Pomocní pracovníci pro provoz dopravy VFN v Praze
• Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s rozvozem stravy po areálech pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, viz více zadávací podmínky.
Zabezpečenie rozvozu teplých jedál – obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin
Predmetom zákazky je zabezpečenie rozvozu teplých jedál obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin, ktoré požiadali o donášku stravy do domácnosti počas pracovných dní, od 10:00 hod. - 14:00 hod.. Rozvoz teplých jedál musí byť v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a s Nariadením (ES) č. 852/2004 ...
Zabezpečenie rozvozu teplých jedál – obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin
Predmetom zákazky je zabezpečenie rozvozu teplých jedál obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin, ktoré požiadali o donášku stravy do domácnosti počas pracovných dní, od 10:00 hod. - 14:00 hod., ktoré sú uvedené vo Výzve.
Stravovanie dôchodcov rok 2022
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stravovania dôchodcov prostredníctvom prípravy a dodávky stravy (obedov) dodávateľom pre objednávateľa. Jedná sa o pravidelné zabezpečovanie dodávky čerstvej, varenej, hygienicky balenej stravy dodávateľom pre stravníkov objednávateľa v predpokladanom objeme do 200 obedov denne v pracovných dňoch počas ...
Poptáváme dovoz obědů
Poptáváme dovoz obědů do Komárova. Prosím o cenu.
Zabezpečenie celodenného stravovania pre príslušníkov jednotky eVA BG
Predmetom zákazky je zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania príslušníkov jednotky eVA BG a príslušníkov zaradených do HNS pre eVA BG v CV Lešť formou dovozu hotového jedla do miesta plnenia vrátane výdaja jedla, zabezpečenia stolovania a ďalších dohodnutých činností. Zadávanie objednávok na poskytovanie služby bude výlučne závisieť od ...
Zajištění rozvozu stravy pro CSOP
Hlavním účelem veřejné zakázky je včasná doprava obědů pro klienty zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je dále rozveden a spočívá v zajištění rozvozu stravy pro CSOP Praha 10 včetně pečovatelek, které zajišťují předání oběda klientům. Z důvodu zachování požadované teploty stravy dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na ...
Dodávka celodenní stravy pro lůžková oddělení NUDZ
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Příprava a zajištění celodenní stravy pro pacienty zadavatele; b) Dodávka celodenní stravy na zadavatelem stanovené místo v určený čas; c) Zajištění souvisejících služeb spojených se zajištěním dodávek stravy zadavateli, zejména předání celodenní stravy zaměstnancům zadavatele.
Príprava a dovoz stravy
Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Dočasné zajištění zaměstnaneckého a pacientského stravování
Předmětem veřejné zakázky je příprava a dovoz zaměstnanecké a pacientské stravy a poskytování souvisejících služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy).
Obědy pro klienty a zaměstnance 2022
Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s komplexním zajištěním obědů pro klienty a zaměstnance zadavatele.
Sociální služby Uherské Hradiště p.o. - Dodávka stravy pro DZP Zborovice
Předmětem veřejné zakázky je: zajištění stravy pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice, s místem plnění Hlavní 1, 768 32 Zborovice na dobu neurčitou, zahrnující: • přípravu stravy Bližší požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
Zajištění závodního stravování - opakované
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel podle dále uvedených podmínek. Cca 190 zaměstnanců zadavatele odebírá stravu v různých provozech na území města Brna. Smyslem tohoto zadávacího řízení je snaha zadavatele zabezpečit pro zaměstnance závodní stravování v průběhu ...
Zajištění závodního stravování
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel. Podrobněji v ZD.
Poptáváme dovoz obědů
Chceme objednávat 2 jídla denně v pracovních dnech na adresu Zlín, Mladcová, Stráně 466.
Zajištění rozvozu stravy pro CSOP
Hlavním účelem veřejné zakázky je včasná doprava obědů pro klienty zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je dále rozveden a spočívá v zajištění rozvozu stravy pro CSOP Praha 10 včetně pečovatelek, které zajišťují předání oběda klientům. Z důvodu zachování požadované teploty stravy dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na ...
Poptávám dovoz obědu
Poptávám dovoz obědového menu pro seniora domů.Bydliště seniora Ostrava-Poruba,8 obvod.
Poptávám dovoz jídla pro seniory
Hledám rozvoz jídel pro seniory ve městě Pardubice. Prosím o nabídku. Každodenní odběr.
Poptávám dovoz obědů
Poptávám dovoz obědů.
Poptávám pravidelný dovoz obědů pro seniory
Poptávám pravidelný dovoz obědů pro mé rodiče seniory 82 let, kteří si již sami nemohou vařit. Bydlí ve Stadicích, okres Ústí nad Labem. Bohužel bydlím 200 km daleko a nemohu se o ně postarat. Moc děkuji, Tomanová
Poptávám dovoz obědů
Poptávám dovoz obědů (okr. Bruntál) do obce Slezská Harta. Jsem ZTP (pohybová problémy) a měl bych zájem o tuto službu . Děkuji R.Jánek věk 69let
Poptávám rozvoz obědů
Poptávám rozvoz obědů pro důchodce.
Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu
Předmětem plnění VZ je zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov podávané v domově pro seniory a zabezpečení obědů pro uživatele Denního pobytu, Purkyňova 16, Přerov dodávaných do denního pobytu.
Poptáváme dodavatele stravy pro mateřskou školu
Pro mateřskou školu v Rebešovicích hledáme dodavatele stravy včetně dopravy. Svačiny a obědy. Termín od 1.1.2021. Děkuji za nabídku.
Závodní stravování v budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Hradci Králové
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb závodního stravování zaměstnancům zadavatele formou výdeje dovážených hotových jídel (obědů) v jídelně, resp. výdejně jídel v objektu zadavatele (v budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Hradci Králové, U Koruny 1632, 502 00 Hradec Králové).