Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Levice
Preprava mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko objednávateľa, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska a)do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti ...
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Kežmarok
Preprava mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko objednávateľa, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska a)do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti ...
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Poprad
Preprava mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko objednávateľa, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska a)do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti ...
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Levoča
Preprava mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko objednávateľa, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska a)do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti ...
Prevádzka cintorínov v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo
Predmetom zákazky je prevádzkovanie pohrebiska (cintorína) a domu smútku v Hlohovci a m.č. Šulekovo - služby na pohrebisku poskytované pohrebným službám a nájomcom hrobových miest. Rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený v súťažných podkladoch.
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Michalovce
Preprava mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko objednávateľa, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska a)do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti ...
Zabezpečenie sociálneho pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre deti a dospelých
Predmetom zákazky je zabezpečenie sociálneho pohrebu a to od 01.03.2023 do 31.12.2026 na základe jednotlivých objednávok a v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa v stanovenom období.
Převoz zemřelých
Předmětem veřejné zakázky je zajištění převozů lidských pozůstatků a lidských ostatků z klinických pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) na Ústav klinické a molekulární patologie FNOL a Ústav soudního lékařství a medicínského práva FNOL .
Prevádzka a údržba pohrebísk v meste Levice a v mestských častiach
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie služieb na úseku prevádzky a údržby pohrebísk v meste Levice a to konkrétne: starý cintorín, nový cintorín, urnový háj a vojenský cintorín a prevádzky a údržby pohrebísk v mestských častiach Čankov, Kalinčiakovo, Malý Kiar a Horša.
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko súdneho lekárstva
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie prepravy mŕtveho tela z miesta úmrtia na lekárom nariadenú pitvu na príslušné pracovisko súdneho lekárstva a patologickej anatómie a späť na miesto úmrtia zomrelého alebo do miesta jeho pohrebu, ak toto miesto nie je vzdialenejšie ako miesto úmrtia alebo do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ak ...
Prevádzka cintorínov v meste Hlohohovec a m. č. Šulekovo do 30.06.2023
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb prevádzkovanie cintorínov v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona NR SR č. 398/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony o pohrebníctve, a to: služby na pohrebisku poskytované ...
Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin
Predmetom verejného obstarávanie je zabezpečiť zhotoviteľa na poskytovanie služieb spojených s údržbou cintorínov, jarnú a jesennú očista cintorínov a starostlivosť o technické zariadenia cintorínov, správu a údržbu domov smútku vrátane príprav obradných miestností a ďalších požiadaviek na základe požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet ...
Poptávám pohřební služby
Poptávám kremaci bez odřadu, květin atd. Prosím o cenu děkuji s pozdravem
Prevádzka pohrebísk v meste Považská Bystrica
Predmetom zákazky je komplexné prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v územnom obvode mesta Považská Bystrica, vrátane jeho integrovaných častí. Komplexným prevádzkovaním predmetu zákazky sa rozumie vykonávanie činností v súlade s platnými právnymi normami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Lučenec
Predmetom zákazky sú služby spojené s prevádzkovaním pohrebísk a domov smútku v meste Lučenec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Správa a údržba městského hřbitova
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení správy a údržby městského hřbitova, tj. provádění, resp. zajištění činností správy a údržby vymezených v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a za podmínek tam uvedených. Smlouva na veřejnou zakázku bude uzavřena pro období ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2025.
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko a späť
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné pracovisko súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len SLaPA pracovisko) a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu pre Bratislavský samosprávny kraj a preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia, ktorými sú ...
Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na hřbitovech na území města
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení správy, provozu, údržby hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na hřbitovech na území města Český Těšín.
Truhly a kríže
Predmetom zákazky je dodanie truhiel a krížov určených na pochovávanie zosnulých na základe objednávky vystavenej minimálne na 8 truhiel s dodaním do 14 dní od vystavenia objednávky počas 36 mesiacov podľa požiadavky verejného obstarávateľa a s výbavou podľa technickej špecifikácie. Drevené truhly budú lepené a spájané jon spojom. Drevené truhly ...
Pohřební služby, Německo
Vážení, můžete mi prosím poslat cenovou kalkulaci na kremaci. Měla by to být cenově výhodná rakev a příslušenství k pohřbu. Prosím, řekněte mi cenu za pohřbení v České republice na zelené louce. Sdělte mi prosím možnost vzít si urnu do Německa. Urna by měla být přivezena na pohřeb na jezeře (moři). Snad máte tuto možnost. Neměl by se konat ...
Onyx, mramor, Pákistán
Jsme největší výrobci přírodního onyxu, mramorového kamene pro pohřební kremace. Vyrábíme a vyvážíme z Pákistánu přírodní onyx, mramor, fosilní kremační kameny, urny, biologicky rozložitelné urny, pohřební urny, zahradní urny, hrnce na rostliny, kontejnery popelníky, urny pro domácí mazlíčky, pamětní vázy, jmenovky a pamětní značky a další. ...
Poptávám pohřební pásky
Poptávám pohřební pásky.
Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu v rámci okresu Rimavská Sobota. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch ...
Poptávám výrobu pomníku na dvojhrob
Poptávám výrobu pomníku na dvojhrob.
Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu v rámci okresu Rimavská Sobota. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch ...