Poskytování služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů z fondu FKSP
Zadavatel hodlá pro své zaměstnance zajistit systém poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů) z oblasti kulturních a sportovních potřeb na základě čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění („vyhláška o FKSP“). Předmětem zakázky je zajištění ...
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP 2019-2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka víceúčelových šekových poukázek FKSP pro zaměstnance, které budou sloužit k úhradě služeb v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví, tělovýchovy, sportu a rekreace pro zaměstnance v souladu s § 4 odst. 2, § 8 nebo § 9 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb včetně ...
Nákup stravovacích poukázek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka papírových poukazů v nominální hodnotě 100,- Kč, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stravenky“) pro cca 200 zaměstnanců zadavatele v celé české republice s možností budoucího přechodu na jiný způsob či ...
Nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11
Zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním účastníkem rámcové dohody, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11. Předmětem veřejné zakázky je personalizovaná (obálkované po jménech) dodávka stravenek pro zaměstnance včetně dopravy do sídla zadavatele. Požadovaná dodací ...
Nákup stravenek v nominální hodnotě 100 Kč
Předmětem veřejné zakázky je dodávka papírových poukazů v nominální hodnotě 100,- Kč, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stravenky") pro cca 3600 zaměstnanců zadavatele v celé České republice, s možností budoucího přechodu na jiný způsob či formu ...
Dodávky stravenek a volnočasových poukázek
Postupné dodávky stravenek a volnočasových poukázek.
Dodávky stravních a benefitních poukázek
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, zajišťující stravování zaměstnanců zadavatele a poskytnutí benefitů zaměstnancům zadavatele ve formě poukázek k úhradě zboží a služeb poskytovaných třetími osobami
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka víceúčelových šekových poukázek FKSP pro zaměstnance, které budou sloužit k úhradě služeb v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví, tělovýchovy, sportu a rekreace pro zaměstnance v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
Dodávka stravenek na FF UK 2017 - 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stravenek pro FF UK v?letech 2017 – 2020 (dále jen „zboží“), včetně dopravy zboží do místa plnění, vše za podmínek stanovených závazným návrhem rámcové kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Pod pojmem stravenka zadavatel rozumí ceninu, tištěnou na papíře formátu přibližně A6, ...
Dodávky stravenek na ČZU 2016
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování a distribuce stravenek.
Nákup restauračních kupónů
Předmětem plnění této zakázky je nákup 1 000 000 ks restauračních kupónů v nominální hodnotě 40,- Kč.
Dodávky stravenek a volnočasových poukázek
Předmětem zakázky jsou postupné dodávky stravenek a volnočasových poukázek.
15-116 Poukázky na stravování
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele poukázek na stravování zaměstnanců SSHR. Vzhledem k celorepublikové působnosti zadavatele, je požadováno i celorepublikové uplatnění poukázek na stravování v nominální hodnotě 85,- Kč na osobu.
Nákup stravovacích poukázek 2015-2018, 2016-2019, 2016-2020
Nákup stravovacích poukázek pro VÚ 3068 Opava, VZ 8129 Libavá, VZ 6830 Praha, VZ 5810 Praha, VZ 1419 Praha, VZ 6440 Praha, VZ 5847 Praha
Nákup stravovacích poukázek 2015-2018, 2016-2019, 2016-2020
Nákup stravovacích poukázek pro VÚ 3068 Opava, VZ 8129 Libavá, VZ 6830 Praha, VZ 5810 Praha, VZ 1419 Praha, VZ 6440 Praha, VZ 5847 Praha
Nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11
Předmětem veřejné zakázky je personalizovaná (obálkované po jménech) dodávka stravenek pro zaměstnance včetně dopravy do sídla zadavatele. Požadovaná dodací lhůta je 2 pracovní dny od doručení objednávky vybranému uchazeči. Zadavatel uzavře rámcovou smlouvu s jedním uchazečem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na ...
Stravenky pro cílovou skupinu projektů Stáže ve firmách a Stáže ve firmách II
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky stravovacích poukazů – stravenek, včetně jejich distribuce osobám s trvalým pobytem v České republice.
Dodávky stravenek na ČZU
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování a distribuce stravenek zabezpečených proti zfalšování a určených pro zaměstnance zadavatele.
Nákup stravovacích poukázek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním uchazečem na dobu jednoho roku na ”Nákup stravovacích poukázek”. Předmětem plnění zakázky je nákup stravovacích poukázek (dále jen „stravenka") na odběr stravy ve stravovacích zařízeních v nominální hodnotě 80,- Kč. Nákup bude probíhat měsíčně podle počtu odpracovaných směn ...
Nákup stravovacích poukázek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním uchazečem na dobu jednoho roku na ”Nákup stravovacích poukázek”. Předmětem plnění zakázky je nákup stravovacích poukázek (dále jen „stravenka") na odběr stravy ve stravovacích zařízeních v nominální hodnotě 80,- Kč. Nákup bude probíhat měsíčně podle počtu odpracovaných směn ...
Dodávky stravenek a volnočasových poukázek
Předmětem zadávacího řízení je poskytování a distribuce stravenek v nominální hodnotě 60 Kč, 65 Kč a 90 Kč a volnočasových poukázek v nominální hodnotě 100 Kč zabezpečených proti zfalšování určených pro zaměstnance skupiny Český Aeroholding, a.s. po dobu 2 let na základě rámcové smlouvy. Předpokládaný finanční objem zakázky za období jednoho ...
Nákup stravovacích poukázek 2013
Nákup stravovacích poukázek pro VÚ 3133 Opava, VZ 8129 Libavá, VÚ 6950 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, VZ 4935 Jaroměř, VZ 1241 Praha, VZ 6830 Praha, VZ 5810 Praha, VZ 1419 Praha, VZ 7830 Praha, VZ 5847 Praha., VZ 7979 Litoměrice
Výběr dodavatele stravovacích poukázek
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele stravovacích poukázek v nominální hodnotě 90,- Kč pro potřeby zajištění stravování zaměstnanců zadavatele. Předpokládaný počet zaměstnanců, pro které mají být poukazy pořizovány, činí 1500 zaměstnanců, přičemž tento stav je maximální a může ho být dosaženo v průběhu následujících přibližně ...
Stravenky pro zaměstnance VZP ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení poukazů v nominální hodnotě 90,- Kč, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stravenky“), a to pro zaměstnance zadavatele v celé České republice v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zabezpečením ...