Prevádzka cintorínov v meste Hlohohovec a m. č. Šulekovo do 30.06.2023
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb prevádzkovanie cintorínov v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona NR SR č. 398/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony o pohrebníctve, a to: služby na pohrebisku poskytované ...
Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin
Predmetom verejného obstarávanie je zabezpečiť zhotoviteľa na poskytovanie služieb spojených s údržbou cintorínov, jarnú a jesennú očista cintorínov a starostlivosť o technické zariadenia cintorínov, správu a údržbu domov smútku vrátane príprav obradných miestností a ďalších požiadaviek na základe požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet ...
Poptávám pohřební služby
Poptávám kremaci bez odřadu, květin atd. Prosím o cenu děkuji s pozdravem
Prevádzka pohrebísk v meste Považská Bystrica
Predmetom zákazky je komplexné prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v územnom obvode mesta Považská Bystrica, vrátane jeho integrovaných častí. Komplexným prevádzkovaním predmetu zákazky sa rozumie vykonávanie činností v súlade s platnými právnymi normami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Lučenec
Predmetom zákazky sú služby spojené s prevádzkovaním pohrebísk a domov smútku v meste Lučenec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Správa a údržba městského hřbitova
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení správy a údržby městského hřbitova, tj. provádění, resp. zajištění činností správy a údržby vymezených v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a za podmínek tam uvedených. Smlouva na veřejnou zakázku bude uzavřena pro období ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2025.
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko a späť
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné pracovisko súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len SLaPA pracovisko) a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu pre Bratislavský samosprávny kraj a preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia, ktorými sú ...
Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na hřbitovech na území města
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení správy, provozu, údržby hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na hřbitovech na území města Český Těšín.
Truhly a kríže
Predmetom zákazky je dodanie truhiel a krížov určených na pochovávanie zosnulých na základe objednávky vystavenej minimálne na 8 truhiel s dodaním do 14 dní od vystavenia objednávky počas 36 mesiacov podľa požiadavky verejného obstarávateľa a s výbavou podľa technickej špecifikácie. Drevené truhly budú lepené a spájané jon spojom. Drevené truhly ...
Pohřební služby, Německo
Vážení, můžete mi prosím poslat cenovou kalkulaci na kremaci. Měla by to být cenově výhodná rakev a příslušenství k pohřbu. Prosím, řekněte mi cenu za pohřbení v České republice na zelené louce. Sdělte mi prosím možnost vzít si urnu do Německa. Urna by měla být přivezena na pohřeb na jezeře (moři). Snad máte tuto možnost. Neměl by se konat ...
Onyx, mramor, Pákistán
Jsme největší výrobci přírodního onyxu, mramorového kamene pro pohřební kremace. Vyrábíme a vyvážíme z Pákistánu přírodní onyx, mramor, fosilní kremační kameny, urny, biologicky rozložitelné urny, pohřební urny, zahradní urny, hrnce na rostliny, kontejnery popelníky, urny pro domácí mazlíčky, pamětní vázy, jmenovky a pamětní značky a další. ...
Poptávám pohřební pásky
Poptávám pohřební pásky.
Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu v rámci okresu Rimavská Sobota. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch ...
Poptávám výrobu pomníku na dvojhrob
Poptávám výrobu pomníku na dvojhrob.
Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu v rámci okresu Rimavská Sobota. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch ...
Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu v rámci okresu Veľký Krtíš. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch k ...
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
PrePredmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") podľa rajonizácie v rámci Trnavského samosprávneho kraja a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu. Verejné obstarávanie je rozdelené na ...
Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní správy, provozu a údržby všech hřbitovů města Prostějova v letech 2017 -2024v souladu se zákonem č. 256/2011 Sb. o pohřebnictví.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") podľa rajonizácie v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu. Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatných 9 častí, pričom uchádzači ...
Poptávám úpravu hrobu
Poptávám úpravu hrobu na hřbitově v Holešově.
Poptávám zaměstnání v pohřební službě
Poptávám zaměstnání v pohřební službě. Okolí Brna, Znojma, prostě jižní Morava.
Poptávám zhotovení dvojhrobu
Poptávám cenovou nabídku na vyhotovení dvojhrobu. Jedná se o hrobové místo na novém hřbitově v Měříně (okr. Žďár nad Sázavou). V současné době se jedná o nové hrobové místo, bez základů. Velikost hrobového místa je 280 cm x 280 cm. Nabídku prosím, rozdělit na následující položky: • Vykopání a vyhotovení základu • Rám – materiál kámen žula ...
Urny, vázy, Pákistán
Vyrábíme a exportujeme pohřební, kremační urny, pamětní vázy a další předměty z onyxu, mramoru, fosilních kamenů a přírodní himalájské soli. Hledáme obchodní spolupráci. Navšivte naše webové stránky: http://easternstone.trustpass.alibaba.com Muhammad Afzal EASTERN STONE Tel: +92-21-34017515 Mobile: +92-0333 366 8860 (24 Hours) FAX : ...
Prevádzkovanie pohrebísk v meste Levice a MČ a údržba zelene na pohrebiskách v MČ
Predmetom zákazky je prevádzkovanie a údržba pohrebísk v meste Levice a jeho mestských častiach a údržba zelene na pohrebiskách v 4 mestských častiach mesta Levice. Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B.1 - Opis predmetu zákazky.
Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na území města Český Těšín
Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na území města Český Těšín, a to v rozsahu specifikovaném v technické specifikaci a smlouvě, která bude přílohou zadávací dokumentace.