Poskytování služeb fyzické ostrahy v areálu TMB Terezy Novákové, Brno - Řečkovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy v areálu zadavatele (TMB) na adrese Terezy Novákové 64, Brno – Řečkovice. Zadavatel požaduje, aby ostraha byla prováděna denně (vč. dnů pracovního volna), a to 24 hod. denně, přičemž po tuto dobu budou ostrahu provádět souběžně vždy 2 pracovníci (tedy v kteroukoliv hodinu budou v místě ...
Strážní a recepční služby Fakulty strojního inženýrství VUT
Strážní a recepční služby Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně v areálu Technická 2896/2 v Brně.
Ostraha vybraných objektů, areálů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění pravidelné i mimořádné ostrahy ve vymezených objektech ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB (dále jen „MMB“) a dále výkon stanovených prací na vrátnici. Veřejná zakázka je rozdělena na tři dílčí části dle umístění objektů MMB, popřípadě ...
Služby recepce a ostrahy sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Předmětem plnění VZ je poskytování služeb fyzické ostrahy a zajištění provozu recepce a s tím souvisejících činností specifikovaných ve Smlouvě v sídle zadavatele, a to v budově Úřadu na třídě Kpt. Jaroše 1926/7 v Brně ( „budova A a B“), nacházející se na pozemcích p. č. 3621/1 a p. č. 3621/7, obec Brno, k. ú. Brno – město, a v budově "C" Úřadu ...
Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro FP VUT
Předmětem zakázky jsou služby související se zajištěním ostrahy, provozu recepce, obsluhy a provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro Podnikatelskou fakultu VUT.
JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, na adrese: - Palackého třída 425/89, Brno - Polní 1011/37, Brno
Zajištění služeb ostrahy majetku 2019 – 2021
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění zejména služeb ostrahy a případně dalších souvisejících služeb na čtyřech pracovištích zadavatele.
Poskytování ochranných bezpečnostních služeb pro ÚSKVBL 2018
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování služeb fyzické ochrany objektů v areálu zadavatele nepřetržitě 24h denně jedním pracovníkem. Služba zahrnuje recepční službu spojenou s pravidelnými obchůzkami budov a areálu, vybraných činností v oblasti vedení evidence autoprovozu zadavatele, zajištění služeb přepojování ...
Ostraha areálu ČMI v Brně
Předmětem zakázky je: zajištění ostrahy areálu Českého metrologického institutu (dále jen „ČMI“) v Brně, Okružní 31, a to: - v pracovních dnech od 13:00 do 18:00 hod. (služba na recepci) - nepřetržité zajištění ostrahy areálu. Pracovník zajišťující ostrahu areálu bude posílen o služebního psa. Ostraha objektu spočívá především v ochraně ...
Monitoring, správa a zkoušky specifických technologií se současným zabezpečením služeb ostrahy
Předmětem zakázky je zajištění monitoringu, správy, zkoušek a revizí instalovaných technologií a technického vybavení TZB se současným zabezpečením služeb ostrahy a recepce v areálu Středoevropského technologického institutu VUT v Brně na ulici Purkyňova 123 v Brně. Kumulovaná služba monitoringu technologií a ostrahy areálu bude poskytována 24 ...
Poptáváme recepční služby
Poptáváme recepční službu na adresu: Brno, Řipská 9 (v nájmu) v době od 6:00 do 18:00 hod.(v pracovní dny) Požadujeme: -informační službu pro návštěvníky úřadu -dohled nad režimem vstupu osob do objektu -klíčové hospodářství -odstřežení a zastřežení objektu Žádáme o vystavení cenové nabídky. Další informace na požádání. Antonie Elsnerová, ...
JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Brno-město a kontaktní pracoviště Brno-venkov na adrese: - Křenová 111/25, Brno
Ostraha objektů SAKO Brno
Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů společnosti SAKO Brno, a.s. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v zadávací dokumentaci.
JM - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Brno-město a kontaktní pracoviště Brno-venkov na adrese: - Křenová 111/25, Brno
Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro FSI VUT
Předmětem zakázky jsou služby související se zajištěním provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro Fakultu strojního inženýrství VUT a zajištění ostrahy objektu a služby moderní recepce. Upřesnění požadovaných služeb je dále uvedeno v zadávací dokumentaci, jejíž přílohu tvoří také obchodní a platební podmínky.
Zajištění ostrahy vybraných areálů VUT II.
Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění ostrahy a ochrany vybraných areálů VUT v Brně.
Zajištění ostrahy vybraných areálů VUT
Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění ostrahy a ochrany vybraných areálů VUT v Brně.
Ostraha a úklid sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a péče o zeleň na období 2016 až 2020
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb fyzické ostrahy osob a budov, provádění úklidových služeb a péče o zeleň v objektu celého sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na třídě Kpt. Jaroše 1926/7 v Brně, v budově pracoviště Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na třídě Kpt. Jaroše 1969/7a v Brně, na veřejném prostranství před a okolo ...
Ostraha a úklid sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a péče o zeleň na období 2016 až 2020
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb fyzické ostrahy osob a budov, provádění úklidových služeb a péče o zeleň v objektu celého sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na třídě Kpt. Jaroše 1926/7 v Brně, v budově pracoviště Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na třídě Kpt. Jaroše 1969/7a v Brně, na veřejném prostranství před a okolo ...
Poptávám vymáhání pohledávek
Poptávám vymáhání pohledávek. Děkuji.
Ostraha objektů
ostraha objektů 24 hodin denně po dobu 48 měsíců; objekty jsou na adrese Cejl 73, Údolní 35a, vše Brno; zajištění jednorázových akcí v objektu na adrese Žerotínovo náměstí 3, Cejl 73 a Údolní 35a, vše Brno - zajištění ostrahy celkem tří objektů v Brně
Ostraha objektů
zajištění ostrahy celkem tří objektů v Brně
Poskytování hlídacích a ochranných služeb pro NDB
Zabezpečení objektů divadla Reduta, Janáčkova divadla, Mahenova divadla, objektů dílen v Bohunicích a skladů NDB v Černovicích, jejich ochrana, zajištění vedlejších služeb, ochrana majetku a osob po dobu následujících 4 let.
Poskytování hlídacích a ochranných služeb pro NDB
Zabezpečení objektů divadla Reduta, Janáčkova divadla, Mahenova divadla, objektů dílen v Bohunicích a skladů NDB v Černovicích, jejich ochrana, zajištění vedlejších služeb, ochrana majetku a osob po dobu následujících 4 let.
Správa administrativních budov Povodí Moravy, s.p.
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní obstarání všech služeb souvisejících s plněním předmětu zakázky „Správa administrativních budov Povodí Moravy, s.p.“ spočívající v provádění nepřetržité ostrahy objektů zadavatele, a to objektu ředitelství podniku, závodu Horní Morava v Olomouci a závodu Střední Morava, areál provozu Veselí nad ...