Poptávám úklidové služby

Poptávám úklidové služby

Poptávám mytí oken. Jedná se o 8 velkých oken cca 2,20x 1,70.Do 20.12.Jižní strana. Děkuji za nabídku. S pozdravem Marie Zahradníková

Úklidové práce pro Městský úřad Říčany

Úklidové práce pro Městský úřad Říčany

Zajištění kompletních úklidových prací v majetku města Říčany

Upratovacie služby II

Upratovacie služby II

Upratovacie práce v škole.

Rámcová dohoda na praní prádla

Rámcová dohoda na praní prádla

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb praní prádla pro všechny součásti Mendelovy univerzity v Brně podle technických specifikací, které jsou součástí zadávací dokumentace. Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dobu 3 let. Ujednané rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných podmínek ...

Úklidové služby pro Moravské zemské muzeum

Úklidové služby pro Moravské zemské muzeum

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektů a prostor Moravského zemského muzea a přilehlých vnějších ploch. V rámci předmětu plnění je zadáván pravidelný a nepravidelný úklid v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO

Poskytování služeb spočívajících v úklidech vnitřních a vnějších prostor, poskytování recepčních služeb a prádelenských služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Morava.

Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR

Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády České republiky včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Úklid CÚ pro Plzeňský kraj

Úklid CÚ pro Plzeňský kraj

Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektu užívaném útvary Celního úřadu (dále i "CÚ") pro Plzeňský kraj a Generálního ředitelství cel na adrese Plzeň, Radobyčická 25 a Štefánikovo nám. 1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky = 480 000 + 30% opce (dle § 99 ZVZ). Celkem 624 000,-Kč bez DPH.

Poptávám mytí oken

Poptávám mytí oken

Poptávám mytí oken. Děkuji.

ON Mladá Boleslav - Úklidové služby

ON Mladá Boleslav - Úklidové služby

Předmětem veřejné zakázky je pravidlené zajišťování specializovaných úklidový služeb v budovách Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.

Zajištění služby v rámci projektu Čistá trojka

Zajištění služby v rámci projektu Čistá trojka

Předmětem veřejné zakázky je doplňkový úklid, odstranění a likvidace odpadů na území zadavatele včetně souvisejících dispečinkových služeb, služby správy facebookového profilu služby Čistá Trojka a marketingové podpory služby Čistá Trojka.

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s.

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Stodskou nemocnici, a.s., v rozsahu a četnosti dle Přílohy č. 1 ZD - Technická specifikace/cenová nabídka – úklid podlah včetně souvisejících úklidových prací (kategorií), Přílohy č. 2 ZD - Technická specifikace - související úklidové ...

Zajištění úklidových služeb v budovách Ministerstva kultury

Zajištění úklidových služeb v budovách Ministerstva kultury

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění řádného provádění úklidových služeb ve dvou objektech zadavatele a jejich okolí. Podrobný popis požadavků na úklidové práce, přesná specifikace smluvních prostor, které jsou předmětem úklidu, včetně výměr plochy k úklidu, jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy a jeho přílohách.

Upratovacie a čistiace služby

Upratovacie a čistiace služby

Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb v objektoch Strednej odbornej školy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

OS Prostějov - úklidové služby

OS Prostějov - úklidové služby

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování za úplatu pro objednatele na vlastní náklady a vlastními prostředky pravidelných úklidových a čisticích prací v místě provádění díla v rozsahu a četnosti specifikované ve smlouvě. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky spojené s prováděním dohodnutého díla, vč. prací a dodávek vyvolaných ...

Poptáváme úklid parkovišť v zimních měsících

Poptáváme úklid parkovišť v zimních měsících

Poptáváme úklid parkovišť P+R v zimních měsících v lokalitách Praha Letňany, Hostivař, Ládví. Další informace sdělím osobně. Zasílám pro informaci plochu parkovišť včetně chodníků, zeleně atd… Hostivař……cca 5000m2 Ládví…………cca 2100m2 Letňany…….cca 9000m2

Pranie a chemické čistenie, Bratislavský kraj

Pranie a chemické čistenie, Bratislavský kraj

Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia výstrojových súčiastok v rámci rezortu MO SR

Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu

Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu

Poptáváme úklidové práce do potravinářského provozu. Děkuji.

Environmentálne hygienické služby

Environmentálne hygienické služby

Environmentálne hygienické služby v budove Krajského súdu v Trenčíne.

Poptávám čištění peří a sýpkoviny u prošívané deky

Poptávám čištění peří a sýpkoviny u prošívané deky

Poptávám vyčištění peří a sýpkoviny u prošívané deky. Děkuji Macková P.

Špeciálne čistiace služby

Špeciálne čistiace služby

Predmetom zákazky sú špeciálne čistiace služby objektov a zariadení zadávateľa v nasledovnom rozsahu : výškové čistenie bez odmasťovania/ s odmasťovaním v kontrolovanom pásme a čistenie zariadení v kontrolovanom pásme z pevnej pracovnej plochy, špeciálne čistiace služby v kontrolovanom pásme s použitím špeciálnych ochranných pracovných pomôcok ...

Dodávka dezinfekčních prostředků

Dodávka dezinfekčních prostředků

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dezinfekčních prostředků určených pro profesionální použití ve zdravotnictví. Produkty musí být registrovány jako biocid, zdravotnický prostředek, léčivo, kosmetika. Všechny nabídnuté produkty musí mít minimálně virucidní účinnost, pokud není požadováno jinak a dále musí splňovat požadavky platné ...

Úklid a zimní údržba prostor železničních stanic

Úklid a zimní údržba prostor železničních stanic

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu a zimní údržby veřejných i neveřejných prostor železničních stanic sloužících k provozování železniční dopravy v majetku státu s právem hospodaření pro Zadavatele.

Úklid a čištění včetně souvisejícího dodání zboží pro resort Ministerstva pro místní rozvoj

Úklid a čištění včetně souvisejícího dodání zboží pro resort Ministerstva pro místní rozvoj

Předmětem plnění VZ je provádění úklidu a čištění budov zadavatele. Bližší popis požadavků zadavatele na úklidové práce i popis budov zadavatele včetně výměr plochy k úklidu obsahuje závazný návrh smlouvy na VZ. Závazné návrhy smluv na VZ spolu s přílohami těchto smluv jsou přílohou této zadávací dokumentace. Součástí úklidových prací budou i ...

Domov slunečnice Ostrava - úklidové služby

Domov slunečnice Ostrava - úklidové služby

Úklidové práce v prostorách provozovaných zadavatelem: společné prostory, pokoje klientů, šatny, jídelny, rehabilitace, ambulance - pravidelný a nepravidelný úklid. Smlouva na dobu neurčitou.

(záznamy 251/275 z 1600)  strana 11 / 64