Poptávám dovoz obědů
Dobrý den. Měla bych zájem o dovoz odpoledního menicka pro seniorku. Jsem z Ostravy. Dekuji za odpověď.
Zmluvné stravovanie - VÚ 8221 Sereď
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 8221 Sereď ako aj ďalších osôb určených verejným obstarávateľom formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 8221 Sereď a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja, zabezpečenia ...
Zabezpečenie stravovania pre utečencov z Ukrajiny
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie stravovania a služieb spojených s dodávkou stravy (denný dovoz teplých jedál) od dodávateľa pre ubytovaných u objednávateľa. Dodávateľ zabezpečí dovoz hotového jedla - polievky, hlavného jedla s prílohou a dezertu napr. ovocie, mliečne výrobky, keksíky, pekárenské výrobky. Strava bude pre utečencov ...
Zabezpečenie stravovania pre Zariadenie pre seniorov  sv. Barborky Gbeľany
Predmetom zákazky je služba zahrňujúca výrobu obedov a dovoz podľa noriem závodného stravovania (v zmysle prílohy č. 1) a to v rozsahu polievka a hlavné jedlo, večera.
Zmluvné stravovanie – VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1101 Trebišov a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania.
Zabezpečenie stravovania pre poberateľov starobného alebo úplného invalidného dôchodku
Zabezpečenie stravovania pre poberateľov starobného alebo úplného invalidného dôchodku s dovozom.
Obstaranie stravy pre žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, dodávka obedov pre žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota. Obedom sa na účely tejto žiadosti rozumie: A. Polievka - jeden druh, pripravovaná denne, nie instantná, bez obsahu gluténu a laktózy, porcia v objeme 0,35 l podávaná denne, s 2 ...
Poskytovanie stravovania pre pacientov verejného obstarávateľa vrátane diétneho stravovania
Predmetom zákazky je poskytovanie celodennej stravy pre pacientov verejného obstarávateľa vrátane diétneho stravovania (príprava, výroba a dovoz do miest poskytovania služieb) podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa v rozsahu diét raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera u diabetického pacienta (stravná jednotka) v miestach ...
Chladená strava s dovozom
Predmetom zákazky sú nepravidelné dodávky chladenej stravy s dovozom (hlavné jedlo bez polievky, gramáž mäsa v surovom stave 120g) v období, kedy je obmedzená prevádzka vo vlastnej kuchyni (sviatky, závodná dovolenka, víkendy) na základe telefonickej objednávky - podľa potreby a výberu z jedálneho lístka 1x týždenne vždy vo štvrtok v ranných ...
Pomocní pracovníci pro provoz dopravy VFN v Praze
• Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s rozvozem stravy po areálech pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, viz více zadávací podmínky.
Zabezpečenie rozvozu teplých jedál – obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin
Predmetom zákazky je zabezpečenie rozvozu teplých jedál obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin, ktoré požiadali o donášku stravy do domácnosti počas pracovných dní, od 10:00 hod. - 14:00 hod.. Rozvoz teplých jedál musí byť v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a s Nariadením (ES) č. 852/2004 ...
Zabezpečenie rozvozu teplých jedál – obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin
Predmetom zákazky je zabezpečenie rozvozu teplých jedál obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin, ktoré požiadali o donášku stravy do domácnosti počas pracovných dní, od 10:00 hod. - 14:00 hod., ktoré sú uvedené vo Výzve.
Stravovanie dôchodcov rok 2022
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stravovania dôchodcov prostredníctvom prípravy a dodávky stravy (obedov) dodávateľom pre objednávateľa. Jedná sa o pravidelné zabezpečovanie dodávky čerstvej, varenej, hygienicky balenej stravy dodávateľom pre stravníkov objednávateľa v predpokladanom objeme do 200 obedov denne v pracovných dňoch počas ...
Poptáváme dovoz obědů
Poptáváme dovoz obědů do Komárova. Prosím o cenu.
Zabezpečenie celodenného stravovania pre príslušníkov jednotky eVA BG
Predmetom zákazky je zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania príslušníkov jednotky eVA BG a príslušníkov zaradených do HNS pre eVA BG v CV Lešť formou dovozu hotového jedla do miesta plnenia vrátane výdaja jedla, zabezpečenia stolovania a ďalších dohodnutých činností. Zadávanie objednávok na poskytovanie služby bude výlučne závisieť od ...
Zajištění rozvozu stravy pro CSOP
Hlavním účelem veřejné zakázky je včasná doprava obědů pro klienty zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je dále rozveden a spočívá v zajištění rozvozu stravy pro CSOP Praha 10 včetně pečovatelek, které zajišťují předání oběda klientům. Z důvodu zachování požadované teploty stravy dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na ...
Dodávka celodenní stravy pro lůžková oddělení NUDZ
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Příprava a zajištění celodenní stravy pro pacienty zadavatele; b) Dodávka celodenní stravy na zadavatelem stanovené místo v určený čas; c) Zajištění souvisejících služeb spojených se zajištěním dodávek stravy zadavateli, zejména předání celodenní stravy zaměstnancům zadavatele.
Príprava a dovoz stravy
Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Dočasné zajištění zaměstnaneckého a pacientského stravování
Předmětem veřejné zakázky je příprava a dovoz zaměstnanecké a pacientské stravy a poskytování souvisejících služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy).
Obědy pro klienty a zaměstnance 2022
Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s komplexním zajištěním obědů pro klienty a zaměstnance zadavatele.
Sociální služby Uherské Hradiště p.o. - Dodávka stravy pro DZP Zborovice
Předmětem veřejné zakázky je: zajištění stravy pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice, s místem plnění Hlavní 1, 768 32 Zborovice na dobu neurčitou, zahrnující: • přípravu stravy Bližší požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
Zajištění závodního stravování - opakované
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel podle dále uvedených podmínek. Cca 190 zaměstnanců zadavatele odebírá stravu v různých provozech na území města Brna. Smyslem tohoto zadávacího řízení je snaha zadavatele zabezpečit pro zaměstnance závodní stravování v průběhu ...
Zajištění závodního stravování
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel. Podrobněji v ZD.
Poptáváme dovoz obědů
Chceme objednávat 2 jídla denně v pracovních dnech na adresu Zlín, Mladcová, Stráně 466.
Zajištění rozvozu stravy pro CSOP
Hlavním účelem veřejné zakázky je včasná doprava obědů pro klienty zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je dále rozveden a spočívá v zajištění rozvozu stravy pro CSOP Praha 10 včetně pečovatelek, které zajišťují předání oběda klientům. Z důvodu zachování požadované teploty stravy dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na ...