Poptávám mytí oken
Poptávám mytí oken. Děkuji.
ON Mladá Boleslav - Úklidové služby
Předmětem veřejné zakázky je pravidlené zajišťování specializovaných úklidový služeb v budovách Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
Zajištění služby v rámci projektu Čistá trojka
Předmětem veřejné zakázky je doplňkový úklid, odstranění a likvidace odpadů na území zadavatele včetně souvisejících dispečinkových služeb, služby správy facebookového profilu služby Čistá Trojka a marketingové podpory služby Čistá Trojka.
Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Stodskou nemocnici, a.s., v rozsahu a četnosti dle Přílohy č. 1 ZD - Technická specifikace/cenová nabídka – úklid podlah včetně souvisejících úklidových prací (kategorií), Přílohy č. 2 ZD - Technická specifikace - související úklidové ...
Zajištění úklidových služeb v budovách Ministerstva kultury
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění řádného provádění úklidových služeb ve dvou objektech zadavatele a jejich okolí. Podrobný popis požadavků na úklidové práce, přesná specifikace smluvních prostor, které jsou předmětem úklidu, včetně výměr plochy k úklidu, jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy a jeho přílohách.
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb v objektoch Strednej odbornej školy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
OS Prostějov - úklidové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování za úplatu pro objednatele na vlastní náklady a vlastními prostředky pravidelných úklidových a čisticích prací v místě provádění díla v rozsahu a četnosti specifikované ve smlouvě. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky spojené s prováděním dohodnutého díla, vč. prací a dodávek vyvolaných ...
Poptáváme úklid parkovišť v zimních měsících
Poptáváme úklid parkovišť P+R v zimních měsících v lokalitách Praha Letňany, Hostivař, Ládví. Další informace sdělím osobně. Zasílám pro informaci plochu parkovišť včetně chodníků, zeleně atd… Hostivař……cca 5000m2 Ládví…………cca 2100m2 Letňany…….cca 9000m2
Pranie a chemické čistenie, Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia výstrojových súčiastok v rámci rezortu MO SR
Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu
Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu. Děkuji.
Environmentálne hygienické služby
Environmentálne hygienické služby v budove Krajského súdu v Trenčíne.
Poptávám čištění peří a sýpkoviny u prošívané deky
Poptávám vyčištění peří a sýpkoviny u prošívané deky. Děkuji Macková P.
Špeciálne čistiace služby
Predmetom zákazky sú špeciálne čistiace služby objektov a zariadení zadávateľa v nasledovnom rozsahu : výškové čistenie bez odmasťovania/ s odmasťovaním v kontrolovanom pásme a čistenie zariadení v kontrolovanom pásme z pevnej pracovnej plochy, špeciálne čistiace služby v kontrolovanom pásme s použitím špeciálnych ochranných pracovných pomôcok ...
Dodávka dezinfekčních prostředků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dezinfekčních prostředků určených pro profesionální použití ve zdravotnictví. Produkty musí být registrovány jako biocid, zdravotnický prostředek, léčivo, kosmetika. Všechny nabídnuté produkty musí mít minimálně virucidní účinnost, pokud není požadováno jinak a dále musí splňovat požadavky platné ...
Úklid a zimní údržba prostor železničních stanic
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu a zimní údržby veřejných i neveřejných prostor železničních stanic sloužících k provozování železniční dopravy v majetku státu s právem hospodaření pro Zadavatele.
Úklid a čištění včetně souvisejícího dodání zboží pro resort Ministerstva pro místní rozvoj
Předmětem plnění VZ je provádění úklidu a čištění budov zadavatele. Bližší popis požadavků zadavatele na úklidové práce i popis budov zadavatele včetně výměr plochy k úklidu obsahuje závazný návrh smlouvy na VZ. Závazné návrhy smluv na VZ spolu s přílohami těchto smluv jsou přílohou této zadávací dokumentace. Součástí úklidových prací budou i ...
Domov slunečnice Ostrava - úklidové služby
Úklidové práce v prostorách provozovaných zadavatelem: společné prostory, pokoje klientů, šatny, jídelny, rehabilitace, ambulance - pravidelný a nepravidelný úklid. Smlouva na dobu neurčitou.
Zajištění úklidových služeb pro RP Hradec Králové
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb (pravidelný úklid, mimořádný úklid, zimní úklid, dodávky čistících a hygienických prostředků) v objektech VZP ČR RP Hradec Králové.
Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb objektů klientských pracovišť RP Ostrava.
Úklidové služby v objektech Českého rozhlasu
Předmětem veřejné zakázky je provádět řádně a důsledně pro zadavatele denní a průběžné úklidové práce, mytí skleněných ploch a čištění podhledů, fasád, transport odpadu, úklid chodníků, deratizace, dezinfekce, dezinsekce a další související pomocné a manipulační práce v objektech Českého rozhlasu.
Úklid ÚP Benešov
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektu Celního úřadu pro Středočeský kraj - ÚP Benešov.
Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje
zajištění pravidelného úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje (hlavní budova v ul. U Zimního stadionu, budova v ul. B. Němcové, budova NRP v ul. G. Svobody - České Budějovice) a zajištění celoroční údržby ostatních ploch (vnitřní vozovky, chodníky, schodiště, zeleň)
Zabezpečení praní a žehlení prádla pro Hotel ILF
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, žehlením, odvozem a dovozem prádla pro Hotel ILF.
Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově
Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoroční údržby a úklidu vybraných místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, schodišť a čištění vybraných uličních vpustí v Tachově a osadách v jeho územním obvodu. Jedná se o osady: Vítkov, Oldřichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Světce a Mýto, které se nachází v katastrálním území ...
Výběr provozovatele hostinských služeb v dolní a horní stanici lanové dráhy na Sněžku
Předmětem zakázky je pronájem nebytových prostor v horní a dolní stanici lanové dráhy na Sněžku za účelem provozování hostinských služeb a dále zajištění úklidu veřejných sociálních zařízení v horní a dolní stanici lanové dráhy, a to po dobu 8 let. Více je předmět specifikován v koncesní dokumentaci.