Slovácké muzeum UH, p. o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy - dodávka expozic
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž expozic, AV techniky, osvětlení a interiérového nábytku v objektu památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen na 3 samostatné části ve smyslu § 35 a 101 ZZVZ. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
UMPRUM - Expozice skla a keramiky
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace expozice skla a keramiky v rámci projektu s názvem Revitalizace UMPRUM - Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu, reg. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706.
Dodatečné zařazení akce na podporu exportu na rok 2021 - Sial Kanada
Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánku), který zajistí stavbu a realizaci stánku Ministerstva zemědělství na mezinárodním veletrhu v zahraničí - SIAL Kanada v roce 2021 (Toronto, Kanada, 27. - 29.4.2021) zajištění výstavní plochy, zajištění technické realizace stánku (dle vlastního architektonického návrhu dodavatele), projekt, ...
Výstava Comenius (1592 - 1670): Jan Amos Komenský a jeho doba
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace výstavy Výstava Comenius (1592 - 1670): Jan Amos Komenský a jeho doba v Jízdárně Pražského hradu. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění a soupis dodávek a služeb (Příloha č. ...
Realizace expozice v rámci projektu Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum III.
Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic v rámci národní kulturní památky pobočky Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, Památníku J. A. Komenského. Nové expozice vytvoří prezentaci přibližující osobnost J. A. Komenského (jeho osobní i profesní život v období, kdy ve Fulneku působil jako duchovní Jednoty bratrské), jakož i dobu, v níž ...
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na šest částí: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky, část 2 - Audio, video a informační technika, část 3 - Speciální efekty část 4 - ...
Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů
Předmětem veřejné zakázky je vybudování expozic a výstavních prostor v objektu národní kulturní památky zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Vybudování expozic a výstavních prostor zahrnuje zejména dodávku a montáž svítidel, interiéru a expozičního nábytku (vitríny, podstavce, stěny, pódia..), AV technologie a rovněž i dodávku filmů, animací, ...
Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva: Expoziční část
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivních prvků expozic, které budou umístěny ve státním hradě Kunětická hora, včetně expozičního SW a renovace některých výstavních prvků (model hradu apod.), a taktéž pořízení fotografií.
Realizace výstavy Slavní skladatelé v Historické budově Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí realizaci výstavy „Slavní skladatelé “ ve druhém patře Historické budovy Národního muzea dle Projektové dokumentace.
Realizace technické části stálé expozice s tématem Dětské muzeum v Nové budově Národního muzea
Předmětem je výběr dodavatele, který zajistí realizaci technické části expozice s tématem "Dětské muzeum" ve 3. NP Nové budovy Národního muzea podle dokumentace, přiložené k zadávací dokumentaci.
Realizace stálé expozice s tématem Dějiny v Historické budově Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí realizaci expozice s tématem „Dějiny“ ve východním křídle 3. NP (m. č. 10.141-10.148) Historické budovy Národního muzea dle Projektové dokumentace.
Realizace výstavy Sluneční králové v Historické budově
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zajištění realizace výstavy „Sluneční králové“ v přízemí Historické budovy NM dle projektové dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky budou následující dodávky: a) Realizace prostorového řešení výstavy „Sluneční králové“ dle Projektové dokumentace: ? realizace a montáž stavební části ...
NKP SZ Vimperk - HZ Vimperk, Muzeum Vimperska - AV vybavení, grafika, produkce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění instalace a realizace expozice Muzea Vimperska, „Inspirující krajina, historie, lidé, umění a tradice Vimperska“, která je realizována dle projektové dokumentace zpracované Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. Bělehradská 199/70, Praha 2, IČO 45308616. Do zajištění ...
MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice část 1 Nábytek, vitríny
Předmětem veřejné zakázky je: • dodávka a montáž vybavení expozice včetně osvětlení vitrín do nové části hlavní budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (dále jako „MSB“) • dodávka a montáž vybavení do interiéru vstupních prostor ve stávající části hlavní budovy MSB. Podrobně je předmět zakázky specifikován v zadávacích podmínkách k ...
Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu - Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic v NKP Vlašský dvůr. Tato veřejná zakázka na realizaci a vybavení expozic je zadavatelem rozdělena a zadávána po částech.
Realizace expozice v rámci projektu - Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum II
Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic v rámci národní kulturní památky pobočky Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace – Památníku J. A. Komenského. Nedílnou součástí projektu expozice je provedení AV techniky, ozvučení a osvětlení, jež přispívají k atraktivitě expozice a doplnění atmosféry. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je ...
Collegium Bohemicum, o. p. s. – výstavba muzejní expozice Naši Němci
Předmětem zakázky je dodávka na míru vyhotoveného nábytku – výstavního fundusu, audio video prvků a veškerého vybavení, jejich instalace na místě plnění veřejné zakázky v souladu s projektovou dokumentací ve stupni DTPE pro provedení I. a II. části Expozice k dějinám Němců v českých zemích vypracované Projektil architekti s.r.o., IČ: 27118436 ...
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii
Předmětem veřejné zakázky je obnova národní kulturní památky (budova Winternitzových automatických mlýnů byla nařízením vlády ČR ze dne 28. května 2014 prohlášena za národní kulturní památku) včetně realizace inženýrských sítí. Jedná se o budování nových výstavních prostor, depozitářů a prostor pro práci s veřejností, sociálního a technického ...
Realizace expozic v rámci projektu - Muzeum automobilů TATRA
Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic včetně montáže a instalace dodávaného vybavení a s tím souvisejících prací pro Muzeum Novojičínska, příspěvkovou organizaci v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA“. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno ...
Realizace stálé přírodovědecké expozice s tématem Příroda a Evoluce v Historické budově
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí realizaci expozice s tématem „Příroda“ a „Evoluce“ v západním křídle 3. a 4. NP Historické budovy Národního muzea dle přiložené Projektové dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky: a) Realizace interiéru expozice s tématem „Příroda“ a „Evoluce“ dle Projektové ...
Realizace stálé expozice s tématem - Dějiny 20. století v Nové budově Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí realizaci expozice s tématem „Dějiny 20. století“ ve 4. a 5. NP Nové budovy Národního muzea dle přiložené Projektové dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky budou následující dodávky: a) Realizace interiéru expozice s tématem „Dějiny 20. století“ dle Projektové ...
Marketingová podpora – výstavní stánek pro veletrh Trako 2019
1. Zhotovení kompletního designového návrhu stánku a konkrétního ustavení exponátů, nábytku a kuchyňky. Návrh v 3D zpracování - z různých úhlů pohledu. Půdorys, pohled z čela 2. Příprava stánku a nábytku. Vše musí být vyrobeno v termínu nejpozději do 16. 9. 2019 3. Zajištění dopravy stánku z místa výrobního závodu dodavatele a dopravy exponátů ...
NKP SZ Vimperk - Horní zámek - Vybudování expozice muzea II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stálé muzejní expozice ve 2. NP a 3. NP v současné době rekonstruovaného objektu Horního zámku Vimperk, dle zpracované projektové dokumentace. Realizace stálé muzejní expozice zahrnuje - výstavbu výstavního fundusu, výrobu vitrín a skleněných prvků, rámů, paspart, instalačních pomůcek, instalaci ...
Prezentace Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí a v tuzemsku
Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva zemědělství na veletrzích nebo veletržních akcích v zahraničí a v tuzemsku v letech 2020 a 2021 - zajištění výstavní plochy, zajištění technické realizace stánku (dle vlastního architektonického návrhu dodavatele i dle návrhu stánku MZe), ...
Realizace stálé expozice s tématem - Dějiny 20. století, v Nové budově Národního muzea
Realizace interiéru expozice s tématem „Dějiny 20. století“ dle Projektové dokumentace: ? realizace stavební části interiéru, ? realizace elektroinstalace expozice, ? realizace vitrín vč. vnitřního osvětlení, ? realizace výstavního mobiliáře, ? realizace adjustačních prvků, ? instalace závěsného systému k zavěšení exponátů nad ...