Nakopni své zdraví s čerstvou zeleninou a ovocem z EU
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění komunikační strategie a propagačních aktivit (včetně nákupu médií) pro zvýšení povědomí o důležitosti konzumace čerstvé zeleniny a ovoce z EU (rajčata, okurky, borůvky a jahody) ve vyvážené a zdravé stravě, dle níže uvedeného, a to po dobu 3 let.
Zajištění reklamních, grafických a audiovizuálních služeb
Předmětem veřejné zakázky je realizace reklamních, grafických a audiovizuálních služeb.
Dynamický nákupní systém na marketingové služby, reklamní kampaně a organizaci akcí
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou reklamní, propagační a marketingové činnosti Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací, včetně organizace akcí. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou následující služby rozdělené do kategorií ve smyslu § 138 odst. 1 ZZVZ: 1. MARKETING A REKLAMNÍ KAMPANĚ a 2. ORGANIZACE AKCÍ ...
Poptávám výrobu světelného nápisu
Poptávám výrobu světelného nápisu na provozovnu Poke and Bowl Ricany u Prahy. www.pokericany.cz
S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež
Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie predpokladaného počtu 75 podujatí určených pre deti a mládež, realizovaných v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), ktorý sa implementuje na SIEA (ďalej ako verejný obstarávateľ) na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného ...
Mediální kampaň se zaměřením na podporu whistleblowingu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění mediální kampaně specifikované v Příloze č. 1 zadávací dokumentace , tj. Smlouva o poskytování služeb zajištění mediální kampaně.
Reklama a propagace ZP MV ČR prostřednictvím sportovců v letech 2023 až 2024
Účelem plnění veřejné zakázky je zejména: 1. Využití (zveřejnění) podobizny, zvukového a obrazového záznamu, jména a příjmení dvou Sportovců na propagačních a reklamních materiálech ZP MV ČR, v rámci komunikace na vlastních sociálních sítích Zadavatele včetně sdílení příspěvků obou Sportovců a v rámci online marketingových aktivit, ATL a BTL ...
Služby reklamních agentur a tvorba audiovizuálních děl
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb reklamních agentur a tvorba audiovizuálních děl, včetně poskytnutí licence k jejich užití
Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu
Predmetom zákazky je Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu, a to: Časť a) - vypracovaný scenár vrátane základného storyboardu kľúčových momentov spotu (optnimálne 6) pre 1 hraný TV spot a 1 hraný videospot pre videoportály (modifikácia TV spotu) pre videoportály, - detailne ...
Technicko-organizačné zabezpečenie Festivalu ŠIŠKA 2022 – Zmena klímy
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie Festivalu ŠIŠKA 2022 - Zmena klímy.
Mediální nákup - Tisková a online kampaň na podporu značek kvality pro rok 2022
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastníci zadávacího řízení mohou své nabídky podávat do jedné nebo dvou částí. Předmětem plnění veřejné zakázky v první části je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2022 v tiskových médiích ve 4. čtvrtletí roku 2022 dle Mediaplánu pro tisková média, který je ...
Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 4
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a zajištění vydávání příloh o přínosech projektů podpořených z fondů EU v denících s celostátním dosahem. Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na dvě části ve smyslu § 35 ZZVZ, které jsou označeny jako část A a část B. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Pro každou z ...
Zabezpečenie návrhu stratégie a kreatívneho riešenia komunikačnej kampane
Predmetom zadávania zákazky je zabezpečenie návrhu stratégie a kreatívneho riešenia komunikačnej kampane Značka kvality a následné rozpracovanie kreatívneho návrhu pre rôzne komunikačné formáty v požadovaných komunikačných kanáloch, ako aj zabezpečenie výroby samotných komunikačných formátov pre stanovené komunikačné kanály v súlade s požiadavkami ...
Poptávám výrobu světelného banneru do výlohy
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o zaslání nabídky s cenou na světelný banner do výlohy. Fotografie jak by měl takový banner vypadat přikládám. Děkuji Vám předem za nabídku a přeji hezký den.
Kreativní agentura 2022-24
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování služeb kreativní reklamní agentury při rozvoji destinační značky VisitCzechRepublic, jejího kreativního a strategického vývoje, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci tvorby a kreativního a strategického řízení destinační značky.
Nákup reklamního prostoru OOH 2023-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění nákupu reklamního prostoru pro OOH (Out Of Home) reklamu dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů (TP) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, způsobu a místa dodání, zajištění tisku, distribuce, ...
Zajištění reklamních, grafických a audiovizuálních služeb
Předmětem veřejné zakázky je realizace reklamních, grafických a audiovizuálních služeb.
Zajištění chodu zahraničního zastoupení druhého stupně na Blízkém východě a v Izraeli
Předmětem veřejné zakázky je Zajištění chodu zahraničního zastoupení druhého stupně na Blízkém východě a v Izraeli na dobu 24 měsíců pro Českou centrálu cestovního ruchu - CzechTourism za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Marketingové a reklamné služby na propagáciu projektu Obnov dom
1. Predmetom zákazky je poskytnutie marketingových a reklamných služieb na propagáciu projektu Obnov dom v rámci Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poskytování reklamních a marketingových služeb na podporu očkování
Předmětem veřejné zakázky je poskytování reklamních a marketingových služeb na podporu očkování, zejména pakk podpoře očkování proti covid 19 a souvisejících témat. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na dvě samostatné části: 1)Strategie, koordinace, realizace a produkce 2) Plánování a nákup mediálního prostoru Předmětem zadavatelem ...
Roadshow
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - tvorba a implementácia prezentačnej kampane vo forme roadshow v rámci schváleného kreatívneho konceptu. Roadshow bude slúžiť na prezentáciu elektronického úradu občanom priamo v ich obci alebo meste. Podrobné informácie o predmete zákazky sú obsahom súťažných podkladov.
Služby marketingovej a reklamnej agentúry
Predmetom zákazky s názvom "Služby marketingovej a reklamnej agentúry" je kreatívne riešenie komplexných marketingových služieb vrátane zabezpečenia strategického poradenstva, audiovizuálnej alebo digitálnej produkcie spotov, tvorby kreatívnych konceptov a poskytnutie reklamných služieb v prostredí digitálnych médií vrátane kreatívnych návrhov, ...
Rámcová Dohoda na Nákup online médií 2
Předmětem veřejné zakázky je nákup a plánování mediálního on-line prostoru pro komunikační aktivity a kampaně zadavatele v oblasti fondů EU vůči rozličným cílovým skupinám s důrazem na širokou veřejnost. Podrobnější specifikace formátů je uvedena v Cenovém listě, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Konkrétní volba formátů bude upřesněna ...
Zabezpečenie nákupu a potlače propagačných predmetov OPII
Predmetom zákazky bude zabezpečenie propagačných predmetov označených logom EÚ a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 (ďalej iba OPII) s cieľom zvýšenia povedomia a všeobecnej informovanosti o OPII pre nielen odbornú, ale i širokú verejnosť. Predmetom zákazky je nákup a potlač 400 ks bielych keramických hrnčekov, 500ks ...
Poptávám výrobu bílých tašek s potiskem
Poptávám výrobu bílých tašek s růžovým potiskem: 1. Jen s písmenem A 2. Nebo s nápisem Avon 3. Nebo s nápisem Avon + telefonním číslem a e-mailem Jedná se o tři rozměry tašek Malé 20x30cm Střední 30x40cm Velké 40x50cm Velikosti tašek jsou přibližné, nebyl by problém velikost přizpůsobit vašim možnostem. Mohu poprosit o cenové nabídky? ...