Podpora pracovníků formou supervize II
Předmětem zakázky je poskytnutí vysoce specializovaných a konkrétně zaměřených služeb, které budou poskytovány dle této zadávací dokumentace a na základě spolupráce a pokynů zadavatele za účelem naplnění cílů projektu. Jedná se o týmové supervize a měření pracovního klima v organizacích poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina.
Personálna analýza – posúdenie kapacitného modelu a efektívnosti Ministerstva investícií
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti personálneho auditu pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Personálny audit bude prebiehať na jednotlivých pracoviskách verejného obstarávateľa. Cieľom personálneho auditu je zmapovať súčasný stav všetkých činností, informačných tokov a kapacitného ...
Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020
Predmetom zákazky je Externe hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020.
Zajištění služeb agentury práce pro projekt Pražský voucher na inovační projekty
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je personální zajištění projektu Pražský voucher na inovační projekty a projektu Specializované vouchery prostřednictvím služeb agentury práce. Cílem veřejné zakázky je zejména personální zajištění projektů „Pražský voucher na inovační projekty“ v rámci Výzvy č. 9 – Projekty ...
Hledám svářeče pro práci v Německu
Poptávám svářeče TIG a potrubáře pro práci v Německu. Plat na ŽL 20 - 23 EUR/hod.
Poptáváme psaní receptů s fotografiemi
Poptáváme psaní receptů na web KUCHAŘI DO DOMU - kuchaři k objednání na rodinné oslavy a pro firemní akce, catering. Poptáváme vlastní recepty s vlastními fotografiemi nejlépe od profesionálního kuchaře. Brigáda na Dohodu o provedení práce na 1 rok. Finanční ohodnocení každého receptu. 120 Kč za recept s vlastními fotografiemi. Pouze originální ...
Metodická podpora služeb v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III
Předmětem zakázky je zajištění realizace klíčových aktivit, které povedou k naplnění projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, jehož cílem je podpora procesu transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a přispět k začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života. Veřejná zakázka bude rozdělena na čtyři ...
Metodická podpora služeb v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III
Předmětem zakázky je zajištění realizace klíčových aktivit, které povedou k naplnění projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, jehož cílem je podpora procesu transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a přispět k začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života. Veřejná zakázka bude rozdělena na čtyři ...
Hledání práce, Polsko
Hledám práci: směnový mistr těžby s českým povolením. tel.604469461
Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I  PRO ČÁSTI VZ č. 14,15,16,17,18
Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní realizace a zajištění poradenských činností pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání za účelem zajišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů těchto osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob zdravotně postižených a při výběru ...
Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I  PRO ČÁSTI VZ č. 14,15,16,17,18
Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní realizace a zajištění poradenských činností pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání za účelem zajišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů těchto osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob zdravotně postižených a při výběru ...
Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I
Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní realizace a zajištění poradenských činností pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání za účelem zajišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů těchto osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob zdravotně postižených a při výběru ...
Poradenské služby pre riadenie ľudských zdrojov
Predmetom zákazky je poskytovanie služby - konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti dopĺňania ľudských zdrojov.
Personální audit v resortu MPSV a vytvoření Personální strategie MPSV
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení diagnostiky organizačních struktur vybraných organizací (MPSV, Centrum sociálních služeb Hrabyně, Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením Brně-Chrlicích, Centrum Kociánka, Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch a Centrum sociálních služeb Tloskov), personálních ...
Poradenství ve Zlínském kraji
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatelů, kteří budou pro Úřad práce ČR - krajskou pobočku ve Zlíně zajišťovat poradenské činnosti. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části a uchazeč o veřejnou zakázku (dodavatel) se může přihlásit do každé části veřejné zakázky, ve které bude splňovat požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření dlouhodobé koncepce vzdělávání, rozvoje a hodnocení zaměstnanců ČTÚ a metodiky její implementace; vytvoření metodiky výběru zaměstnanců a následné adaptace a stabilizace nových zaměstnanců ČTÚ a návrh obsahové podoby webové prezentace vzdělávání a rozvoje ČTÚ.
Mikroregiony v Libereckém kraji
Realizace jednotlivých aktivit projektu „Mikroregiony v Libereckém kraji“ dle zpracované zadávací dokumentace. Záměrem je především motivace cílové skupiny aktivně vyhledávat a udržet si zaměstnání, aby se zvýšily možnosti jejího uplatnění na trhu práce. Cílem je zajištění aktivit projektu pro krajskou pobočku v Liberci, tj. pro všechny čtyři ...
Mikroregiony v Libereckém kraji
Realizace jednotlivých aktivit projektu „Mikroregiony v Libereckém kraji“ dle zpracované zadávací dokumentace. Záměrem je především motivace cílové skupiny aktivně vyhledávat a udržet si zaměstnání, aby se zvýšily možnosti jejího uplatnění na trhu práce. Cílem je zajištění aktivit projektu pro krajskou pobočku v Liberci, tj. pro všechny čtyři ...
Podpora při práci s cílovou skupinou a s mentory a Podpora řízení a administrace projektu
Předmětem realizace projektu "Asistent prevence kriminality II" je prostřednictvím dlouhodobého zaměstnání 75 zástupců cílové skupiny umožnit jejich uplatnění na volném trhu práce a za pomoci nabytého vzdělání, vyšších sociálních kompetencí a zaměstnanosti zajistit integraci této cílové skupiny do společnosti. Kromě roviny integrační této cílové ...
Poradenské činnosti pro Plzeňský kraj
Předmětem Veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění poradenských činností pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů těchto osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných ...
Poradenské činnosti pro Plzeňský kraj
Předmětem Veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění poradenských činností pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů těchto osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných ...
Začleňování válečných veteránů do civilního života
Předmětem veřejné zakázky je převzetí, obnovení činnosti a provozování sedmi poradenských center poskytujících specializované pracovní poradenství pro válečné veterány dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, pro začleňování válečných veteránů do civilního života - zprostředkování pracovního a ...
Podpora při práci s cílovou skupinou a s mentory a Podpora řízení a administrace projektu projektu
Předmětem realizace projektu "Asistent prevence kriminality II" je prostřednictvím dlouhodobého zaměstnání 75 zástupců cílové skupiny umožnit jejich uplatnění na volném trhu práce a za pomoci nabytého vzdělání, vyšších sociálních kompetencí a zaměstnanosti zajistit integraci této cílové skupiny do společnosti. Kromě roviny integrační této cílové ...
Komplexné služby pre projekt Podpora kvality vzdelávania a výskumu pre oblasť dopravy
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb pre projekt: Podpora kvality vzdelávania a výskumu pre oblasť dopravy ako motora ekonomiky v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Táto zákazka sa delí na časti. Počet častí: 4. Ponuku je treba predložiť na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. 1. časť predmetu ...
Hledáme strojního zámečníka pro práci na Slovensku
Strojní zámečník - Snina / SK Náplň práce: práce ve strojírenské vyrobě Požadujeme: • SŠ/SOU technického zaměření • praxe z výrobního prostředí min. 1 rok • dobrý zdravotní stav • znalost čtení výkresové dokumentace • pracovní oděv a kvalitní zpevněnou obuv • manuální zručnost, spolehlivost Nabízíme: • mzda od 4,3 € / hod. • ...