Učiteľský piknik 2023 – cateringové služby - opakovanie
Predmetom zákazky sú cateringové služby určené pre zabezpečenie akcie pod názvom Učiteľský piknik 2023, ktorá je určená pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Termín realizácie akcie je stanovený na 14.6.2023 v priestoroch Areálu zdravia na Zlatých pieskoch v Bratislave. Maximálny počet účastníkov je stanovený na 850 osôb.
Učiteľský piknik 2023 – technické zabezpečenie
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie akcie pod názvom Učiteľský piknik 2023 - technické zabezpečenie, ktorá je určená pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Termín realizácie akcie je stanovený na 16.5.2023 v priestoroch Areálu zdravia na Zlatých pieskoch v Bratislave. Maximálny počet účastníkov je stanovený na 850 ...
Učiteľský piknik 2023 – cateringové služby
Predmetom zákazky sú cateringové služby určené pre zabezpečenie akcie pod názvom Učiteľský piknik 2023, ktorá je určená pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Termín realizácie akcie je stanovený na 16.5.2023 v priestoroch Areálu zdravia na Zlatých pieskoch v Bratislave. Maximálny počet účastníkov je stanovený na 850 osôb.
Dodávka cateringových služeb do VIP prostorů pro sportovní a kulturní akce
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cateringových služeb do VIP prostorů pro sportovní a kulturní akce, specifikovaná v zadávací dokumentaci.
Zajištění realizace akcí projektu NPO - 3.1 DIGI
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování cateringových, konferenčních, ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb pro účely projektu NPO - 3.1 DIGI. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 „Rámcová dohoda o poskytnutí služeb“ a v příloze č. 2 „Dodavatelem deklarované údaje“ zadávací ...
Cateringové služby
Predmetom zákazky je poskytovať Objednávateľovi komplexné cateringové služby na kvalitnej a profesionálnej úrovni pri organizovaní najvyšších protokolárnych akcií, banketov, recepcií a spoločenských podujatí.
Zajištění cateringu a souvisejících služeb  pro Krajskou zdravotní, a.s.
zajištění cateringu a souvisejících služeb v rámci akcí pro Krajskou zdravotní, a.s.
Zajištění cateringu a souvisejících služeb v rámci finančních mechanismů v letech 2023-2026
Zajištění cateringu a souvisejících služeb v rámci akcí pořádaných Objednatelem, zejména v rámci Fondů EHP a Norska, případně také v rámci Druhého švýcarského příspěvku.
Kompletní stravovací služby pro zaměstnance a návštěvníky ČEPS, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je. Zajištění závodního stravování pro zaměstnance Zadavatele a další osoby. Provoz kantýny a doplňkového prodeje. Ostatní služby obvykle související se stravováním. Cateringové služby, poskytnutí občerstvení s obsluhou v určených prostorách ČEPS, a.s. při jednáních a obdobných aktivitách.
Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2022
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude technické, personální, organizační a logistické zajištění akcí a jednání na území celé ČR (kategorie A) a poskytování cateringových služeb na území ČR (kategorie B).
Poptávám cateringové služby
Hledám dodavatele cateringu na 10.8.2022, buď jako celek jídlo i s obslouhou, nebo i zvlášť. Je možné služby tohoto charakteru u vás objednat? Děkuji. Vyhlídalová
Poptávám cateringové služby
Poptávám cateringové služby v Kroměříži a okolí.
Zajištění cateringových služeb pro akce konané v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU
Předmětem zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody je průběžné pořizování a zajišťování cateringových služeb, zejména poskytování coffee breaků, bufetových, nebo servírovaných obědů, případně dalšího občerstvení včetně nápojů v prostoru Kongresového centra Praha včetně dopravy, obsluhy a zajištění nezbytného inventáře a mobiliáře. Poskytování ...
Zajištění catering. služeb pro akce konané v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022
Předmětem zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody je průběžné pořizování a zajišťování cateringových služeb, zejména poskytování coffee breaků, bufetových, nebo servírovaných obědů, případně dalšího občerstvení včetně nápojů v prostoru hotelu Vienna House Diplomat Prague v Praze 6 včetně dopravy, obsluhy a zajištění nezbytného inventáře a ...
