Truhly a kríže

Truhly a kríže

Predmetom zákazky je dodanie truhiel a krížov určených na pochovávanie zosnulých na základe objednávky vystavenej minimálne na 8 truhiel s dodaním do 14 dní od vystavenia objednávky počas 36 mesiacov podľa požiadavky verejného obstarávateľa a s výbavou podľa technickej špecifikácie. Drevené truhly budú lepené a spájané jon spojom. Drevené truhly ...

Pohřební služby, Německo

Pohřební služby, Německo

Vážení, můžete mi prosím poslat cenovou kalkulaci na kremaci. Měla by to být cenově výhodná rakev a příslušenství k pohřbu. Prosím, řekněte mi cenu za pohřbení v České republice na zelené louce. Sdělte mi prosím možnost vzít si urnu do Německa. Urna by měla být přivezena na pohřeb na jezeře (moři). Snad máte tuto možnost. Neměl by se konat ...

Onyx, mramor, Pákistán

Onyx, mramor, Pákistán

Jsme největší výrobci přírodního onyxu, mramorového kamene pro pohřební kremace. Vyrábíme a vyvážíme z Pákistánu přírodní onyx, mramor, fosilní kremační kameny, urny, biologicky rozložitelné urny, pohřební urny, zahradní urny, hrnce na rostliny, kontejnery popelníky, urny pro domácí mazlíčky, pamětní vázy, jmenovky a pamětní značky a další. ...

Poptávám pohřební pásky

Poptávám pohřební pásky

Poptávám pohřební pásky.

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu v rámci okresu Rimavská Sobota. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch ...

Poptávám výrobu pomníku na dvojhrob

Poptávám výrobu pomníku na dvojhrob

Poptávám výrobu pomníku na dvojhrob.

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu v rámci okresu Rimavská Sobota. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch ...

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu v rámci okresu Veľký Krtíš. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch k ...

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

PrePredmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") podľa rajonizácie v rámci Trnavského samosprávneho kraja a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu. Verejné obstarávanie je rozdelené na ...

Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024

Správa a údržba hřbitovů města Prostějova 2017-2024

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní správy, provozu a údržby všech hřbitovů města Prostějova v letech 2017 -2024v souladu se zákonem č. 256/2011 Sb. o pohřebnictví.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") podľa rajonizácie v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu. Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatných 9 častí, pričom uchádzači ...

Poptávám úpravu hrobu

Poptávám úpravu hrobu

Poptávám úpravu hrobu na hřbitově v Holešově.

Poptávám zaměstnání v pohřební službě

Poptávám zaměstnání v pohřební službě

Poptávám zaměstnání v pohřební službě. Okolí Brna, Znojma, prostě jižní Morava.

Poptávám zhotovení dvojhrobu

Poptávám zhotovení dvojhrobu

Poptávám cenovou nabídku na vyhotovení dvojhrobu. Jedná se o hrobové místo na novém hřbitově v Měříně (okr. Žďár nad Sázavou). V současné době se jedná o nové hrobové místo, bez základů. Velikost hrobového místa je 280 cm x 280 cm. Nabídku prosím, rozdělit na následující položky: • Vykopání a vyhotovení základu • Rám – materiál kámen žula ...

Urny, vázy, Pákistán

Urny, vázy, Pákistán

Vyrábíme a exportujeme pohřební, kremační urny, pamětní vázy a další předměty z onyxu, mramoru, fosilních kamenů a přírodní himalájské soli. Hledáme obchodní spolupráci. Navšivte naše webové stránky: http://easternstone.trustpass.alibaba.com Muhammad Afzal EASTERN STONE Tel: +92-21-34017515 Mobile: +92-0333 366 8860 (24 Hours) FAX : ...

Prevádzkovanie pohrebísk v meste Levice a MČ a údržba zelene na pohrebiskách v MČ

Prevádzkovanie pohrebísk v meste Levice a MČ a údržba zelene na pohrebiskách v MČ

Predmetom zákazky je prevádzkovanie a údržba pohrebísk v meste Levice a jeho mestských častiach a údržba zelene na pohrebiskách v 4 mestských častiach mesta Levice. Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B.1 - Opis predmetu zákazky.

Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na území města Český Těšín

Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na území města Český Těšín

Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na území města Český Těšín, a to v rozsahu specifikovaném v technické specifikaci a smlouvě, která bude přílohou zadávací dokumentace.

Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach

Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach

Predmetom zákazky je komplexné prevádzkovanie pohrebisk a domov smútku v územnom obvode mesta Považská Bystrica, vrátane jeho integrovaných častí. Komplexným prevádzkovaním predmetu zákazky sa rozumie vykonávanie činností v súlade s platnými právnymi normami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Správa hřbitova - Cheb

Správa hřbitova - Cheb

Předmětem veřejné zakázky je provoz a správa veřejného pohřebiště města Cheb na ulici Karlovarská a na pozemkové parcele 199/3 o výměře 94 111 m2 v k.ú.: 651028 - Hradiště u Chebu. Pro účely správy chebského hřbitova, smutečních obřadů a vypravování pohřbů bude užívat budoucí správce budovu kaple na základě pachtovní smlouvy nemovitého majetku. ...

Prevádzka cintorínov Hlohovec a m. č. Šulekovo

Prevádzka cintorínov Hlohovec a m. č. Šulekovo

Prevádzkovanie cintorínov Hlohovec a m. č. Šulekovo

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") podľa rajonizácie v rámci Žilinského samosprávneho kraja a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu. Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatných 11 častí, pričom uchádzači ...

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") podľa rajonizácie v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu. Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatných 13 častí, pričom ...

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") podľa rajonizácie v rámci Košického samosprávneho kraja a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu. Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatných 7 častí, pričom uchádzači ...

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") podľa rajonizácie v rámci Prešovského samosprávneho kraja a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu. Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatných 13 častí, pričom uchádzači ...

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu

Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu. Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatných 13 častí, pričom uchádzači môžu ...

(záznamy 1/25 z 44)  strana 1 / 2