Rámcová Dohoda na Nákup online médií 2
Předmětem veřejné zakázky je nákup a plánování mediálního on-line prostoru pro komunikační aktivity a kampaně zadavatele v oblasti fondů EU vůči rozličným cílovým skupinám s důrazem na širokou veřejnost. Podrobnější specifikace formátů je uvedena v Cenovém listě, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Konkrétní volba formátů bude upřesněna ...
Zabezpečenie nákupu a potlače propagačných predmetov OPII
Predmetom zákazky bude zabezpečenie propagačných predmetov označených logom EÚ a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 (ďalej iba OPII) s cieľom zvýšenia povedomia a všeobecnej informovanosti o OPII pre nielen odbornú, ale i širokú verejnosť. Predmetom zákazky je nákup a potlač 400 ks bielych keramických hrnčekov, 500ks ...
Poptávám výrobu bílých tašek s potiskem
Poptávám výrobu bílých tašek s růžovým potiskem: 1. Jen s písmenem A 2. Nebo s nápisem Avon 3. Nebo s nápisem Avon + telefonním číslem a e-mailem Jedná se o tři rozměry tašek Malé 20x30cm Střední 30x40cm Velké 40x50cm Velikosti tašek jsou přibližné, nebyl by problém velikost přizpůsobit vašim možnostem. Mohu poprosit o cenové nabídky? ...
PR/Mediální agentura
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění reklamy a propagace (mimo fyzický tisk (polepy na výlohy), Pražských náplavek (dále také NPL), Aquacentra Šutka, bazénu Strahov, správa sociálních sítí a webové prezentace. Propagace NPL se týká zejména náplavek na Rašínově a Hořejším nábřeží (dále jen RH a HN). Ostatní pražské náplavky (Alšovo, ...
Dynamický nákupní systém pro reklamní předměty 2022 - 2025
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky reklamních předmětů pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. DNS je rozdělen na tři kategorie, které se liší předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, které zadavatel plánuje v DNS zadávat. Kategorie A: Standardní reklamní předměty Kategorie B: Reklamní ...
Rámcová dohoda na zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci na 24 měsíců
Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody se třemi (3) dodavateli na zajišťování nákupu mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci. Zadavatel v souladu s § 132 odst. 3 ZZVZ uvádí, že veřejná zakázka na základě Rámcové dohody bude uzavřená postupem s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody (§ 132 odst. 2 písm. a) ...
Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru a mediálních služeb
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na pořizování mediálního prostoru pro komunikační aktivity a kampaně a nákup souvisejících mediálních služeb. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného dynamického nákupního systému pak bude nákup a zajištění poskytnutí mediálního prostoru pro ...
Zajištění kampaně Žijeme jídlem 2022
Předmětem veřejné zakázky je příprava koncepce a následná realizace multimediální propagační kampaně zaměřené na přenos informací o významu péče o přírodní zdroje (půda, voda, ovzduší, aj.) ve vazbě na potraviny, které jsou nezbytné k zajištění života lidí. Cílem této kampaně tedy bude propagace a vzdělávání v oblasti vnímání chovu hospodářských ...
Zajištění tiskových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě určených pro veškeré marketingové aktivity pro VZP ČR (publikace, letáky, brožury, plakáty aj.) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dynamický nákupní systém na nákup propagačních předmětů pro potřeby MMR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů, včetně zajištění potisku, polepu, gravírování, výšivky nebo ražby. Spolu s nákupem propagačních předmětů mohou být v jednotlivých zakázkách zadávaných v DNS požadovány další související služby, a to např. služby v oblasti grafického designu a tisku.
Koncepční kreativní práce
Předmětem veřejné zakázky je tvorba reklamních výstupů - tj. zejména příprava a grafické ztvárnění tiskových, elektronických a audiovizuálních podkladů, včetně jejich textového a grafického zpracování a dále také komplexní příprava kampaní, a to v souladu s aktuálními potřebami zadavatele.
