Zabezpečení realizace slevového systému pro seniory
Účelem veřejné zakázky je zabezpečení realizace slevového systému pro seniory na období tří let (dále jen „projekt“). Projektem se rozumí ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby pro seniory. Zabezpečením realizace projektu se rozumí zejména vytvoření sítě poskytovatelů slev, údržba databází, provozování webových stránek, komunikace s ...
NCO NZO Brno – poukázky na stravu a ubytování
Dodávka poukázek na stravu a na ubytování, sloužících k zajištění stravování a ubytování účastníků vzdělávacích akcí organizovaných v rámci vzdělávacích programů „Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci“, reg. číslo CZ.1.04/1.100/D3.00001 a „Vzdělávání ke zvýšení kompetencí ...