Nákup mediálního prostoru v tištěných médiích 2022-2023
Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v rámci pravidelných propagačních kampaní ZP MV ČR a nákup mediálního prostoru nepravidelného charakteru v tištěných médiích dle zadání ZP MV ČR, a to v kategoriích a formátech a způsobem blíže specifikovaným v zadávací dokumentaci. Tato veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ustanovením § ...
Zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smluv na služby ve smyslu ustanovení § 124 a násl. zákona, jejichž předmětem bude zajištění reklamních a propagačních služeb pro zadavatele spočívajících v prezentaci zadavatele v konkrétním sportovním prostředí a propagaci zadavatele v rámci kandidatury na Evropské hlavní město kultury.
Výběr reklamního prostoru pro prezentaci témat s přímou souvislostí s dopravou
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí reklamní prostor, a to v médiích a za podmínek stanovených ve Smlouvě, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace, a v reklamním plánu, který je přílohou č. 1 ke Smlouvě.
Nákup mediálneho priestoru v online médiách
Nákup mediálneho priestoru v online médiách ku kampani VŠZP na hlavné prepoisťovacie obdobie 2021 a na priebežnú komunikáciu VšZP počas roka 2021/2022. Onlinová kampaň (nákup mediálneho priestoru vo vydavateľstvách na web portáloch) je súčasťou mediamixu pripravovanej prepoisťovacej kampane VšZP a priebežnej komunikácie VšZP. Kampaň sa bude ...
Poptávám reklamní štít
Poptávám cenovou nabídku reklamního štítu - kazetový panel 2000x500x40mm v četně montážních kotev, samolepící grafiku a kolik by případně stála montáž. Grafiku zasílám v příloze. Děkuji.
Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2022-2025
Zadavatel v rámci své činnosti zajišťuje podporu a propagaci vinařství a vinohradnictví na území České republiky. Jeho činnost spočívá zejména v podpoře a propagaci prodeje vína a dalších produktů a ochraně označování vína podle zeměpisného původu. Do jeho aktivit spadá též informování veřejnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství stejně jako ...
Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2022/2025
Zadavatel v rámci své činnosti zajišťuje podporu a propagaci vinařství a vinohradnictví na území České republiky. Jeho činnost spočívá zejména v podpoře a propagaci prodeje vína a dalších produktů a ochraně označování vína podle zeměpisného původu. Do jeho aktivit spadá též informování veřejnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství stejně jako ...
Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2022/2025
Zadavatel v rámci své činnosti zajišťuje podporu a propagaci vinařství a vinohradnictví na území České republiky. Jeho činnost spočívá zejména v podpoře a propagaci prodeje vína a dalších produktů a ochraně označování vína podle zeměpisného původu. Do jeho aktivit spadá též informování veřejnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství stejně jako ...
Poptávám foto na polštář
Poptávám foto na polštář. Zajímala by mě cena a typ polštáře. Moc děkuji a přeji hezký den.
Nákup mediálního prostoru - Online, TV, Tisk a Rádio
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v nosičích reklamy, v rámci, něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci ...
Komunikační kampaň projektu Spolu v našem kraji
Předmětem veřejné zakázky je komunikační kampaň projektu „Spolu v našem kraji“ reg. č. projektu AMIF/22/04, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a Ministerstva vnitra České republiky.
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především tvorba mediálních plánů, printová produkce, nákup reklamy, administrace reklamních kampaní, zajištění monitoringu, tvorba kreativních výstupů jako doplňkové služby předchozích aktivit, dodávka propagačních předmětů jako doplňková služba ...
Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 3
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a zajištění vydávání příloh o přínosech projektů podpořených z fondů EU s celostátním dosahem. Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na dvě části ve smyslu § 35 ZZVZ, které jsou označeny jako část A a část B. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky.
Poptávám výrobu loga
Poptávám výrobu loga - délka cca 60cm, barva černá ideálně polystyrenové, výška cca 20cm, jaká je přibližná cena?
Poptávám polep výlohy v centru Brna
Hľadám firmu na polep výlohy v centru Brna v termínu max. budúci týždeň. Malé okno rozměr š 118, v 82, dohromady 4x 1. čisto čierny polep 2. Logo (neviem či je lepšie pre Vás originál čierny podklad alebo transparent) 3. a 4. Fotka jídla Menu polep venkovní š 105, v 228, dohromady 2x Menu do vnútra bistra š 230, v 120, stačí výtisk ...
Mediální nákup - Online kampaň na podporu značek kvality pro rok 2021
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2021 v online médiích ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2021 dle Mediaplánu pro online média, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Zajištění komplexní komunikační podpory, tvorba marketingové strategie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti externí komunikace Zadavatele, s cílem zajištění komplexní komunikační podpory, tvorby marketingové strategie a realizace komunikační kampaně pro výstavbu VRT.
Marketingová kampaň k projektu Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Marketingová kampaň k projektu Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie (ďalej len "predmet zákazky"). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Pořízení fotografií projektů podpořených z fondů EU 3
Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na tři části ve smyslu § 35 ZZVZ, které jsou označeny jako část A, část B a část C. Dodavatel může podat nabídku na jednu, dvě nebo všechny tři části veřejné zakázky. Pokud se v této zadávací dokumentaci nestanoví výslovně jinak, její ustanovení se uplatňují shodně pro všechny části veřejné zakázky. ...
Regionální kampaň IROP
Předmětem plnění veřejné zakázky je celkové zajištění služeb, které spočívají zejména v realizaci regionální propagace IROP, především prostřednictvím rozvoje, tvorby obsahu a on-line podpory microsite www.regionynasbavi.cz dle pokynů zadavatele a v souladu s manuály zadavatele, které jsou zveřejněné a volně přístupné na www.crr.cz; ...
Poptávám výrobu samolepek s logem
Rádi bychom u vás poptali/objednali samolepky s pryskyřicí – s logem PKS okna. Logo posílám v příloze. Technický popis také. Tyto samolepky lepíme na naše výrobky, tedy na okna – a to zvenku (aby bylo logo PKS okna vidět z ulice na okně). Proto je nutné použití „lepšího lepidla“. Stávající dodavatel samolepek používá lepidlo FTC ULTRA pro ...
Komunikační kampaň Ministerstva vnitra
Předmětem plnění tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je zajištění komunikační a mediální kampaně Ministerstva vnitra na základě zadavatelem stanoveného mediaplánu. Blíže bude uvedeno v zadávací dokumentaci.
Informační, didaktické a propagační předměty
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek informačních a propagačních předmětů pro program Erasmus+ a další programy administrované Domem zahraniční spolupráce a propagační předměty pro akce Českého předsednictví v Radě EU v resortu školství včetně zajištění jejich potisku.
Dynamický nákupní systém na reklamní předměty pro JMK 2021-2025
dodávky vybraných druhů reklamních předmětů s logem Jihomoravského kraje, popř. jinou grafikou požadovanou zadavatelem
Poptávám realizaci firemního loga na vůz
Poptávám realizaci loga firmy EKOSERVIS na novou dodávku MAN, 2x z boku, 1x zezedu, 2x malá na dveře. Jaká je cenová nabídka ? Děkuji, s pozdravem za EKOSERVIS Hájek Jaroslav