Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Svojetice a Louňovice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov
Predmetom zákazky je zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov v katastrálnych územiach mesta Prievidza, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka a Hradec.
Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Važec
Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Važec . Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je zabezpečovanie zberu, prepravy a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, z verejných priestranstiev vrátane odpadu z cintorínov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre mesto Senica. Podľa Vyhlášky č. 365/2015 ...
Zajištění svozu a separace komunálního odpadu
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na služby, na svoz a likvidaci odpadu, a je rozdělena na 2 samostatné části v souladu s ustanovením § 35 a § 101 odst. 2 ZZVZ. Část 1 veřejné zakázky: Směsný odpad a bioodpad Část 2 veřejné zakázky: Separovaný odpad
Vývoz odpadu z malých smetných nádob
Predmetom zákazky je zabezpečenie zberu, vývozu a zhodnotenia/zneškodnenia odpadu z malých smetných nádob vráátene prepravy v meste Žilina. Súäčasťou premetu zákazky je čistenie nádob od nedopalkov cigariet a prípadného odpadu v nádobe.
Svoz TKO a provozování sběrného dvora v obci Hlubočky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních služeb při nakládání s odpadem na území obce Hlubočky a všech jejích místních částech Posluchov, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda, v rozsahu: - sběr, svoz a likvidace zbytkových komunálních odpadů, - sběr, svoz a využití separovaných odpadů (plast, papír, sklo, kov, bioodpad), - ...
Zajištění služeb odpadového hospodářství pro obec Zdiby - opakování
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy komunálního odpadu a dalšího nakládání s tímto odpadem (odstranění/využití). Bližší specifikace v rámci ZD.
Likvidace odpadu VN Brno
odvoz všech druhů odpadů z areálů VN Brno, likvidace nebezpečného odpadu, hlášení přepravy nebezpečných odpadů
Svoz komunálního odpadu v Kamenných Žehrovicich
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou na službu spočívající v zajištění svozu směsného komunálního odpadu (dále jen „SKO“) v obci Kamenné Žehrovice.
Sběrný dvůr pro město Kosmonosy
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění provozu zařízení ke sběru odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pro přebírání odpadů vyprodukovaných na území města Kosmonosy od zadavatele, od fyzických osob nepodnikajících s trvalým pobytem ve městě Kosmonosy a od vlastníků ...
Nemocnice Vyškov - Nakládání s nemocničním nebezpečným odpadem
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na nakládání (svoz a odstranění) nemocničního nebezpečného odpadu a ostatního odpadu, jejichž původcem je Nemocnice Vyškov.
Svoz odpadu v obci Krhová
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v odpadovém hospodářství v obci Krhová.
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Rožmitál pod Třemšínem
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Biologicky rozložiteľné odpady
Zber a likvidácia odpadov v obci Sučany rieši celkové odpadové hospodárstvo v obci - Zber , odvoz a likvidáciu BRKO, Zber , odvoz a likvidácia iného komunálneho odpadu, Zber, odvoz a separovaného odpadu, Zber, odvoz a jedlých olejov a tukov na obdobie 24 mesiacov
Provádění sběru, přepravy a likvidace odpadů
Provádění sběru, přepravy a likvidace odpadů po dobu 2 let
Provoz sběrného dvora, ul. Příčná 30 v Šumperku
Předmětem plnění je provozování sběrného dvora na pozemku města Šumperk na ulici Příčná 30, plně vybaveného kontejnery, přístřešky, sklady, váhami apod. Sběrný dvůr musí být provozován na základě povolení provozu zařízení vydaného příslušným krajským úřadem a v souladu s jeho provozním řádem. Provozovatel sběrného dvora bude město Šumperk ...
Svoz komunálního a separovaného odpadu na území městyse Kralice na Hané 2022
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění plnění povinností zadavatele dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vybraný dodavatel poskytne komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstranění a likvidace směsného komunálního a separovaného komunálního odpadu pro Městys Kralice ...
Svoz odpadu pro obec Hrušovany u Brna
Poskytování služeb sběru, přepravy a odstraňování nebo využívání odpadu
Sběrný dvůr Ledeč nad Sázavou provoz SD, svoz a odstranění odpadu v letech 2022-2025
Vybraný dodavatel zajistí provoz sběrného dvora a jeho obsluhu, která bude ve stanovené době zajišťovat činnost ve sběrném dvoru. Provozovatel sběrného dvora rovněž zajistí odvoz a následnou likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech. Provozovatel musí mít veškerá povolení nutná k provozu sběrného dvora. Provozovatel ...
Poptávám přistavení kontejneru
Poptávám přistavení kontejneru na železný šrot a jaká je cena za železo plus autobaterie a hliník. Děkuji
Výkup znehodnocených tabulek registračních značek
Předmětem této veřejné zakázky je svoz, výkup a ekologická likvidace kovového odpadu, konkrétně použitých a znehodnocených hliníkových tabulek registračních značek vozidel, dle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a to včetně přistavení a zapůjčení kontejneru s jeho odvozem.
Sběrný dvůr
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, na území statutárního města Děčín (dále jen jako „sběrný dvůr“), který bude v níže vymezené provozní době zajišťovat sběr a výkup ...
Poptávám výkup ložisek a matek
Poptávám výkup ložisek a matek. Mam zánovní ložiska a matky typu km8 a km9 Kolik by byla výkupní cena za: 6x ložiska 1209K výrobce URB 10x ložisko 1208k výrobce ZKL 4x ZMK KM8 8x ZMK KM9
Poptávám výkup mědi
Poptávám výkup mědi. Dobrý den,provozuji elektroopravnu a poptávám výkup mědi z el.motorů.Prosím o zaslání ceníku výkupu.Děkuji,Dřevo F.