Stravovací poukázky a poukázky na regeneraci
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stravovacích listinných poukázek v nominální hodnotě 100,- Kč/ks a poukázek na regeneraci v nominální hodnotě 100,- Kč/ks od 1.1.2019 po dobu 4 let v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Stravná poukážka nemá charakter všeobecného platobného prostriedku a je určená výlučne na úhradu stravy v určených stravovacích zariadeniach, alebo úhradu v prevádzkach a obchodoch poskytujúcich polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pokážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacích zariadeniach.
Skipasy pro VLL Karlovy Vary
Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VLL Karlovy Vary, hotelu Bellevue a komplexnost služeb v jednom centru.
Skipasy pro VLL Jeseník
Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VLL Jeseník a komplexnost služeb v jednom centru.
Skipasy pro VZ Ovčárna pod Pradědem
Předmětem plnění je zabezpečení zimního lyžování – nákup permanentek pro účastníky PR ve VZ Ovčárna pod Pradědem a komplexnost služeb v jednom centru.
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Úradu vlády SR o. i. aj formou poskytnutia stravných poukážok. Bližšie určenie v súťažných podkladoch na predmet zákazky.
Stravné poukážky
Stravné poukážky, zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacích zariadeniach, stravné poukážky, dodanie stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Štátneho divadla Košice formou stravných poukážok v papierovej forme v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača, na základe akceptovania stravných poukážok na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov. ...
Poskytování příspěvků z FKSP prostřednictvím platebních karet
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování příspěvků z FKSP, a to formou platebních karet, jejichž prostřednictvím HZS Moravskoslezského kraje bude poskytovat příspěvek svým příslušníkům a zaměstnancům za účelem čerpání prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb podle vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních ...
Nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11
Zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním účastníkem rámcové dohody, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11. Předmětem veřejné zakázky je personalizovaná (obálkované po jménech) dodávka stravenek pro zaměstnance včetně dopravy do sídla zadavatele. Požadovaná dodací ...
Nákup stravenek v nominální hodnotě 100 Kč
Předmětem veřejné zakázky je dodávka papírových poukazů v nominální hodnotě 100,- Kč, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stravenky") pro cca 3600 zaměstnanců zadavatele v celé České republice, s možností budoucího přechodu na jiný způsob či formu ...
Služby stravovania študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku
Zabezpečenie stravovania študentov a zamestnancov zodpovedajúce zásadám správnej výživy podľa podmienok (§ 152) Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v blízkosti pracovísk verejného obstarávateľa. Je potrebné , aby uchádzač v rámci svojej ponuky zohľadnil blízkosť pracoviska verejného obstarávateľa (dostupnú: pešo chôdzou) a to v súlade s podmienkami ...
Zabezpečenie stravovania zamestanacov prostredníctvom stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania
Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) zákazka na poskytnutie služby s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len týchto SP). Predmetom zákazky pod názvom: Stravovanie zamestnancov papierové stravné poukážky ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania
Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre UK
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311 / 2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty
Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad
Predmetom zákazky s názvom Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad je nákup stravných lístkov pre zamestnancov StVPS a PVPS ako celku a poskytovanie služby v miestach jednotlivých prevádzok StVPS a PVPS v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ...
Dodávky stravenek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a distribuce stravenek zabezpečených proti pozměňování a padělání, určených pro zaměstnance zadavatele. Dodávka a distribuce bude zasmluvněna na dobu 48 měsíců od podpisu rámcové dohody – rámcové kupní smlouvy v rozsahu dle Zadávací dokumentace. Výsledkem zadávacího řízení bude rámcová dohoda mezi zadavatelem a ...
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.
Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov
Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov informačný systém, stravovanie zamestnancov
Dodávky stravenek a volnočasových poukázek
Postupné dodávky stravenek a volnočasových poukázek.
Zabezepčenie stravovania formou stravných poukážok pre UMB
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov verejného obstarávateľa.