Poptávám přistavení kontejneru
Poptávám přistavení kontejneru na železný šrot a jaká je cena za železo plus autobaterie a hliník. Děkuji
Výkup znehodnocených tabulek registračních značek
Předmětem této veřejné zakázky je svoz, výkup a ekologická likvidace kovového odpadu, konkrétně použitých a znehodnocených hliníkových tabulek registračních značek vozidel, dle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a to včetně přistavení a zapůjčení kontejneru s jeho odvozem.
Sběrný dvůr
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, na území statutárního města Děčín (dále jen jako „sběrný dvůr“), který bude v níže vymezené provozní době zajišťovat sběr a výkup ...
Poptávám výkup ložisek a matek
Poptávám výkup ložisek a matek. Mam zánovní ložiska a matky typu km8 a km9 Kolik by byla výkupní cena za: 6x ložiska 1209K výrobce URB 10x ložisko 1208k výrobce ZKL 4x ZMK KM8 8x ZMK KM9
Poptávám výkup mědi
Poptávám výkup mědi. Dobrý den,provozuji elektroopravnu a poptávám výkup mědi z el.motorů.Prosím o zaslání ceníku výkupu.Děkuji,Dřevo F.
Poptávám výkup kabelů
Poptávám výkup kabelů. Mám cca 500 kg měděných kabelů mix bez datových a koncovek Jaká by byla cena za kilo děkuji Kovalský.
Poptávám výkup papíru
Poptávám výkup papíru. Dobrý den, chci se zeptat kolik dáváte za kg papiíu? Děkuji Tomášová
Poptávám výkup lithiových baterií
Poptávám výkup lithiových baterií. Díky za info Hezký den Pavel Bartoň
Služby v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území mesta Kysucké Nové Mesto a obcí Dolný ...
Svoz a nakládání s odpadem města Golčův Jeníkov 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se SKO, separovaným odpadem (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů; svozu biologicky rozložitelným odpadem od rodinných domů a jejich předání na městskou kompostárnu, ...
Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku odpadového hospodárstva
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie služieb na úseku odpadového hospodárstva a to zber, zvoz a likvidácia odpadu, zber objemného odpadu a iný zber odpadu, zber a odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len BRKO), zber triedených druhov odpadu, prevádzka zberového dvora prekládkovej stanice a údržba a výmena kontajnerov v ...
Komplexní nakládání s odpady v obci Baška
Předmětem plnění veřejné zakázky je shromažďování, sběr, svoz, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů.
Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu na území města Domažlice a obce Havlovice
Poskytnutí služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci tříděného odpadu na území města Domažlice a obce Havlovice.
Poskytnutí služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou sběrného dvora Liškárna
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou vybaveného sběrného dvora odpadů Liškárna v ul. Bohunická, Týn nad Vltavou, jakožto zařízení ke sběru a výkupu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to od 1.2.2019 na dobu neurčittou.
Hledáme dodavatele šrotu z barevných kovů
Hledáme dodavatele Šrotu z barevných kovů Zajímají nás tyto produkty: 1. Mosaz 2. Měď (mix, kus, jiskrové jádro) 3. Kabely s obsahem mědi Naše společnost «Navigator» (http://navigatormk.com/) se nachází v Rusku (město Ekaterinburg) a zabývá se výkupem a další realizace šrotu z barevních kovů na B2B trhu Mužeme nabídnout cenu 5 200 ...
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v Meste Gabčíkovo, v období od 01.01.2020 do 31.12.2021 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmen a doplnení ...
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, pozostávajúcich zo zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu; zberu, prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia jedlých olejov a tukov; zberu, prepravy a zneškodnenia nebezpečného odpadu, zberu, prepravy a ...
Odvoz a odstranění odpadu produkovaného v NNH
Sběr, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů a ostatních odpadů produkovaných ve zdravotnickém zařízení.
Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Lieskovec
Zber preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci Lieskovec v zmysle podmienok uvedených v Súťažných podkladoch
Svoz a nakládání s komunálním odpadem města Hořice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se směsným komunálním odpadem a separovaným odpadem (papír, plast, sklo, kovy sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů) města Hořice a jeho místních částí (dále jen území města).
Provozování systému nakládání s odpadem v obci Drahelčice
Svoz a likvidace odpadu vč. nebezpečného a objemového odpadu v katastrálním území obce Drahelčice.
Svoz a likvidace odpadu Města Rudná
zajištění svozu a likvidace odpadu na území města Rudná a služeb s tím spojených v souladu se zákonem o odpadech a ostatními obecně závaznými předpisy – komunálního odpadu, tříděného odpadu a bioodpadu
Areál Lokomotiva - demolice tribuny
Předmětem zakázky je demolice stavebních objektů dle projektové dokumentace tj. tribuny s hledištěm a přístavby šaten s umyvárnami a klubovnou. Malé hřiště na kopanou se nebude demolovat (po demolici tribuny musí být plně funkční)! Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění výkupu kovových konstrukcí demontované tribuny. Vybraný dodavatel ...
Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumec nad Cidlinou II
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se separovaným, nebezpečným a jiným odpadem města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu uvedeném v Projektu, který je přílohou č.4 zadávací dokumentace
Služby v odpadovom hospodárstve  - odvoz a likvidácia odpadu
Predmetom zákazky je pravidelný zber, odvoz a zneškodnenie tuhého zmesového komunálneho odpadu skupiny 20 03 01 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zo zberných nádob v objeme 110l,120l, 240l, 1 100 l a plastových vriec na území obce Nesvady, vrátane časti Aňala a obce Imeľ na riadenú skládku, v ...