Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně

Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně

Účelem soutěže je získání soutěžního návrhu na realizaci sochařského díla, které bude umístěno na Janáčkově náměstí v Brně, v ploše zeleně v blízkosti hotelu Continental. Socha je chápána jako pocta Adolfu Loosovi, významnému architektu, který se 10. prosince 1870 v Brně narodil. Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu sochařského díla, ...

Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně

Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně

Účelem soutěže je získání soutěžního návrhu na realizaci sochařského díla, které bude umístěno v ploše chodníku u kostela Nanebevzetí Panny Marie na nároží ulic Jezuitská a Beethovenova v Brně, kde páter Martin Středa působil a je zde pochován. Socha je chápána jako pocta P. Martinu Středovi, který se organizováním studentů, tovaryšů a měšťanstva ...

SZ Rájec nad Svitavou - celková obnova hlavní zámecké brány

SZ Rájec nad Svitavou - celková obnova hlavní zámecké brány

Předmětem veřejné zakázky je celková obnova dvoukřídlové kovové brány včetně navazujícího kovového oplocení osazeného na kamenné podezdívce. Celková rekonstrukce brány se skládá ze dvou základních částí. V první řadě se jedná o stabilizaci nosných konstrukcí hlavní brány a druhá část se zabývá vlastními restaurátorskými pracemi kovové brány. ...

Umělecké kování, Německo

Umělecké kování, Německo

Poptávám umělecké kování bran v barokním stylu.

NKP SZ Hluboká nad Vltavou – rehabilitace interiéru prohlídkové trasy ve 2. patře - Mobiliář

NKP SZ Hluboká nad Vltavou – rehabilitace interiéru prohlídkové trasy ve 2. patře - Mobiliář

Hlavním záměrem uvažovaného projektu je restaurování mobiliárních předmětů, které budou využity v rámci celkové architektonické, stavebně-technické a restaurátorské konsolidace části 2. patra objektu SZ Hluboká nad Vltavou, využívané v současnosti v celém rozsahu pro depozitární účely. Tyto mobiliární předměty vyžadují odborný restaurátorský ...

NKP SZ Hluboká nad Vltavou – rehabilitace interiéru prohlídkové trasy ve 2. patře - Mobiliář

NKP SZ Hluboká nad Vltavou – rehabilitace interiéru prohlídkové trasy ve 2. patře - Mobiliář

Hlavním záměrem uvažovaného projektu je restaurování mobiliárních předmětů, které budou využity v rámci celkové architektonické, stavebně-technické a restaurátorské konsolidace části 2. patra objektu SZ Hluboká nad Vltavou, využívané v současnosti v celém rozsahu pro depozitární účely. Tyto mobiliární předměty vyžadují odborný restaurátorský ...

Poptávám spolupráci při výrobě korálkových produktů

Poptávám spolupráci při výrobě korálkových produktů

Poptáváme spolupráci při výrobě korálkových produktů. Jsme ochotní si osvojit různé techniky pro možnou výrobní spolupráci. Děkuji.

Poptávám pochromování lustru

Poptávám pochromování lustru

Poptávám chromování malého lustru.

Umelesko-remeselné práce - Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella

Umelesko-remeselné práce - Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella

Predmet zákazky bude uskutočňovaný na základe Stavebného povolenia, vydaného Obcou Svätý Anton pod číslom 33/2014 zo dňa 9.4.2014 a v zmysle PD pre realizáciu stavby Rekonštrukcia bašty a zariadenie expozície Maximiliána Hella, z 10/2014, vypracovaného Ing. Petrom Ivaničom, I. Krasku 15, Banská Štiavnica, číslo oprávnenia 2203*A*4-1. Stavba sa ...

Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla

Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla

Predmetom zákazky je obnova východného krídla barokového kaštieľa na Hrade Modrý kameň, ktorý je v správe Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Barokový kaštieľ, ako súčasť hradu Modrý Kameň je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom Pamiatkovým úradom ...

Realizace pomníku Jana Palacha a pamětní desky na Alšově nábřeží v Praze - výroba kovových plastik

Realizace pomníku Jana Palacha a pamětní desky na Alšově nábřeží v Praze - výroba kovových plastik

Památník Jana Palacha se skládá ze tří objektů. První je socha "Dům matky": černá barva (vdovy) originálu plastiky bude provedena v rovnoměrně opískované Cortenové oceli v následné přirozené povrchové úpravě (stabilizovaná rez). V Cortenu budou provedeny všechny vnější (viditelné) části tj. krycí pláty (tlouštka plechu 5 mm) a ostny (tloušťka ...

Oprava fasád a střech od Slévárenského dvora po Jižní čestné křídlo

Oprava fasád a střech od Slévárenského dvora po Jižní čestné křídlo

Předmětem plnění veřejné zakázky je památková obnova obvodového pláště paláců Pražského hradu, a to Severního křídla od Slévárenského dvora, fasád západních křídel do IV. nádvoří, všech fasád křídel I. nádvoří, včetně fasád do Hradčanského náměstí a západní části fasád Jižního křídla. Jedná se o veškeré fasádní části, omítkové plochy a plošné a ...