Mediálna propagácia kraja
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb pre platenú inzerciu, pozostávajúcu z grafických vizuálov, PR článkov, resp. kombinácie oboch spomenutých. Prostredníctvom daného obsahu bude Žilinský samosprávny kraj informovať občanov kraja o svojich aktivitách, prinášať informácie o realizovaných a pripravovaných projektoch ako i svojej ...
Zajištění propagačních předmětů
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávku propagačních (reklamních) předmětů dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, případně umístění základních logotypů zadavatele na propagační (reklamní) předměty grafikem ...
Zajištění služeb hostesingové agentury pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb hostesingové agentury, tj. zajištění hostesek a promotérů v požadovaném počtu a za stanovených podmínek dále v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách, a to pro vybrané akce konané v rámci předsednictví ČR v Radě EU, zejména v centrálních konferenčních prostorech, na jednání vlády ČR s konferencí ...
Zajištění mediální kampaně pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 - Část 2
Předmětem veřejné zakázky je zajištění mediálního prostoru pro potřeby realizace komunikační, marketingové a PR kampaně (dále jen „mediální kampaň“) k předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie v roce 2022 (dále jen „CZ PRES 2022“), jejímž cílem bude informovat širokou veřejnost o roli České republiky v EU, a s tím spojeném předsednictví ...
Zajištění mediální kampaně pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 část 1
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení celostátní mediální kampaně CZ PRES 2022, jejímž cílem bude informovat širokou veřejnost o roli České republiky v EU, a s tím spojené předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.
Reklamní předměty k propagaci Ústeckého kraje
Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů k propagaci Ústeckého kraje v období 2022 - 2024. Účelem této veřejné zakázky je výběr jediného dodavatele (dále jen „Vybraný dodavatel") ve smyslu § 131 zákona pro uzavření Rámcové dohody (dále jen „RD“) pro každou část veřejné zakázky, a to pro období od data nabytí účinnosti RD do 31. 12. 2024. ...
Zajištění propagačních předmětů v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění propagačních předmětů pro akce konané v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v druhé polovině roku 2022. Tyto propagační předměty budou využity jakožto nástroj prezentace nejen samotného předsednictví, ale i s cílem zajistit pozitivní propagaci České republiky v zahraničí. Všechny propagační předměty ...
Komunikační kampaň operačního programu Praha - pól růstu ČR pro části Eventy
Předmětem jedné části plnění veřejné zakázky (část Eventy) je pořádání venkovních a vnitřních eventů Operačního programu Praha - pól růstu ČR, předmětem druhé části je evaluace realizovaných komunikačních aktivit (část Evaluace komunikačních aktivit).
Zajištění grafických a tiskových služeb a tvorby videospotů
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění grafických služeb, tiskařských služeb a tvorba videospotů.
Poptáváme dodavatele fotoobrazů
Hledáme dodavatele fotoobrazů. Rádi bychom požádali o cenovou nabídku. Zajímá nás hlavně tisk na plátno s napnutím na ztracený rám. Tisk na epson. Máme v plánu založit e-shop, kde si budou moc naši fanoušci zakoupit fotoobrazy z fotek, které fotíme v zahraničí. Kromě skvělé kvality (víme, že ji epson má!!) potřebujeme i odesílání rovnou k ...
Kampaň ke zvýšení povědomí o Ekoznačce EŠV/EŠS a Ekoznačce EU
Předmět Veřejné zakázky bude realizován na základě Smlouvy, která bude uzavřena s jediným účastníkem zadávacího řízení (dále jen „Účastník“), jakožto vybraným dodavatelem. Návrh Smlouvy včetně povinných náležitostí a příloh předloží Účastník zadávacího řízení.
Zajištění mediální kampaně pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení celostátní mediální kampaně CZ PRES 2022, jejímž cílem bude informovat širokou veřejnost o roli České republiky v EU, a s tím spojené předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.
Komunikační agentura pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžně poskytovaných jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele, které jsou zaměřené na vytvoření konceptu komunikační strategie zadavatele pro oblast offline a online komunikace, jejímž cílem je podpora a rozvoj dobrého jména společnosti a ...
Rámcová dohoda - Plánování médií propagační kampaně na podporu kvalitních potravin pro roky 2022-2025
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb mediálního plánování a souvisejících služeb, směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.