Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín
Uchazeč může podat nabídku na každou část veřejné zakázky. Nabídky budou podávány samostatně - elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.Zadávací dokumentace je kompletně umístěna https://zakazky.mmdecin.cz/vz00000874. Nabídky budou podávány vždy ke konkrétní části veřejné zakázky. Jedná se o služby a s nimi spojené dodávky spočívající v ...
Zajištění úklidu v budovách Finančních úřadů v ČR v roce 2017
Zajištění úklidových prací v objektech finančních úřadů v ČR.
Letní a zimní údržba komunikací, čištění ploch veřejného prostranství, blokové čištění komunikací
Předmět plnění je zařazen do kategorie: CPV 90600000-3 - Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby, CPV 90610000-6 - Čištění a zametání ulic, CPV 90620000-9 - Odklízení sněhu, další předmět: CPV 45452000-0 - Vnější úklidové práce. Nadlimitní veřejná zakázka. Realizační smlouva s termínem plnění na dobu ...
Zajišťování servisních služeb pro zákazníky společnosti Českých drah, a.s.
Zajišťování nabídky a distribuce občerstvení ve vybraných vlacích zadavatele, udržování čistoty interiérů vozů během jízdy vlaku a zajišťování informačního a asistenčního servisu ve vybraných železničních stanicích. Standardizace a zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb zákazníkům zadavatele ve vozech 1. a 2. třídy vozové vybraných vlaků ...
Úklid nebytových prostor DKV Brno a DKV Olomouc
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Úklid nebytových prostor DKV Brno a DKV Olomouc“ je zajištění služby úklidu veřejných i neveřejných prostor provozních jednotek a provozních pracovišť zadavatele v souvislosti s provozováním železniční dopravy. Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na 3 části, přičemž účastník může podat nabídku na ...
Provádění úklidových prací v objektech Krajského ředitelství policie Zlínského kraje
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací v 30 objektech Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, a to v rozsahu a četnosti podle zadávací dokumentace a jednotlivých příloh.
Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu
Predmetom plnenia je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch objektov Národného onkologického ústavu, manipulácia s odpadom a ostatných požadovaných služieb, v zmysle stanovených štandardov verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je zabezpečenie prostriedkov pre výkon ...
Upratovacie a čistiace služby pre Sociálnu poisťovňu - Bratislava
Predmetom zákazky je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnych, v prevádzkových, v spoločných a v sociálnych priestoroch objektov verejného obstarávateľa, vrátane doplňovania hygienického materiálu do sociálnych zariadení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 týchto súťažných podkladov, ktoré sú ...
Provádění úklidových služeb pro objekty NK ČR
Předmět veřejné zakázky spočívá v pravidelném a mimořádném zajišťování a provádění úklidových prací ve vnitřních prostorech objektů Národní knihovny České republiky i na venkovních plochách nádvoří a související práce pro uživatele služeb Národní knihovny.
Komplexné upratovacie služby na FEI STU
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných upratovacích služieb na FEI STU. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov
Upratovanie v celom objekte Teologickej fakulty TU, Bratislava
zabezpečenie poskytovania upratovacích služieb v celom objekte Teologickej fakulty Trnavskej univerzity na 48 mesiacov od účinnosti zmluvy.
Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO v rozsahu a četnosti dle výkazů výměr včetně dodržování hygienického standardu u vnitřních úklidů - doplňování hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků.
Deratizácia verejných priestranstiev v MČ Bratislava-Petržalka
Deratizácia verejných priestranstiev situovaných v katastri Petržalka, ktoré boli zverené hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Úklidové služby v budovách Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
Zajištění veškerých úklidových prací a souvisejících činností ve všech budovách zadavatele, a to zejména provádění kompletního úklidu, zajištění dodávek souvisejících hygienických prostředků (zejména do zásobníků na hygienické předměty, mýdel, toaletních papírů, papírových ručníků aj.), mytí oken, žaluzií a fasád.
Úklidové služby pro objekty Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v rozsahu a četnosti dle zadávací dokumentace v objektech Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, včetně zajištění dodávky čisticích a hygienických prostředků. Jedná se jak o pravidelný - standardní úklid, tak o mimořádný úklid na základě požadavků a potřeb zadavatele.
Zajištění úklidových prací pro vybrané objekty Západočeské univerzity v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací a služeb hygienického servisu a s tím souvisejících služeb pro Zadavatele na vybraných objektech Západočeské univerzity v Plzni, bližší info v zadýávací dokumentaci.
Úklid běžných a čistých prostor v areálu STI VUT
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel zabezpečí pravidelné úklidové služby v budovách užívaných Středoevropským technologickým institutem VUT v Brně – CEITEC ( na ulici Purkyňova 123 v Brně. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí ...
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom zákazky sú pravidelné interiérové upratovacie a čistiace služby administratívnych, spoločných a sociálnych priestorov, ktoré pozostávajú najmä z vysávania, utierania prachu, umývania okien a sklenených plôch, vysýpania a vynášania odpadkových košov do určených kontajnerov, vysýpania a vynášania odpadu pochádzajúceho zo skartovacích ...
Poptáváme služby prádelny
Poptávám praní a sušení textilních návleků na nárazníky ,které u nás vyrábíme (návleky se vracejí zpět od zákazníků a potřebujeme je udržovat v čistotě). Množství 300ks týdně, požadujeme transport a značení v ceně. Děkuji
Poskytování úklidových služeb - Západní Čechy
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektech zadavatele v regionu Západní Čechy.
Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby
Poskytování služeb spočívajících v úklidech vnitřních a vnějších prostor, poskytování recepčních služeb a prádelenských služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Čechy
Poskytnutie upratovacích a čistiach služieb na obdobie 48 mesiacov
Komplexné služby upratovania, dezinfekcie a čistenia vnútorných priestorov zdravotníckeho zariadenia (centrálne operačné sály, lôžkové oddelenia, ambulancie a ostatné priestory v intervaloch určených verejným obstarávateľom vrátane čistiacich a dezinfekčných prostriedkov) v mieste sídla verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je ...
Provádění úklidových služeb objektu Ústředí VZP ČR, Orlická 2 a 4/2020, Praha 3
Provádění úklidových prací a jiných výkonů (včetně dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb) v objektu Orlická 2020/2 a 4, Praha 3.
Úklid CÚ pro Karlovarský kraj
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektu Celního úřadu pro Karlovarský kraj na adrese Karlovy Vary, Dubová 8. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky = 720 000 + 30% opce (dle § 100 odst.3 ZZVZ). Celkem 936 000,-Kč bez DPH.
Pranie, skladanie a žehlenie bielizne pre ubytovne BARMO vrátane dopravy
Predmetom zákazky je pranie, sušenie, žehlenie a skladanie bielizne pre ubytovne Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany v Bratislave, Trenčíne, Žiline a Martine.