Prenájom reklamných plôch
Prenájom celoslovensky situovaných reklamných bilboardových a citylightových plôch na obdobie 12 mesiacov vrátane tlače a výlepu plagátov podľa dodanej grafiky, výlep novej grafiky v štvrťročných intervaloch a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Propagačné predmety
Predmetom zákazky sú propagačné predmety Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
Rámcová dohoda - realizace projektu soutěže o značku Regionální potravina 2023-2024
Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2023 a 2024 v Středočeském a Jihočeském kraji, včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám. V rámci tohoto zadávacího řízení jde o opakované ...
Ambasádori
Zabezpečenie spolupráce s vybranými ambasádormi/mediálne známymi osobnosťami/hercami Aktívna spolupráca s reklamnou agentúrou objednávateľa a VšZP, a to najmä pri definovaní zabezpečenie dodania výstupov zo strany ambasádora. Bližšie informácie sú uvedené v zmluve.
Nakopni své zdraví s čerstvou zeleninou a ovocem z EU - opakovaná
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění komunikační strategie a propagačních aktivit (včetně nákupu médií) pro zvýšení povědomí o důležitosti konzumace čerstvé zeleniny a ovoce z EU (rajčata, okurky, borůvky a jahody) ve vyvážené a zdravé stravě, dle informací podrobněji uvedených v zadávací dokumentaci, a to po dobu 3 let.
EKOFILM 2023-2024
Předmětem veřejné zakázky je příprava, organizace a zabezpečení 49. a 50. ročníku MFF EKOFILM, který se koná již od roku 1974, a jehož tradičním pořadatelem je MŽP. Festival bude v předmětném období let 2023-2024 ve statutárním městě Brno v období mimo letní prázdniny (červenec, srpen) a zimní měsíce (prosinec, leden, únor). Hlavní část festivalu ...
Digitálne služby v oblasti marketingu na sociálnych sieťach a v automatizovaných platformách
Predmetom obstarávania a úlohou poskytovateľa je zabezpečovanie služieb nákupu a administrácie online reklamy v online prostredí, efektívne rozdeľovanie zvereného rozpočtu do online kampaní podľa stanovených cieľov a pokynov VšZP. Poskytovateľ zabezpečí pre VšZP služby nákupu a administrácie online reklamy v automatizovaných platformách Facebook, ...
Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře biopotravin a ekologického zemědělství na období 3 let od účinnosti Rámcové dohody.
PR služby
Zabezpečenie strategického public relations, corporate responsibility a internej komunikácie, strategickej podpory imidžu VšZP prostredníctvom soc. siete Linkedin a budovanie employer brandingu počas obdobia 24 mesiacov. Primárnym cieľom je podporovať pozitívny image VšZP, zastaviť odliv poistencov (retencia) a dosiahnuť priaznivý výsledný stav, ...
Poptávám potisk triček
Poptávám potisk bílého trička. Potisk se bude skládat ze slov Láska, Spravedlnost, Storno, Svoboda. Tato čtyři slova budou pod sebou v tomto pořadí, pokud mi tisk umožníte (bez čárek samozřejmě :)). Měla by začínat někde na hrudi a pokračovat směrem dolů. Děkuji.
Projekt Národné parky: Environmentálny vzdelávací časopis pre študentov a žiakov
Predmetom zákazky je (i) poskytnutie služieb súvisiacich s vytvorením a propagáciou environmentálneho vzdelávacieho časopisu pre študentov a žiakov, (ii) vytvorenie interaktívno-edukatívnej webstránky a (ii) kampaň na sociálnych sieťach v rámci projektu Projekt Národné parky (ďalej len "projekt") a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Časti B. ...
Poptávám svítící logo
Sháním svítící logo do vnitřních prostor provozovny. Zhruba 1 m dlouhý a 25 cm vysoký. Ideálně s blikajícím plamenem pokud je to možné. Logo by mělo být černo červené s plamenem uprostřed. odkaz na https://madhousecatering.cz/catering-do-firem/ . Děkuji S pozdravem Jan Šesták
Prezentace České republiky na zahraničních veletrzích cestovního ruchu v letech 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky pro Českou centrálu cestovního ruchu-CzechTourism je kompletní zajištění realizace oficiální expozice České republiky dle manuálu (Příloha č. 7 ZD) na celkem 14 vytipovaných zahraničních veletrzích cestovního ruchu konaných v letech 2023-2024 a doprovodného programu, za podmínek uvedených níže v ZD.
Služby reklamních agentur a tvorba audiovizuálních děl
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb reklamních agentur a tvorba audiovizuálních děl, včetně poskytnutí licence k jejich užití
Plánování, nákup a realizace reklamních kampaní v mediálním prostoru
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu 4 let s maximálně 3 poskytovateli předmětných služeb, kterými je zejména, nikoliv však výlučně strategické dlouhodobé plánování nákupu médií (print, online, rádio, OOH, TV, kino), detailní mediální plánování, zajištění mediálního nákupu a jeho optimalizace, zajištění post buy analýz po ...
Zajištění dodavatele reklamních předmětů a poskytovatele tiskařských služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění propagačních a reklamních předměty s potiskem, provozních tiskopisů, informačních, propagačních a reklamních materiálů.
Rámcová dohoda - realizace projektu soutěže o značku Regionální potravina 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2023 a 2024 v jednotlivých krajích České republiky (vyjma kraje Hlavní město Praha) včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám.
Nakopni své zdraví s čerstvou zeleninou a ovocem z EU
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění komunikační strategie a propagačních aktivit (včetně nákupu médií) pro zvýšení povědomí o důležitosti konzumace čerstvé zeleniny a ovoce z EU (rajčata, okurky, borůvky a jahody) ve vyvážené a zdravé stravě, dle níže uvedeného, a to po dobu 3 let.
Zajištění reklamních, grafických a audiovizuálních služeb
Předmětem veřejné zakázky je realizace reklamních, grafických a audiovizuálních služeb.
Dynamický nákupní systém na marketingové služby, reklamní kampaně a organizaci akcí
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou reklamní, propagační a marketingové činnosti Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací, včetně organizace akcí. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou následující služby rozdělené do kategorií ve smyslu § 138 odst. 1 ZZVZ: 1. MARKETING A REKLAMNÍ KAMPANĚ a 2. ORGANIZACE AKCÍ ...
Poptávám výrobu světelného nápisu
Poptávám výrobu světelného nápisu na provozovnu Poke and Bowl Ricany u Prahy. www.pokericany.cz
S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež
Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie predpokladaného počtu 75 podujatí určených pre deti a mládež, realizovaných v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), ktorý sa implementuje na SIEA (ďalej ako verejný obstarávateľ) na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného ...
Mediální kampaň se zaměřením na podporu whistleblowingu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění mediální kampaně specifikované v Příloze č. 1 zadávací dokumentace , tj. Smlouva o poskytování služeb zajištění mediální kampaně.
Reklama a propagace ZP MV ČR prostřednictvím sportovců v letech 2023 až 2024
Účelem plnění veřejné zakázky je zejména: 1. Využití (zveřejnění) podobizny, zvukového a obrazového záznamu, jména a příjmení dvou Sportovců na propagačních a reklamních materiálech ZP MV ČR, v rámci komunikace na vlastních sociálních sítích Zadavatele včetně sdílení příspěvků obou Sportovců a v rámci online marketingových aktivit, ATL a BTL ...
Služby reklamních agentur a tvorba audiovizuálních děl
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb reklamních agentur a tvorba audiovizuálních děl, včetně poskytnutí licence k jejich užití