Dodávka stravenek
Předmětem plnění VZ je uzavření smlouvy na dodávku stravenek a s tím spojených služeb na dobu neurčitou od 1. ledna 2014.