádla, a to v souladu s platnými ...
Poptávám úklidové služby
Poptávám pravidelný úklid třípokojového bytu vč. hyg. zařízení - utření prachu a vysátí jednou týdně, čištění oken + záclony 2x ročně (plastová okna). Jedná se o byt na adrese mjr. Nováka 33, Ostrava-Hrabůvka.
Zajištění úklidových služeb, nakládání a likvidace odpadů (nové vyhlášení)
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací, nakládání s odpady, likvidace odpadů, a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele.
Zajištění úklidových služeb pro SPORT Česká Lípa p.o.
Předmětem VZ je zajištění úklidových a dezinfekčních prací v objektech provozovaných organizací SPORT Česká Lípa p.o.: Bazén Sever v ul. Školní, Městský stadion u Ploučnice, Sportovní hala v ul. Hrnčířská, Víceúčelová sportovní hala v ul. Wedrichova a Sportareál v ul. Barvířská.
Upratovanie priestorov Administratívnej budovy a priestorov vodohospodárskych laboratórií
Upratovanie priestorov Administratívnej budovy a priestorov vodohospodárskych laboratórií v Piešťanoch podľa zadania v prílohách v súťažných podkladoch. Celkový rozsah priestorov podlahovej plochy , v ktorých bude plnený predmet zákazky je cca 3 992 m2. Predpokladaná doba dodávania služby je 48 mesiacov.
Úklid a čištění objektů v areálu letiště Praha/Ruzyně, část I a část II
Předmětem Veřejné zakázky je provádět řádně a důsledně pro zadavatele denní a noční a průběžné úklidové práce, mytí skleněných ploch a čištění podhledů, transport odpadu, úklid chodníků a další pomocné manipulační práce v objektech Terminálu 1 a v dalších objektech areálu letiště Praha/Ruzyně (část I) a v objektech Terminálu 2 (vč. Spojovacího ...
Komplexní servis praní prádla
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - komplexní servis prádla. Komplexním servisem se rozumí pravidelné dodávání čistého, vypraného a vyžehleného prádla, prostého chemické a bakteriální kontaminace, baleného do ochranných obalů, včetně jeho rozvozu na příslušné odběrné místo, a dále odvoz použitého prádla, a to v souladu s platnými ...
Nepravidelný úklid ve FN HK pro rok 2017 až 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nepravidelného úklidu v období od uzavření smlouvy do 31.12.2020 ve FN HK. Úklidové práce je požadováno provádět v souladu s hygienickými normami podle vyhlášky č.306/20012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení ...
Komplexní servis prádla Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o pronájmu prádla a praní, chemické čištění, žehlení a opravy vlastního prádla pro CSS Prostějov, p.o. spočívající v: - poskytnutí komplexního servisu systémového prádla a oděvů pro zadavatele; - poskytnutí komplexního servisu klientského prádla a oděvů pro klienty zadavatele; - praní, žehlení a ...
KKN a.s., nemocnice Karlovy Vary a Cheb – Komplexní servis zdravotnického prádla a oděvů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem prádla zdravotnickému zařízení, praním pronajatého prádla, praním a chemickým čištěním prádla v majetku zadavatele a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa zadavatele a odvoz špinavého prádla z těchto ...
KKN a.s., nemocnice Karlovy Vary a Cheb – Komplexní servis zdravotnického prádla a oděvů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem prádla zdravotnickému zařízení, praním pronajatého prádla, praním a chemickým čištěním prádla v majetku zadavatele a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa zadavatele a odvoz špinavého prádla z těchto ...
Zajištění úklidových prací v objektech Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu vybraných objektů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, tj. zajištění řádného provádění úklidových služeb ve vnitřních nebytových prostorách vybraných objektů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Veřejná zakázka bude rozdělena na 6 částí: 1. část - Úklid vybraných ...
Úklidové práce v objektech Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektech Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ustanovením § 98 ZVZ na dvě části: 1. část: „Úklidové služby v administrativních budovách v Praze, Knihkupectvích Academia v Praze, Brně a Ostravě a bytových domech v Praze“ 2. ...
Úklidové služby v areálu ÚJV Řež, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb pro zadavatele v prostorách Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s., Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řež na základě jednotlivých výzev k plnění veřejné zakázky (objednávek) zadavatele, a to včetně zajištění úklidových služeb v "kontrolovaných pásmech" . Bude zajištěno ...
Úklidové služby
Úklidové služby pro domov pro seniory na dobu 5 let
Zajištění úklidových služeb v budovách Úřadu městské části Praha 8 a jejich okolí
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění řádného provádění úklidových služeb v šesti objektech zadavatele a jejich okolí v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO - oblast Morava
Předmět veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v úklidech vnitřních a vnějších prostor a poskytování recepčních služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Morava
Zajištění praní prádla pro Lázeňskou léčebnu Mánes
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, čištěním a distribucí ložního i osobního prádla včetně možných oprav: - Prádlo je ve vlastnictví zadavatele, - Jedná se o prádlo hotelové, prádlo stravovacího provozu a prádlo zdravotnické (včetně osobního), - Prádlo je odebíráno a dodáváno 2x týdně (současně s ...
Komplexní servis praní prádla
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - komplexní servis prádla. Komplexním servisem se rozumí pravidelné dodávání čistého, vypraného a vyžehleného prádla, prostého chemické a bakteriální kontaminace, baleného do ochranných obalů, včetně jeho rozvozu na příslušné odběrné místo, a dále odvoz použitého prádla, a to v souladu s platnými ...
Zajištění úklidových služeb, nakládání a likvidace odpadů (nové vyhlášení)
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací, nakládání s odpady, likvidace odpadů, a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele.
Dezinfekce
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace včetně dopravy do Nemocnice Jihlava po dobu účinnosti smlouvy. Součástí předmětu plnění je i bezplatná zápůjčka 20 ks dvoukomorových směšovačů dezinfekce, příp. také dávkovačů. Součástí plnění je dále ...
Dezinfekce
Dodávka dezinfekce do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a do Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace vč. výpůjčky dávkovačů a směšovačů.