Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov
Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej stravy pre pacientov VÚSCH, a.s., v rozsahu predpísaných diét podľa Metodického pokynu MZ SR č. 719/92-C (Odporúčané zásady stravovania úprava diétneho systému), v súlade so Záväzným opatrením MZ SR č. 1685/1998-A (Zabezpečenie liečebnej výživy chorých - Vestník MZ SR, čiastka 17-18), Odborným ...
Poskytovanie stravovacích služieb vrátane dodávky stravovacích zariadení
Predmetom zákazky bude: 1. zhotovenie novej stravovacej prevádzky vrátane uskutočnenia súvisiacich stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a vybavenie novej stravovacej prevádzky novými technologickými zariadeniami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (všetky stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a vybavenie novej ...
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, vrátane dopravy na miesto určenia, ktorými sú jednotlivé zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta : - Zariadenie pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10 Banská Bystrica - Zariadenie ...
Poptávám rozvoz obědů pro seniory
Hledám rozvoz obědů pro seniory v Ostravě v okolí Hornické polikliniky mimo Unibest
Poptávám dovoz obědů
Potřebuji zabezpečit obědy na celé týdny pro moji starou mámu je z Ostravy - Poruby.
Poptávám rozvoz obědů
Poptávám rozvoz jídla (obědů) v okolí Uhlířských Janovic.
Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně
Předmětem této veřejné zakázky je zajistit stravování pro hosty ubytované v Lázeňském domě Mercur v Mariánských Lázních.
Poskytování stravovacích služeb pro SUPŠS Železný Brod
Předmětem veřejné zakázky je příprava a dovoz jídel pro školní stravování. Podrobnosti viz. zadávací dokumentace.
Stravování v AČR v letech 2019 - 2022 u VZ 5512 Stará Boleslav
Předmětem VZ je zabezpečení závodního starvování pro cca 300 osob denně (teplý oběd) a bezplatné stravování pro cca 40 osob denně (teplá snídaně, teplý obběd a teplá večeře) v pracovních dnech, včetně dnů pracovního volna, pracovního klidu a státních svátků.
Stravování v AČR v letech 2019 - 2022 u VZ 6848 Bystřice pod Hostýnem
Předmětem VZ je zabezpečení závodního starvování pro cca 45 osob denně (teplý oběd). a dle požadavku náčelníka VZ i bezplatné stravování VZ.
Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n.o.
Poskytovanie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia, vrátane dopravy na miesto určenia (dovoz) a likvidácie stravy. Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov sa požaduje v rozsahu a v súlade podľa všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s poskytovaním stravy v zdravotníckych zariadeniach, ...
Zajištění závodního stravování
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel.
Zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO – Pionýrů 2069
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO areálu Pionýrů 2069. Důvodem pro vypsání veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO.
Stravovanie dôchodcov
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania dôchodcov. Jedná sa o zabezpečenie čerstvej, varenej stravy (nie vákuovo balené) pre stravníkov v predpokladanom množstve 300 obedov denne, v pracovných dňoch, počas doby trvania zmluvy 36 mesiacov. Rozsah poskytovaných služieb stravovania: Uchádzač každý deň zabezpečí služby minimálne v ...
Zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO. Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě části (část I. – středisko Pionýrů, a část II. – středisko Pavlíkova). Důvodem pro vypsání veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO, které bude dodáváno v ...
Poptávám rozvoz obědů
Poptávám rozvoz obědů v okolí Jindřichova Hradce, do 75 Kč.
Stravovanie zamestnancov - papierové stravné poukážky
Poskytovanie stravovacích služieb formou papierových stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresné prokuratúry v jej obvode
Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n.o. (EVO)
Poskytovanie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia, vrátane dopravy na miesto určenia (dovoz) a likvidácie stravy. Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov sa požaduje v rozsahu a v súlade podľa všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s poskytovaním stravy v zdravotníckych zariadeniach, ...
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb
Statutární město Frýdek-Místek provádí centralizované zadávání na účet jím zřízeného pověřujícího zadavatele Centru, pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o. Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravování - dodávka obědů.
Poptávám rozvoz obědů
Poptávám rozvoz obědů v Plzni.
Stravování v AČR v letech 2018 - 2022, VÚ 1825 Tábor a VÚ 4215 Tábor
zabezpečit závodní a bezplatné stravování příslušníků rezortu MO, formou služby
Stravování v AČR v letech 2018 - 2022, VÚ 1837 Chrudim
předmětem VZ je zabezpečit závodní a bezplatné stravování příslušníků rezortu MO, formou služby.
Stravování v AČR v letech 2018 - 2022, VZ551230 Týniště nad Orlicí a VZ 684820 Bystřice pod Hostýnem
zabezpečit závodní a bezplatné stravování příslušníků rezortu MO, formou služby u VZ 551230 Týniště nad Orlicí a VZ 684820 Bystřice pod Hostýnem
Dodávka obědů pro městský úřad
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a výdej hotových jídel pro zaměstnance zadavatele.
Výběrové řízení na zajištění závodního stravování ve společnosti Daikin Plzeň
Předmětem zakázky je komplexní zajištění závodního stravování, cofee breaků pro VIP návštěvy, obědy pro VIP návštěvy a další akce pořádané zadavatelem.