Propagační předměty 010-2014

Propagační předměty 010-2014

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka standardních propagačních předmětů pro Masarykovu univerzitu specifikovaných v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Publicita projektu - pamětní desky, billboardy

Publicita projektu - pamětní desky, billboardy

"Jedná se o dodávku pamětních desek a billbordů. Zakázka je členěna na 2 části.

VMZ-VZ/2014/N/03 Zajištění marketingové kampaně na období let 2014-2015 pro Východní Moravu III.

VMZ-VZ/2014/N/03 Zajištění marketingové kampaně na období let 2014-2015 pro Východní Moravu III.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění mediální kampaně v období prosinec 2014 - červen 2015, jejímž cílem je představit Východní Moravu jako destinaci vhodnou pro zdravý životní styl. Předpokládaný počet kampaní: 1 celková mediální kampaň Východní Moravy rozdělena na zima 2014/2015 a léto 2015. Podrobný popis předmětu zakázky na profilu ...

Poptávám reklamní polep autoskla

Poptávám reklamní polep autoskla

Polep zadního skla, reklamou na Škoda Octavia Combi, včetně nalepení a výroby.

DNS na dodávky vybraných reklamních nebo propagačních materiálů pro UHK (DNS na propagaci -05-2014)

DNS na dodávky vybraných reklamních nebo propagačních materiálů pro UHK (DNS na propagaci -05-2014)

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky vybraných reklamních nebo propagačních materiálů definované CPV, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace, přičemž jednotlivé položky budou specifikovány ve veřejných zakázkách zadávaných na základě ...

Propagační předměty 002-2014

Propagační předměty 002-2014

Propagační předměty dle aktuálních potřeb Zadavatele

Propagační předměty 001-2014

Propagační předměty 001-2014

Propagační předměty dle aktuálních potřeb Zadavatele

Propagační předměty 008-2014

Propagační předměty 008-2014

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka standardních propagačních předmětů pro Masarykovu univerzitu specifikovaných v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Poptáváme venkovní reklamu pro hotel

Poptáváme venkovní reklamu pro hotel

Poptávám venkovní reklamu, rozměry cca 4 x 2 m. Požadujeme navrhnout grafický návrh, materiál. Jedná se o hotel. Reklama je u cesty. Pod touto reklamou bude popisová cedule (fixem i na déšť) pro vypisování různých akcí ručně. Rozpočet do 40 tisíc. Uvítáme originální nápad.

Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 – 2020

Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 – 2020

Predmet zákazky Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 2020 Vypracovanie strategického dokumentu pozostávajúceho zo vzájomne súvisiacich a na seba nadväzujúcich častí. Časť A): 1. Analýzu súčasných podmienok rozvoja cestovného ruchu (CR) v NSK podľa jednotlivých foriem CR. 2. Stratégiu rozvoja CR na ...

Poptávám reklamní služby

Poptávám reklamní služby

Dobrý den, mam zájem o reklamní nápis ve 2 variantách (osvětlený a obyčejný) .Posílám orientační vzhled a rozměry. S pozdravem V. Kuzmyk

Dodávka informačních LED systémů

Dodávka informačních LED systémů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zobrazovacích informačních LED systémů určených pro sportovní akce organizované Českou basketbalovou federací, které budou využívány zejména ve sportovních halách v Praze a Pardubicích. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Štěměchy – kanalizace a ČOV II

Štěměchy – kanalizace a ČOV II

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace vč. odboček pro domovní přípojky o délce cca 3 944 m a výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 300 EO. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Dále budou vykonávány inženýrské, projekční a jiné služby související s předmětem zakázky (zejména geodetické vytýčení a zaměření, dokumentace ...

Modulové výstavní vitríny pro Národní muzeum

Modulové výstavní vitríny pro Národní muzeum

Předmětem zakázky je dodávka modulových výstavních vitrín pro Novou budovu Národního muzea a pro Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Štěměchy – kanalizace a ČOV II

Štěměchy – kanalizace a ČOV II

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace vč. odboček pro domovní přípojky o délce cca 3 944 m a výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 300 EO. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Dále budou vykonávány inženýrské, projekční a jiné služby související s předmětem zakázky (zejména geodetické vytýčení a zaměření, dokumentace ...

