DNS na poskytování poradenských a konzultačních služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v souvislosti se zajištěním žádostí zadavatele týkajících se registrace Univerzity Karlovy u státních institucí v zahraničí jako zaměstnavatele a posouzení a zajištění povinných odvodů za zaměstnance Univerzity Karlovy působící v zahraničí, nebo ...
Provedení personálního auditu
Předmětem podlimitní veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení personálního auditu v rozsahu dle přílohy ZD.
OL - Poradenské činnosti v Olomouckém kraji III
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) a § 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů v Olomouckém kraji. Veřejná zakázka je realizována z finančních prostředků ...
Poradenské činnosti pro Moravskoslezský kraj II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění poradenských činností dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“) pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace (dále jen „účastník/účastníci poradenských činností“). Poradenské ...
Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi
Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi (ďalej len obeť) počas 24 hodín nepretržite na území Slovenskej republiky, pomoc mužom, ženám a deťom pri ich návrate do bežného života, v začlenení sa do spoločnosti, úspešný vstup a zotrvanie na trhu práce, podpora pri výchove a vzdelávaní detí, a to maximálne 20 obetiam v ...
Poradenské činnosti pro ÚP ČR - Pardubický kraj IV
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění poradenských činností dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“) pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace (dále jen „účastník/účastníci poradenských činností“).
Podpora pracovníků formou supervize II
Předmětem zakázky je poskytnutí vysoce specializovaných a konkrétně zaměřených služeb, které budou poskytovány dle této zadávací dokumentace a na základě spolupráce a pokynů zadavatele za účelem naplnění cílů projektu. Jedná se o týmové supervize a měření pracovního klima v organizacích poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina.
Personálna analýza – posúdenie kapacitného modelu a efektívnosti Ministerstva investícií
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti personálneho auditu pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Personálny audit bude prebiehať na jednotlivých pracoviskách verejného obstarávateľa. Cieľom personálneho auditu je zmapovať súčasný stav všetkých činností, informačných tokov a kapacitného ...
Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020
Predmetom zákazky je Externe hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020.
Zajištění služeb agentury práce pro projekt Pražský voucher na inovační projekty
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je personální zajištění projektu Pražský voucher na inovační projekty a projektu Specializované vouchery prostřednictvím služeb agentury práce. Cílem veřejné zakázky je zejména personální zajištění projektů „Pražský voucher na inovační projekty“ v rámci Výzvy č. 9 – Projekty ...
Hledám svářeče pro práci v Německu
Poptávám svářeče TIG a potrubáře pro práci v Německu. Plat na ŽL 20 - 23 EUR/hod.
Poptáváme psaní receptů s fotografiemi
Poptáváme psaní receptů na web KUCHAŘI DO DOMU - kuchaři k objednání na rodinné oslavy a pro firemní akce, catering. Poptáváme vlastní recepty s vlastními fotografiemi nejlépe od profesionálního kuchaře. Brigáda na Dohodu o provedení práce na 1 rok. Finanční ohodnocení každého receptu. 120 Kč za recept s vlastními fotografiemi. Pouze originální ...
Metodická podpora služeb v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III
Předmětem zakázky je zajištění realizace klíčových aktivit, které povedou k naplnění projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, jehož cílem je podpora procesu transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a přispět k začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života. Veřejná zakázka bude rozdělena na čtyři ...
Metodická podpora služeb v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III
Předmětem zakázky je zajištění realizace klíčových aktivit, které povedou k naplnění projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, jehož cílem je podpora procesu transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a přispět k začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života. Veřejná zakázka bude rozdělena na čtyři ...
Hledání práce, Polsko
Hledám práci: směnový mistr těžby s českým povolením. tel.604469461
Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I  PRO ČÁSTI VZ č. 14,15,16,17,18
Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní realizace a zajištění poradenských činností pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání za účelem zajišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů těchto osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob zdravotně postižených a při výběru ...
Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I  PRO ČÁSTI VZ č. 14,15,16,17,18
Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní realizace a zajištění poradenských činností pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání za účelem zajišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů těchto osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob zdravotně postižených a při výběru ...
Poradenské činnosti v Olomouckém kraji I
Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní realizace a zajištění poradenských činností pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání za účelem zajišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů těchto osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob zdravotně postižených a při výběru ...
Poradenské služby pre riadenie ľudských zdrojov
Predmetom zákazky je poskytovanie služby - konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti dopĺňania ľudských zdrojov.
Personální audit v resortu MPSV a vytvoření Personální strategie MPSV
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení diagnostiky organizačních struktur vybraných organizací (MPSV, Centrum sociálních služeb Hrabyně, Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením Brně-Chrlicích, Centrum Kociánka, Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch a Centrum sociálních služeb Tloskov), personálních ...
Poradenství ve Zlínském kraji
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatelů, kteří budou pro Úřad práce ČR - krajskou pobočku ve Zlíně zajišťovat poradenské činnosti. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části a uchazeč o veřejnou zakázku (dodavatel) se může přihlásit do každé části veřejné zakázky, ve které bude splňovat požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření dlouhodobé koncepce vzdělávání, rozvoje a hodnocení zaměstnanců ČTÚ a metodiky její implementace; vytvoření metodiky výběru zaměstnanců a následné adaptace a stabilizace nových zaměstnanců ČTÚ a návrh obsahové podoby webové prezentace vzdělávání a rozvoje ČTÚ.
Mikroregiony v Libereckém kraji
Realizace jednotlivých aktivit projektu „Mikroregiony v Libereckém kraji“ dle zpracované zadávací dokumentace. Záměrem je především motivace cílové skupiny aktivně vyhledávat a udržet si zaměstnání, aby se zvýšily možnosti jejího uplatnění na trhu práce. Cílem je zajištění aktivit projektu pro krajskou pobočku v Liberci, tj. pro všechny čtyři ...
Mikroregiony v Libereckém kraji
Realizace jednotlivých aktivit projektu „Mikroregiony v Libereckém kraji“ dle zpracované zadávací dokumentace. Záměrem je především motivace cílové skupiny aktivně vyhledávat a udržet si zaměstnání, aby se zvýšily možnosti jejího uplatnění na trhu práce. Cílem je zajištění aktivit projektu pro krajskou pobočku v Liberci, tj. pro všechny čtyři ...
Podpora při práci s cílovou skupinou a s mentory a Podpora řízení a administrace projektu
Předmětem realizace projektu "Asistent prevence kriminality II" je prostřednictvím dlouhodobého zaměstnání 75 zástupců cílové skupiny umožnit jejich uplatnění na volném trhu práce a za pomoci nabytého vzdělání, vyšších sociálních kompetencí a zaměstnanosti zajistit integraci této cílové skupiny do společnosti. Kromě roviny integrační této cílové ...