Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje
zajištění pravidelného úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje (hlavní budova v ul. U Zimního stadionu, budova v ul. B. Němcové, budova NRP v ul. G. Svobody - České Budějovice) a zajištění celoroční údržby ostatních ploch (vnitřní vozovky, chodníky, schodiště, zeleň)
Zabezpečení praní a žehlení prádla pro Hotel ILF
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, žehlením, odvozem a dovozem prádla pro Hotel ILF.
Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově
Předmětem veřejné zakázky je zajištění celoroční údržby a úklidu vybraných místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, schodišť a čištění vybraných uličních vpustí v Tachově a osadách v jeho územním obvodu. Jedná se o osady: Vítkov, Oldřichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Světce a Mýto, které se nachází v katastrálním území ...
Výběr provozovatele hostinských služeb v dolní a horní stanici lanové dráhy na Sněžku
Předmětem zakázky je pronájem nebytových prostor v horní a dolní stanici lanové dráhy na Sněžku za účelem provozování hostinských služeb a dále zajištění úklidu veřejných sociálních zařízení v horní a dolní stanici lanové dráhy, a to po dobu 8 let. Více je předmět specifikován v koncesní dokumentaci.
FN Motol - čištění a dezinfekce automatického podtlakového dopravního systému
Předmětem VZ je zajištění asanace - čištění a dezinfekce automatického podtlakového dopravního systému v objektech zadavatele (ničení vegetativních a dormantních mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních metod).
Úklid stanic metra
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajišťování pravidelného úklidu prostor všech stanic metra včetně odstraňování graffiti, opravy a ochrana ploch. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 a 4 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. Specifikace plnění je dále dána přílohami č. 1 ...
Poskytování komplexních prádelenských služeb
Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní prádelenské služby spočívající zejména v: a) pronájmu prádla (s výjimkou vlastního prádla ve vlastnictví zadavatele); b) praní, čištění, dezinfekci, žehlení, kontrole, opravování, skládání, balení a označování prádla včetně vlastního prádla ve vlastnictví zadavatele; c) nakládání s rizikovým prádlem ...
Úklidové práce v objektech STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou úklidové práce a strojové hloubkové čištění podlah v objektech zadavatele, včetně vlastních úklidových prostředků, dezinfekčních a údržbových prostředků, úklidových strojů, nástrojů a potřeb. Úklidové práce jsou prováděny v administrativních, výrobních prostorách s režimovými opatřeními a ve společných ...
Prevádzka, opravy a údržba vybraných objektov
Predmetom zákazky je poskytovanie pravidelnej údržby a prevádzky, opráv a obsluhy čerpacích staníc, pohyblivých schodov a schodiskových plošín, vykonávanie drobných stavebných prác, čistiacich a udržiavacích služieb v priestoroch podchodov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta SR Bratislavy počas 48 mesiacov odo dňa účinnosti rámcovej dohody. ...
Poptávám služby čistírny
Poptávám služby čistírny ovčí vlny, dvě deky. Děkuji.
Zajištění úklidových služeb pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o., v rozsahu a četnosti dle Přílohy č. 1 Technická specifikace – úklid podlah a obkladů, Přílohy č. 2 Technická specifikace - související úklidové práce (vybavení/zařízení), Přílohy ...
Úklid vnitřních prostorů budov 2017
Úklid vnitřních prostor budov, tj. komplexní zajištění řádného provádění úklidových služeb ve vnitřních nebytových prostorech vojenských objektů, včetně zajištění dodávek čistících a dezinfekčních prostředků v rozsahu dle výkazu výměr s cílem zabezpečit dodržování hygienických standardů.
Úklidové práce v objektech STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou úklidové práce a strojové hloubkové čištění podlah v objektech zadavatele, včetně vlastních úklidových prostředků, v souladu s podrobným popisem, který je uveden v zadávací dokumentaci. Úklidové práce jsou prováděny v administrativních, výrobních prostorách s režimovými opatřeními a ve společných ...
Nepravidelný úklid ve FN HK pro rok 2017 až 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nepravidelného úklidu v období od uzavření smlouvy do 31.12.2020 ve FN HK. Úklidové práce je požadováno provádět v souladu s hygienickými normami podle vyhlášky č.306/20012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení ...
Venkovní údržba vojenských areálů 2017
Předmětem VZ je provádění venkovních letních a zimních úklidových prací ve vybraných vojenských objektech (viz. Tabulka objektů) spočívající v 1. údržbě travnatých ploch a samostatných venkovních pozemků Armády České republiky a 2. provádění zimních úklidových služeb směřujících k zabezpečení schůdnosti a sjízdnosti chodníků, komunikací a ...
Úklidové služby pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace
Předmětem zakázky je poskytování úklidových služeb v prostorách KÚOK a některých jeho příspěvkových organizací. Jedná se jak o kancelářské prostory, tak i o prostory vyžadující vysoké hygienické standardy. Veřejná zakázka je zadávána v rámci centralizovaného zadávání. Úklidové služby budou pořizovány na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním ...
Výběr provozovatele hostinských služeb v dolní a horní stanici lanové dráhy na Sněžku
Předmětem zakázky je pronájem nebytových prostor v horní a dolní stanici lanové dráhy na Sněžku za účelem provozování hostinských služeb a dále zajištění úklidu veřejných sociálních zařízení v horní a dolní stanici lanové dráhy, a to po dobu 8 let. Více je předmět specifikován v koncesní dokumentaci.
Úklidové služby pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace
Předmětem zakázky je poskytování úklidových služeb v prostorách KÚOK a některých jeho příspěvkových organizací. Jedná se jak o kancelářské prostory, tak i o prostory vyžadující vysoké hygienické standardy. Veřejná zakázka je zadávána v rámci centralizovaného zadávání. Úklidové služby budou pořizovány na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním ...
Poptávám dýmovnici na hubení štěnic
Poptávám dýmovnici na štenice 430212.
Úklid  CÚ Washingtonova
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektech celních úřadů (dále i "CÚ") na adresách Washingtonova 7 a Washingtonova 11, Praha 1.
Zajišťování úklidových a pomocných prací, č. ÚPV-122
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových a pomocných prací, blíže definovaných v zadávací dokumentaci, která je zveřejněna na profilu zadavatele. Předpokládaná délka trvání smluvního vztahu vzešlého z této veřejné zakázky je na dobu neurčitou.
Zajištění úklidových služeb pro RP Praha
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních a dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb na pobočkách a klientských pracovištích Regionální pobočky Praha.
Fyzická ostraha a úklid objektů ČPZP - OŘ
Předmětem zakázky je zajištění recepční služby, fyzické ostrahy a úklidu objektů zadavatele. Jedná se o recepční službu a fyzickou ostrahu v Ostravě a Praze a úklidové služby v Ostravě, Kladně, Praze a Olomouci.
Dodávky dezinfekčních prostředků - aktualizace dezinfekčního řádu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné a opakované nákupy dezinfekčních prostředků a to na základě dílčích objednávek odboru zásobování. Předmět plnění musí plnit požadavky kladené na dezinfekční prostředky pro zdravotnictví, protože bude používán na různých medicínských pracovištích FN Ostrava. Bližší specifikace bude uvedena ve Výzvě k podání ...
Komplexní úklidové služby
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným uchazečem ve smyslu § 11 zákona, jejímž předmětem bude poskytování plnění spočívajícího v provádění komplexních úklidových služeb v areálu BIOCEV ve Vestci, Průmyslová ulice 595, PSČ 252 50 Vestec, blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací. Rámcová smlouva, jež stanoví ...