Zajištění bezpečnostních služeb a služeb recepce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních a recepčních služeb pro objekty zadavatele s cílem předcházet a zamezovat protiprávnímu jednání, které směřuje proti majetku a právům zadavatele. Předmětem plnění jsou: Recepční služby - poskytování informačních služeb pro návštěvníky objektů zadavatele; - dohled nad režimem vstupu ...
Rámcová dohoda o zajištění fyzické ostrahy objektů
Poskytování služeb a zajištění řádného výkonu fyzické ostrahy, ochrany osob a majetku ve vybraných objektech ve správě zadavatele, popř. v jejich bezprostředním okolí a zároveň zajištění recepčních služeb v některých z těchto objektů.
Zajištění ostrahy Krajské zdravotní, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních bezpečnostních služeb a s nimi související služby na území objektů Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov, jako jsou fyzická ostraha a doprovod při převozu finanční hotovosti a cenin.
Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby v zařízeních AS-PO
Poskytování služeb spočívajících v úklidech vnitřních a vnějších prostor, poskytování recepčních služeb a prádelenských služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Morava.
Ostraha majetku a osob VŠB-TUO
Pravidelná ostraha objektů zadavatele v areálu v Ostravě – Porubě, a to vzdělávacích, administrativních a ostatních budov (dále také areál univerzity), budov útvaru Ubytovací služby a stravovací služby (dále také „areál USSS“), areálu Planetária Ostrava a ostatních objektů specifikovaných v zadávací dokumentaci jako místo plnění veřejné zakázky, ...
Bezpečnostné a strážne služby
Predmetom zákazky sú bezpečnostné a strážne služby, ktoré sa budú vykonávať v objekte SHMÚ, Jeséniova 17D, Bratislava .
Zajištění komplexních služeb ostrahy objektu IT4Innovations
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb ostrahy objektu IT4Innovations včetně dálkového dohledu. Podrobnější podmínky plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
UK SBZ - Ostraha vybraných objektů Univerzity Karlovy v Praze
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti fyzické ostrahy a ochrany budov, pozemků, majetku a osob ve vybraných objektech (areálech) ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze. Služby, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, budou vybraným dodavatelem plněny na základě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.
Zajištění strážní a recepční služby v budovách Krajského úřadu Středočeského kraje
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění ochrany života a zdraví osob nacházejících se v budovách Krajského úřadu Středočeského kraje – Zborovská 11 a Husova 19 a 21 (dále jen „budovy“), ostrahy budov a majetku nacházejícího se uvnitř i vně. Předmětem této veřejné zakázky bude zejména povinnost uchazeče ...
Fyzická ostraha a úklid objektů ČPZP - OŘ
Předmětem zakázky je zajištění recepční služby, fyzické ostrahy a úklidu objektů zadavatele. Jedná se o recepční službu a fyzickou ostrahu v Ostravě a Praze a úklidové služby v Ostravě, Kladně, Praze a Olomouci.
Ostraha a kamerový dozor 2016-2018
Předmětem zakázky je komplexní zajištění ostrahy zařízení, recepčních a spojovatelských služeb v domech s pečovatelskou službou 1812/16 na ul. I.Sekaniny a 6222/122 na ul. Průběžné, zajištění ostrahy bytového domu 741/11,12 na Havlíčkově náměstí, vše v Ostravě - Porubě.
Zajištění ostrahy objektů
Zajištění ostrahy v objektech Svojšice Středočeský kraj, Zbiroh Plzeňský kraj
GŘ OL – Fyzická ostraha objektů
Předmětem zakázky je poskytování služeb souvisejících se zajištěním fyzické ostrahy dále uvedených objektů Vězeňské služby České republiky a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Zadavatel po uchazeči požaduje, aby pracovníci bezpečnostní služby vykonávali činnost v jednotném oděvu (uniforma nebo ...
