DNS na dodávky vybraných reklamních nebo propagačních materiálů pro UHK (DNS na propagaci -06-2014)
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky vybraných reklamních nebo propagačních materiálů definované CPV, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace, přičemž jednotlivé položky budou specifikovány ve veřejných zakázkách zadávaných na základě ...
Nákup mediálního prostoru v polské televizi III
Předmětem veřejné zakázky je nákup vysílacích časů a realizace vysílání jednoho 30 - ti sekundového turisticky zaměřeného propagačního spotu Královéhradeckého kraje na televizní/ch stanici/ích s celostátní působností v Polské republice.
Nákup mediálního prostoru v síti českých multikin
Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v síti českých multikin, a to pro 2 propagační spoty, konkrétně pro 1 spot se zimní tematikou určený do multikin (délka 30 sek., počet opakování: 14 promítacích dnů), 1 spot s nezimní tematikou určený do multikin (délka 30 sek., počet opakování: 21 promítacích dnů).
Nákup mediálního prostoru v české a polské televizi
Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálného času v českém celoplošném televizním vysílání pro 1 propagační spot Královéhradeckého kraje a nákup vysílacího času v polském televizním vysílání pro 1 propagační spot Královéhradeckého kraje.
Dodávka včetně instalace expozice Návštěvnického střediska ve Vrchlabí
Jedná se o dodávku a tvorbu technického scénáře expozice, instalace expozice Návštěvnického střediska ve Vrchlabí. Zadavatel veřejné zakázky implementuje rozsáhlý projekt, jehož hlavním cílem je prostřednictvím nové expozice v rekonstruovaném historickém objektu významně přispět k sebereflexi člověka v jeho vztahu k přírodě, jeho postavení v ...
Dodávka a montáž  vybavení expozic, pracovišť muzea a venkovní plochy
Předmětem zakázky je dodávka a montáž vnitřního vybavení a instalace expozic Muzea krajky ve Vamberku, tj. vybavení výstavních expozic muzea, vybavení pracovišť muzea a vybavení vnější expozice.
Dodávka včetně instalace expozice Návštěvnického střediska ve Vrchlabí
Jedná se o dodávku a tvorbu technického scénáře expozice, instalace expozice Návštěvnického střediska ve Vrchlabí. Zadavatel veřejné zakázky implementuje rozsáhlý projekt, jehož hlavním cílem je prostřednictvím nové expozice v rekonstruovaném historickém objektu významně přispět k sebereflexi člověka v jeho vztahu k přírodě, jeho postavení v ...
Dodávka včetně instalace expozice Návštěvnického střediska ve Vrchlabí
Jedná se o dodávku a tvorbu technického scénáře expozice, instalace expozice Návštěvnického střediska ve Vrchlabí. Zadavatel veřejné zakázky implementuje rozsáhlý projekt, jehož hlavním cílem je prostřednictvím nové expozice v rekonstruovaném historickém objektu významně přispět k sebereflexi člověka v jeho vztahu k přírodě, jeho postavení v ...
Návrh  mediaplánu a nákup mediálního prostoru
Předmětem veřejné zakázky je návrh mediaplánu a nákup promítacích časů v síti/sítích českých multikin a nákup vysílacích časů v české a polské televizi s celostátní působností, a to pro 4 propagační spoty, konkrétně pro 1 spot se zimní tematikou určený do multikin (délka 30 sek., počet opakování: 14 promítacích dnů), 1 spot s letní tematikou ...
Dodávka a montáž vnitřního vybavení
Předmětem zadání je komplexní rekonstrukce interiéru chráněné kulturní památky Muzea krajky ve Vamberku, tj. dodávka a montáž expozic muzea, vč. instalace nových expozic. Na tuto rekonstrukci – tj. nové vnitřní vybavení, vč. jeho instalace je zpracována podrobná prováděcí dokumentace. V rámci tohoto zadání bude dodáno kompletní vnitřní vybavení ...
