Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích lístkov
Predmetom zákazky Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích lístkov je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 Zákona č. 311/ 2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov formou stravovacích lístkov v listinnej (papierovej) podobe s ...
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre SOŠ dopravnú Prešov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravných lístkov pre poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom SOŠ dopravnej, Konštantínova 2, 080 01 Prešov v nominálnej hodnote 3,20 EUR na obdobie 12 mesiacov. Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený súťažných podkladoch.
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov Krajskej knižnice Ľ. Štúra, Zvolen
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov Krajskej knižnice Ľ. Štúra, Zvolen
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov SZŠ Banská Bystrica
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov Strednej zdravotníckej školy Tajovského 24, Banská Bystrica
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Západoslovenského múzea
Predmetom zákazky je: Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok na základe objednávky vrátane provízie za sprostredkovanie služieb. V cene za poskytnutie služby sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy (vrátane obstarávacích nákladov, nákladov na sprostredkovanie, prípadne akékoľvek ďalšie ...
Stravné lístky
Zabezpečenie stravných lístkov pre poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom SOŠ Horný Smokovec v nominálnej hodnote 3,20 € na obdobie 12 mesiacov.
Stravné poukážky pre zamestnancov Mestského úradu Tornaľa
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania pre všetkých zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok. Hodnota stravných poukážok je 3,30 EUR s dodaním stravných poukážok podľa priebežných objednávok objednávateľa do miesta jeho sídla počas celého obdobia trvania zmluvy. Celý opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných ...
Jedálne kupóny
Zabezpečenie jedálnych kupónov pre poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom v nominálnej hodnote 3,00 EUR.
Nákup stravovacích poukázek 2015-2018, 2016-2019, 2016-2020
Nákup stravovacích poukázek pro VÚ 3068 Opava, VZ 8129 Libavá, VZ 6830 Praha, VZ 5810 Praha, VZ 1419 Praha, VZ 6440 Praha, VZ 5847 Praha
Nákup stravných lístkov pre zamestnancov mesta Vysoké Tatry r. 2015
Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravných lístkov pre poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom verejného obstarávateľa v nominálnej hodnote 3,30 € pre rok 2015. Predpokladaný počet lístkov : 16 000 ks.
ZOO Košice-stravné poukážky
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Zoologickej záhrady v Košiciach formou stravných poukážok s ochrannými prvkami v priebehu 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy .
Stravovacie poukážky pre GJGT
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom akceptácie stravovacích poukážok v reštauračných zariadeniach nachádzajúcich sa na území mesta Banská Bystrica.
Stravovacie poukážky pre AU v Banskej Bystrici
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom akceptácie stravovacích poukážok v reštauračných zariadeniach nachádzajúcich sa na území mesta Banská Bystrica.
NCO NZO Brno – poukázky na stravu a ubytování
Dodávka poukázek na stravu a na ubytování, sloužících k zajištění stravování a ubytování účastníků vzdělávacích akcí organizovaných v rámci vzdělávacích programů „Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci“, reg. číslo CZ.1.04/1.100/D3.00001 a „Vzdělávání ke zvýšení kompetencí ...
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov RUVZ so sídlom v Trnave
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Verejný obstarávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov - poukážok v nominálnej hodnote 3,20 €/kus. Predpokladaný mesačný odber stravných lístkov je cca 1 400 ks, čo predstavuje množstvo cca 33 600 ks po dobu trvania zmluvy, ktorá je 24 mesiacov. Množstvo stravných lístkov sa môže meniť v závislosti od počtu ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, formou stravovacích poukážok s ochrannými prvkami, vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača s podávaním polievky, hlavného jedla a vhodného nápoja podľa ponúkaného obedového menu alebo podľa vlasného ...
Stravovacie služby - Stravné lístky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravných lístkov pre potreby LESOV SR š.p. a ich organizačné zložky.
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov ZOO v Košiciach formou stravných poukážok
Predmetomzákazkyje odplatnézabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok s ochrannými prvkami pre Zoologickú záhradu v Košiciach v priebehu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok.
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok pre jednotlivé pracoviská Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Nitre a Bratislave.
Nákup stravovacích poukázek 2015-2018, 2016-2019, 2016-2020
Nákup stravovacích poukázek pro VÚ 3068 Opava, VZ 8129 Libavá, VZ 6830 Praha, VZ 5810 Praha, VZ 1419 Praha, VZ 6440 Praha, VZ 5847 Praha
Služby hromadného stravovania - stravovacie poukážky
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a pod. na základe akceptovania stravovacích poukážok v stanovených nominálnych hodnotách.
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa formou stravovacích poukážok v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. Stravovacie poukážky je potrebné dodávať podľa mesačných objednávok verejného obstarávateľa do miesta jeho sídla počas celého obdobia trvania zmluvy. Nominálna hodnota stravovacej poukážky je ...
Jedálne kupóny
Zabezpečenie jedálnych kupónov pre poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom v nominálnej hodnote 3,00 EUR.
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov BBSK
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov BBSK