Poptáváme sochařské služby pro realizaci umělých skal v ZOO

Poptáváme sochařské služby pro realizaci umělých skal v ZOO

Hledám sochaře – modeláře do našeho týmu ke spolupráci při realizaci umělých skal a tropických stromů v areálu ZOO. Ubytování a doprava zajištěna. Materiál: Stříkaný beton. Termín: březen-duben 2015

Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu

Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu

Předmětem veřejné zakázky je plné restaurování chórových varhan, respektující původní podobu varhan po stránce jak funkční tak zvukové. Jedná se o návrat původní výšky ladění, rekonstrukci vzduchové soustavy a restaurátorské kopie některých píšťalových řad. Po rekonstrukci vzduchové soustavy musí být nově nastaven i odpovídající tlak vzduchu. ...

Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy, 010 01 Žilina, SO 02 Hospodárska budova s kaplnkou

Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy, 010 01 Žilina, SO 02 Hospodárska budova s kaplnkou

Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác vrátane reštaurátorských prác v interiéri kaplnky (omietky a nástenná maľba) a umelecko-remeselných prác na objekte SO 02 Hospodárska budova s kaplnkou, súvisiacich s obnovou areálu Budatínskeho zámku. V I.etape obnovy objektu SO 02 sa budú realizovať práce na kaplnke a časti dažďovej ...

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli Janu Skácelovi

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli Janu Skácelovi

Účelem soutěže je získání soutěžního návrhu na realizaci sochařského díla věnované básníku, spisovateli a předkladateli spjatého s městem Brnem Jana Skácela. Díla má být realizováno v rámci projektu vybudovat v centru města Brna galerii soch významných osobností a umístěno v parku hradu Špilberk.

Poptáváme štukatérské práce

Poptáváme štukatérské práce

Hledáme firmu pro zhotovení nástěnných lišt a stropních roset v bytě. V příloze zasílám půdorys pro více info. Prosím o rámcový cenový návrh a přibližný časový harmonogram. Děkuji

Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně. Monumentum sacrum Brunense

Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně. Monumentum sacrum Brunense

Restaurátorské práce budou spočívat v opravě movitých předmětů, včetně oltářů, klenby a kamenných prvků. Stavební práce zahrnují elektroinstalaci, zabezpečení, zpřístupnění věže a statické zajištění. Ve věži bude opravena místnost a zřízena muzeální expozice, která bude pokračovat až na krovy. Součástí dodávky je též vybavení expozice a její ...

Obrazové rámy, Německo

Obrazové rámy, Německo

Hledám v České republice výrobce barokních obrazových rámů.

Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně. Monumentum sacrum Brunense

Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně. Monumentum sacrum Brunense

Restaurátorské práce budou spočívat v opravě movitých předmětů, včetně oltářů, klenby a kamenných prvků. Stavební práce zahrnují elektroinstalaci, zabezpečení, zpřístupnění věže a statické zajištění. Ve věži bude opravena místnost a zřízena muzeální expozice, která bude pokračovat až na krovy. Součástí dodávky je též vybavení expozice a její ...

Audiovizuální a výtvarná expozice IC Žďár nad Sázavou

Audiovizuální a výtvarná expozice IC Žďár nad Sázavou

Předmětem této soutěže o návrh je návrh realizace veškerého audiovizuálního a dalšího výtvarně vizuálního obsahu expozice Interpretačního centra Žďár nad Sázavou a jeho harmonické začlenění do dalších součástí expozice, jak je definováno v příloze č. 6 soutěžních podmínek. Bližší specifikace je uvedena v soutěžních podmínkách.

Dodávky scény a kostýmů pro Hudební divadlo v Karlíně v r. 2015 až 2018

Dodávky scény a kostýmů pro Hudební divadlo v Karlíně v r. 2015 až 2018

Předmětem rámcové smlouvy bude v souladu s § 11 odst. 1 zákona úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na dodávky scény a kostýmů pro Hudební divadlo v Karlíně v r. 2015 až 2018, zadávaných podle § 92 odst. 1 písm. b) zákona po dobu trvání platnosti rámcové smlouvy 4 roky a úprava vzájemných vztahů mezi Objednatelem a ...

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli Janu Skácelovi

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli Janu Skácelovi

Účelem soutěže je získání soutěžního návrhu na realizaci sochařského díla věnované básníku, spisovateli a překladateli spjatého s městem Brnem Jana Skácela. Dílo má být realizováno v rámci projektu vybudovat v centru města Brna galerii soch významných osobností a umístěno v parku hradu Špilberk.

Poptáváme výrobu betlémů z překližky

Poptáváme výrobu betlémů z překližky

Dobrý den, Prosím o informaci, zdali jste schopni vyrobit Vánoční překližkový betlém dle uvedené specifikace. Pokud ano, prosí o Vaší nabídku. Předpokládaný finanční limit: 9 až 10,- Kč/ betlém. Vaše nabídky bych ráda obdržela buď ještě dnes, nebo maximálně do pondělí 14.4.14 do 12 hod. Vánoční překližkový betlém Položka: Vánoční ...

Soutěž o návrh uměleckého díla

Soutěž o návrh uměleckého díla

Předmětem této soutěže o návrh je vypracování návrhu uměleckého díla spojeného s historicky nebo kulturně významnou osobností města Kadaň, pro veřejné prostranství.

(záznamy 1/25 z 120)  strana 1 / 5