Dodávka stravenek pro statutární město Děčín
Zabezpečení závodního stravování pro zaměstnance úřadu a to tak, že na základě požadavku objednatele umožní kombinaci způsobu dodávání stravovacích kuponů - jak v elektronické podobě (karta), tak v listinné podobě dle jednotlivých objednávek objednatele.
Nákup poukázek pro volnočasové aktivity
Předmětem plnění je dodání 82 000 ks poukázek pro volný čas v nominální hodnotě 50Kč/ks pro zaměstnance Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Tyto poukázky budou moci být využívány pouze k účelům uvedeným ve vyhlášce č. 114/2002 Sb. ministerstva financí, o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění pozdějších předpisů.
Dodávka stravovacích kupónů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stravovacích kupónů svázaných do bločku po 20 ks v nominální hodnotě 60 Kč/ks, 70 Kč/ks a 35 Kč/ks (předpokládaný roční počet odebraných ks stravovacích kupónů: 70 Kč - 96.000 ks, 60 Kč - 6.800 ks a 35 Kč - 1.200 ks).
Dodávka stravovacích kupónů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stravovacích kupónů svázaných do bločku po 20 ks v nominální hodnotě 60 Kč/ks, 70Kč/ks, 35Kč/ks (předpokládaný roční počet odebraných ks stravovacích kupónů: 70Kč: 96.000 ks, 60Kč: 6.800 ks a 35Kč: 1.200 ks)
Dodávka stravovacích kupónů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stravovacích kupónů svázaných do bločku po 20 ks v nominální hodnotě 60 Kč/ks, 70Kč/ks, 35Kč/ks (předpokládaný roční počet odebraných ks stravovacích kupónů: 70Kč: 96.000 ks, 60Kč: 6.800 ks a 35Kč: 1.200 ks)
Nákup poukázek na volnočasové aktivity
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 82 000 ks poukázek pro volný čas v nominální hodnotě 50 Kč/ks pro zaměstnance Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Tyto poukázky budou moci být využívány pouze k účelům uvedeným ve vyhlášce č. 114/2002 Sb. Ministerstva Financí, o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění pozdějších předpisů.
Nákup poukázek na volnočasové aktivity
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 65 000 ks poukázek pro volný čas v nominální hodnotě 50 Kč/ks pro zaměstnance Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, přičemž 32 500 ks poukázek bude dodáno nejpozději do 31. 5. 2015 a 32 500 ks poukázek do 31. 10. 2015. Tyto poukázky budou moci být využívány pouze k účelům uvedeným ve vyhlášce č. ...
Stravenky a poukázky na zboží a služby pro UJEP - 2013/0161
Opakující se dodávky stravovacích poukázek a poukázek na zboží a služby pro zaměstnance univerzity. Stravenky musí být uplatnitelné v běžných stravovacích zařízeních či v prodejnách potravin bez omezení. Jejich využití musí být umožněno celorepublikově, tzn. dodavatel musí mít zajištěny smluvní partnery na území celé ČR.