Rámcová smlouva na dodávku reklamních a propagačních předmětů pro období r. 2015 - 2016
Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění plynulosti dodávek reklamních a propagačních předmětů nutných pro zajištění reklamy, propagace a publicity v rámci své vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké, kulturní, vydavatelské, sportovní činnosti a činnosti doplňkové a dále k zajištění reklamy, propagace a publicity ...
IOP II-VZ/2014/N/04 Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tvorby a tisku propagačních materiálů, zajištění a realizace mediální kampaně v období březen/duben 2015 – listopad 2015, a vytvoření internetových stránek a mobilní aplikace. Cílem je představit východní část České republiky jako místo, kde putoval Cyril a Metoděj. Dále je cílem představit Východní ...
Reklamné služby - zabezpečenie platenej plošnej inzercie
Predmetom zadávania zákazky je výber dodávateľa na poskytnutie služby - platenej plošnej inzercie, prostredníctvom ktorej bude mesto Prievidza informovať občanov o svojich aktivitách a prinášať im rôzne informácie o realizovaných a pripravovaných projektoch a svojej činnosti, šírené v regionálnych tlačených médiách. Informácie musia byť ...
IOP II-VZ/2014/N/04 Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tvorby a tisku propagačních materiálů, zajištění a realizace mediální kampaně v období březen/duben 2015 – listopad 2015, a vytvoření internetových stránek a mobilní aplikace. Cílem je představit východní část České republiky jako místo, kde putoval Cyril a Metoděj. Dále je cílem představit Východní ...
Zabezpečenie publicity a informovanosti v projekte Elektronizácia služieb mesta Košice
Predmetom zákazky je zabezpečenie publicity a informovanosti v projekte Elektronizácia služieb mesta Košice. Popis požadovaného minimálneho rozsahu služieb pre zabezpečene publicity a informovanosti v projekte Elektronizácia služieb mesta Košice zahŕňa položky predmetu zákazky: Reklamná veľkoplošná tabuľa vrátane montáže, Trvalá vysvetľujúca ...
Propagační předměty 005-2014
Propagační předměty dle aktuálních potřeb Zadavatele
Propagační předměty 010-2014
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka standardních propagačních předmětů pro Masarykovu univerzitu specifikovaných v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Publicita projektu - pamětní desky, billboardy
"Jedná se o dodávku pamětních desek a billbordů. Zakázka je členěna na 2 části.
VMZ-VZ/2014/N/03 Zajištění marketingové kampaně na období let 2014-2015 pro Východní Moravu III.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění mediální kampaně v období prosinec 2014 - červen 2015, jejímž cílem je představit Východní Moravu jako destinaci vhodnou pro zdravý životní styl. Předpokládaný počet kampaní: 1 celková mediální kampaň Východní Moravy rozdělena na zima 2014/2015 a léto 2015. Podrobný popis předmětu zakázky na profilu ...
Poptávám reklamní polep autoskla
Polep zadního skla, reklamou na Škoda Octavia Combi, včetně nalepení a výroby.
DNS na dodávky vybraných reklamních nebo propagačních materiálů pro UHK (DNS na propagaci -05-2014)
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky vybraných reklamních nebo propagačních materiálů definované CPV, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace, přičemž jednotlivé položky budou specifikovány ve veřejných zakázkách zadávaných na základě ...
Propagační předměty 002-2014
Propagační předměty dle aktuálních potřeb Zadavatele
Propagační předměty 001-2014
Propagační předměty dle aktuálních potřeb Zadavatele
Propagační předměty 008-2014
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka standardních propagačních předmětů pro Masarykovu univerzitu specifikovaných v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Poptáváme venkovní reklamu pro hotel
Poptávám venkovní reklamu, rozměry cca 4 x 2 m. Požadujeme navrhnout grafický návrh, materiál. Jedná se o hotel. Reklama je u cesty. Pod touto reklamou bude popisová cedule (fixem i na déšť) pro vypisování různých akcí ručně. Rozpočet do 40 tisíc. Uvítáme originální nápad.
Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 – 2020
Predmet zákazky Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 2020 Vypracovanie strategického dokumentu pozostávajúceho zo vzájomne súvisiacich a na seba nadväzujúcich častí. Časť A): 1. Analýzu súčasných podmienok rozvoja cestovného ruchu (CR) v NSK podľa jednotlivých foriem CR. 2. Stratégiu rozvoja CR na ...
Poptávám reklamní služby
Dobrý den, mam zájem o reklamní nápis ve 2 variantách (osvětlený a obyčejný) .Posílám orientační vzhled a rozměry. S pozdravem V. Kuzmyk
Dodávka informačních LED systémů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zobrazovacích informačních LED systémů určených pro sportovní akce organizované Českou basketbalovou federací, které budou využívány zejména ve sportovních halách v Praze a Pardubicích. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Štěměchy – kanalizace a ČOV II
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace vč. odboček pro domovní přípojky o délce cca 3 944 m a výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 300 EO. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Dále budou vykonávány inženýrské, projekční a jiné služby související s předmětem zakázky (zejména geodetické vytýčení a zaměření, dokumentace ...
Modulové výstavní vitríny pro Národní muzeum
Předmětem zakázky je dodávka modulových výstavních vitrín pro Novou budovu Národního muzea a pro Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.
Štěměchy – kanalizace a ČOV II
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace vč. odboček pro domovní přípojky o délce cca 3 944 m a výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 300 EO. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Dále budou vykonávány inženýrské, projekční a jiné služby související s předmětem zakázky (zejména geodetické vytýčení a zaměření, dokumentace ...
Dodávka Interiéru a orientačního systému pro projekt CARLA
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu interiérového vybavení a orientačního systému v budovách A, B1 a B2 v areálu Filozofické fakulty v Brně za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek. Předmětem veřejné zakázky je vybavení výše uvedených budov kancelářským, sedacím nábytkem a ostatním ...
Štěměchy – kanalizace a ČOV II
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace vč. odboček pro domovní přípojky o délce cca 3 944 m a výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 300 EO. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Dále budou vykonávány inženýrské, projekční a jiné služby související s předmětem zakázky (zejména geodetické vytýčení a zaměření, dokumentace ...
Produkčné zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít pre OPIS
Účelom zákazky je zabezpečiť produkčné činnosti komunikačných a informačných aktivít pre OPIS na základe víťazného návrhu v rámci súťaže návrhov Návrh na zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít pre OPIS v období rokov 2013 2015, čím sa začne fyzické napĺňanie tohto víťazného súťažného návrhu a jeho realizačná fáza, nad ktorou sa bude ...
Poptáváme reklamní služby
Dobrý den, dovoluji si Vás oslovit za naši firmu. Potřebovali bychom vyrobit a namontovat reklamní desku (plastovou) na fasádu , nebo jsme uvažovali i o plachtě. Poprosím o cenovou nabídku a jen stručně, co byste nám doporučili v případě, aby reklama vydržela, co nejdéle…. Asi to také bude hodně o ceně, takže prosím o cenovou nabídku ...