Poptávám výrobu billboardu
Dobrý den, měl bych zájem o cenovou nabídku výroby billboardu, včetně montáže. V příloze zasílám jak by měl přibližně vypadat. Výška reklamní plochy v cca 5 metrové výšce a jedná se celkem o3 reklamní plochy.
Prenájom reklamných plôch a zabezpečenie tlače a distribúcie 2023
Zabezpečenie prenájmu plôch, tlače, distribúcie a inštalácie billboardových plagátov k náborovej kampani VŠZP na hlavné prepoisťovacie obdobie 2023.
Vytvorenie a výroba kreatívneho návrhu kampane proti domácemu násiliu
Predmetom zákazky je vytvorenie kreatívneho návrhu a výroba výstupov kreatívneho návrhu a vytvorenie komunikačného a mediálneho plánu v zmysle tohto opisu predmetu zákazky a zmluvy pre celoštátnu mediálnu kampaň. Podrobný opis predmetu zákazky je v Prílohe č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk.
Zabezpečenie informačných a prezentačno-propagačných služieb
Prezentačné, propagačné služby a informačné služby v destinácii Bratislava pre účely Bratislavskej organizácie cestovného ruchu/Bratislava Tourist Board (BTB). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Súťažných podkladoch.
Printová kampaň pre REACT EU
Predmetom zákazky je uverejnenie printovej inzercie v celoštátnych týždenníkoch a mesačníkoch vo formáte 1/1 strany, plnofarebné s grafickým vizuálom (grafický vizuál vo veľkosti 1/3 až 1/2 strany). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb (Špecifikácia predmetu zmluvy a jednotkové ceny).
Propagačné videá a brožúra pre projekt CES
Predmetom zákazky je vytvorenie produktov, ktorými je pre účely objednávky vytvorenie ideového zámeru a následne vytvorenie odsúhlaseného kreatívneho výstupu a dodanie na USB kľúči 2 ks propagačných videí a 1 ks brožúry (vzdelávací materiál) na zabezpečenie komunikačných a marketingových aktivít pre národný projekt Centrálny ekonomický systém. ...
Nákup mediálneho priestoru v online médiách
Nákup mediálneho priestoru v online médiách ku kampani VŠZP na hlavné prepoisťovacie obdobie 2023 a na priebežnú komunikáciu VšZP počas roka 2022/2023. Nákup mediálneho priestoru v online médiách je súčasťou mediamixu pripravovanej prepoisťovacej kampane VšZP a priebežnej komunikácie VšZP. Kampaň sa bude orientovať na retenciu poistencov počas ...
Reklamné predmety
Predmetom zákazky je zabezpečenie výroby a dodania reklamných predmetov na základe grafických návrhov verejného obstarávateľa
Nákup mediálnej kampane v online priestore vrátane tvorby online banerov
Predmetom zákazky je vytvorenie konceptu mediálnej kampane v online priestore, nákup samotného mediálneho online priestoru, nasadenie a správa kampane, ako aj kreatívna tvorba viacerých druhov online bannerov (grafika aj text) a ich umiestnenie v online priestore.
Športové reklamné a propagačné materiály 2023/2024
dodanie reklamných predmetov požadovaných NŠC v súvislosti s organizovaním podujatí počas roka 2023/2024. Počty a druhy reklamných predmetov sú uvedené v Prílohe č.1: Opis predmetu zákazky
Nákup mediálneho priestoru  v TV
Predmetom zadávaných zákaziek v rámci jednotlivých kategórií dynamického nákupného systému bude komplexné zabezpečenie mediálneho priestoru podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na území Slovenskej republiky, v krajinách Európskej únie a v mimoeurópskych krajinách. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená vo Výzvach na ...
Prenájom reklamných plôch
Prenájom celoslovensky situovaných reklamných bilboardových a citylightových plôch na obdobie 12 mesiacov vrátane tlače a výlepu plagátov podľa dodanej grafiky, výlep novej grafiky v štvrťročných intervaloch a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Propagačné predmety
Predmetom zákazky sú propagačné predmety Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
Rámcová dohoda - realizace projektu soutěže o značku Regionální potravina 2023-2024
Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2023 a 2024 v Středočeském a Jihočeském kraji, včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám. V rámci tohoto zadávacího řízení jde o opakované ...
