Komunikační kampaň na pokračování propagace destinační značky Brnotruestory pro období 2020 – 2021
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování komplexních služeb při rozvoji destinační značky města Brna – Brnotruestory, jejího kreativního a strategického vývoje, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci tvorby a kreativního a strategického řízení destinační značky města Brna. Podrobnosti ...
Regulace dopravy ve městě Brně – realizace aktivit v rámci komunikační kampaně
Předmětem veřejné zakázky je zajištění PR (vztah s veřejností) a marketingových služeb a sestavení komunikační strategie ve spolupráci se zadavatelem pro pokračující projekt rezidentního parkování a dalších aktivit v oblasti regulace dopravy, zejména tvorba grafických výstupů, správa webového portálu, správa sociálních sítí, tvorba informační ...
Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2020 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na území Jihomoravského kraje, v období ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však od 01.01.2020, do 31.12.2022, v návaznosti na dosud realizované části plnění tohoto projektu.
Propagace a podpora kulturních aktivit v Německu, Rakousku a Švýcarsku
Předmětem veřejné zakázky „Propagace a podpora kulturních aktivit v Německu, Rakousku a Švýcarsku“ je uzavření smlouvy na: - příprava a zpracování PR konceptu prezentace s mediaplanem na roky 2018–2019 v českém nebo německém jazyku. Vybraný dodavatel je povinen v průběhu přípravy a zpracování PR konceptu tento minimálně 2 x předložit zadavateli k ...
Rámcová smlouva: Komunikační agentura pro realizaci marketingových a komunikačních služeb
Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických služeb realizovaných pro zadavatele na operativní bázi a komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele.
Poptáváme marketingové služby
Poptávám marketingovou a propagační agenturu pro zavedení neznámé novinky od zavedené německé firmy prakticko-designového produktu SOI.+. Produkt byl v Německu zkonstruován primárně jako automatické světlo do dámské kabelky/tašky a jeho sekundární funkcí je, že má v sobě integrovanou powerbanku (nabíječka mobilů/tabletů, foto atd.). Hledáme ...
Rámcová smlouva: Komunikační agentura pro realizaci marketingových a komunikačních služeb
Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických služeb realizovaných pro zadavatele na operativní bázi a komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele.
Vypracování internacionalizační strategie Klastru českých nábytkářů pro region jihovýchodní Asie
Požadovaná studie musí obsahovat informace o nábytkářským trhem a designu nábytku JV Asie. Dále musí obsahovat harmonogram postupu činností, které povedou k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Klastru českých nábytkářů v rámci asijských struktur. Jejím cílem je tedy podpořit internacionalizaci aktivit klastru - připravit pro KČN konkrétní ...
Zabezpečení realizace slevového systému pro seniory
Účelem veřejné zakázky je zabezpečení realizace slevového systému pro seniory na období tří let (dále jen „projekt“). Projektem se rozumí ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby pro seniory. Zabezpečením realizace projektu se rozumí zejména vytvoření sítě poskytovatelů slev, údržba databází, provozování webových stránek, komunikace s ...
Proexportní aktivity společnosti ANITA B s.r.o. v letech 2016 - 2018
Jedná se o zakázku na poskytnutí služeb spojených s komplexním zajištěním účasti na celkem jedenácti (11) zahraničních veletrzích, kde zadavatel plánuje svoji účast. Jedná se o zajištění všech služeb spojených s návrhem, pronájmem, zřízením a demontáží výstavní expozice včetně zajištění dopravy exponátů na jednotlivé veletrhy, a dále o oblast ...
Zajištění účasti společnosti HOXTER, a.s. na KOK Austria v letech 2016 - 2018
1) Předmětem plnění zakázky je kombinace služeb a dodávek spočívajících v zajištění účasti zadavatele na KOK Austria v letech 2016, 2017 a 2018 formou „na klíč“, tj. zahrnující veškeré činnosti s účastí spojené, zejména v tomto rozsahu: • výroba stánku • doprava stánku na místo konání veletrhu a jeho instalace • zajištění plné funkčnosti stánku ...
Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb vybraných uchazečů na základě rámcových smluv, uzavřených v celkem dvou částech veřejné zakázky, v oblasti strategického a kreativního vývoje, mediálního plánování a nákupu mediálního prostoru včetně detailních analýz efektivity. Jedná se o služby v oblasti marketingové komunikace s vysokým ...
Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb vybraných uchazečů na základě rámcových smluv, uzavřených v celkem dvou částech veřejné zakázky, v oblasti strategického a kreativního vývoje, mediálního plánování a nákupu mediálního prostoru včetně detailních analýz efektivity. Jedná se o služby v oblasti marketingové komunikace s vysokým ...
Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb vybraných uchazečů na základě rámcových smluv, uzavřených v celkem dvou částech veřejné zakázky, v oblasti strategického a kreativního vývoje, mediálního plánování a nákupu mediálního prostoru včetně detailních analýz efektivity. Jedná se o služby v oblasti marketingové komunikace s vysokým ...
Zajištění mediální kampaně pro projekt Zaujměme nově zahraniční destinace
provedení marketingové kampaně, včetně produkce, výroby rozhlasových spotů a inzerátů, projektu "Zaujměme nově zahraniční destinace“, který byl schválen ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, výzva č. 6, pod registračním číslem CZ.1.11/2.2.00/06.00970. Výstupem ...
Zajištění mediální kampaně pro projekt Zaujměme nově zahraniční destinace
provedení marketingové kampaně, včetně produkce, výroby rozhlasových spotů a inzerátů, projektu "Zaujměme nově zahraniční destinace“, který byl schválen ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, výzva č. 6, pod registračním číslem CZ.1.11/2.2.00/06.00970. Výstupem ...
Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2014 - 2016
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období let 2014 - 2016, jímž se rozumí zejména kompletní administrace projektu a agenda veřejné propagace Rodinných pasů.
Zajištění mediální kampaně pro projekt Zaujměme nově zahraniční destinace
provedení marketingové kampaně, včetně produkce, výroby rozhlasových spotů a inzerátů, projektu "Zaujměme nově zahraniční destinace“, který byl schválen ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, výzva č. 6, pod registračním číslem CZ.1.11/2.2.00/06.00970. Výstupem ...
Zajištění mediální kampaně pro projekt Zaujměme nově zahraniční destinace
provedení marketingové kampaně, včetně produkce, výroby rozhlasových spotů a inzerátů, projektu "Zaujměme nově zahraniční destinace“, který byl schválen ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, výzva č. 6, pod registračním číslem CZ.1.11/2.2.00/06.00970. Výstupem ...
Mediální kampaň
Provedení mediální kampaně v rámci projektů „Offene Kellergassen erzählen Geschichte(n)“ – registrační číslo M00216 a „Po stopách Liechtensteinů na Jižní Moravě a Dolním Rakousku“ – registrační číslo M00219, které byly schváleny ke spolufinancování z programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Výstupem zakázky bude ...
Mediální kampaň pro projekt:Po stopách moderny – Mezinárodní kulturní a muzejní poznávací stezka
provedení marketingové kampaně, včetně produkce, výroby rozhlasových spotů a inzerátů, projektu „Po stopách moderny – Mezinárodní kulturní a muzejní poznávací stezka po stopách architektonického dědictví jižní Moravy a severovýchodního Rakouska první poloviny 20. století“ – registrační číslo M00203, který byl schválen ke spolufinancování z ...
Doplňkové služby pro realizaci transferu technologií na Masarykově univerzitě
Poskytování služeb v oblasti komercializace vědeckých výsledků/technologií a dalších doplňkových služeb transferu technologií podle požadavků zadavatele.
Doplňkové služby pro realizaci transferu technologií na Masarykově univerzitě
Poskytování služeb v oblasti komercializace vědeckých výsledků/technologií a dalších doplňkových služeb transferu technologií podle požadavků zadavatele.
Komunikační strategie pro značku Vína z Moravy, vína z Čech
Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu globální komunikační strategie pro značku „Vína z Moravy, vína z Čech“, vedoucích k upevnění a prohloubení podpory zájmu o zemská, jakostní a přívlastková vína a vína VOC tuzemské produkce. Základním účelem soutěže o návrh je uzavření smlouvy s vybraným účastníkem soutěže o návrh (dále jen ...
Zabezpečení realizace projektu Senior pasy na období 2013 - 2015
Účelem veřejné zakázky je zabezpečení realizace projektu "Senior pasy" (dále jen „projekt“) pro období let 2013 – 2015. Projektem se rozumí ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby pro seniory ve věku min. 55 let s trvalým bydlištěm na území Jihomoravského kraje (dále jen „senior“). Realizací projektu se rozumí zejména rozšiřování sítě ...