Dodávka volnočasových poukázek FKSP
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku víceúčelových volnočasových poukázek pro FKSP, které budou sloužit na zajištění úhrady služeb jako zaměstnanecký benefit pro využití ve volném čase v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu. Využití nabízených poukázek bude účastníkem zajištěno u smluvních partnerů, kteří budou nabízet ...
Poskytování příspěvků z FKSP prostřednictvím platebních karet
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování příspěvků z FKSP, a to formou platebních karet, jejichž prostřednictvím HZS Moravskoslezského kraje bude poskytovat příspěvek svým příslušníkům a zaměstnancům za účelem čerpání prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb podle vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních ...
Stravenky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávání poukázek na stravování pro příslušníky a zaměstnance Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
Poukázky FKSP
Dodání komplexních poukázek na využití služeb v oblasti kultury a tělovýchovy v nominálních hodnotách 100 Kč (2913 ks), 200 Kč (1942 ks) a 300 Kč (1942 ks), které zadavatel poskytne zaměstnancům jako formu příspěvku FKSP pro využití v různých kulturních a tělovýchovných zařízeních Moravskoslezského kraje v souladu s § 9 písm. a) vyhlášky č. ...