Zajištění ostrahy objektu ÚMČ Praha 2 - nám. Míru 20/600, Praha 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění ostrahy majetku a osob objektu Úřadu městské části Praha 2 na adrese nám. Míru 20/600, Praha 2 (dále také „ÚMČ“ nebo „objekt ÚMČ“) včetně zajištění recepčních služeb. Zajištění ostrahy bude prováděno v budově ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2 od pondělí do neděle, nepřetržitě 24 hodin ...
Ostraha odštěpných závodů VTÚ,s.p.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy, ochrany majetku a režimu pohybu osob a návštěv u odštěpných závodů Vojenského technického ústavu, s.p. v jeho třech lokalitách po dobu 48 měsíců.
Ostraha a kamerový dozor 2016-2018
Předmětem zakázky je komplexní zajištění ostrahy zařízení, recepčních a spojovatelských služeb v domech s pečovatelskou službou 1812/16 na ul. I.Sekaniny a 6222/122 na ul. Průběžné, zajištění ostrahy bytového domu 741/11,12 na Havlíčkově náměstí, vše v Ostravě - Porubě.
Ostraha parků Havlíčkovy sady, Folimanka, Karlovo náměstí a veřejných dětských hřišt Riegrovy sady
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění strážní a ochranné služby v parku Karlovo náměstí, strážní a ochranné služby včetně půjčování sportovních potřeb v parku Havlíčkovy sady, strážní a ochranné služby se služebním psem včetně půjčování sportovních potřeb v parku Folimanka, strážní a ochranné služby včetně půjčování sportovních ...
Zajištění ostrahy objektu ÚMČ Praha 2 - nám. Míru 20/600, Praha 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění ostrahy majetku a osob objektu Úřadu městské části Praha 2 na adrese nám. Míru 20/600, Praha 2 (dále také „ÚMČ“ nebo „objekt ÚMČ“) včetně zajištění recepčních služeb. Zajištění ostrahy bude prováděno v budově ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2 od pondělí do neděle, nepřetržitě 24 hodin ...
Zajištění strážní a recepční služby v budovách Krajského úřadu Středočeského kraje
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění ochrany života a zdraví osob nacházejících se v budovách Krajského úřadu Středočeského kraje – Zborovská 11 a Husova 19 a 21 (dále jen „budovy“), ostrahy budov a majetku nacházejícího se uvnitř i vně. Předmětem této veřejné zakázky bude zejména povinnost uchazeče ...
Zajištění ostrahy objektů
Zajištění ostrahy v objektech Svojšice Středočeský kraj, Zbiroh Plzeňský kraj
Poskytování komplexních služeb bezpečnostního charakteru na území Městské části Praha 5
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního poskytování bezpečnostních služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, přičemž se jedná o následující: a) zajištění objektové bezpečnosti budov veřejných zadavatelů, jakož i vnějších prostranství, strážní a dohledová služba (pracovní i mimopracovní doba), b) poskytnutí recepčních ...
Zajištění ostrahy a recepční služby v objektech MZV ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech MZV ČR na území hlavního města Prahy.
Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO - oblast Morava
Předmět veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v úklidech vnitřních a vnějších prostor a poskytování recepčních služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Morava
Zajištění strážní a recepční služby v budovách Krajského úřadu Středočeského kraje
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění ochrany života a zdraví osob nacházejících se v budovách Krajského úřadu Středočeského kraje – Zborovská 11 a Husova 19 a 21 (dále jen „budovy“), ostrahy budov a majetku nacházejícího se uvnitř i vně. Předmětem této veřejné zakázky bude zejména povinnost uchazeče ...
Ostraha a úklid sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a péče o zeleň na období 2016 až 2020
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb fyzické ostrahy osob a budov, provádění úklidových služeb a péče o zeleň v objektu celého sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na třídě Kpt. Jaroše 1926/7 v Brně, v budově pracoviště Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na třídě Kpt. Jaroše 1969/7a v Brně, na veřejném prostranství před a okolo ...