Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP
Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1 Poskytování úklidových služeb v budově ředitelství ČIŽP je poskytování úklidových služeb dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1A zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky v části 2 Poskytování úklidových služeb v budově OI Hradec Králové ...
Úklid ÚP Rudná
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektu Celního úřadu pro Středočeský kraj, ÚP Rudná na adrese K Vypichu 1086, 252 19 Rudná.
Facility Management služeb pro objekt Justičního areálu Na Míčánkách
Dle § 35 zákona je zakázka dělena na dvě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je: Pro část 1: Úklid vnitřních prostor Justičního areálu Na Míčánkách Pro část 2: Zajištění vybraných služeb facility managementu v Justičním areálu Na Mičánkách. Podrobnější zadávací podmínky jsou vymezeny v zadávací dokumentaci ke každé části veřejné zakázky ...
Zajištění úklidu v budovách Finančních úřadů v ČR
Zajištění úklidových prací v objektech finančních úřadů v ČR.
Úklidové služby pro budovy LF HK
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb ve čtyřech budovách užívaných zadavatelem. Veřejná zakázka se skládá ze 4 částí: Část 1 – Úklidové služby pro budovu teoretických ústavů a RILu LF HK, Šimkova Část 2 – Úklidové služby pro budovu Na Hradě Část 3 – Úklidové služby pro budovu Výukového centra LF HK Část 4 – Úklidové služby ...
Komplexní servis zdravotnického prádla pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
Předmětem veřejné zakázky je a)zajišťování komplexního servisu prádla pro Oblastní nemocnici Náchod, a.s.. Komplexním servisem se rozumí pronájem prádla dodavatele, jeho praní, chemické čištění, žehlení, opravy, případně výměna za nové, dovoz prádla čistého a odvoz použitého, rozvoz prádla na jednotlivá pracoviště objednatele a poskytnutí ...
Poskytování komplexních úklidových služeb v budovách MZV ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zajišťování komplexních denních úklidových služeb v pražských budovách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
Zajištění úklidových služeb v Oblastní nemocnici Náchod a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor/úklidových prací zadavatele vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady, a to v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. Dodavatel se musí řídit úklidovým a dezinfekčním plánem jednotlivých oddělení, včetně sběru odpadu a jeho ukládání na ...
Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 3
Realizace programu „ANTIGRAFFITI“ na území Prahy 3. Cílem tohoto programu je náprava následků vandalismu, k němuž dochází ze strany třetích osob ve formě poškozování nemovitých věcí tzv. graffiti, tedy nanášením barev, často ve formě spreje nebo fixy na nemovité věci bez souhlasu majitele nemovité věci. V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude ...
Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády České republiky včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze C - Vzor smlouvy, ...
Úklidové služby pro Úřad městské části Praha 3
komplexní úklid určených prostor zadavatele, spočívající v denních zejména úklidových, mycích, čistících a desinfekčních pracích, přičemž některé z úklidových prací budou prováděny týdně, měsíčně nebo pouze několikrát ročně, případně na základě požadavku zadavatele v mimořádných situacích.
Zajištění úklidových prací a souvisejících činností v objektu Ministerstva dopravy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektu Ministerstva dopravy včetně souvisejících činností, poskytování veškerých nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky a konkrétní technické ...
Úklid ostatních objektů Národního divadla
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu tzv. ostatních objektů Národního divadla včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a jednotlivými smlouvami o dílo. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 (slovy: dvou) ...
Zajištění úklidu společných prostor ve správě OSBN Kolín
Předmětem zakázky jsou úklidové služby spočívající zejména v: • zametání a vytírání chodeb, schodišť, výtahů a dalších společných prostor domů, • ometání a otírání zábradlí, • umývání oken, vstupních dveří, dveří společných prostor, dveří výtahu a výtahové kabiny, poštovních schránek, vypínačů a světel ve společných prostorách, • ometání zdí ...
Úklidové služby pro potřeby SZPI
Poskytování úklidových služeb na jednotlivých inspektorátech zadavatele: Ústřední inspektorát Brno, Inspektorát v Brně, Inspektorát v Praze, Inspektorát v Olomouci, Inspektorát v Hradci Králové, Inspektorát v Plzni, Inspektorát v Táboře, Inspektorát v Ústí nad Labem.
Úklidové služby pro FSv ČVUT v Praze
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu v objektu FSv ČVUT, na adrese Thákurova 7, Praha 6 a v okolí budov na této adrese,
Poptávám úklid domu
Poptávám úklid domu v Brušperku. Termín 1. července 2017.
Úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. a v přilehlém okolí
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové služby spočívající v provádění pravidelného, mimořádného a havarijního úklidu společných prostor bytových domů a společných a veřejných prostor dvou zdravotnických zařízení včetně úklidových prací na přilehlých venkovních plochách a chodnících vč. úklidu psích exkrementů.
Úklid nebytových prostor DKV Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby úklidu nebytových prostor provozních jednotek (dále jen PJ) a provozních pracovišť zadavatele v souvislosti s provozováním železniční dopravy. Veřejná zakázka (také jen VZ) je ve smyslu §35 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ) rozdělena na 2 části, přičemž ...
Poptávám generální úklid rodinného domu ve Zlíně
Poptávám generální úklid rodinného domu ve Zlíně, celková plocha k úklidu cca 140 m2, umytí oken.
Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Přerov a Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Přerov a Kroměříž včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.
Zajištění úklidových služeb RP Ostrava - okresy Šumperk a Jeseník
Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Šumperk a Jeseník včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.
Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Uherské Hradiště a Zlín
Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Uherské Hradiště a Zlín včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, ...
Údržba čistoty místních komunikací a ostatních ploch správního území městské části Brno-střed
Předmětem veřejné zakázky je uzavření SMLOUVY na provádění údržby čistoty místních komunikací a ostatních ploch správního území městské části Brno-střed – v lokalitě tzv. PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR. Vybraný dodavatel se zaváže dle podmínek stanovených ve SMLOUVĚ a v těchto Zadávacích podmínkách provádět pro zadavatele údržbu čistoty na vymezeném území ...