Dodávka Interiéru a orientačního systému pro projekt CARLA

Dodávka Interiéru a orientačního systému pro projekt CARLA

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu interiérového vybavení a orientačního systému v budovách A, B1 a B2 v areálu Filozofické fakulty v Brně za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek. Předmětem veřejné zakázky je vybavení výše uvedených budov kancelářským, sedacím nábytkem a ostatním ...

Štěměchy – kanalizace a ČOV II

Štěměchy – kanalizace a ČOV II

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace vč. odboček pro domovní přípojky o délce cca 3 944 m a výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 300 EO. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Dále budou vykonávány inženýrské, projekční a jiné služby související s předmětem zakázky (zejména geodetické vytýčení a zaměření, dokumentace ...

Produkčné zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít pre OPIS

Produkčné zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít pre OPIS

Účelom zákazky je zabezpečiť produkčné činnosti komunikačných a informačných aktivít pre OPIS na základe víťazného návrhu v rámci súťaže návrhov Návrh na zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít pre OPIS v období rokov 2013 2015, čím sa začne fyzické napĺňanie tohto víťazného súťažného návrhu a jeho realizačná fáza, nad ktorou sa bude ...

Poptáváme reklamní služby

Poptáváme reklamní služby

Dobrý den, dovoluji si Vás oslovit za naši firmu. Potřebovali bychom vyrobit a namontovat reklamní desku (plastovou) na fasádu , nebo jsme uvažovali i o plachtě. Poprosím o cenovou nabídku a jen stručně, co byste nám doporučili v případě, aby reklama vydržela, co nejdéle…. Asi to také bude hodně o ceně, takže prosím o cenovou nabídku ...

Výroba exteriérových infotabulí a infopanelů pro posílení návštěvnické infrastruktury

Výroba exteriérových infotabulí a infopanelů pro posílení návštěvnické infrastruktury

Výroba exteriérových infotabulí a infopanelů pro posílení návštěvnické infrastruktury. Jde o desky sendvičového typu, s jádrem s polyethylenu a hliníkovým plechem na povrchu, celková tloušťka 3mm, odolné vnějším vlivům - např. Dibond či jiné řešení s obdobnými vlastnostmi. Tabulky o rozměrech 300x300 mm (778 variant grafického zpracování v ...

Štěměchy – kanalizace a ČOV II

Štěměchy – kanalizace a ČOV II

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace vč. odboček pro domovní přípojky o délce cca 3 944 m a výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 300 EO. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Dále budou vykonávány inženýrské, projekční a jiné služby související s předmětem zakázky (zejména geodetické vytýčení a zaměření, dokumentace ...

Modulové výstavní vitríny pro Národní muzeum

Modulové výstavní vitríny pro Národní muzeum

Předmětem zakázky je dodávka modulových výstavních vitrín pro Novou budovu Národního muzea a pro Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Stavební úpravy ul. Gorkého v úseku ul. ČS armády – Jana Palacha a ul. Rožkova v úseku ul. Teplého

Stavební úpravy ul. Gorkého v úseku ul. ČS armády – Jana Palacha a ul. Rožkova v úseku ul. Teplého

Rekonstrukce stávajících ploch komunikací, parkovacích pásů a chodníku v ulici Gorkého a Rožkova včetně zastávek MHD v ulici Gorkého a přilehlé plochy před kulturním domem a veřejného osvětlení, dále bude doplněn městský mobiliář, zeleň výsadbou stromů a osázením mobilních květináčů. Předmětem díla je dále dodání a instalace velkoplošného ...

Štěměchy – kanalizace a ČOV II

Štěměchy – kanalizace a ČOV II

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace vč. odboček pro domovní přípojky o délce cca 3 944 m a výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 300 EO. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Dále budou vykonávány inženýrské, projekční a jiné služby související s předmětem zakázky (zejména geodetické vytýčení a zaměření, dokumentace ...

Stavební úpravy vnitrobloků  mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jiránkova

Stavební úpravy vnitrobloků mezi ul. Lexova, Josefa Ressla a Jiránkova

Provedení stavebních úprav vnitrobloků mezi ulicemi Lexova, Josefa Ressla a Jiránkova v Pardubicích. V rámci stavebních úprav dojde k úpravě stávajících komunikací a zpevněných ploch vč. vybudování parkovacích stání pro osobní automobily, chodníků, nové plochy pro kontejnery, odvodnění pomocí nových uličních vpustí, rekonstrukce stáv. dešťové ...

(záznamy 151/175 z 940)  strana 7 / 38