Cafeteria systém
Předmětem zakázky je poskytování služeb v rámci čerpání příspěvků v oblasti sportu, kultury, rekreace, zdraví a vzdělávání v souladu s platnou legislativou (s ohledem na možnosti daňového zvýhodnění) pro 120 zaměstnanců zadavatele prostřednictvím internetové aplikace, umožňující nákup zboží a služeb v obchodní síti nebo přes internetové stránky ...
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je v súlade s platnými normami verejného stravovania a hygienickými predpismi zabezpečenie stravovania v zmluvných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zabezpečenie stravných lístkov pre Okresný súd Bratislava I
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Okresného súdu Bratislava I formou stravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
Zabezpečenie stravných lístkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Okresného súdu Galanta formou stravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
Zabezpečenie služieb stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnacov ÚDZS
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa dodať elektronické stravovacie karty (ďalej len stravovacie karty) objednávateľovi a zabezpečiť priradenie stravovacích jednotiek na stravovacie karty zamestnacov objednávateľa na základe mesačných objednávok objednávateľa.
Poskytování služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů z fondu FKSP
Zadavatel hodlá pro své zaměstnance zajistit systém poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů) z oblasti kulturních a sportovních potřeb na základě čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění („vyhláška o FKSP“). Předmětem zakázky je zajištění ...
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP 2019-2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka víceúčelových šekových poukázek FKSP pro zaměstnance, které budou sloužit k úhradě služeb v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví, tělovýchovy, sportu a rekreace pro zaměstnance v souladu s § 4 odst. 2, § 8 nebo § 9 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb včetně ...
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Divadla A. Bagara v Nitre
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov DAB v Nitre v nominálnej hodnote 4,50 €. Predpokladaný odber stravovacích poukážok je 32 000 ks ročne (celkom za štyri roky 128 000 ks).
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok, stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných poukážok, zabezpečenie stravovania
Stravné lístky a nápojové poukážky
2.1.Stručný opis predmetu zákazky: Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce, ako aj pre poskytovanie ...
Nákup stravovacích poukážok
Nákup stravovacích poukážok stravné poukážky, dodanie stravných poukážok
Dodávka volnočasových poukázek FKSP
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku víceúčelových volnočasových poukázek pro FKSP, které budou sloužit na zajištění úhrady služeb jako zaměstnanecký benefit pro využití ve volném čase v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu. Využití nabízených poukázek bude účastníkem zajištěno u smluvních partnerů, kteří budou nabízet ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet stravné poukážky, stravné lístky, stravovacie karty
Nákup stravovacích poukázek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka papírových poukazů v nominální hodnotě 100,- Kč, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stravenky“) pro cca 200 zaměstnanců zadavatele v celé české republice s možností budoucího přechodu na jiný způsob či ...
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok
Predmetom zákazky je výroba, dodanie stravných poukážok v papierovej forme (nie elektronické karty a iné prostriedky). Stravné poukážky Objednávateľovi a jeho zamestnancom zabezpečujú možnosť stravovať sa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pracovnoprávneho charakteru. Zákazka pozostáva z tlače, balenia stravných poukážok a ich ...
Zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov v rezorte kultúry
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok v elektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.
Stravovacie služby formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb dodaním stravných poukážok pre zamestnancov verejného obstarávateľa na obdobie 48 mesiacov (odo dňa účinnosti uzatvorenej zmluvy). Súčasťou predmetu zákazky sa okrem zabezpečenia stravovacích služieb formou stravných poukážok okrem iného rozumie i dodanie stravných poukážok do sídla verejného ...
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je nákup papierových stravných poukážok za účelom splnenia povinnosti verejného obstarávateľa ako zamestnávateľa v súvislosti s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ZP), v zmysle ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie najmä ...
Obstaranie papierových stravných poukážok pre zabezpečenie stravovania zamestnancov
Predmetom obstarávanej zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a zákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých ...
Stravovací poukázky a poukázky na regeneraci
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stravovacích listinných poukázek v nominální hodnotě 100,- Kč/ks a poukázek na regeneraci v nominální hodnotě 100,- Kč/ks od 1.1.2019 po dobu 4 let v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Stravná poukážka nemá charakter všeobecného platobného prostriedku a je určená výlučne na úhradu stravy v určených stravovacích zariadeniach, alebo úhradu v prevádzkach a obchodoch poskytujúcich polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pokážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacích zariadeniach.
Skipasy pro VLL Karlovy Vary
Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VLL Karlovy Vary, hotelu Bellevue a komplexnost služeb v jednom centru.