Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2019-2020 - znovuvyhlášení

Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2019-2020 - znovuvyhlášení

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části. 1. část veřejné zakázky: NOVUMM 2. část veřejné zakázky: NOVUMM KET. Účastník může podat svou nabídku do obou částí nebo pouze do jedné části veřejné zakázky. Podrobná specifikace předmětu plnění v jednotlivých částech je uvedena níže, dále v bodě 6 a příloze č. 5 a č. 6 zadávací ...

Veľtrhy a výstavy

Veľtrhy a výstavy

Organizačne zabezpečiť a realizovať účasť MDV SR na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu (ďalej len veľtrhy/výstavy") realizovaných na základe rámcovej dohody a písomných objednávok. Jednotlivé veľtrhy/výstavy sa líšia rôznymi miestami konania a metrážou výstavnej plochy, konkrétne dvoma typmi 30 m2 a 60 m2.

Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury

Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury

Předmětem zakázky je zajištění realizace výstav, které jsou zaměřeny na propagaci sladkovodních ryb a prezentaci sladkovodní akvakultury pro širokou veřejnost, a to včetně zajištění doprovodného programu. Více informací viz Výzva.

Realizace stánků na zahraničních veletrzích v letech 2018 – 2019

Realizace stánků na zahraničních veletrzích v letech 2018 – 2019

Předmětem zakázky je dodávka služeb spojených s účastí ABO valve, s.r.o na zahraničních veletrzích. Jedná se o kompletní zajištění veletržních stánků na 3 zahraničních veletrzích včetně zhotovení projektu veletržních stánků, zhotovení grafického řešení a realizace grafiky, montáž a demontáž expozice, doprava stánků a exponátů do místa konání ...

Program polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně ZŠ na území hlavního města Prahy

Program polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně ZŠ na území hlavního města Prahy

Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je dodávka specializovaných služeb – vytvoření a realizace programu polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně základních škol na území Hlavního města Prahy, a to formou zážitkové expozice. Cílem je umožnit účast v expozici skupinám žáků v předpokládaném počtu 1500 (maximálně 1650) skupin z celého území ...

Realizace expozic v rámci stavby - Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska

Realizace expozic v rámci stavby - Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska

Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic včetně upevnění, montáže a instalace dodávaného vybavení a s tím souvisejících prací v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, na Hlavní třídě č. p. 115/15 a č. p. 114/13 v Českém Těšíně. Předmětem díla není restaurování sbírkových předmětů. Podrobné vymezení ...

Informační centrum města Jirkov - dodávka expozice

Informační centrum města Jirkov - dodávka expozice

Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace a dodávka stálé expozice a vybavení expozičního systému, která bude realizována v nově zrekonstruovaném objektu čp. 23, ul. Tyršova v Jirkově a to na základě tendrové projektové dokumentace zpracované firmou: Ivo Plass, se sídlem 17. listopadu 1287/II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 43175228, a ...

Zhotovení lesnické expozice v prostorách NZM Praha – III. zadání

Zhotovení lesnické expozice v prostorách NZM Praha – III. zadání

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení nové stálé muzejní lesnické expozice v prostorách Národního zemědělského muzea Praha, a to na základě projektové dokumentace zpracované společností Ars Fabrica, s.r.o. se sídlem Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4, IČO 26493225.

Prezentace ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2019

Prezentace ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2019

Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2019.

Prezentace ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v tuzemsku v roce 2019

Prezentace ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v tuzemsku v roce 2019

Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v tuzemsku v roce 2019.

Marketingová podpora – výstavní stánek pro veletrh InnoTrans 2018

Marketingová podpora – výstavní stánek pro veletrh InnoTrans 2018

1. Zhotovení kompletního designového návrhu stánku a konkrétního ustavení exponátů, nábytku a kuchyňky. Návrh v 3D zpracování - z různých úhlů pohledu. Půdorys, pohled z čela 2. Příprava stánku a nábytku. Vše musí být vyrobeno v termínu nejpozději do 7. 9. 2018 3. Zajištění dopravy stánku z místa výrobního závodu dodavatele a dopravy exponátů ze ...

Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu SIAL Paris 2018

Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu SIAL Paris 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu Sial Paris 2018 ve stánku o rozsahu 300 m2 na výstavišti v Paříži, formou ostrovní expozice o rozměrech 10x30 m a zajištění služeb potřebných pro provoz stánku dle podrobné specifikace uvedené v bodě 2.2.1 zadávací dokumentace.

Prezentace České republiky na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu

Prezentace České republiky na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu

Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění realizace oficiální expozice České republiky na celkem 17 vytipovaných domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu konaných v roce 2019-2022, a to včetně zajištění doprovodného programu.

Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu Země živitelka 2018

Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu Země živitelka 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu Země živitelka 2018 ve stánku o rozsahu 408m2 na výstavišti v Českých Budějovicích, formou ostrovní expozice o rozměrech 12x34 m2 a zajištění služeb potřebných pro provoz stánku dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2019-2020

Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2019-2020

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části. 1. část veřejné zakázky: NOVUMM 2. část veřejné zakázky: NOVUMM KET. Účastník může podat svou nabídku do obou částí nebo pouze do jedné části veřejné zakázky. Podrobná specifikace předmětu plnění v jednotlivých částech je uvedena níže, dále v bodě 6 a příloze č. 5 a č. 6 zadávací ...

Dům přírody Žďárských vrchů - Expozice

Dům přírody Žďárských vrchů - Expozice

Předmětem této veřejné zakázky je provedení realizace expozice pro návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy „Dům přírody Žďárských vrchů“ včetně dodávky audiovizuální technologie a služeb s tím spojených dle projektové dokumentace „Návštěvnické středisko Dům přírody Žďárských vrchů – Krátká č.p.2 a „Návštěvnické středisko Dům ...

Pořízení výstavního mobiliáře pro jubilejní výstavu a další výstavní projekty NZM

Pořízení výstavního mobiliáře pro jubilejní výstavu a další výstavní projekty NZM

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení výstavního mobiliáře spočívajícího v kompletní dodávce výstavních vitrín, a to: a) 30 kusů Modulové solitérní vitríny vč. osvětlení š. 700 x hl. 700 x v. 2000mm, b) 60 kusů Pultové vitríny vč. osvětlení š. 400 x hl. 400 x v. 2000mm (z toho výška poklopu 1200 mm), Předmětem dodávky je i instalace ...

Výstavní mobiliář a instalace výstavy - 100 let česko-slovenské koruny

Výstavní mobiliář a instalace výstavy - 100 let česko-slovenské koruny

Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka, instalace a následná deinstalace výstavního mobiliáře pro výstavu „100 let česko-slovenské koruny“, která bude pořádána v prostoru Císařské konírny Pražského hradu v termínu 31. ledna 2019 až 28. dubna 2019. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též zpracování dílenské dokumentace všech prvků, ...

Realizace zahraničních veletrhů společnosti B&Bartoni, spol. s r.o. v roce 2018

Realizace zahraničních veletrhů společnosti B&Bartoni, spol. s r.o. v roce 2018

Předmětem zakázky jsou komplexní služby spojené s účastí společnosti B&Bartoni, spol. s r.o. na zahraničních veletrzích v roce 2018. Jedná se konkrétně o zajištění rezervace, objednání a zaplacení výstavní plochy u organizátora veletrhu, grafický návrh a realizaci stánku, logistické zajištění a stavbu veletržního stánku, včetně zajištění dopravy ...

Realizátor pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

Realizátor pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude především vypracování projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a dalších dokladů nezbytných pro realizaci, provoz a odstranění pavilonu České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji, a to způsobem ...

Prezentace Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2018

Prezentace Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2018

Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků MZe na nově zařazených akcích na podporu exportu v roce 2018 - mezinárodních veletrzích a výstavách v Minsku, Honkongu a Havaně.

ARTURE Art & Nature - výstavy 2018 - 2020

ARTURE Art & Nature - výstavy 2018 - 2020

služby spojené s účastíl na 10 zahraničních výstavách v letech 2018 - 2020: montáž a demontáž stánku a exponátů vč. el. svítidel, doprava stánku a exponátů tam a zpět, vč. manipulace a balného

Komplexní realizace expozic kvalitních potravin v rámci tuzemských veletrhů

Komplexní realizace expozic kvalitních potravin v rámci tuzemských veletrhů

Předmětem zakázky je komplexní realizace výstavních expozic kvalitních potravin a zajištění služeb v rámci veletrhu Salima v Brně konaného ve dnech 27. 2. – 2. 3. 2018 a veletrhu TechAgro v Brně konaného ve dnech 8. 4. – 12. 4. 2018. Cílem prezentace je představit odborné i široké veřejnosti potraviny oceněné značkami kvality (KLASA, Regionální ...

Dodávka lineárních fixních panelových sestav pro historickou budovu UPM v Praze

Dodávka lineárních fixních panelových sestav pro historickou budovu UPM v Praze

Předmětem zadávacího řízení je dodávka lineárních fixních panelových sestav pro krátkodobé a stálé expozice ve výstavních sálech objektu historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Podrobné informace viz Zadávací dokumentace.

Veľtrhy a výstavy 2018

Veľtrhy a výstavy 2018

Organizačne zabezpečiť a realizovať účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu realizovaných na základe rámcovej dohody a písomných objednávok. Jednotlivé veľtrhy a výstavy sa okrem rôznych miest konania líšia hlavne plochou, na ktorú je naviazaný typ expozície a rozsahom požadovaných zabezpečovaných služieb.

(záznamy 1/25 z 1161)  strana 1 / 47