Komunikační kampaň operačního programu Praha - pól růstu ČR pro části Eventy
Předmětem jedné části plnění veřejné zakázky (část Eventy) je pořádání venkovních a vnitřních eventů Operačního programu Praha - pól růstu ČR, předmětem druhé části je evaluace realizovaných komunikačních aktivit (část Evaluace komunikačních aktivit).
Zajištění grafických a tiskových služeb a tvorby videospotů
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění grafických služeb, tiskařských služeb a tvorba videospotů.
Poptáváme dodavatele fotoobrazů
Hledáme dodavatele fotoobrazů. Rádi bychom požádali o cenovou nabídku. Zajímá nás hlavně tisk na plátno s napnutím na ztracený rám. Tisk na epson. Máme v plánu založit e-shop, kde si budou moc naši fanoušci zakoupit fotoobrazy z fotek, které fotíme v zahraničí. Kromě skvělé kvality (víme, že ji epson má!!) potřebujeme i odesílání rovnou k ...
Kampaň ke zvýšení povědomí o Ekoznačce EŠV/EŠS a Ekoznačce EU
Předmět Veřejné zakázky bude realizován na základě Smlouvy, která bude uzavřena s jediným účastníkem zadávacího řízení (dále jen „Účastník“), jakožto vybraným dodavatelem. Návrh Smlouvy včetně povinných náležitostí a příloh předloží Účastník zadávacího řízení.
Zajištění mediální kampaně pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení celostátní mediální kampaně CZ PRES 2022, jejímž cílem bude informovat širokou veřejnost o roli České republiky v EU, a s tím spojené předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.
Komunikační agentura pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžně poskytovaných jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele, které jsou zaměřené na vytvoření konceptu komunikační strategie zadavatele pro oblast offline a online komunikace, jejímž cílem je podpora a rozvoj dobrého jména společnosti a ...
Rámcová dohoda - Plánování médií propagační kampaně na podporu kvalitních potravin pro roky 2022-2025
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb mediálního plánování a souvisejících služeb, směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Zprostředkování a nákup reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích
Předmětem veřejné zakázky je zajištění, tvorba a správa reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích a Real Time Bidding (RTB) propagujících zadavatele s cílem posílení image České průmyslové zdravotní pojišťovny (dále jako ČPZP), informování o programech ČPZP a získání nových pojištěnců, včetně vytvoření grafických, ...
Poptávám výrobu vizitek
Poptávám výrobu vizitek, návrh bude níže. Byl bych rád kdybych se mohl dozvědět cenu za 100ks.
Reklamné predmety - pitný režim
Predmetom zákazky je dodanie reklamných predmetov (propagačné predmety a textilné výrobky) v súvislosti s podujatím EYOF Banská Bystrica 2022 - https://eyof2022.com/ vrátane súvisiacich služieb ako sú potlač, balenie, doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania. Zákazka sa delí na dve časti: Časť č. 1 - reklamné predmety_pitný ...
Správa reklamních online kampaní a zprostředkování dalších služeb digitální komunikace ZP MV ČR
Předmětem veřejné zakázky Správa reklamních online kampaní a zprostředkování dalších služeb digitální komunikace ZP MV ČR je zejména zajištění nákupu reklamního prostoru určeného k informování široké veřejnost (s akcentací žádoucí cílové skupiny) o možnosti změny zdravotní pojišťovny, o produktech, službách a výhodách pojištění u ZP MV ČR v rámci ...
Zajištění reklamních, kreativních, grafických a tiskových služeb a propagačních prostředků
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování reklamních, kreativních a grafických služeb, včetně příprav a realizací kampaní určených pro veškeré marketingové aktivity na podporu produktů nebo image VZP ČR. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě určených pro veškeré marketingové ...
Audiovizuální a grafická produkce pro Expozici historie města Zlína
Předmětem veřejné zakázky jsou služby, spočívající v zajištění audiovizuální a grafické produkce pro Expozici historie města Zlína, konající se v rámci 700 první písemné zmínky o městu Zlín (dále také „Dílo“), a to konkrétně: výroba autorského animovaného filmu do výstavní části „Imerse“ a dále výstavní grafiky a autorských ilustrací do výstavní ...
Tvorba, nastavení, správa a optimalizace digitálních reklamních kampaní a správa sociálních sítí
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění komplexního servisu pro sociální a online média, tvoření kampaní a příspěvků na sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter a další), spolupodílet se na komunikační strategii a zároveň poskytovat konzultační služby pro marketingové oddělení společnosti Výstaviště Praha, a.s.
Komunikační kampaň a následná propagace Návštěvnického centra ČNB - mediální část
Předmětem veřejné zakázky je realizace komunikační kampaně k otevření Návštěvnického centra ČNB, resp. její mediální části, a to v souladu s Mediálním plánem, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda - Propagační a informační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální, PR kampaně a poskytování realizačních služeb v oblasti podpory prodeje směřující ke komunikační podpoře soutěže Regionálních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Poptávám vyřezání loga do plechu
Poptávám cenovou nabídku vyřezání jednoduchého úzkého loga do nerezového plechu o velikosti 60x60 (cm).
Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky propagačních předmětů pro účely zadavatele.
Nákup mediálního prostoru v tištěných médiích 2022-2023
Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v rámci pravidelných propagačních kampaní ZP MV ČR a nákup mediálního prostoru nepravidelného charakteru v tištěných médiích dle zadání ZP MV ČR, a to v kategoriích a formátech a způsobem blíže specifikovaným v zadávací dokumentaci. Tato veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ustanovením § ...
Zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smluv na služby ve smyslu ustanovení § 124 a násl. zákona, jejichž předmětem bude zajištění reklamních a propagačních služeb pro zadavatele spočívajících v prezentaci zadavatele v konkrétním sportovním prostředí a propagaci zadavatele v rámci kandidatury na Evropské hlavní město kultury.
Výběr reklamního prostoru pro prezentaci témat s přímou souvislostí s dopravou
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí reklamní prostor, a to v médiích a za podmínek stanovených ve Smlouvě, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace, a v reklamním plánu, který je přílohou č. 1 ke Smlouvě.
Nákup mediálneho priestoru v online médiách
Nákup mediálneho priestoru v online médiách ku kampani VŠZP na hlavné prepoisťovacie obdobie 2021 a na priebežnú komunikáciu VšZP počas roka 2021/2022. Onlinová kampaň (nákup mediálneho priestoru vo vydavateľstvách na web portáloch) je súčasťou mediamixu pripravovanej prepoisťovacej kampane VšZP a priebežnej komunikácie VšZP. Kampaň sa bude ...
Poptávám reklamní štít
Poptávám cenovou nabídku reklamního štítu - kazetový panel 2000x500x40mm v četně montážních kotev, samolepící grafiku a kolik by případně stála montáž. Grafiku zasílám v příloze. Děkuji.
Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2022-2025
Zadavatel v rámci své činnosti zajišťuje podporu a propagaci vinařství a vinohradnictví na území České republiky. Jeho činnost spočívá zejména v podpoře a propagaci prodeje vína a dalších produktů a ochraně označování vína podle zeměpisného původu. Do jeho aktivit spadá též informování veřejnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství stejně jako ...
Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2022/2025
Zadavatel v rámci své činnosti zajišťuje podporu a propagaci vinařství a vinohradnictví na území České republiky. Jeho činnost spočívá zejména v podpoře a propagaci prodeje vína a dalších produktů a ochraně označování vína podle zeměpisného původu. Do jeho aktivit spadá též informování veřejnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství stejně jako ...