Úklidové služby pro Úřad městské části Praha 3
komplexní úklid určených prostor zadavatele, spočívající v denních zejména úklidových, mycích, čistících a desinfekčních pracích, přičemž některé z úklidových prací budou prováděny týdně, měsíčně nebo pouze několikrát ročně, případně na základě požadavku zadavatele v mimořádných situacích.
Zajištění úklidových prací a souvisejících činností v objektu Ministerstva dopravy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektu Ministerstva dopravy včetně souvisejících činností, poskytování veškerých nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky a konkrétní technické ...
Úklid ostatních objektů Národního divadla
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu tzv. ostatních objektů Národního divadla včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a jednotlivými smlouvami o dílo. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 (slovy: dvou) ...
Zajištění úklidu společných prostor ve správě OSBN Kolín
Předmětem zakázky jsou úklidové služby spočívající zejména v: • zametání a vytírání chodeb, schodišť, výtahů a dalších společných prostor domů, • ometání a otírání zábradlí, • umývání oken, vstupních dveří, dveří společných prostor, dveří výtahu a výtahové kabiny, poštovních schránek, vypínačů a světel ve společných prostorách, • ometání zdí ...
Úklidové služby pro potřeby SZPI
Poskytování úklidových služeb na jednotlivých inspektorátech zadavatele: Ústřední inspektorát Brno, Inspektorát v Brně, Inspektorát v Praze, Inspektorát v Olomouci, Inspektorát v Hradci Králové, Inspektorát v Plzni, Inspektorát v Táboře, Inspektorát v Ústí nad Labem.
Úklidové služby pro FSv ČVUT v Praze
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu v objektu FSv ČVUT, na adrese Thákurova 7, Praha 6 a v okolí budov na této adrese,
Poptávám úklid domu
Poptávám úklid domu v Brušperku. Termín 1. července 2017.
Úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. a v přilehlém okolí
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové služby spočívající v provádění pravidelného, mimořádného a havarijního úklidu společných prostor bytových domů a společných a veřejných prostor dvou zdravotnických zařízení včetně úklidových prací na přilehlých venkovních plochách a chodnících vč. úklidu psích exkrementů.
Úklid nebytových prostor DKV Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby úklidu nebytových prostor provozních jednotek (dále jen PJ) a provozních pracovišť zadavatele v souvislosti s provozováním železniční dopravy. Veřejná zakázka (také jen VZ) je ve smyslu §35 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ) rozdělena na 2 části, přičemž ...
Poptávám generální úklid rodinného domu ve Zlíně
Poptávám generální úklid rodinného domu ve Zlíně, celková plocha k úklidu cca 140 m2, umytí oken.
Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Přerov a Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Přerov a Kroměříž včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.
Zajištění úklidových služeb RP Ostrava - okresy Šumperk a Jeseník
Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Šumperk a Jeseník včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.
Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Uherské Hradiště a Zlín
Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Uherské Hradiště a Zlín včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, ...
Údržba čistoty místních komunikací a ostatních ploch správního území městské části Brno-střed
Předmětem veřejné zakázky je uzavření SMLOUVY na provádění údržby čistoty místních komunikací a ostatních ploch správního území městské části Brno-střed – v lokalitě tzv. PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR. Vybraný dodavatel se zaváže dle podmínek stanovených ve SMLOUVĚ a v těchto Zadávacích podmínkách provádět pro zadavatele údržbu čistoty na vymezeném území ...
Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek rozdělena na 6 dílčích částí. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazena dodavatelům ...
Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům
Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům, 2 sochy o rozměrech 0,4 x 0,6 x 0,8 m.(kostel sv. Vavřince v Bystřici n.P.).
Maliarske a natieračské práce - Nemocnica Ružinov
Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice Ružinov, Bratislava - Ružinov podľa špecifikácie a podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
Úklidové služby pro FEKT
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy, na základě které vybraný účastník zabezpečí pravidelné úklidové služby v budovách užívaných Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií v areálu Technická. Jde o budovy Technická 8, 10, 12 a budovy Kolejní 7/9 (dále jen VZPPL) v Brně. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, ...
Upratovacie služby
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb v nasledujúcom rozsahu : 1. Pracovisko Jaslovské Bohunice - 63 objektov s celkovou dennou plochou určenou na upratovanie 38 560 m2, z toho 10 846 m2 v kontrolovanom pásme. 2. Pracovisko Mochovce 5 objektov s celkovou dennou plochou určenou na upratovanie 1 559 m2, z toho 828 m2 v ...
Komplexní servis prádla pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění Komplexního servisu prádla pro zadavatele jedním dodavatelem (dále též „poskytovatel“). Poskytovatel bude pro nemocnici provádět KSP, což je soubor služeb provedených poskytovatelem, jejichž výsledkem je čisté prádlo k použití ve zdravotnickém zařízení.
Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín
Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.
Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Ostrava a Karviná
Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Ostrava a Karviná včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.
Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Prostějov a Olomouc
Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Prostějov a Olomouc včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.
Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Opava a Bruntál
Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Opava a Bruntál včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.