Ambasádori
Zabezpečenie spolupráce s vybranými ambasádormi/mediálne známymi osobnosťami/hercami Aktívna spolupráca s reklamnou agentúrou objednávateľa a VšZP, a to najmä pri definovaní zabezpečenie dodania výstupov zo strany ambasádora. Bližšie informácie sú uvedené v zmluve.
Nakopni své zdraví s čerstvou zeleninou a ovocem z EU - opakovaná
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění komunikační strategie a propagačních aktivit (včetně nákupu médií) pro zvýšení povědomí o důležitosti konzumace čerstvé zeleniny a ovoce z EU (rajčata, okurky, borůvky a jahody) ve vyvážené a zdravé stravě, dle informací podrobněji uvedených v zadávací dokumentaci, a to po dobu 3 let.
EKOFILM 2023-2024
Předmětem veřejné zakázky je příprava, organizace a zabezpečení 49. a 50. ročníku MFF EKOFILM, který se koná již od roku 1974, a jehož tradičním pořadatelem je MŽP. Festival bude v předmětném období let 2023-2024 ve statutárním městě Brno v období mimo letní prázdniny (červenec, srpen) a zimní měsíce (prosinec, leden, únor). Hlavní část festivalu ...
Digitálne služby v oblasti marketingu na sociálnych sieťach a v automatizovaných platformách
Predmetom obstarávania a úlohou poskytovateľa je zabezpečovanie služieb nákupu a administrácie online reklamy v online prostredí, efektívne rozdeľovanie zvereného rozpočtu do online kampaní podľa stanovených cieľov a pokynov VšZP. Poskytovateľ zabezpečí pre VšZP služby nákupu a administrácie online reklamy v automatizovaných platformách Facebook, ...
Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře biopotravin a ekologického zemědělství na období 3 let od účinnosti Rámcové dohody.
PR služby
Zabezpečenie strategického public relations, corporate responsibility a internej komunikácie, strategickej podpory imidžu VšZP prostredníctvom soc. siete Linkedin a budovanie employer brandingu počas obdobia 24 mesiacov. Primárnym cieľom je podporovať pozitívny image VšZP, zastaviť odliv poistencov (retencia) a dosiahnuť priaznivý výsledný stav, ...
Poptávám potisk triček
Poptávám potisk bílého trička. Potisk se bude skládat ze slov Láska, Spravedlnost, Storno, Svoboda. Tato čtyři slova budou pod sebou v tomto pořadí, pokud mi tisk umožníte (bez čárek samozřejmě :)). Měla by začínat někde na hrudi a pokračovat směrem dolů. Děkuji.
Projekt Národné parky: Environmentálny vzdelávací časopis pre študentov a žiakov
Predmetom zákazky je (i) poskytnutie služieb súvisiacich s vytvorením a propagáciou environmentálneho vzdelávacieho časopisu pre študentov a žiakov, (ii) vytvorenie interaktívno-edukatívnej webstránky a (ii) kampaň na sociálnych sieťach v rámci projektu Projekt Národné parky (ďalej len "projekt") a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Časti B. ...
Poptávám svítící logo
Sháním svítící logo do vnitřních prostor provozovny. Zhruba 1 m dlouhý a 25 cm vysoký. Ideálně s blikajícím plamenem pokud je to možné. Logo by mělo být černo červené s plamenem uprostřed. odkaz na https://madhousecatering.cz/catering-do-firem/ . Děkuji S pozdravem Jan Šesták
Prezentace České republiky na zahraničních veletrzích cestovního ruchu v letech 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky pro Českou centrálu cestovního ruchu-CzechTourism je kompletní zajištění realizace oficiální expozice České republiky dle manuálu (Příloha č. 7 ZD) na celkem 14 vytipovaných zahraničních veletrzích cestovního ruchu konaných v letech 2023-2024 a doprovodného programu, za podmínek uvedených níže v ZD.
Služby reklamních agentur a tvorba audiovizuálních děl
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb reklamních agentur a tvorba audiovizuálních děl, včetně poskytnutí licence k jejich užití