NCO NZO Brno – poukázky na stravu a ubytování
Dodávka poukázek na stravu a na ubytování, sloužících k zajištění stravování a ubytování účastníků vzdělávacích akcí organizovaných v rámci vzdělávacích programů „Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci“, reg. číslo CZ.1.04/1.100/D3.00001 a „Vzdělávání ke zvýšení kompetencí ...
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov RUVZ so sídlom v Trnave
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Verejný obstarávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov - poukážok v nominálnej hodnote 3,20 €/kus. Predpokladaný mesačný odber stravných lístkov je cca 1 400 ks, čo predstavuje množstvo cca 33 600 ks po dobu trvania zmluvy, ktorá je 24 mesiacov. Množstvo stravných lístkov sa môže meniť v závislosti od počtu ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, formou stravovacích poukážok s ochrannými prvkami, vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača s podávaním polievky, hlavného jedla a vhodného nápoja podľa ponúkaného obedového menu alebo podľa vlasného ...
Stravovacie služby - Stravné lístky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravných lístkov pre potreby LESOV SR š.p. a ich organizačné zložky.
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov ZOO v Košiciach formou stravných poukážok
Predmetomzákazkyje odplatnézabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok s ochrannými prvkami pre Zoologickú záhradu v Košiciach v priebehu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok.
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok pre jednotlivé pracoviská Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Nitre a Bratislave.
Nákup stravovacích poukázek 2015-2018, 2016-2019, 2016-2020
Nákup stravovacích poukázek pro VÚ 3068 Opava, VZ 8129 Libavá, VZ 6830 Praha, VZ 5810 Praha, VZ 1419 Praha, VZ 6440 Praha, VZ 5847 Praha
Služby hromadného stravovania - stravovacie poukážky
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a pod. na základe akceptovania stravovacích poukážok v stanovených nominálnych hodnotách.
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa formou stravovacích poukážok v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. Stravovacie poukážky je potrebné dodávať podľa mesačných objednávok verejného obstarávateľa do miesta jeho sídla počas celého obdobia trvania zmluvy. Nominálna hodnota stravovacej poukážky je ...
Jedálne kupóny
Zabezpečenie jedálnych kupónov pre poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom v nominálnej hodnote 3,00 EUR.
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov BBSK
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov BBSK
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre zamestnancov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Leopoldove, podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): hlavný predmet: 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál , na obdobie 12 mesiacov od dátumu podpísania ...
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača na Slovensku na základe akceptovania stravovacích poukážok uchádzača.
Obstaranie stravovacích poukážok
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a pod. na základe akceptovania stravovacích poukážok uchádzača v rôznych nominálnych hodnotách.
Stravovanie zamestnancov Okresného súdu Žiar nad Hronom formou stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, formou zabezpečenia reštauračných služieb na základe akceptovania stravovacích poukážok uchádzača v nominálnej hodnote 4,00 eur.
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Trebišov na roky 2015 - 2016
Zabezepčenie stravovania formou stravovacích poukážok pre sudcov a zamestnancov Okresného súdu Trebišov
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Spišská Nová Ves 2015 - 2016
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre sudcov a zamestnancov Okresného súdu Spišská Nová Ves
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov knižnice K. Kmeťka v Nitre
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov knižnice "K.Kmeťka" v Nitre
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb, služieb jedální a pod. na základe akceptovania stravných lístkov uchádzača.
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania pre občanov a rozvozu stravy
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania v jedálni formou stravných lístkov, rozvoz a donáška stravy do domácností stravníkov.
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa formou stravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. Stravné poukážky bude potrebné dodávať podľa priebežných/mesačných objednávok objednávateľa do miesta jeho sídla počas celého obdobia trvania zmluvy. Predpokladané množstvo stravných poukážok, ...
Poskytovanie stravovacích služieb prostredníctvom stravných poukážok
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4 eurá na nákup teplého jedla a nápoja v stravovacích prevádzkach