Dodávka a montáž vnitřního vybavení
Předmětem zadání je komplexní rekonstrukce interiéru chráněné kulturní památky Muzea krajky ve Vamberku, tj. dodávka a montáž expozic muzea, vč. instalace nových expozic. Na tuto rekonstrukci – tj. nové vnitřní vybavení, vč. jeho instalace je zpracována podrobná prováděcí dokumentace. V rámci tohoto zadání bude dodáno kompletní vnitřní vybavení ...
Návrh mediaplánu a nákup mediálního prostoru
Předmětem veřejné zakázky je návrh mediaplánu a nákup promítacích časů v síti/sítích českých multikin a nákup vysílacích časů v české a polské televizi s celostátní působností, a to pro 4 propagační spoty, konkrétně pro 1 spot se zimní tematikou určený do multikin (délka 30 sek., počet opakování: 14 promítacích dnů), 1 spot s letní tematikou ...
Dodávka a montáž vnitřního vybavení
Předmětem zadání je komplexní rekonstrukce interiéru chráněné kulturní památky Muzea krajky ve Vamberku, tj. dodávka a montáž expozic muzea, vč. instalace nových expozic. Na tuto rekonstrukci – tj. nové vnitřní vybavení, vč. jeho instalace je zpracována podrobná prováděcí dokumentace. V rámci tohoto zadání bude dodáno kompletní vnitřní vybavení ...
Zpracování technického scénáře expozice Návštěvnického střediska
Jedná se o zpracování technického scénáře, včetně prováděcí projektové dokumentace interiéru¨- expozice, modelů a audiovizuální techniky.
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti BESIP a dopravní výchovy,Královéhradecký kraj
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Královéhradeckém. Vymezení předmětu plnění zakázky je detailně specifikováno v části druhé Zadávací dokumentace.
Marketingová kampaň a podpora destinace OHP - 1. část
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 tematické části. Obsah první části představuje vytvoření komunikační strategie (komunikační mix značky a produktů, organizační struktura, strategie spolupráce s partnery)a navazujících marketingových aktivit (propagační materiály, reklamní předměty, PR kampaň atd.). Obsah druhé částí představuje komplexní ...
Marketingová kampaň a podpora destinace OHP - 1. část
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 tematické části. Obsah první části představuje vytvoření komunikační strategie (komunikační mix značky a produktů, organizační struktura, strategie spolupráce s partnery) a navazujících marketingových aktivit (propagační materiály, reklamní předměty, PR kampaň atd.). Obsah druhé částí představuje komplexní ...
Síť regionálních koordinátorů - Hradec Králové
Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí komplexní koordinátorské činnosti v Královéhradeckém kraji na zajištění tří klíčových aktivit (pilířů) projektu, viz http://ipn.msmt.cz: 1) motivační aktivity 2) komunikace vědy 3) podpora výuky.
Projektové řízení
první částí je zajištění dotačního managementu projektu, druhou částí je zajištění projektového řízení projektu
Marketingová kampaň a podpora destinace OHP - 1. část (realizace)
Veřejná zakázka je rozdělena na tři tematické celky. Prvním celkem je vytvoření komunikační strategie, která je rozdělena na organizační, komunikační (s partnery), monitorovací a motivační strategii. Druhá část zakázky se bezprostředně týká webové prezentace regionu - požaduje se analýza stávajících prezentací regionu, zřízení datového skladu, ...
Marketingová kampaň a podpora destinace OHP - 1.část (realizace projektu)
Předmětem veřejné zakázky je Podpora destinačního řízení zahrnující vytvoření komunikační strategie a motivační strategie OHP, dále vytvoření informačního portálu OHP a jeho nadstaveb zahrnující vytvoření informačního portálu OHP,vytvoření nadstaveb informačního portálu OHP a rozvoj sítě turistických infor.center a poskytování informací pro ...
Poptáváme poradenství pro dotaci z EU
Popis poptávky: Poptávám poradenskou činnost v rámci přípravy projektu a žádosti o dotaci Eko-energie III. Dotaci budeme žádat na snížení energetické náročnosti a zvýšení úspor ve spotřebě energií ve výrobní hale. Místo: TSS Třebechovice pod Orebem, Královehradecký kraj Podmínkou je platba za poskytnuté služby po úspěšném získání ...