Poptáváme partnery turnaje
Poptáváme partnery turnaje v malé kopané, který se koná v atraktivním prostředí Chotových sadů. Turnaje se účastní 10 týmů firem a úřadů z Prahy a okolí. Více info na: www.hradni-sajtle.webnode.cz.
Výkon práv a povinností zadavatele souvisejících se zadáváním veřejných zakázek
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb spočívajících ve výkonu práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách při zadávání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Olomoucký kraj. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 4 roky a bude uzavřena se třemi uchazeči, ...
Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb vybraných uchazečů na základě rámcových smluv, uzavřených v celkem dvou částech veřejné zakázky, v oblasti strategického a kreativního vývoje, mediálního plánování a nákupu mediálního prostoru včetně detailních analýz efektivity. Jedná se o služby v oblasti marketingové komunikace s vysokým ...
Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OPŽP 2014 - 2020
Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické a organizační podpory při přípravě a realizaci zasedání monitorovacích výborů, konferencí, seminářů či workshopů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále také jako „OPŽP“). Zadavatel hodlá v rámci této veřejné zakázky uzavřít rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle § 89 odst. ...
Poptáváme služby copywritera
Poptáváme copywritera, který má zkušenosti s vytvářením kvalitních textů z oboru finančnictví - americké hypotéky, atd. Reakce pouze emailem s uvedením ceny za ns a odkazu na stránky s Vámi vytvořenými texty. Oslovíme nejlevnější, avšak nejkvalitnější.
Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb vybraných uchazečů na základě rámcových smluv, uzavřených v celkem dvou částech veřejné zakázky, v oblasti strategického a kreativního vývoje, mediálního plánování a nákupu mediálního prostoru včetně detailních analýz efektivity. Jedná se o služby v oblasti marketingové komunikace s vysokým ...
Bleskové výzkumy veřejného mínění pro potřeby programu
Český rozhlas dlouhodobě využívá pro podporu zpravodajství možnost zadávání bleskových výzkumů veřejného mínění. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajišťování výzkumů pro zadavatele na základě uzavřené rámcové smlouvy. Zadavatel (ČRo) je veřejnoprávní institucí poskytující aktuální, objektivní a nezávislé ...
Bleskové výzkumy veřejného mínění pro potřeby programu
Český rozhlas dlouhodobě využívá pro podporu zpravodajství možnost zadávání bleskových výzkumů veřejného mínění. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajišťování výzkumů pro zadavatele na základě uzavřené rámcové smlouvy. Zadavatel (ČRo) je veřejnoprávní institucí poskytující aktuální, objektivní a nezávislé ...
Bleskové výzkumy veřejného mínění pro potřeby programu
Český rozhlas dlouhodobě využívá pro podporu zpravodajství možnost zadávání bleskových výzkumů veřejného mínění. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajišťování výzkumů pro zadavatele na základě uzavřené rámcové smlouvy. Zadavatel (ČRo) je veřejnoprávní institucí poskytující aktuální, objektivní a nezávislé ...
Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OPŽP 2014 - 2020
Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické a organizační podpory při přípravě a realizaci zasedání monitorovacích výborů, konferencí, seminářů či workshopů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále také jako „OPŽP“). Zadavatel hodlá v rámci této veřejné zakázky uzavřít rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle § 89 odst. ...
Nákup mediálního prostoru pro kampaň ke startu programového období 2014 - 2020
Předmětem veřejné zakázky je plán realizace a nákup mediálního prostoru (realizace kampaně) dle plánu pro mediální kampaň ke startu programového období 2014-2020. Kampaň je zaměřena na širokou veřejnost a bude probíhat v následujících komunikačních nástrojích: • Televize • Rozhlas • Tištěná média • Internet (on-line)
Propagační předměty 026-2015
dodávky výše uvedeného názvu veřejné zakázky dle aktuálních potřeb ZČU
Grafická příprava, výroba a tisk propagačních materiálů
Grafická příprava, výroba a tisk propagačních materiálů dle zadávací dokumentace
Nákup mediálneho priestoru mediálnej kampane Operačného programu Zdravotníctvo
Predmetom dodania služieb je nákup mediálneho priestoru v médiách v SR za účelom prezentácie Operačného programu Zdravotníctvo.
Komunikačno-informačná kampaň k ROP, OP BK, IROP, PRV SR, OP RH, Programu CS
Predmetom tejto dohody je záväzok poskytovateľa pre objednávateľa zabezpečiť a dodať, služby, práce, vykonať dielo, činnosti a plnenia špecifikované v Prílohe dohody Špecifikácia služieb (Printy s celoslovenskou pôsobnosťou, billboardy, bigboardy, Online, Produkčné služby) na dodanie zákazky Komunikačno-informačná kampaň k Regionálnemu operačnému ...
Komunikační kampaň na podporu značky Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2016 – 2018
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb vybraných uchazečů na základě rámcových smluv, uzavřených v celkem dvou částech veřejné zakázky, v oblasti strategického a kreativního vývoje, mediálního plánování a nákupu mediálního prostoru včetně detailních analýz efektivity. Jedná se o služby v oblasti marketingové komunikace s vysokým ...
Rámcová smlouva - informační kampaň na podporu regionálních potravin
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 2 rámcových smluv ( 2 části veřejné zakázky) na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře regionálních potravin na období 2 let od podpisu smlouvy.
Propagační materiály a grafická příprava veletržních stánků
grafická příprava a výroba propagačních materiálů a grafická příprava veletržních stánků
Prezentace České republiky na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2016
Předmětem této veřejné zakázky je kompletní zajištění realizace oficiální expozice České republice na vytipovaných domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu konaných v roce 2016, a to včetně zajištění doprovodného programu a náboru vystavovatelů.
Reklamní a propagační předměty 7/2015
Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému bude dodávka reklamních a propagačních předmětů pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, jejíž výčet včetně specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 1 Zadávací dokumentace, za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Předmětem zakázky jsou služby spojené se zajištěním stánku na jednotlivých evropských výstavách
Předmětem zakázky jsou služby spojené se zajištěním stánku na jednotlivých evropských výstavách a veletrzích. Jedná se o přípravu stánku, dopravu exponátů a zajištění marketingových propagačních materiálů v cizím jazyce. Rozsahem činností při plnění předmětu zakázky jsou služby spojené se zajištěním výstavního stánku na jednotlivých evropských ...
Propagační materiály a grafická příprava veletržních stánků
grafická příprava a výroba propagačních materiálů a grafická příprava veletržních stánků
Špecializované služby pre Univerzitný vedecký park
Predmetom verejnej zákazky je dodanie špecializovaných služieb pre Univerzitný vedecký park podľa bližšej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Predmet zákazky sa skladá z nasledovných služieb: 1. prenos najlepšej praxe zo zahraničia pri nastavení UVP 2. návrh integrovanej architektúry UVP 3. organizačná podpora pri zriadení UVP 4. ...
Zabezpečenie plošnej printovej a online inzercie v rámci informačnej kampane
Predmetom zadávania zákazky je nákup inzertného priestoru v rámci regionálnej a celoslovenskej inzercie a on-line bannerovej kampane v konkrétnych printových a online médiách, ktoré vzišli z mediaplanu, zostaveného a zacieleného podľa potrieb a povahy prebiehajúceho projektu - informačnej kampane obstarávateľskej organizácie. Predmetom je taktiež ...
Realizace prezentačních akcí
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části, uchazeč může podat nabídku pouze na část I nebo pouze na část II, popř. na obě části veřejné zakázky (blíže viz bod 12. 1. zadávací dokumentace). Část I - "Realizace prezentačních akcí v horských střediscích" Na propagaci projektu, mobilní aplikace a českých hor bude v průběhu realizace ...