Zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech JU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy vybraných objektů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále také „JU“), elektronickými prostředky, fyzickou přítomností osob a recepční službou (dále jen „ostraha“) v určené době v souladu s platnými právními předpisy a zadávacími podmínkami zadavatele. Ostraha je chápána jako kombinace ...
Poskytování služby na ochranu a ostrahu majetku statutárního města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby na ochranu a ostrahu majetku pro sportovní zařízení: Budvar aréna (zimní stadion), Plavecký stadion, Sportovní hala.
Zajištění strážní služby pro pracoviště ČSSZ České Budějovice
zajištění strážní služby (tj. vrátnické služby, fyzické ostrahy, recepční služby a obsluhy pobočkové telefonní ústředny) v budovách pracoviště ČSSZ České Budějovice a OSSZ v jeho působnosti
Zajištění ostrahy a recepčních služeb ČÁST 2, prodloužení lhůty pro podání nabídek
Část 1: „Zajištění ostrahy a recepčních služeb v Českých Budějovicích“ Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění ostrahy vybraných objektů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále také „JU“), elektronickými prostředky, fyzickou přítomností osob (dále jen „ostraha“) a recepční službou v určené době v souladu s platnými právními ...
Zajištění ostrahy a recepčních služeb
Část 1: „Zajištění ostrahy a recepčních služeb v Českých Budějovicích“ Předmětem této části veřejné zakázky je zajištění ostrahy vybraných objektů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále také „JU“), elektronickými prostředky, fyzickou přítomností osob (dále jen „ostraha“) a recepční službou v určené době v souladu s platnými právními ...
Poskytování služby na ochranu a ostrahu majetku - sportovních areálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby na ochranu a ostrahu majetku pro sportovní zařízení: Budvar aréna (zimní stadion), Plavecký stadion, Sportovní hala.
Biologická ochrana letiště na Jihočeském letišti České Budějovice a.s.
Předmětem plnění zakázky je biologická ochrana Jihočeského letiště České Budějovice proti nebezpečí střetu letadel s divokou zvěří a ptáky. Jedná se především o získávání a správné vyhodnocování informací o ornitologické situaci v prostoru Letiště České Budějovice, realizaci aktivních a pasivních opatření, které minimalizují výskyt ptactva a ...
Výběr dodavatele zjišťující kontroly odběrných míst na neoprávněné odběry energie
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění služeb v rámci nichž bude uchazeč provádět průběžnou kontrolu odběrných míst připojených k distribuční síti společnosti E.ON Distribuce a.s. sídlem F. A. Gerstnera, 370 49 České Budějovice, s možným odhalením nežádoucích forem chování odběratelů elektrické energie nebo zemního ...
Výběr dodavatele zjišťující kontroly odběrných míst na neoprávněné odběry energie
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění služeb v rámci nichž bude uchazeč provádět průběžnou kontrolu odběrných míst připojených k distribuční síti společnosti E.ON Distribuce a.s. sídlem F. A. Gerstnera, 370 49 České Budějovice, s možným odhalením nežádoucích forem chování odběratelů elektrické energie nebo zemního ...
Zajištění ostrahy a ochrany areálu letiště České Budějovice
Ochránit majetek Jihočeského kraje a společnosti před jeho devastací a zcizováním, promyšlená ostraha a ochrana areálu letiště zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru letištních ploch a zařízení, kontrolou dodržování nastavených pravidel pohybu osob a vozidel v areálu letiště snížit na minimum předpoklad vzniku bezpečnostních incidentů a ...
Poskytování Fyzické ostrahy sídla Jihočes. kraje a pracovišť kraj. úřadu, informač. služby
Poskytování „Fyzické ostrahy sídla Jihočeského kraje a pracovišť krajského úřadu, informační služby, bezpečnostní služby chráněné pozemní přepravy finanční hotovosti, cenin, vnitřní korespondence, listovních a balíkových zásilek" pro krajský úřad Jihočeského kraje ve 2 areálech na adresách: U Zimního stadionu 1952/2; B. Němcové 49/3 a ...
Poptávám tašku pro převoz peněz
Hledám prodejce "tašek pro převoz peněz". Prosím nabídku, cenu, termín dodání, atd.