Poptávám opracování plexiskla
Poptávám opracování plexiskla, potřebuji vyřezat kruh z plexiskla o průměru 120 cm, tloušťce cca 3-4 mm a vyvrtat do něj 8 děr. Mělo by být použito na výrobu stropního osvětlení. Přikládám obrázek stropu s otvorem. Lustr tam už není.
Dělení materiálu
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním účastníkem pro každou část veřejné zakázky, za účelem zabezpečení průběžného zhotovení a dodání dílů vypálených plynem, laserem či plazmou, z materiálu zadavatele, dle jednotlivých technických specifikací a výkresové dokumentace.
Dělení materiálu
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním účastníkem pro každou část veřejné zakázky, za účelem zabezpečení průběžného zhotovení a dodání dílů vypálených plynem, laserem či plazmou, z materiálu zadavatele, dle jednotlivých technických specifikací a výkresové dokumentace.
Dodávky výpalků z plechů tl. 220 ,200,270 mm
Předmětem veřejné zakázky jsou Dodávky výpalků z plechů tl. 220, 200, 270 mm, které jsou dále specifikovány v rámcové smlouvě.
Poptávám pálení a ohraňování
Poptávka (tento e-mail není objednávka!): Žádám vás o cenovou nabídku na výrobek – viz níže a výkres v příloze. Výrobek musí být přesně dle výkresu a pálen musí být buď laserovou technologií nebo vodním paprskem kvůli přesnosti. Poptávka je na dodávku cca 5000 ks. Potřebuji nacenit úplnou dodávku i s materiálem a i variantu s dodávkou našeho ...
Poptávám vyřezání otvorů do panelu
Dobrý den, poptávám přibližnou kalkulaci na vyřezání 2 otvorů do panelu. 1/panel: 15cm-otvor 2020/1250mm, 2/panel: 15cm-otvor 2020/2000mm.
Dělení materiálu laserem, plazmou, plynem (040/2/2015)
Veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona o VZ. Předmětem veřejné zakázky je provedení dělení materiálu laserem, plazmou, nebo plynem. Zakázka je rozdělena na 7 částí, přičemž pro každou část bude s vítězným uchazečem uzavřena samostatná rámcová smlouva.
Dodávky výpalků z plechů tl.220 mm a 200 mm
Předmětem veřejné zakázky jsou Dodávky výpalků z plechů tl. 220 mm a 200 mm, které jsou dále specifikovány v rámcové smlouvě (příloha č. 5 této zadávací dokumentace) a Technickou specifikací a ceníkem + výkresovou dokumentací (přílohy č. 1 a 2 rámcové smlouvy).
Výpalky z plechů tl.220 mm a 200 mm
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky Výpalků z plechů tl. 220 mm a 200 mm, (dále jen „zboží“), které je dále specifikováno v rámcové smlouvě.
Dělení materiálu laserem, plazmou nebo plynem
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním účastníkem pro kažou část veřejné zakázky dále specifikovaného předmětu plnění na období 12 měsíců od podpisu rámcové smlouvy podle aktuálních potřeb zadavatele, nebo do vyčerpání finančních rámců jednotlivých částí veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je provedení řezání ...
Dělení materiálu laserem nebo plazmou
Dělení materiálu laserem nebo plazmou