Rámcová dohoda na poskytování pravidelného občerstvení a cateringových služeb
Předmětem veřejné zakázky je poskytování cateringových služeb a dodávek souvisejících s pohoštěním pro jednotlivé pořádané akce a na pravidelné občerstvení v prostorech Zadavatele. Bližší podmínky poskytování a specifikace služeb a dodávek jsou obsaženy v závazném návrhu Rámcové dohody. Rámcová dohoda k této veřejné zakázce bude uzavřena s jedním ...
Zajištění cateringových služeb pro akce konané v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU
Předmětem zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody je průběžné pořizování a zajišťování cateringových služeb, zejména poskytování coffee breaků, bufetových, nebo servírovaných obědů, případně dalšího občerstvení včetně nápojů v prostoru Pražského hradu včetně dopravy, obsluhy a zajištění nezbytného mobiliáře. Poskytování cateringových služeb ...
Rámcová dohoda na poskytování pravidelného občerstvení a cateringových služeb
Předmětem veřejné zakázky je poskytování cateringových služeb a dodávek souvisejících s pohoštěním pro jednotlivé pořádané akce a na pravidelné občerstvení v prostorech Zadavatele uvedených v bodu 3.2. „Místo plnění veřejné zakázky“. Bližší podmínky poskytování a specifikace služeb a dodávek jsou obsaženy v závazném návrhu Rámcové dohody dle ...
Parlamentní dimenze českého předsednictví v Radě EU ve 2. polovině roku 2022
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění konferenčních prostor, parkovacích kapacit, cateringu, služeb informačních technologií, kyberbezpečnosti a personální zabezpečení meziparlamentních konferencí souvisejících s českým předsednictvím v Radě EU ve 2. polovině roku 2022.
Stravování
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění stravování na dobu neurčitou v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a 2 této zadávací dokumentace (ZD).
Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Banská Bystrica
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne zabezpečenie služieb stravovania a doplnkového predaja v bufete pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica. Súčasťou predmetu zákazky je aj prenájom nebytového priestoru určeného na prevádzkovanie výdajne jedál, prevádzkovanie bufetu a tak isto prenájom ...
Catering pre Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je príprava a dodanie jedál a nápojov určených na priamu konzumáciu pre osoby prepravované lietadlami, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a ktoré sú v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Zajištění cateringových služeb ve vlacích Českých drah, a.s.
Zajištění cateringových služeb ve vlacích ČD ve smyslu personálního obsazení restauračních a bistro vozů na vybraných linkách Ex a zajištění servisu v celém vlaku, kde jsou tyto vozy speciální stavby řazeny. Servisem se rozumí zejména příprava teplých pokrmů, dodávka snacků, bonusového občerstvení a welcome drinku dle požadavků a standardů ...
Zajištění stravování pro zaměstnance ČHMÚ II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravování pro zaměstnance ČHMÚ prostřednictvím výroby, dovozu a výdeje jídel. Součástí předmětu plnění jsou také všechny činnosti spojené s čištěním a udržováním prostor a zařízení pro její výdej, tedy zejména čištění, mytí a dezinfekce veškerého použitého nádobí, nádob pro přepravu stravy, nástrojů a ...
Stravovanie zamestnancov a študentov na roky 2021-2024
Poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov na UVLF. Poskytovanie cateringových služieb podľa potreby a požiadaviek verejného obstarávateľa.
Pohoštění na paluby vojenských dopravních letounů - catering 2021-2024 - II
Účelem veřejné zakázky je pořízení služby (spočívající v dodávce jídel), která zabezpečí požadované dodávky cateringových služeb na paluby vojenských dopravních letounů pro zabezpečení letů letadel AČR na letišti Praha - Kbely a ve výjimečných případech na letišti Václava Havla Praha - Terminál T3, zejména při provádění letů ústavních a vládních ...