Realizace expozice v rámci projektu - Vybudování expozice Muzea Těšínska v Jablunkově
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nové expozice s názvem „Krajina“ umístěné v nejcennějším památkově chráněném domě v Jablunkově tzv. Knížecím domě. Expozice je zaměřena na důstojnější a širší prezentaci nejvýchodnější části ČR mimo jiné prostřednictvím zpřístupnění množství vzácných a jedinečných exponátů, vázaných k tomuto regionu, které ...
Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2021 - 2022
Účastník může podat svou nabídku do obou částí nebo pouze do jedné části veřejné zakázky. Podrobná specifikace předmětu plnění v jednotlivých částech je uvedena níže, dále v bodě 6 a příloze č. 5 a č. 6 zadávací dokumentace. V každé části veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva (rámcová dohoda) s max. 8 (slovy: osmi) účastníky na ...
Tvorba kulturní koncepce města České Budějovice na období 2023-2030
Předmětem zakázky je tvorba kulturní koncepce města České Budějovice na období 2023-2030 a podkladů pro kandidaturu města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury v roce 2028 a s tím souvisejících kroků, včetně realizace výzkumu- Dodavatele bude úzce spolupracovat s dozorovou organizací i výzkumnou agenturou, bude definovat cíle ...
Aktualizace a doplnění expozice Muzea nákladních automobilů TATRA o interaktivní prvky
Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace expozic Muzea Nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici s využitím zobrazovacích technologií rozšířené reality (AR) a videomappingu, zahrnující rovněž vývoj aplikace pro mobilní telefony, montáž a instalaci dodávaného vybavení a s tím související práce včetně technické podpory, v prostorách Muzea ...
Zajištění služeb v oblasti BESIP
Zajištění výstavního systému BESIP, poskytování odborných a propagačních služeb v rámci prevence bezpečnosti silničního provozu na dopravně bezpečnostních akcích, obsluhy otočného simulátoru a eventů ke kampani BESIP na nepřiměřenou rychlost.
Realizace interaktivních expozic POZOR HRANICE a Příběh domažlického pivovaru
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Realizace interaktivních expozic "POZOR HRANICE" a "Příběh domažlického pivovaru" v Kulturním centru - Pivovar Domažlice“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Sladký&Partners s. r. o., se sídlem Nad Šárkou 782/60, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 27439500, duben 6/2020, č. ...
Organizačné zabezpečenie, realizácia odborného a sprievodného programu a komplexná prevádzka
Predmetom zákazky je organizačné zabezpečenie, realizácia odborného a sprievodného programu a komplexná prevádzka slovenského pavilónu na EXPO Dubaj 2020 v období od 01.10. 2021 do 31.05. 2022. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 (opis predmetu zákazky) a v prílohe 1A (špecifikácia jednotlivých položiek opisu predmetu ...
Realizace expozice pro Památník národního písemnictví
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu expozice Památníku národního písemnictví v Praze do nově rekonstruované budovy. Projekt řeší výrobu a instalaci informační grafiky, součástí jsou atypicky řešený výstavní fundus, grafické plochy, dodávka instalace AV techniky včetně zajištění AV obsahů, ozvučení a osvětlení. V některých ...
Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace kovových regálů, vyhlídkové platformy a přehlídkového mola v rámci projektu s názvem Revitalizace UMPRUM - Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu, reg. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří ...
Realizace stálé expozice s tématem Dětské muzeum
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky realizačních částí stálé expozice „Dětské muzeum“ v prostoru Nové budovy Národního muzea (3. NP, m. č. 274, 206a, 212a, 214a) dle projektové dokumentace (příloha č. 3 a 6 zadávací dokumentace). Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: I) Část 1 - Realizace interiéru - realizace interiéru expozice; - ...
Trezor přírody Horní Lideč - Expozice
Předmětem díla je vytvoření nové expozice v prostoru objektu Trezoru přírody. Cílem expozice je zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Expozice má za úkol návštěvníkům srozumitelně a atraktivně přiblížit téma uchování a zhodnocení přírodního dědictví příhraničního území na ...
