Zajištění komplexní komunikační podpory, tvorba marketingové strategie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti externí komunikace Zadavatele, s cílem zajištění komplexní komunikační podpory, tvorby marketingové strategie a realizace komunikační kampaně pro výstavbu VRT.
Marketingová kampaň k projektu Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Marketingová kampaň k projektu Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie (ďalej len "predmet zákazky"). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Pořízení fotografií projektů podpořených z fondů EU 3
Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na tři části ve smyslu § 35 ZZVZ, které jsou označeny jako část A, část B a část C. Dodavatel může podat nabídku na jednu, dvě nebo všechny tři části veřejné zakázky. Pokud se v této zadávací dokumentaci nestanoví výslovně jinak, její ustanovení se uplatňují shodně pro všechny části veřejné zakázky. ...
Regionální kampaň IROP
Předmětem plnění veřejné zakázky je celkové zajištění služeb, které spočívají zejména v realizaci regionální propagace IROP, především prostřednictvím rozvoje, tvorby obsahu a on-line podpory microsite www.regionynasbavi.cz dle pokynů zadavatele a v souladu s manuály zadavatele, které jsou zveřejněné a volně přístupné na www.crr.cz; ...
Poptávám výrobu samolepek s logem
Rádi bychom u vás poptali/objednali samolepky s pryskyřicí – s logem PKS okna. Logo posílám v příloze. Technický popis také. Tyto samolepky lepíme na naše výrobky, tedy na okna – a to zvenku (aby bylo logo PKS okna vidět z ulice na okně). Proto je nutné použití „lepšího lepidla“. Stávající dodavatel samolepek používá lepidlo FTC ULTRA pro ...
Komunikační kampaň Ministerstva vnitra
Předmětem plnění tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je zajištění komunikační a mediální kampaně Ministerstva vnitra na základě zadavatelem stanoveného mediaplánu. Blíže bude uvedeno v zadávací dokumentaci.
Informační, didaktické a propagační předměty
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek informačních a propagačních předmětů pro program Erasmus+ a další programy administrované Domem zahraniční spolupráce a propagační předměty pro akce Českého předsednictví v Radě EU v resortu školství včetně zajištění jejich potisku.
Dynamický nákupní systém na reklamní předměty pro JMK 2021-2025
dodávky vybraných druhů reklamních předmětů s logem Jihomoravského kraje, popř. jinou grafikou požadovanou zadavatelem
Poptávám realizaci firemního loga na vůz
Poptávám realizaci loga firmy EKOSERVIS na novou dodávku MAN, 2x z boku, 1x zezedu, 2x malá na dveře. Jaká je cenová nabídka ? Děkuji, s pozdravem za EKOSERVIS Hájek Jaroslav
Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPII a OPĽZ
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, tvorba a distribúcia diela Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPII a OPĽZ. Zákazka je rozdelená na dve časti 1. Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPII a 2. Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPĽZ. Predmetom zákazky v každej časti zákazky je vypracovanie ...
Půda, jídlo, život - projekt na propagaci zemědělství a potravin
Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava koncepce a následná realizace multimediální propagační kampaně pro projekt s pracovním názvem „Půda, jídlo, život“ (dále jen „Projekt“). Cílem této kampaně bude propagace a vzdělávání v oblasti zemědělské prvovýroby, zpracování a distribuce kvalitních potravin ke spotřebitelské veřejnosti v České ...
Komunikační kampaň operačního programu Praha pól růstu ČR II. část
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komunikační kampaně Operačního programu Praha pól růstu ČR, (dále jen „OP PPR“).
Zajištění služeb v oblasti BESIP
Zajištění výstavního systému BESIP, poskytování odborných a propagačních služeb v rámci prevence bezpečnosti silničního provozu na dopravně bezpečnostních akcích, obsluhy otočného simulátoru a eventů ke kampani BESIP na nepřiměřenou rychlost.
Poptávám podsedáky s logem
Poptávám pěnové podsedáky, popř. s natištěním loga. Poprosila bych o případné vzorníky barev a cenovou nabídku. Jednalo by se o 30 kusů. Děkuji. S pozdravem Kateřina Mozgová.
Poptávám vyšití loga na trička
Poptávám výšivky loga Šumperk, Olomoucký kraj / logo na internetu/, návrh šachové tématiky a České vlajky na bílá trika s límečky velikosti XXL. Tato budou pro šachového reprezentanta. Prosím o zaslání návrhu. S pozdravem Vít Václav Valenta
Poptávám tabuli na dveře
Poptávám reklamní tabuli na dveře 40x70. Děkuji. S pozdravem Ludmila Žlábková
Reklamní kampaň Není zvěř jako zvěř 2021
Předmětem zakázky je zajištění reklamní kampaně Není zvěř jako zvěř 2021, přičemž kreativní koncept bude použit z kampaně Není zvěř jako zvěř 2019. Dále se bude jednat o projektové řízení kampaně, produkci, mediaplán a vyhodnocení kampaně.
Realizace kontaktních akcí projektu Ryba na talíř pro rok 2021
Více informací o veřejné zakázce "Realizace kontaktních akcí projektu Ryba na talíř pro rok 2021" naleznete ve Výzvě. Předmětem je realizace kontaktních akcí za účelem propagace sladkovodní akvakultury.
Dynamický nákupní systém na tiskoviny a propagační předměty Úřadu práce ČR
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky a služby v rozsahu blíže specifikovaném vždy v konkrétní dílčí veřejné zakázce. Předmětem plnění je zajištění grafických prací (tj. grafický návrh vč. zdrojových dat a fotografií), překlady, jazykové korektury, sazba, předtisková příprava a výroba tiskovin a výroba a ...
Zajištění propagačních předmětů
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní dodávka propagačních (reklamních) předmětů dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, případně umístění základních logotypů zadavatele na propagační (reklamní) předměty ...
Prevence antibiotické rezistence
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, realizace a vyhodnocení účinnosti informační kampaně s cílem zvýšit povědomí o užívání antibiotik a o důsledcích nesprávného užívání antibiotik. Cílem kampaně bude lepší informovanost a porozumění otázce racionálního užívání antibiotik a důsledků nesprávného užívání antibiotik ve společnosti. Mezi další ...
Dynamický nákupní systém Zajištění mediálního prostoru
Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na komplexní zajištění nákupu mediálního prostoru dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních ...
Dynamický nákupní systém na nákup kampaní pro realizaci marketingu a propagace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění reklamního prostoru pro mediální aktivity. podrobněji viz zadávací dokumentace "ZD".
Nákup mediálního prostoru na internetu a v tisku
Předmětem veřejné zakázky je plánování, realizace a nákup mediálního prostoru pro mediální kampaň v online a tištěných médiích k propagaci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) dle technické specifikace zadavatele. Předmětem plnění při nákupu mediálního prostoru je spolupráce s mediální agenturou, která na základě ...
Poptávám potisk trička
Poptávám potisk jednoho pánského trička, velikost 3XL. Logo " Kaplička Hrabětice" bych zaslala v pdf. Za jak dlouho by bylo k vyzvednutí?