Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi

Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi

Predmetom zákazky je poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi počas 24 hodín nepretržite na území Slovenskej republiky, pomoc mužom, ženám a deťom pri ich návrate do bežného života, v začlenení sa do spoločnosti, úspešný vstup a zotrvanie na trhu práce, podpora vo výchove a vzdelávaní detí, a to maximálne 24 obetiam ...

Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob

Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu neurčitou, jejímž předmětem je: a) zajištění svým zaměstnancům pracujícím na veřejné zakázce (4.1.2.c) v případě potřeby sociální bydlení. Uchazeč dále zajistí pro tyto zaměstnance komplexní rodinnou pomoc v rámci komunitního centra zajišťujícího doučování ...

Zajištění sociálních služeb pro krajany přesídlené dle Usnesení vlády č. 1014/2014 v roce 2017

Zajištění sociálních služeb pro krajany přesídlené dle Usnesení vlády č. 1014/2014 v roce 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sociálních a asistenčních služeb souvisejících s repatriací českých krajanů do ČR, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 8. prosince 2014 č. 1014, kterým vláda schválila zásady politiky vlády ve vztahu k přesídlování českých krajanů ze zahraničí. Jedná se o zajištění asistenci žádajícím osobám v místě ...

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Nastavit proces plánování sociálních služeb města Trutnova. • Zpracovat komunitní plán sociálních služeb pro území města Trutnova • Připravit systémovou změnu ve Stacionáři pro zdravotně oslabené a tělesně postižené • Zvýšit povědomí veřejnosti o ...

Zlepšení dostupnosti sociálních služeb na území Broumovska

Zlepšení dostupnosti sociálních služeb na území Broumovska

Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Zjednodušit a zpřehlednit přístupnost k informacím o dostupnosti sociálních služeb na Broumovsku. • Nastavit spolupráci sociálních pracovníků a sociálních služeb při zprostředkovávání služeb a předávání informací o neuspokojených potřebách. • ...

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

ředmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Nastavení a zajištění udržitelného procesu realizační fáze plánování sociálních služeb. • Nastavení spolupráce sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a činnosti města v oblasti sociálně právní ochraně dětí. • Vytvoření strategie na ...

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Realizovat proces plánování sociálních služeb se zahrnutím služeb obsluhující region z jiných území. • Vytvořit plán sociálních služeb pro období 2018 – 2020 se zahrnutím služeb obsluhující region z jiných území. • Posílit orientaci odborné ...

Zajištění dostupnosti sociálních služeb a rozvoj poskytovaných sociálních služeb

Zajištění dostupnosti sociálních služeb a rozvoj poskytovaných sociálních služeb

Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Zajistit osobám žijícím ve správním území města Jičín potřebné sociální služby. • Vytvořit střednědobý plán sociálních služeb na období 2019-2021.

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Zajistit analytické podklady pro řízení sítě sociálních služeb na území města. • Zmapovat počet volných bytových jednotek ve městě a případnou možnost spolupráce s komerčním sektorem a soukromými vlastníky bytů. • Prohloubit znalosti všech ...

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Vyhodnotit Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Kostelec nad Orlicí 2015 – 2017. • Vytvořit Plán rozvoje sociálních služeb města Kostelec nad Orlicí na období 2018 – 2020. • Zvýšit informační a psychologickou dostupnost sociálních ...

Podpora procesu realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2017 – 2019

Podpora procesu realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2017 – 2019

Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Nastavit realizační fázi procesu plánování sociálních služeb • Zpracovat Akční plány na roky 2017, 2018, 2019, které budou vycházet z aktuálního Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2017 – 2019 pro území obce s rozšířenou ...

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Nastavit funkční procesy plánování sociálních služeb na úrovni obcí, tj. aktivní fungování pracovních skupin v procesu přípravy a realizace plánu. • Vytvořit plán sociálních služeb ve spolupráci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů služeb. • ...

Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou

Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou

Předmětem plnění této veřejné zakázky je najít generálního poskytovatele integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017 - 2019. Integrační služby jsou služby zaměřené na pomoc oprávněným osobám při jejich začlenění do společnosti, a to zejména v oblasti bydlení, vzdělávání a odstranění jazykové bariéry a pomoc ...

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti

Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Provést evaluaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb • Zpracovat analýzu sítě sociálních služeb zajišťovaných na území správního obvodu. • Vytvořit střednědobý plán sociálních služeb na období 2018-2020 • Nastavit trvale udržitelné ...

Poskytování služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením

Poskytování služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením

2.2 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se ...

Zajištění sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji

Zajištění sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji

Předmětem plnění veřejné zakázky rozdělené na čtrnáct částí v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ...

Zajištění sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Libereckém kraji

Zajištění sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Libereckém kraji

Předmětem plnění veřejné zakázky rozdělené na šestnáct částí v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění poskytování sociální služby „nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ (dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních ...

Zajištění poskytování sociální služby azylové domy na území Jihomoravského kraje

Zajištění poskytování sociální služby azylové domy na území Jihomoravského kraje

Zajištění poskytování sociální služby azylové domy vymezené dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny na území Jihomoravského kraje

Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny na území Jihomoravského kraje

Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny vymezené dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zajištění poskytování sociální služby domy na půli cesty na území Jihomoravského kraje

Zajištění poskytování sociální služby domy na půli cesty na území Jihomoravského kraje

Sociální služba domy na půli cesty dle § 58 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zajištění poskytování sociální služby azylové domy na území Jihomoravského kraje

Zajištění poskytování sociální služby azylové domy na území Jihomoravského kraje

Zajištění poskytování sociální služby azylové domy vymezené dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny na území Jihomoravského kraje

Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny na území Jihomoravského kraje

Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny vymezené dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Podpora sociálně terapeutických dílen v Jihočeském kraji

Podpora sociálně terapeutických dílen v Jihočeském kraji

Základním cílem veřejné zakázky je zajištění sociální služby Sociálně terapeutické dílny (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a její dostupnosti na území Jihočeského kraje. Účelem veřejné zakázky je poskytnutí služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na ...

Podpora samostatného bydlení v Jihočeském kraji

Podpora samostatného bydlení v Jihočeském kraji

Základním cílem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění poskytování sociální služby Podpora samostatného bydlení (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a její dostupnosti na území Jihočeského kraje. Účelem veřejné zakázky je poskytnout pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo chronického ...

Podpora nízkoprahových denních center v Jihočeském kraji

Podpora nízkoprahových denních center v Jihočeském kraji

Základním cílem veřejné zakázky je zajištění sociální služby Nízkoprahové denní centrum (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a její dostupnosti na území Jihočeského kraje. Účelem veřejné zakázky je poskytnutí služby osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením. Předmět plnění veřejné zakázky je financován z ...

(záznamy 1/25 z 310)  strana 1 / 13