Slovácké muzeum UH, p. o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy - dodávka expozic
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž expozic, AV techniky, osvětlení a interiérového nábytku v objektu památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen na 3 samostatné části ve smyslu § 35 a 101 ZZVZ. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
UMPRUM - Expozice skla a keramiky
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace expozice skla a keramiky v rámci projektu s názvem Revitalizace UMPRUM - Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu, reg. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706.
Dodatečné zařazení akce na podporu exportu na rok 2021 - Sial Kanada
Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánku), který zajistí stavbu a realizaci stánku Ministerstva zemědělství na mezinárodním veletrhu v zahraničí - SIAL Kanada v roce 2021 (Toronto, Kanada, 27. - 29.4.2021) zajištění výstavní plochy, zajištění technické realizace stánku (dle vlastního architektonického návrhu dodavatele), projekt, ...
Výstava Comenius (1592 - 1670): Jan Amos Komenský a jeho doba
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace výstavy Výstava Comenius (1592 - 1670): Jan Amos Komenský a jeho doba v Jízdárně Pražského hradu. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění a soupis dodávek a služeb (Příloha č. ...
Realizace expozice v rámci projektu Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum III.
Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic v rámci národní kulturní památky pobočky Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, Památníku J. A. Komenského. Nové expozice vytvoří prezentaci přibližující osobnost J. A. Komenského (jeho osobní i profesní život v období, kdy ve Fulneku působil jako duchovní Jednoty bratrské), jakož i dobu, v níž ...
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na šest částí: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky, část 2 - Audio, video a informační technika, část 3 - Speciální efekty část 4 - ...
Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů
Předmětem veřejné zakázky je vybudování expozic a výstavních prostor v objektu národní kulturní památky zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Vybudování expozic a výstavních prostor zahrnuje zejména dodávku a montáž svítidel, interiéru a expozičního nábytku (vitríny, podstavce, stěny, pódia..), AV technologie a rovněž i dodávku filmů, animací, ...
Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva: Expoziční část
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivních prvků expozic, které budou umístěny ve státním hradě Kunětická hora, včetně expozičního SW a renovace některých výstavních prvků (model hradu apod.), a taktéž pořízení fotografií.
Realizace výstavy Slavní skladatelé v Historické budově Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí realizaci výstavy „Slavní skladatelé “ ve druhém patře Historické budovy Národního muzea dle Projektové dokumentace.
Realizace technické části stálé expozice s tématem Dětské muzeum v Nové budově Národního muzea
Předmětem je výběr dodavatele, který zajistí realizaci technické části expozice s tématem "Dětské muzeum" ve 3. NP Nové budovy Národního muzea podle dokumentace, přiložené k zadávací dokumentaci.
Realizace stálé expozice s tématem Dějiny v Historické budově Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí realizaci expozice s tématem „Dějiny“ ve východním křídle 3. NP (m. č. 10.141-10.148) Historické budovy Národního muzea dle Projektové dokumentace.
Realizace výstavy Sluneční králové v Historické budově
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zajištění realizace výstavy „Sluneční králové“ v přízemí Historické budovy NM dle projektové dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky budou následující dodávky: a) Realizace prostorového řešení výstavy „Sluneční králové“ dle Projektové dokumentace: ? realizace a montáž stavební části ...
NKP SZ Vimperk - HZ Vimperk, Muzeum Vimperska - AV vybavení, grafika, produkce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění instalace a realizace expozice Muzea Vimperska, „Inspirující krajina, historie, lidé, umění a tradice Vimperska“, která je realizována dle projektové dokumentace zpracované Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. Bělehradská 199/70, Praha 2, IČO 45308616. Do zajištění ...
MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice část 1 Nábytek, vitríny
Předmětem veřejné zakázky je: • dodávka a montáž vybavení expozice včetně osvětlení vitrín do nové části hlavní budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (dále jako „MSB“) • dodávka a montáž vybavení do interiéru vstupních prostor ve stávající části hlavní budovy MSB. Podrobně je předmět zakázky specifikován v zadávacích podmínkách k ...