Poskytovanie opatrovateľskej služby
Predmetom zákazky je poskytovania opatrovateľskej služby pre občanov MČ Bratislava Ružinov.
Domy na půl cesty v Olomouckém kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb domy na půl cesty dle § 58 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ...
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu s vyhláškou č. ...
Azylové domy v Olomouckém kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb azylové domy dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ...
Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb podpora samostatného bydlení dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se ...
Sociální rehabilitace v Olomouckém kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se ...
Sociálně terapeutické dílny v Olomouckém kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb sociálně terapeutické dílny dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se ...
Azylové domy v Olomouckém kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb azylové domy dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ...
Domy na půl cesty v Olomouckém kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb domy na půl cesty dle § 58 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ...
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu s vyhláškou č. ...
Sociálně terapeutické dílny v Olomouckém kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb sociálně terapeutické dílny dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se ...
Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb podpora samostatného bydlení dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se ...
Sociální rehabilitace v Olomouckém kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se ...
Domy na půl cesty - Náchodsko
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence domy na půl cesty pro osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy pobytovou formou v Náchodě pro region Náchodsko s požadovanou minimální kapacitou 11 lůžek. Závazek dodavatele provozovat službu domy na půl cesty představuje ...
Nízkoprahová denní centra - osoby bez přístřeší - Hradecko
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence nízkoprahová denní centra pro osoby bez přístřeší ambulantní a terénní formou v Hradci Králové pro region Hradecko s požadovanou minimální kapacitou 30 klientů v ambulantní formě a deset klientů v terénní formě. Závazek dodavatele provozovat službu ...
Azylové domy – matky s dětmi – Hradecko
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi bez přístřeší pobytovou formou v Hradci Králové pro region Hradecko s požadovanou minimální kapacitou 64 lůžek. Závazek dodavatele provozovat službu azylové domy představuje komplexní zajištění služeb k dosažení ...
Intervenční centrum - Královéhradecký kraj
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence intervenční centra pro oběti domácího násilí terénní formou pro Královéhradecký kraj, ambulantní formou v Hradci Králové, případně terénní formou s požadovanou minimální denní kapacitou 12 intervencí. Závazek dodavatele provozovat službu intervenční ...
Sociální rehabilitace - nácvik pracovních dovedností, bydlení - osoby s lehčím mentálním postižením
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace podporující nácvik pracovních dovedností, bydlení pro osoby s lehčím mentálním postižením terénní a ambulantní formou v Jičíně pro region Jičínsko s požadovanou minimální kapacitou 3 klientů pro ambulantní formu a 4 klienti pro ...
Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Rychnovsko
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální péče podpora samostatného bydlení pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním terénní formou pro region Rychnovsko s požadovanou minimální kapacitou 8 klientů. Závazek dodavatele provozovat službu podpora samostatného bydlení představuje komplexní ...
Sociální rehabilitace - specifická podpora při využití náročných kompenzačních pomůcek
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace podporující využití náročných kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením poskytované ambulantní formou v Hradci Králové pro region Královéhradecký kraj a terénní formou pro Královéhradecký kraj s požadovanou minimální ...
Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami - Jičínsko
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace podporující nácvik dovedností bydlení pro osoby s těžším mentálním postižením a kombinovanými diagnózami ambulantní a terénní formou v Jičíně pro region Jičínsko s požadovanou minimální kapacitou 5 klientů pro ambulantní formu a 2 ...
Terénní programy - osoby ohrožené sociálním vyloučením
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením terénní formou v Královéhradeckém kraji s požadovanou kapacitou 60 klientů. Závazek dodavatele provozovat službu terénní programy představuje komplexní zajištění služeb k ...
Sociální rehabilitace - podpora kompetencí v oblasti bydlení a využívání běžně dostupných zdrojů
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace podpora kompetencí v oblasti bydlení a využívání běžně dostupných zdrojů pro osoby s mentálním postižením terénní formou v Jičíně pro region Jičínsko s požadovanou minimální kapacitou 10 klientů pro ambulantní a terénní formu. ...
Sociálně aktivizační služby - komunitní práce - Náchodsko
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zaměřené na komunitní práci poskytovanou ambulantní formou v Náchodě a terénní formou pro region Náchodsko s požadovanou minimální kapacitou 20 klientů pro ambulantní formu a 5 klientů pro terénní formu. ...
Sociální rehabilitace - nácvik pracovních dovedností, bydlení - mentální postižení - Hradecko
Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace zaměřena na nácvik pracovních dovedností, bydlení pro osoby s mentálním postižením ambulantní formou v Hradci Králové a terénní formou pro region Hradecko s požadovanou minimální kapacitou pro ambulantní formu 15 klientů a pro ...