Poptávám rozvoz obědů
Poptávám rozvoz obědů do obce Maškovice ,okres Litoměřice
Poptávám rozvoz obědu pro důchodce
Poptávám rozvoz obědu pro důchodce, Ostrava Poruba.
Zajištění stravování pro žáky a zaměstnance
Součástí hlavního předmětu VZ je komplexní zajištění dovozu a dodávky obědů do výdejního místa zadavatele a dále zajištění prací spojených s odvozem a mytím přepravních nádob.Předpokládaný průměrný denní rozsah služby bude činit 800 obědů ve třech kategoriích.1. kategorie: 7 – 10 let -70g masa 2. kategorie: 11 – 14 let – 80 g masa 3. kategorie: ...
Zabezpečení stravování pro zaměstnance ZOO Brno
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb závodního stravování zaměstnancům zadavatele formou výroby, dovozu a výdeje jídel v jídelně v objektu zadavatele v určených prostorách. Vybavení výdejny a jídelny a požadavky na jídla jsou uvedeny v přílohách obchodních podmínek s názvem"normy potravin", „Požadavky zadavatele na přípravu jídel“ a ...
Poptávám rozvoz obědů pro seniory v Brně
Poptávám rozvoz obědů pro seniory v Brně. Bydlíme v Brně - Soběšicích. Je možné pro nás (2 obědy) zajistit dovoz obědů? Severa.
Poptávám dovoz obědů pro seniory
Poptávám dodávku obědů pro seniory, Ústí nad Labem - Střekov, ulice Nová.
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a subjektov formou stravných poukážok v elektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do ...
Zajištění celodenní stravy pro obyvatele a obědů pro zaměstnance Domova Pod Kavčí Skálou
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravovacích služeb pro zaměstnance zadavatele a obyvatele Říčan (dále jen „klienti“). Navrhované řešení je outsourcing celodenní stravy od externího dodavatele, včetně dopravy, které by mělo zahrnovat následující: • Celodenní stravování pro klienty v rozsahu - snídaně, obědy, večeře, 2. večeře diabetická, ...
Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov
Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej stravy pre pacientov VÚSCH, a.s., v rozsahu predpísaných diét podľa Metodického pokynu MZ SR č. 719/92-C (Odporúčané zásady stravovania úprava diétneho systému), v súlade so Záväzným opatrením MZ SR č. 1685/1998-A (Zabezpečenie liečebnej výživy chorých - Vestník MZ SR, čiastka 17-18), Odborným ...
Poskytovanie stravovacích služieb vrátane dodávky stravovacích zariadení
Predmetom zákazky bude: 1. zhotovenie novej stravovacej prevádzky vrátane uskutočnenia súvisiacich stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a vybavenie novej stravovacej prevádzky novými technologickými zariadeniami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (všetky stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a vybavenie novej ...
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, vrátane dopravy na miesto určenia, ktorými sú jednotlivé zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta : - Zariadenie pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10 Banská Bystrica - Zariadenie ...
Poptávám rozvoz obědů pro seniory
Hledám rozvoz obědů pro seniory v Ostravě v okolí Hornické polikliniky mimo Unibest
Poptávám dovoz obědů
Potřebuji zabezpečit obědy na celé týdny pro moji starou mámu je z Ostravy - Poruby.
Poptávám rozvoz obědů
Poptávám rozvoz jídla (obědů) v okolí Uhlířských Janovic.
Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně
Předmětem této veřejné zakázky je zajistit stravování pro hosty ubytované v Lázeňském domě Mercur v Mariánských Lázních.
Poskytování stravovacích služeb pro SUPŠS Železný Brod
Předmětem veřejné zakázky je příprava a dovoz jídel pro školní stravování. Podrobnosti viz. zadávací dokumentace.
Stravování v AČR v letech 2019 - 2022 u VZ 5512 Stará Boleslav
Předmětem VZ je zabezpečení závodního starvování pro cca 300 osob denně (teplý oběd) a bezplatné stravování pro cca 40 osob denně (teplá snídaně, teplý obběd a teplá večeře) v pracovních dnech, včetně dnů pracovního volna, pracovního klidu a státních svátků.
Stravování v AČR v letech 2019 - 2022 u VZ 6848 Bystřice pod Hostýnem
Předmětem VZ je zabezpečení závodního starvování pro cca 45 osob denně (teplý oběd). a dle požadavku náčelníka VZ i bezplatné stravování VZ.
Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n.o.
Poskytovanie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia, vrátane dopravy na miesto určenia (dovoz) a likvidácie stravy. Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov sa požaduje v rozsahu a v súlade podľa všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s poskytovaním stravy v zdravotníckych zariadeniach, ...
Zajištění závodního stravování
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel.
Zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO – Pionýrů 2069
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO areálu Pionýrů 2069. Důvodem pro vypsání veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO.
Stravovanie dôchodcov
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania dôchodcov. Jedná sa o zabezpečenie čerstvej, varenej stravy (nie vákuovo balené) pre stravníkov v predpokladanom množstve 300 obedov denne, v pracovných dňoch, počas doby trvania zmluvy 36 mesiacov. Rozsah poskytovaných služieb stravovania: Uchádzač každý deň zabezpečí služby minimálne v ...
Zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO. Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě části (část I. – středisko Pionýrů, a část II. – středisko Pavlíkova). Důvodem pro vypsání veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO, které bude dodáváno v ...
Poptávám rozvoz obědů
Poptávám rozvoz obědů v okolí Jindřichova Hradce, do 75 Kč.
Stravovanie zamestnancov - papierové stravné poukážky
Poskytovanie stravovacích služieb formou papierových stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresné prokuratúry v jej obvode